Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Her yana dönersem, sensin görünen,

Her yana dönersem, sensin görünen,Kendime gelirsem, sensin bürünen;Alan, satan sensin, ne eyleyim ben..Şaşkına döndürdü Yâr, senin aşkın. Altı taraf oldu görünen kıble,Âşikâr edene kopar velvele;Secde ediyoruz […]
Ağustos 22, 2019

Kimler ne ederse, çıkar, başına,

Kimler ne ederse, çıkar, başına,Ettiği ibadet gider boşuna;Hakikati koyup, dolanır zindan;Bir zaman sonra da gider hoşuna. Ele taş atanın, başına değer;Kabahat eyleyip, hâlini öğer;Bir zaman ayıkır; […]
Ağustos 22, 2019

Ey Yaradan, ey Yaradan!

Ey Yaradan, ey Yaradan!Nefsim vurdu, doldurdu kan..Nice Veliyyullah çekti,Kalbe açılan yaradan… Zalim oldu birçok mazlum,Merhametten oldu mahrum;Nefse esir olanlara,Kanunundur, demez: kulum! Niçin böyle ettin karar?Vicdanı yok, […]
Ağustos 22, 2019

Hâlimizi sensin bilen,

Hâlimizi sensin bilen,Gönlümüze giden, gelen;Sana doğru yollarımız,Zalim nefis der ki; eğlen! Daima düşürür dara,İnsafsızdır, hem zarara;Senin yoluna gideni,Eylemek ister avara. Nice sihir var dilinde,Kokulattığı gülünde..Birçok yetmişbin […]
Ağustos 22, 2019

Gönül! acep sen de olunğ mu islâh!..(1)

Gönül! acep sen de olunğ mu islâh!..(1)Bâri vâdettiğin, olaydı essah..(2)Kurtulmak istersen, sendedir dilek,Sâdık olmaz isen, bulamanğ felâh. (3)Hiç kabul olur mu ikinci tövbe?…Hadis: hatâ, demiş, tekrar […]
Ağustos 22, 2019

Benim bütün hâlim devreder, döner;

Benim bütün hâlim devreder, döner;Bu aklı terkedip öğrenmek hüner..Her gözler görürse, ışığı söner,Arzu sahipleri bilemez beni. Canım Mevlâ ile: daima sağım,(Erinî) diyene tutuşur dağım,Ahmed-i Muhtar’dan yanar […]
Ağustos 22, 2019

Yine biz düştük zevka,

Yine biz düştük zevka,Bu zevk götürür Hakka;Hiç varlığım kalmadı,Yüzüne baka baka. Yâr oturdu gönlüme,Anlatayım ben kime,Dostumdan emir geldi,Diyor: kimseye deme! Söyleme, yanmayınca,Tamam inanmayınca;Der ki: beni gösterme,Gafil […]
Ağustos 22, 2019

Eğer gülse fukara,

Eğer gülse fukara,Sürerler ona kara;Evvelden budur kanun,Buna bulunmaz çare, Görülür kabahati,Eylemezler hörmeti;Eğer zengin olursa,Örtülür her illeti. Anarlar mecaz ile,Tatlıca avaz ile;Her yanlar memnun ederRenkli renkli naz […]
Ağustos 22, 2019

Devran açıldı, dolan!

Devran açıldı, dolan!Mahmur olur dolanan;Bu takılan ziliften,Var mı acep kurtulan… Görünmüyor kurtulmuş,Kurtulup rahat olmuş;Bu âlemde zevk etmek,Kan ile mi yoğrulmuş? Kurtulunğ(1), tekrar tutar,Kurtulsan tekrar arar;Ben neyleyim, […]
Ağustos 22, 2019

Bir bahçe ektim de boyadım güle,

Bir bahçe ektim de boyadım güle,Durmaz da sulardım ben güle güle;Gördüm harâbolmuş el gele gele,Vay benim emeğim..boşa gitti mi?.Bu gülün ettiği hoşa gitti mi?.. Ektiğim bahçenin […]
Ağustos 22, 2019

Yine kahve sürüldü,

Yine kahve sürüldü,Sürüldüğü görüldü;Kahvenin sevdasındanNice beller büküldü? İçmeden hiç doğrulmaz, İçse, bilinir Hicaz;(Emre) alıp içince,Kıldı daimî namaz.
Ağustos 22, 2019

Besmele ile aldım kalemi elime,

Besmele ile aldım kalemi elime,Allahın vahîd ismi gelince dilime,Cânânın emirle giderim ölüme,Saharlerde Allah diyen erişir muradına,Gözleri kan ağlıyan kavuşur cânanına.. Allahım izin verdi de okudum Kur’an,Tubanın […]
Ağustos 22, 2019

Ben Dost’un bağı gülüyüm,

Ben Dost’un bağı gülüyüm,Etrafının sümbülüyüm,Tur şehrinin sarayında,Feryat eden bülbülüyüm. Cânânın kaşları kara,Ciğerime açtı yara..Cânımı kurban vereyim,Cânânım canını vere.. Turûsînâ nur parlıyor,Sarayda sultan arıyor..Dostum cemâl-i şem’ine;İki gözüm […]
Ağustos 22, 2019

Yârden ayrılınca ağlıyorum ben,

Yârden ayrılınca ağlıyorum ben,Coşgun sular gibi çağlıyorum ben,Cânânı her saat görmek isterim,Hasret kaldım Dost’a ağlıyorum ben.. Acep cânânımı nerde görsem ben?Ayağı tozuna yüzüm sürsem ben..Bir canım […]
Ağustos 22, 2019

Erbainin yedi günü,

Erbainin yedi günü,Arşa çıkar nefsin ünü,Kefenimi giydim o gün,Cânâna dönderdim yönü. Cânânın yüzüne baktım,Nefsimi ateşe yaktım,Zannetme yoldan dönerim;Fermanı boynuma taktım. Dev askerlerini çekmiş,Her taraftan siper almış..Elime […]
Ağustos 22, 2019

Gönül bahçesine bir ateş düşmüş..

Gönül bahçesine bir ateş düşmüş..Bülbülü gelip te öter mi ola,Hep gülleri çeşit çeşit açılmış,Dost gelir alır da koklar mı ola? Kâf dağının çeşmeleri kurumuş,Yârin otuz iki […]
Ağustos 22, 2019

Hak bize aşkını vere,

Hak bize aşkını vere,Hakkı sever daim Emre,Daim aşktan yanar gider,Kanadını gere gere. Söyledik Dost dilinden,Biz geldik hem elinden,Kulakları duyanlar,Geçer kibri keninden. Siper alır teninden,Her daim saklı […]
Ağustos 22, 2019

Görmek ister isen yan,

Görmek ister isen yan,Kendini bil de uslan,O yüzü görmek için,Bütün varlığı yok san. Her yerde münkirler var,Sakın gelmesin zarar,Bil onlardan uzak kaç;Gönül olsun bahçalar. Hiç bunda […]
Ağustos 22, 2019

Bu yeldir Dosttan esen,

Bu yeldir Dosttan esen,Burda bırak canı sen,Bu Dostun hikmetine,Yetişir mi bütün fen?.. Hakkın hikmeti kuyu;İlimdir onun suyu,Bu akıla aldanma,O der her daim uyu.. Bu cisim durur […]
Ağustos 22, 2019

Haset etmiş şakayık,

Haset etmiş şakayık,Güle dersin burdayık,Gönül Hakka ulaştı,Zannederler burdayık.. Lâzım değildir reyhan,Biz aşktan aldık ihsan,Biz o yollarda olduk,İsmail gibi kurban.. Kurban olan dirildi,Ölümsüz cân verildi,Dediğim kuş dilidir;Süleyman […]