Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Her yana dönersem, sensin görünen,

Her yana dönersem, sensin görünen,Kendime gelirsem, sensin bürünen;Alan, satan sensin, ne eyleyim ben..Şaşkına döndürdü Yâr, senin aşkın. Altı taraf oldu görünen kıble,Âşikâr edene kopar velvele;Secde ediyoruz biz güle güle,Şaşkına döndürdü Yâr, senin aşkın. Sende gaip oldu göz ve kaşımız,Senesiz ve günsüz yaşar yaşımız..Tamuyu söndürür bu göz yaşımız..Şaşkına döndürdü Yâr, senin […]
Ağustos 22, 2019

Kimler ne ederse, çıkar, başına,

Kimler ne ederse, çıkar, başına,Ettiği ibadet gider boşuna;Hakikati koyup, dolanır zindan;Bir zaman sonra da gider hoşuna. Ele taş atanın, başına değer;Kabahat eyleyip, hâlini öğer;Bir zaman ayıkır; fakat geç olur;Kendi eli ile başını döğer. Allahın bir ismi: (Settârül’uyûb);İster ki, bir kulu olmasın mahcup;Diğer bir ismi de (Şedîdül’ikab),Kalbden kalbe verir ateşten mektup. […]
Ağustos 22, 2019

Ey Yaradan, ey Yaradan!

Ey Yaradan, ey Yaradan!Nefsim vurdu, doldurdu kan..Nice Veliyyullah çekti,Kalbe açılan yaradan… Zalim oldu birçok mazlum,Merhametten oldu mahrum;Nefse esir olanlara,Kanunundur, demez: kulum! Niçin böyle ettin karar?Vicdanı yok, eder zarar; (1)Aşkta fânî olmuş iken,O zalim, ettirir inkâr. Bizler nasıl olalım has?Zalim, yapmış gönüle pas..Sensin Âdil, sensin Hâkim,Kimseye etmenğ (2) iltimas.Yalvarırız yine sana,Aman […]
Ağustos 22, 2019

Hâlimizi sensin bilen,

Hâlimizi sensin bilen,Gönlümüze giden, gelen;Sana doğru yollarımız,Zalim nefis der ki; eğlen! Daima düşürür dara,İnsafsızdır, hem zarara;Senin yoluna gideni,Eylemek ister avara. Nice sihir var dilinde,Kokulattığı gülünde..Birçok yetmişbin hicabı,Tutar o gaddar, elinde. Nasıl deyim ona yanlış…Emrindir, böyle yapılmış;Bir yüzü bahara benzer,Öbür yüzü şiddetli kış. Herkesin kalbinde durur,Halîm değil, gayet mağrur;Bilirim ki, sen […]
Ağustos 22, 2019

Gönül! acep sen de olunğ mu islâh!..(1)

Gönül! acep sen de olunğ mu islâh!..(1)Bâri vâdettiğin, olaydı essah..(2)Kurtulmak istersen, sendedir dilek,Sâdık olmaz isen, bulamanğ felâh. (3)Hiç kabul olur mu ikinci tövbe?…Hadis: hatâ, demiş, tekrar tecrübe,(4)İlim kitabından hayır görür mü,Alıp yükletirsen sen bir merkebe?.. İndirip açamaz, yoktur parmağı;Beş değil de birdir onun tırnağı;Mantık kitabını açsan önüne,Bırakır, seyreder bahçeyi, bağı. […]
Ağustos 22, 2019

Benim bütün hâlim devreder, döner;

Benim bütün hâlim devreder, döner;Bu aklı terkedip öğrenmek hüner..Her gözler görürse, ışığı söner,Arzu sahipleri bilemez beni. Canım Mevlâ ile: daima sağım,(Erinî) diyene tutuşur dağım,Ahmed-i Muhtar’dan yanar ocağım,Arzu sahipleri bilemez beni. Cibrîl-i Emîn’le daim gidenim,Aranan Hudâ’yı saklar bedenim,Siper eylemiştir Mevlâ’yı tenim,Arzu sahipleri bilemez beni. Gözüm rastgelmiştir, yanınca, ona,Durmaz, seyrediyor hep kana […]
Ağustos 22, 2019

Yine biz düştük zevka,

Yine biz düştük zevka,Bu zevk götürür Hakka;Hiç varlığım kalmadı,Yüzüne baka baka. Yâr oturdu gönlüme,Anlatayım ben kime,Dostumdan emir geldi,Diyor: kimseye deme! Söyleme, yanmayınca,Tamam inanmayınca;Der ki: beni gösterme,Gafil uyanmayınca; Uyuyanlar göremez,Gören, kimseye demez;Bir kerre seni gören,Günler geçer de yemez. Görünce olur mecnun,İçi dışı olur hun;Eğer görmek istersen,Ten libasını soyun, Yürü, yola ayak […]
Ağustos 22, 2019

Eğer gülse fukara,

Eğer gülse fukara,Sürerler ona kara;Evvelden budur kanun,Buna bulunmaz çare, Görülür kabahati,Eylemezler hörmeti;Eğer zengin olursa,Örtülür her illeti. Anarlar mecaz ile,Tatlıca avaz ile;Her yanlar memnun ederRenkli renkli naz ile. Bir fakiri görseler,Şerri bulaşır derler;Kapılar açık ise,Gelir diye örterler. Bu mudur Yârab âdet…Çok ederler hakaret;Zengini görürlerse,Ona ederler rağbet Hep yüzüne bakarlar,Ellerini sıkarlar;Zengin bed […]
Ağustos 22, 2019

Devran açıldı, dolan!

Devran açıldı, dolan!Mahmur olur dolanan;Bu takılan ziliften,Var mı acep kurtulan… Görünmüyor kurtulmuş,Kurtulup rahat olmuş;Bu âlemde zevk etmek,Kan ile mi yoğrulmuş? Kurtulunğ(1), tekrar tutar,Kurtulsan tekrar arar;Ben neyleyim, Cânâna,Tutulmuşum çarnâçar. Ayrılamam oradan,Evvelden bitişik can;O sevdada yok olsak,Tekrar can verir Cânan. Seyreder her mekâna,Hükmeder Süleymana;(Emre) bu sevda ile,Bitişmiştir Rahmana. Aşk deryasında, boğul,Gel muhabbette […]
Ağustos 22, 2019

Bir bahçe ektim de boyadım güle,

Bir bahçe ektim de boyadım güle,Durmaz da sulardım ben güle güle;Gördüm harâbolmuş el gele gele,Vay benim emeğim..boşa gitti mi?.Bu gülün ettiği hoşa gitti mi?.. Ektiğim bahçenin gülleri solmuş,Bülbüller gitmiş de kargalar dolmuş,Yetişen çiçekler hep diken olmuş,Vay benim emeğim..boşa gitti mi?..Bu gülün ettiği hoşa gitti mi?.. Bu bahçe boyanmış hayvan Izine,Bülbüller […]
Ağustos 22, 2019

Yine kahve sürüldü,

Yine kahve sürüldü,Sürüldüğü görüldü;Kahvenin sevdasındanNice beller büküldü? İçmeden hiç doğrulmaz, İçse, bilinir Hicaz;(Emre) alıp içince,Kıldı daimî namaz.
Ağustos 22, 2019

Besmele ile aldım kalemi elime,

Besmele ile aldım kalemi elime,Allahın vahîd ismi gelince dilime,Cânânın emirle giderim ölüme,Saharlerde Allah diyen erişir muradına,Gözleri kan ağlıyan kavuşur cânanına.. Allahım izin verdi de okudum Kur’an,Tubanın yedi yaprağı yazılı furgan,İsm-i âzam oku da, durma gönül yan,Saharlerde Allah diyen erişir muradına,Gözleri kan ağlıyan kavuşur cânanına.. Bir şişe yapmıştır o on iki […]
Ağustos 22, 2019

Ben Dost’un bağı gülüyüm,

Ben Dost’un bağı gülüyüm,Etrafının sümbülüyüm,Tur şehrinin sarayında,Feryat eden bülbülüyüm. Cânânın kaşları kara,Ciğerime açtı yara..Cânımı kurban vereyim,Cânânım canını vere.. Turûsînâ nur parlıyor,Sarayda sultan arıyor..Dostum cemâl-i şem’ine;İki gözüm kan ağlıyor. Âşık maşûkla bir oldu,Bütün kâinata doldu,Sızlıyan yaralarım,Ben görünce şifa buldu. Gönül aynasını açtı,Hicaplar aradan kaçtı,Cebrail kevser ırmağın,Hazinelerini aştı. Benlik perdesini yırttım,Ankayı gördüm […]
Ağustos 22, 2019

Yârden ayrılınca ağlıyorum ben,

Yârden ayrılınca ağlıyorum ben,Coşgun sular gibi çağlıyorum ben,Cânânı her saat görmek isterim,Hasret kaldım Dost’a ağlıyorum ben.. Acep cânânımı nerde görsem ben?Ayağı tozuna yüzüm sürsem ben..Bir canım var Dost’a kurban eyledim,Saçının telinde berdâr olsam ben.. Hakikat bağında bir bülbülüm ben,Yaprağı kurumuş sarı gülüm ben;Hasret yeli vurmuş benim sineme,Göz suyu ile dolmuş […]
Ağustos 22, 2019

Erbainin yedi günü,

Erbainin yedi günü,Arşa çıkar nefsin ünü,Kefenimi giydim o gün,Cânâna dönderdim yönü. Cânânın yüzüne baktım,Nefsimi ateşe yaktım,Zannetme yoldan dönerim;Fermanı boynuma taktım. Dev askerlerini çekmiş,Her taraftan siper almış..Elime aldığım silâh,O devleti mağlûp etmiş. Cânân gel, şu hâlime bak,Gönlümü ateşlere yak!Beni sana almak için,Zencirini boynuma tak. Eğnimde ateş kaftanım,Yaralıdır bütün canım,Bu canı kurban […]
Ağustos 22, 2019

Gönül bahçesine bir ateş düşmüş..

Gönül bahçesine bir ateş düşmüş..Bülbülü gelip te öter mi ola,Hep gülleri çeşit çeşit açılmış,Dost gelir alır da koklar mı ola? Kâf dağının çeşmeleri kurumuş,Yârin otuz iki dişi nûrumuş,Bahçeleri harap gülleri solmuş,Yâr gelir de bir gün sular mı ola? Yâr beni bıraktı ıssız yerlerde,Bülbül kan ağlıyor, gurbet ellerde;Yâreli bıraktı beni çöllerde,Dost […]
Ağustos 22, 2019

Hak bize aşkını vere,

Hak bize aşkını vere,Hakkı sever daim Emre,Daim aşktan yanar gider,Kanadını gere gere. Söyledik Dost dilinden,Biz geldik hem elinden,Kulakları duyanlar,Geçer kibri keninden. Siper alır teninden,Her daim saklı senden,Eğer duymak Istersen,O Dost söyledi benden. Uyan gafletten uyan,Bizdeki renge boyan,Bizde bir ateş yanar,Âşık isen yan da yan. Söyledi seni yaradan,Bu ses gelir yaradan,Her […]
Ağustos 22, 2019

Görmek ister isen yan,

Görmek ister isen yan,Kendini bil de uslan,O yüzü görmek için,Bütün varlığı yok san. Her yerde münkirler var,Sakın gelmesin zarar,Bil onlardan uzak kaç;Gönül olsun bahçalar. Hiç bunda kalmadı âr,Görünüşte kuvvet var,Belâ dünyaya yağsa,Bizlere etmez zarar. Bizlerden giderse âr,Hep Dost olur cümle var,Hikmeti bize verir,O sevdiğimiz dîdâr. O yüz bizleri yakar,Yakar amma […]
Ağustos 22, 2019

Bu yeldir Dosttan esen,

Bu yeldir Dosttan esen,Burda bırak canı sen,Bu Dostun hikmetine,Yetişir mi bütün fen?.. Hakkın hikmeti kuyu;İlimdir onun suyu,Bu akıla aldanma,O der her daim uyu.. Bu cisim durur kuyu,Akmalıdır göz suyu,Âşık suyu biriktir,Onunla gönlünü yu.. Yusuf çıktı kuyudan,Azdır o dadı dadan,Yusufu görmek için,Âşık sen geç buradan.. Yusuf Sultan Mısıra,Velîler sıra sıra,Canını Dosta […]
Ağustos 22, 2019

Haset etmiş şakayık,

Haset etmiş şakayık,Güle dersin burdayık,Gönül Hakka ulaştı,Zannederler burdayık.. Lâzım değildir reyhan,Biz aşktan aldık ihsan,Biz o yollarda olduk,İsmail gibi kurban.. Kurban olan dirildi,Ölümsüz cân verildi,Dediğim kuş dilidir;Süleyman olan bildi.. Aman benliğe girme,Nefsine aman verme,Söyliyen ben deyip de,Yüzüğünü yuturme.. Emre bedene saklan,Daima bu aşka yan,Sen bu aşk ateşine,İbrahim oldun dayan..