Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Yönünü çevirir Sultan,

Yönünü çevirir Sultan,Kendi olsan, etsen isyan; (1)Akıl ile ben! diyenler,Melek olsa, olur Şeytan. Sadece Hak kaldı burda,İstilâ eyledi Hudâ;Aşk gitse, bizler döneriz,Sultan gitmiş harap yurda. Kendisinindir saltanat,Dimağımızda olan tad;Birine sahip olursak,Mekânından O eyler tard. Huzurunda lâzım yokluk,Görünürse açar ufuk;(Emre) bu hâli bilince,Gördü: ondan başka hiç yok. Hitam buldu orda ilim,Anlıyanlar, […]
Ağustos 22, 2019

Doldur, Sâkî! ver, içek, (1)

Doldur, Sâkî! ver, içek, (1)Biz bu benlikten geçek; (2)Biz senden ne umardık,Bizi eyledin köçek. Bizlerde koymadın âr,Yok ettin, yokluk tutar;Sana varıp yetişen,Hem çalar, hem de oynar. Sen düşürdün bu ize,Dahi benzer denize;Attın sen bir meşrebe,Akıllar yetmez bize. Burda yol olmuş tamam,Kâh keyf verinğ (3), kâh da gam;Sana cemaat olduk,Bize olunca […]
Ağustos 22, 2019

Pek zordur bu haller, olunmaz razı,

Pek zordur bu haller, olunmaz razı,Razı olan, Mevlâm, alır murazı,Bu yol yolcusunun yok itirazı…Felâh bulan, bindebiri değil mi? Ellerinden tutsan, sana kızarlar,Tamir olmuş yolu gelip bozarlar,İslâh etsen dahi, tekrar azarlar…Felâh bulan, bindebiri değil mi? Işığı tutarsan sen bir âmâya,Yönünü döndürsen güneşe, aya,Gözüne görünür bir siyah boya…Felâh bulan, bindebiri değil mi? […]
Ağustos 22, 2019

Kâh çıkarsın gözönüne,

Kâh çıkarsın gözönüne,Kâh çıkarsın aya, güne,İzin yoktur ki görüne…Nerede bulalım seni? Kâh olursun bize ayan,Rahmedersin bize Rahman!Arar seni bütün cihan,Nerede bulalım seni? Hiçbir halin tutmaz karar,Bazı Rahîm, bazı Kahhar,Göremiyen, eder inkâr…Nerede bulalım seni? Anlıyanlar, olur naçar,Sen görünsen, geri kaçar,Sana âşık, canı saçar…Nerede bulalım seni? Ayrı değildir bir zerre,Âşıklar her şeyde […]
Ağustos 22, 2019

Kimisi güvenir mala,

Kimisi güvenir mala, Kimisi yapışır dala,Bütün varlık burda kala…Senden başka sevdiğim yok. Kimi güvenir dünyaya,Baki kalacakmış gûya…Kime gülmüş doya doya…Senden başka sevdiğim yok. Kimi güvenir kuvvete,Vücudunda olan ete,Kimi güvenir cennete,Senden başka sevdiğim yok. Kimi güvenir evine,Kendini yiyen devine,Ölür sevine sevine…Senden başka sevdiğim yok. Kimi güvenir adına,Beslediği evlâdına,Bu mundar dünya tadına…Senden […]
Ağustos 22, 2019

Terkeylemeyince bu malı, mülkü,

Terkeylemeyince bu malı, mülkü,Soyup atmayınca ten denen kürküGörür de duyar mı bu göz, bu kulak…Cansıza okunur söylenen türkü. Haktan söyleniyor, sanırlar hava.Şefkat olur amma, değil bedâva;Kıymetli kuşlara yapılmış, beklerKulak ile bu göz, sanki bir yuva. Terk etmek lâzımdır bütün arzuyu,İçmek de lâzımdır bu sesten suyu;Soranlara demiş Muhammed Emîn:Az ye, az […]
Ağustos 22, 2019

Dilârâ kaldırır perde,

Dilârâ kaldırır perde,Âşıkı düşürür derde;Dilârâ’ya âşık olan,Daim bulur, demez: nerde? Dilârâ’dır bütün cihan,Seyreder, onda mahvolan;Dilârâ’yı bulanlaraNe vakıt var, ne de zaman. Dilârâ’dır eden hurremBütün derde olan merhem;İki âlem gaibolsa,Dilârâ bâkîdir her dem. Bütün âlem fânî olsa,Dirilip de olsa İsa,Ayrılınmaz Dilârâ’danTûr dağına çıksa Mûsâ. Dilârâ’dır diri tutan,Gönüllere gelip yatan;Bil, Dilârâ bir […]
Ağustos 22, 2019

Bir zerreyim, sen “Kül” sün,

Bir zerreyim, sen “Kül” sün,Ben bedenim, gönülsün;Kalmasın benliğimden,Mânevî yüzüm gülsün. Al da kalmasın gurur,Ayıkırsam, gelir zor,Helâk olur her taraf,Cemâlin baki durur. Aşk ver, çekeyim emek,Ezelden budur dilek;Âdem’e sen gizlendin,Secde eyledi melek. Çektik, olmasın hebâ,Düşürme sen dolaba,Bizler secde edince,Şeytan eyledi ibâ. Hâlâ duruyor inat,Sen onu eyledin tard;Boşuna… kabul olmaz,İnat edince, murad. […]
Ağustos 22, 2019

Yerli yerincedir, hiç değil yanlış:

Yerli yerincedir, hiç değil yanlış:Bir zaman yaz olur, bir zaman da kış;Temeli topraktan, suyu da kandan,Kerpici “âdem” dir, böyle yapılmış. Yaklaşıp dokunma, yıkılır başa,Bütün çalışanın emeği boşa…İmârı geç sürer, harabı kolay;İçinden çıkılmaz, benzer yokuşa. Yuvayı kuranın başına çöker,Gayetle caziptir, kendine çeker;Bir canlı, zehirli, esrarlı meyva,Tohumu (âdem)dir, durmadan eker. Böyle bir […]
Ağustos 22, 2019

Seveyim deyince Dilberim, seni,

Seveyim deyince Dilberim, seni,Her gözlere taksim eyledin beni;Seni arar iken ben gaib oldum,Sofular tarife yeltenir dini. Ben seni görürken bilmem yolumu,Tutturmaz eyledin benim kolumu;Her varlıktan parlar, gözlerim görür,Onun için bilmem sağla solumu. Ne yana atayım acep adımı?Çağırırlar, duymaz oldum adımı;Arzu ile emel kalmadı bende,Unuttum, terkettim hep muradımı. Ben seni bilince […]
Ağustos 22, 2019

Bilinir mi bu esrar…

Bilinir mi bu esrar…Görülmüyor âşikâr;Her göze görünürse,Çoğuna eder zarar. Kimisinden açar gül,Kimisini eder kül;Eğer maya olmazsa,Nasıl etsin tenezzül… Bilgisine vardır had,Görünse, eder feryat;Anlıyan, kimselereHiç bulamaz kabahat. Lâzım yerli yerince,Anlaşılır görünce;Her tarafı sarmışken,Görünmez, gayet ince. Seyredenler gayet az,Çok azı almış muraz;Çok tarif eyliyeneNiceler etmiş garaz. Nolmuş ötedenberi…Göstermişler Dilberi;Nice Hakka uyanınSöyleniyor eseri. […]
Ağustos 22, 2019

Eğer bildi isen, nedir teşvîşin?

Eğer bildi isen, nedir teşvîşin?Acep elinde mi bitmiyen işin?Anadan doğup da ölene kadar,Kimler toplamıştır rızkını peşin? Sen doğmadan, doğmuş bütün gereğin;İsyan etme, olmaz senin dileğin;Allah için çalış, göreyim seni,Korkma, gaib olmaz senin emeğin. Kimselere seni eylemez muhtaç,Yarattığı kulu hiç koymuş mu aç?Her yanlara muhit seni yaratan;Deftere, kâtibe yoktur ihtiyaç. Derler: […]
Ağustos 22, 2019

Ölüyü ziyaret eder dirisi… (1)

Ölüyü ziyaret eder dirisi… (1)Göründü ileri, hem de berisi;Yetiştirdin, ektin, harman olmuştur.Görünecek birgün onun gerisi. Dört yanına taştı ektiğin mahsul,Kimisi reyhandır, kimisi de gül,Biz kabrini toprak, taştan ararız,Bildik: mesken oldu arıyan gönül. Seni sevenlerde edersin karar,Bilenler, kendinden, dönüp de arar;Seni bilmiyenler, insan görürler,Hem Settarsın, bildik, hem dahi Gaffar. Her gözlerden […]
Ağustos 22, 2019

Senindir bütün hüküm,

Senindir bütün hüküm,Dirilik, hem de ölüm;Senden gayri bulmadı,Çok aradı bu gönlüm. Vardı da oldu teslim,Bulunca, oldu salim;Bilinmez bu hâl nedir?Anlıyor (kalbi selim). Bulmadan etmez karar,Ruhsat verdin sen Gaffar!Biz can içinde bulduk,Bilmiyen, taştan arar. Gönül, kendinde buldu,İki cihana doldu;(Emre) seyran edince,Kendisinde yok oldu. Namrun: 22.9.1950
Ağustos 22, 2019

Düzmek lâzım arayı, (1)

Düzmek lâzım arayı, (1)Bulmak lâzım sarayı;Nice can helâk olmuş,Hep arayı arayı… Birçoğu olmuş fani,Terkeylemiş cihanı;Kokulayıp doymuşlar,Unutmuşlar reyhanı. Çokları olmuş gözden,Ateş olmuştur özden;Yanıp seni arıyan,Yol bulur yanan izden. Her yandan alır ibret,Yanarsa, olur kısmet;(Emre)! sen âşıklarla,Var, yüzüne seyir et. Namrun: (1) Bu doğuş, Namrun’da Nemrud’un sarayında doğmuştur. 23.9.1950
Ağustos 22, 2019

Sensin gözümüzde duran,

Sensin gözümüzde duran,Viran gönüller dolduran,Acep bu bilinmez hâl ne?Cevap veren, sual soran. Hükmün tutar (Kaf) tan (Kaf) a,Kulak verinğ (1) daim (of!) a;Alan sensin, satan sensin,Müşterisin daim (sâf) a. Sensin ana, sensin ata,Sensin altun, sensin pota;Aşktan ateşin yanıyor,Altun, kendisini ata. Saf olurlar eriyerek,Süzülürler çürüyerek;Âşikârsın, gizlenirsin,Her gözleri bürüyerek. Yarab! nedir bu […]
Ağustos 22, 2019

Zarar gelmez divaneden,

Zarar gelmez divaneden,İbret olur pervaneden;Gönül! sen hiç ferah olma,Harabolan viraneden. Sağlam olsa her ne kadar,Her taşında çürüklük var;Bulunmaz bir saray olsa,Birgün olur, çok olur dar. Sana misal: bütün kale…Dokunmuştur birçok ele;İbret gözü ile seyret:Koparmıştır çok velvele. Nere gitti onu yapan?Dört yanında görünür kan…O sahibi gelsin, görsün:Zaman gelmiş, olmuş viran. Gelir […]
Ağustos 22, 2019

Senin âşıkın gülmez,

Senin âşıkın gülmez,Senden gayriyi bilmez;Etmez toprağa secde;Hayran olan bükülmez. Görür, nereye baksa,Her âdeti bıraksa;Gözünü ayıramaz,Anlamıyanlar yaksa. Misal: Nemrut’la Halil…Söyler her yanlardan dil;Zaman, kullar içindir,O günler ayrı değil. Görününce o Dilber,Böyle alınır haber;O vakıtla bu vakıt,Bizim ile beraber. Bütün zaman, bir andır,Duyup diyen, bir candır;(Emre)! âşıklar görsün: Methedilen, üryandır. 31.10.1950
Ağustos 22, 2019

Benim, her zerreden âciz,

Benim, her zerreden âciz,Bilmediğim, oldu deniz;Ben! diyemez, yok olanlar,Ahmed daim der idi: biz. Demiş idi: mâ arefnâk,Olmuş iken herşeyden pâk;Nefsi ile meşgul olan,Benim! derse olur helâk. Uyanan, yoğa karışır,Varır, Dost ile barışır;Uzakta gördüğün Şeytan,Uyan, seninle yarışır. Sen sakın, yürüme gafil,Daim senden ayrı değil;Ayık, eğer, düşman ise,Sana, karınca ile fil. (1) […]
Ağustos 22, 2019

Şöhret için olan (Hicaz),

Şöhret için olan (Hicaz),Cennet için olan (Namaz),Rızalillâh hiç olur mu…Onun her ikisi: mecaz. Candan olmayınca (zekât),Bu dünyanın malı: âdet…Rızalillâh olmıyan hâl,İblisliktir, ona lânet. Çok yemek, olur mu (oruç)?Mevlâ âşıklarına suç;Muhammed Emin açlıklaDost yanına etti urûç. Görmeden, olmaz (Şehadet), Varmadan, olur mu himmet?Hâkime yalan söylersen, Mutlak sana eder hiddet. Gönül! âşık […]
Ağustos 22, 2019

Arştan geniştir gönlümüz,

Arştan geniştir gönlümüz,Fakat görmez bizi her göz;Güneşimiz doğdu, batmaz,Gece kalktı, daim gündüz. Sıkıntı yok, oldu ferah, Bir haldedir: daim sabah.Bize gelip yetişmiyen,Nefs elinden bulmaz felâh. Yok olduk, kalmadı dilek,İblisimiz, oldu melek;Biz öyle bir fakîriz ki,Bize tâbi oldu Felek. Sıtır eder bizi beden, (1)Kimseler bilmez görmeden;Kalmadı bizde bir varlık,Dosttur bizden, daim […]
Ağustos 22, 2019

Arşı direr ayağımız,

Arşı direr ayağımız,Tarif eder dudağımız,Felekkiyyâtı çevirir,Düzeninde, parmağımız. Bize tâbi (Dört Tabiat),Hemi mü’min, hemi mürtat; (1)Her varlık geviş getirir,Onlardan alırız biz tat. Okuyana: biziz Kitap!İçi (İlim), dışıdır kap;Teslim olan seyir eder,Bu hâli bulamaz hesap. Ateşten olur mu defter?Bir varlık edemez siper;Zerre gibi görünürüz,Derya, bizimle beraber. Zatı nurdur, görünür kan,Gıda alır oradan […]
Ağustos 22, 2019

Tavvufa olur sofular düşman,

Tavvufa olur sofular düşman,Onları aldatır Huriyle Gılman;Bizimle bir olmuş, çok şükür, RahmanKalbimizde durur Allahımız var. Gözleri görmüyor hayat yolunu,Durmadan taşlarlar âşık kulunu,Mevlâ’yı bırakıp sever çulunu…Kalbimizde durur Allahımız var. Biz, iki dünyaya vermeyiz kıymat,Onlar gibi, değil aklımız sakat,İblis’e uyup da edilmeyiz tard,Kalbimizde durur Allahımız var. Mevlâ için geçtik, burada candan,Âhiretten geçtik, […]
Ağustos 22, 2019

Bu akıl kendine eğlence arar,

Bu akıl kendine eğlence arar,Bilmez: bulduğu şey kendine zarar;Her varlığı etmiş böylece karar…Kendini bırak da teslim ol gönül! Bu aklın umduğu acep olur mu?Bir göz, açılmadan, cevher bulur mu?Hiç durmadan gezer (Şam) ile (Rûm)u;Kendini bırak da teslim ol gönül! Eğer teslim olsan eylemenğ ziyan,Kendini terkeyle, Dosta ol revan,Eğer ister isen […]
Ağustos 22, 2019

Beni yaralıyan: gözünün ağı,

Beni yaralıyan: gözünün ağı,Taşıdığım gönül: Firdevs’in bağı;Ağlarım, gözyaşım: Ceyhun ırmağı…Bu acı hâlimi soran olur mu?.. Beni yaraladı, geldi, kalbimden,Durmaz, kanı akar, saklıyor beden,Sızlar yaralarım, görmezler neden?Aşkın ilâciyle saran olur mu? Onun için gönül dünyadan bezer,Gönlüm hiç durmayıp virane gezer,O Dost ciğerimi kan ile özer…Öylece, Sevdiğim, derman olur mu? Yanık âşıkların […]
Ağustos 22, 2019

Hakkı bulmak için bir aynaya bak,

Hakkı bulmak için bir aynaya bak,Kirini temizle, göstersin berrak;Solu sağ gösterir, hayali bırak…Aceba suçunu kime atarsın? Var, sen temiz eyle, hâli doğru gör,O gözünü açar, olursan da kör,Biri iki görme, kalmasın küfür;Aceba suçunu kime atarsın? Gece, gündüz daim meşgul ol da sil,İçinden bakanı idrâk et de bil,Oradan görünen, hiç ayrı […]
Ağustos 22, 2019

Aşk çektirir bize hicran,

Aşk çektirir bize hicran,Çeke çeke bitti derman…Acep çare bulacak mı,Dirilip de gelse Lokman? Ben çekerim güle güle,Misâl olduk biz bülbüle;Nasıl hasret çeker, ağlarToprakta yetişen güle… Bildirmek isteriz, derin…Hâli böyle, Sen Dilberin…Duyana, misal değil mi:Ferhad ile olan Şirin? Böyle geçer evvel, âhir,Kimi gaip, kimi zâhir.Anlıyana gösteriyorHemi Zühre, hem de Tâhir. Tutmuş […]
Ağustos 22, 2019

Allah istemezse, olmaz hareket,

Allah istemezse, olmaz hareket,Eğer ister ise, can bulur, ceset;Kul yaratılmadan verilir kısmet,(Vardır, yoktur…) diye hesabı bırak. Eğer eder isen sen, gönül! hesap,Sonucu, (1) bitmeyip, hep olur azap…(Kelâm-ı Kadîm) de edildi hitap:(Rızka kefîlim!) der, duyar isen Hak. İbret ile seyret kurd ile kuşa,Rızkını topluyor hep koşa koşa;Hiç bir emek gitmez, seyreyle, […]
Ağustos 22, 2019

Neyleyim acaba ben bu gönlümü…

Neyleyim acaba ben bu gönlümü…Hatıra getirmez neden, ölümü?Durmadan soldurur açmış gülümü,Nice viraneler gezdirir beni… Hakikat sarayı edilmiş âbâd,Dolandığı yerler olmuşken berbat;Beni bekler iken ebedî hayat,Nice viraneler gezdirir beni… Neyleyim, etmiştir aslını gaip,İşlediği işler olmuş acaip,Daim çağıranı eyliyor tâyip;Nice viraneler gezdirir beni… Hakikati koyup viran dolaşır,Gafletin iline çabuk ulaşır,Ömrünün ipliği durmaz […]
Ağustos 22, 2019

Bir cevherdir kabiliyyet,

Bir cevherdir kabiliyyet,Her adama olmaz kısmet,Onu uyandırmak içinEtmelidir bir çok hizmet. Ardındadır nice ilim,Tarif eyliyemez kelîm; (1)Kabiliyyet olmayıncaKimseler olamaz âlim. Kabiliyyet varır âşka,Onlarla varılır Hakka;O (İl) e götürmek için,Bir hâl ulaştırmaz, başka (2) Onunla vardı Peygamber (Âşk) ileri, odur Kanber;Kimler niyet eyler ise,Her ikisidir beraber. Biri vezir, biri sultan;Onlar ile […]
Ağustos 22, 2019

Bazı görünüşler hayale erer,

Bazı görünüşler hayale erer,Bazı görünüşler cemale erer,Bazı görünüşler visale erer,Yürüyüp giderler yolu görenler,Canını Mevlâya kurban verenler.Yokluktan varlığa sel gibi akar,Gafletten uyanan ibretle bakar,Yolda durak yapan, gül gibi kokar,Yürüyüp giderler yolu görenler,Canını Mevlâya kurban verenler. Bazıları yürür deryaya, doğru,Aslını anlıyan, Mevlâya doğru;Hepisini cem et Leylâya doğru?Yürüyüp giderler yolu görenler,Canını Mevlâya kurban […]
Ağustos 22, 2019

Bir hâl, etse tekâmül,

Bir hâl, etse tekâmül,Açılır sanki bir gül..Yetişirse meyvası, Emir gelir, der: bükül! Bir hâl gelir dalına,Seyredilir halına; (1)Bahçıvan sahibolur, O yetişen malına. Yetiştiysen sen, güven!Yabancı değil öven;Uyan meyva! sen dahi,Aman sakın, deme ben! Ben! diyen, daim ular, (2)Çürür de benzi solar;Dikkat eyle, Bahçıvan,Gerek olursa sular; Buna benzer bütün iş?Kök ol, […]
Ağustos 22, 2019

Acep neyleyelim sirkeli küpe?

Acep neyleyelim sirkeli küpe?Kulağını aç da takalım küpe;Affeder mi acep Tanrı günahı,Sığınıp sığınıp etmeden tövbe? Muhammed demiştir: her haller yezûl; (1)Varıp teslim ol da ibret al gönül!Ekşilik azaptır, yetiş de tatlan,Yeter çektiklerin, affedil de gül. Durmayıp da davet ediyor Allah,Gönül! yeter, yaklaş, çabuk, ol ferah;Bu hâl ile bitmez, daima azap..Karanlık […]
Ağustos 22, 2019

Gel ey badisabah! es bize biraz,

Gel ey badisabah! es bize biraz,Eller gibi biz de alalım muraz; (1)Neyleyim, bu talih ediyor garaz…Bize mukadderat küstü mü acep?.. Yaşadığım günler gamınan geçer,Âbıhayat varken, zehir, gam içer,Giydiğim libası neden dar ölçer?Bize mukadderat küstü mü acep?.. Güneşin yerine karanlık doğar,Bütün derd ile gam başıma ağar, (2)Rahmetin yerine kızıl kan yağar,Bize […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar zorumuş (1) eylemek ihsan?

Ne kadar zorumuş (1) eylemek ihsan?Durmadan yapsan da, bilmiyor insan;Böyle emreylemiş Hazreti Rahman;Bilen, bilmiyene hâdim oluyor. Sabır ağacına oluyor yaprak,Ayaklar altına oluyor toprak,Gönlü bâlâlarda, kendisi alçak:Bilen, bilmiyene hâdim oluyor. Daim şefkat eder, görülüyor hor,Ayaklar altına o başını kor,Yarab, ihsan etmek neden böyle zor?Bilen, bilmiyene hâdim oluyor. Onlar Ister bütün âlem […]
Ağustos 22, 2019

Geçer her gün, bir türlü,

Geçer her gün, bir türlü,Dirilir, olur ölü;Âşıkın Mâşûkası,Mekân eder gönülü. Oradan eder seyran,Görenler olur hayran;Aynadır görünüşü,Tebdil olur o her an. Bazı görünür Rahman, Bazı görünür Şeytan;Ordan alır gıdayı, Nafaka olarak can. Oradan olur zâhir,Bazı verir penzehir;Yılan olarak giden,Gıdayı alır zehir. Oradan damlıyor kan,Alana olur ihsan;Balık ağzına düşse,Büyür de olur mercan.. […]
Ağustos 22, 2019

Birgün, olur, eder zuhur;

Birgün, olur, eder zuhur;O eden, ebedî durur;O hazinenin kapağı;Bizi yutan zalim gurur. Açılacak, biz yok olsak..Ateştendir, değil toprak;Kur’anda söylemiş Ahmet:Meydandadır, uyan da bak. Tarif eder bütün lisan,Duyana edilir ihsan;O (İl)e ulaşmak için,Sevilmeli (Kâmil İnsan). Yana yana olmalı kül,Damla iken olmalı göl;Enginlerde bütün derya;Mutlak etmeli tenezzül. Varıp almalıdır himmet;Deryadan alınır devlet;İçmeyince […]
Ağustos 22, 2019

Ben gidersem, hâliniz zindan olur,

Ben gidersem, hâliniz zindan olur,Su yerine içtiğiniz kan olur;Eğer sizler hâlime uymazsanız,Durduğunuz kâşane, viran olur. Hayattayken, gelin bu hâle uyun.Söylediğim sözleri Haktan duyun;İyi değil isyan, edin itaat,İnat denen zalimi elden koyun. Gaddar isyan, kimseyi koymaz serbest;Zehirlidir, etmeyin sizler heves;Birgün olur, uçar bu can bülbülü,Âdet budur, kırılır birgün kafes. Çağırılır birgün […]
Ağustos 22, 2019

Güvendiğin vücut, dopdolu illet;

Güvendiğin vücut, dopdolu illet;Neden, bilmiyerek ederiz minnet?Benim! dedirttirir bu zalim gaflet;Uykudan uyanmak nekadar zordur? Ağrı, acı ile yuğrulmuş beden;Dönüp de severiz bunu, bilmeden;Hiç ibret olmuyor gelip de giden;Uykudan uyanmak nekadar zordur… Kandan yuğurulmuş bu fânî cihan..Muhabbet ediyor bu gafil insan,Seversen, doldurur gözlerine kan..Uykudan uyanmak nekadar zordur? Dört yanı doludur ağrı […]