Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Yönünü çevirir Sultan,

Yönünü çevirir Sultan,Kendi olsan, etsen isyan; (1)Akıl ile ben! diyenler,Melek olsa, olur Şeytan. Sadece Hak kaldı burda,İstilâ eyledi Hudâ;Aşk gitse, bizler döneriz,Sultan gitmiş harap yurda. Kendisinindir […]
Ağustos 22, 2019

Doldur, Sâkî! ver, içek, (1)

Doldur, Sâkî! ver, içek, (1)Biz bu benlikten geçek; (2)Biz senden ne umardık,Bizi eyledin köçek. Bizlerde koymadın âr,Yok ettin, yokluk tutar;Sana varıp yetişen,Hem çalar, hem de oynar. […]
Ağustos 22, 2019

Pek zordur bu haller, olunmaz razı,

Pek zordur bu haller, olunmaz razı,Razı olan, Mevlâm, alır murazı,Bu yol yolcusunun yok itirazı…Felâh bulan, bindebiri değil mi? Ellerinden tutsan, sana kızarlar,Tamir olmuş yolu gelip bozarlar,İslâh […]
Ağustos 22, 2019

Kâh çıkarsın gözönüne,

Kâh çıkarsın gözönüne,Kâh çıkarsın aya, güne,İzin yoktur ki görüne…Nerede bulalım seni? Kâh olursun bize ayan,Rahmedersin bize Rahman!Arar seni bütün cihan,Nerede bulalım seni? Hiçbir halin tutmaz karar,Bazı […]
Ağustos 22, 2019

Kimisi güvenir mala,

Kimisi güvenir mala, Kimisi yapışır dala,Bütün varlık burda kala…Senden başka sevdiğim yok. Kimi güvenir dünyaya,Baki kalacakmış gûya…Kime gülmüş doya doya…Senden başka sevdiğim yok. Kimi güvenir kuvvete,Vücudunda […]
Ağustos 22, 2019

Terkeylemeyince bu malı, mülkü,

Terkeylemeyince bu malı, mülkü,Soyup atmayınca ten denen kürküGörür de duyar mı bu göz, bu kulak…Cansıza okunur söylenen türkü. Haktan söyleniyor, sanırlar hava.Şefkat olur amma, değil bedâva;Kıymetli […]
Ağustos 22, 2019

Dilârâ kaldırır perde,

Dilârâ kaldırır perde,Âşıkı düşürür derde;Dilârâ’ya âşık olan,Daim bulur, demez: nerde? Dilârâ’dır bütün cihan,Seyreder, onda mahvolan;Dilârâ’yı bulanlaraNe vakıt var, ne de zaman. Dilârâ’dır eden hurremBütün derde olan […]
Ağustos 22, 2019

Bir zerreyim, sen “Kül” sün,

Bir zerreyim, sen “Kül” sün,Ben bedenim, gönülsün;Kalmasın benliğimden,Mânevî yüzüm gülsün. Al da kalmasın gurur,Ayıkırsam, gelir zor,Helâk olur her taraf,Cemâlin baki durur. Aşk ver, çekeyim emek,Ezelden budur […]
Ağustos 22, 2019

Yerli yerincedir, hiç değil yanlış:

Yerli yerincedir, hiç değil yanlış:Bir zaman yaz olur, bir zaman da kış;Temeli topraktan, suyu da kandan,Kerpici “âdem” dir, böyle yapılmış. Yaklaşıp dokunma, yıkılır başa,Bütün çalışanın emeği […]
Ağustos 22, 2019

Seveyim deyince Dilberim, seni,

Seveyim deyince Dilberim, seni,Her gözlere taksim eyledin beni;Seni arar iken ben gaib oldum,Sofular tarife yeltenir dini. Ben seni görürken bilmem yolumu,Tutturmaz eyledin benim kolumu;Her varlıktan parlar, […]
Ağustos 22, 2019

Bilinir mi bu esrar…

Bilinir mi bu esrar…Görülmüyor âşikâr;Her göze görünürse,Çoğuna eder zarar. Kimisinden açar gül,Kimisini eder kül;Eğer maya olmazsa,Nasıl etsin tenezzül… Bilgisine vardır had,Görünse, eder feryat;Anlıyan, kimselereHiç bulamaz kabahat. […]
Ağustos 22, 2019

Eğer bildi isen, nedir teşvîşin?

Eğer bildi isen, nedir teşvîşin?Acep elinde mi bitmiyen işin?Anadan doğup da ölene kadar,Kimler toplamıştır rızkını peşin? Sen doğmadan, doğmuş bütün gereğin;İsyan etme, olmaz senin dileğin;Allah için […]
Ağustos 22, 2019

Ölüyü ziyaret eder dirisi… (1)

Ölüyü ziyaret eder dirisi… (1)Göründü ileri, hem de berisi;Yetiştirdin, ektin, harman olmuştur.Görünecek birgün onun gerisi. Dört yanına taştı ektiğin mahsul,Kimisi reyhandır, kimisi de gül,Biz kabrini toprak, […]
Ağustos 22, 2019

Senindir bütün hüküm,

Senindir bütün hüküm,Dirilik, hem de ölüm;Senden gayri bulmadı,Çok aradı bu gönlüm. Vardı da oldu teslim,Bulunca, oldu salim;Bilinmez bu hâl nedir?Anlıyor (kalbi selim). Bulmadan etmez karar,Ruhsat verdin […]
Ağustos 22, 2019

Düzmek lâzım arayı, (1)

Düzmek lâzım arayı, (1)Bulmak lâzım sarayı;Nice can helâk olmuş,Hep arayı arayı… Birçoğu olmuş fani,Terkeylemiş cihanı;Kokulayıp doymuşlar,Unutmuşlar reyhanı. Çokları olmuş gözden,Ateş olmuştur özden;Yanıp seni arıyan,Yol bulur yanan […]
Ağustos 22, 2019

Sensin gözümüzde duran,

Sensin gözümüzde duran,Viran gönüller dolduran,Acep bu bilinmez hâl ne?Cevap veren, sual soran. Hükmün tutar (Kaf) tan (Kaf) a,Kulak verinğ (1) daim (of!) a;Alan sensin, satan sensin,Müşterisin […]
Ağustos 22, 2019

Zarar gelmez divaneden,

Zarar gelmez divaneden,İbret olur pervaneden;Gönül! sen hiç ferah olma,Harabolan viraneden. Sağlam olsa her ne kadar,Her taşında çürüklük var;Bulunmaz bir saray olsa,Birgün olur, çok olur dar. Sana […]
Ağustos 22, 2019

Senin âşıkın gülmez,

Senin âşıkın gülmez,Senden gayriyi bilmez;Etmez toprağa secde;Hayran olan bükülmez. Görür, nereye baksa,Her âdeti bıraksa;Gözünü ayıramaz,Anlamıyanlar yaksa. Misal: Nemrut’la Halil…Söyler her yanlardan dil;Zaman, kullar içindir,O günler ayrı […]
Ağustos 22, 2019

Benim, her zerreden âciz,

Benim, her zerreden âciz,Bilmediğim, oldu deniz;Ben! diyemez, yok olanlar,Ahmed daim der idi: biz. Demiş idi: mâ arefnâk,Olmuş iken herşeyden pâk;Nefsi ile meşgul olan,Benim! derse olur helâk. […]
Ağustos 22, 2019

Şöhret için olan (Hicaz),

Şöhret için olan (Hicaz),Cennet için olan (Namaz),Rızalillâh hiç olur mu…Onun her ikisi: mecaz. Candan olmayınca (zekât),Bu dünyanın malı: âdet…Rızalillâh olmıyan hâl,İblisliktir, ona lânet. Çok yemek, olur […]
Ağustos 22, 2019

Arştan geniştir gönlümüz,

Arştan geniştir gönlümüz,Fakat görmez bizi her göz;Güneşimiz doğdu, batmaz,Gece kalktı, daim gündüz. Sıkıntı yok, oldu ferah, Bir haldedir: daim sabah.Bize gelip yetişmiyen,Nefs elinden bulmaz felâh. Yok […]
Ağustos 22, 2019

Arşı direr ayağımız,

Arşı direr ayağımız,Tarif eder dudağımız,Felekkiyyâtı çevirir,Düzeninde, parmağımız. Bize tâbi (Dört Tabiat),Hemi mü’min, hemi mürtat; (1)Her varlık geviş getirir,Onlardan alırız biz tat. Okuyana: biziz Kitap!İçi (İlim), dışıdır […]
Ağustos 22, 2019

Tavvufa olur sofular düşman,

Tavvufa olur sofular düşman,Onları aldatır Huriyle Gılman;Bizimle bir olmuş, çok şükür, RahmanKalbimizde durur Allahımız var. Gözleri görmüyor hayat yolunu,Durmadan taşlarlar âşık kulunu,Mevlâ’yı bırakıp sever çulunu…Kalbimizde durur […]
Ağustos 22, 2019

Bu akıl kendine eğlence arar,

Bu akıl kendine eğlence arar,Bilmez: bulduğu şey kendine zarar;Her varlığı etmiş böylece karar…Kendini bırak da teslim ol gönül! Bu aklın umduğu acep olur mu?Bir göz, açılmadan, […]
Ağustos 22, 2019

Beni yaralıyan: gözünün ağı,

Beni yaralıyan: gözünün ağı,Taşıdığım gönül: Firdevs’in bağı;Ağlarım, gözyaşım: Ceyhun ırmağı…Bu acı hâlimi soran olur mu?.. Beni yaraladı, geldi, kalbimden,Durmaz, kanı akar, saklıyor beden,Sızlar yaralarım, görmezler neden?Aşkın […]
Ağustos 22, 2019

Hakkı bulmak için bir aynaya bak,

Hakkı bulmak için bir aynaya bak,Kirini temizle, göstersin berrak;Solu sağ gösterir, hayali bırak…Aceba suçunu kime atarsın? Var, sen temiz eyle, hâli doğru gör,O gözünü açar, olursan […]
Ağustos 22, 2019

Aşk çektirir bize hicran,

Aşk çektirir bize hicran,Çeke çeke bitti derman…Acep çare bulacak mı,Dirilip de gelse Lokman? Ben çekerim güle güle,Misâl olduk biz bülbüle;Nasıl hasret çeker, ağlarToprakta yetişen güle… Bildirmek […]
Ağustos 22, 2019

Allah istemezse, olmaz hareket,

Allah istemezse, olmaz hareket,Eğer ister ise, can bulur, ceset;Kul yaratılmadan verilir kısmet,(Vardır, yoktur…) diye hesabı bırak. Eğer eder isen sen, gönül! hesap,Sonucu, (1) bitmeyip, hep olur […]
Ağustos 22, 2019

Neyleyim acaba ben bu gönlümü…

Neyleyim acaba ben bu gönlümü…Hatıra getirmez neden, ölümü?Durmadan soldurur açmış gülümü,Nice viraneler gezdirir beni… Hakikat sarayı edilmiş âbâd,Dolandığı yerler olmuşken berbat;Beni bekler iken ebedî hayat,Nice viraneler […]
Ağustos 22, 2019

Bir cevherdir kabiliyyet,

Bir cevherdir kabiliyyet,Her adama olmaz kısmet,Onu uyandırmak içinEtmelidir bir çok hizmet. Ardındadır nice ilim,Tarif eyliyemez kelîm; (1)Kabiliyyet olmayıncaKimseler olamaz âlim. Kabiliyyet varır âşka,Onlarla varılır Hakka;O (İl) […]
Ağustos 22, 2019

Bazı görünüşler hayale erer,

Bazı görünüşler hayale erer,Bazı görünüşler cemale erer,Bazı görünüşler visale erer,Yürüyüp giderler yolu görenler,Canını Mevlâya kurban verenler.Yokluktan varlığa sel gibi akar,Gafletten uyanan ibretle bakar,Yolda durak yapan, gül […]
Ağustos 22, 2019

Bir hâl, etse tekâmül,

Bir hâl, etse tekâmül,Açılır sanki bir gül..Yetişirse meyvası, Emir gelir, der: bükül! Bir hâl gelir dalına,Seyredilir halına; (1)Bahçıvan sahibolur, O yetişen malına. Yetiştiysen sen, güven!Yabancı değil […]
Ağustos 22, 2019

Acep neyleyelim sirkeli küpe?

Acep neyleyelim sirkeli küpe?Kulağını aç da takalım küpe;Affeder mi acep Tanrı günahı,Sığınıp sığınıp etmeden tövbe? Muhammed demiştir: her haller yezûl; (1)Varıp teslim ol da ibret al […]
Ağustos 22, 2019

Gel ey badisabah! es bize biraz,

Gel ey badisabah! es bize biraz,Eller gibi biz de alalım muraz; (1)Neyleyim, bu talih ediyor garaz…Bize mukadderat küstü mü acep?.. Yaşadığım günler gamınan geçer,Âbıhayat varken, zehir, […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar zorumuş (1) eylemek ihsan?

Ne kadar zorumuş (1) eylemek ihsan?Durmadan yapsan da, bilmiyor insan;Böyle emreylemiş Hazreti Rahman;Bilen, bilmiyene hâdim oluyor. Sabır ağacına oluyor yaprak,Ayaklar altına oluyor toprak,Gönlü bâlâlarda, kendisi alçak:Bilen, […]
Ağustos 22, 2019

Geçer her gün, bir türlü,

Geçer her gün, bir türlü,Dirilir, olur ölü;Âşıkın Mâşûkası,Mekân eder gönülü. Oradan eder seyran,Görenler olur hayran;Aynadır görünüşü,Tebdil olur o her an. Bazı görünür Rahman, Bazı görünür Şeytan;Ordan […]
Ağustos 22, 2019

Birgün, olur, eder zuhur;

Birgün, olur, eder zuhur;O eden, ebedî durur;O hazinenin kapağı;Bizi yutan zalim gurur. Açılacak, biz yok olsak..Ateştendir, değil toprak;Kur’anda söylemiş Ahmet:Meydandadır, uyan da bak. Tarif eder bütün […]
Ağustos 22, 2019

Ben gidersem, hâliniz zindan olur,

Ben gidersem, hâliniz zindan olur,Su yerine içtiğiniz kan olur;Eğer sizler hâlime uymazsanız,Durduğunuz kâşane, viran olur. Hayattayken, gelin bu hâle uyun.Söylediğim sözleri Haktan duyun;İyi değil isyan, edin […]
Ağustos 22, 2019

Güvendiğin vücut, dopdolu illet;

Güvendiğin vücut, dopdolu illet;Neden, bilmiyerek ederiz minnet?Benim! dedirttirir bu zalim gaflet;Uykudan uyanmak nekadar zordur? Ağrı, acı ile yuğrulmuş beden;Dönüp de severiz bunu, bilmeden;Hiç ibret olmuyor gelip […]