Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Ah canımı aşk aldı,

Ah canımı aşk aldı,Aldı da zevke daldı;Bu can Dosta gidinceBu beden burda kaldı. Görünürsün insandan,Biz yol bulduk lisandan;Âşık seni görünceGeçmiştir adu sandan. (1) Kim görse candan […]
Ağustos 22, 2019

Bizim dertlere giren!

Bizim dertlere giren!Görür Hakkı can veren;Razı isen bu hâle,Bu oyunlardan öğren. Kim burda oynar oyun,Dediler: rengi soyun! (1)Kim bu aşka düşerseKurt ise olur koyun. Bizim burda […]
Ağustos 22, 2019

O, her yandan seyreder,

O, her yandan seyreder,Nârayı kalbden eder;O nârayı duyanlar,Bu cihanı terkeder. Bu şerbetten içelim,Kendimizden geçelim;Buralar haram oldu,Dost iline göçelim, Bu cihanı nidelim,Koyup Dosta gidelim,Bu el gayet yüksektir,Acep […]
Ağustos 22, 2019

Ne güzel oynar Duran (1)

Ne güzel oynar Duran (1)Kurmuştur böyle kuran…Benim candan Sevgilim,Ciğerime ok vuran. Kanı bulaştı oka,O kan yerlere aka;Bize bir devir gele,Ateşten misler koka. Ateş, kokar dumandanBizi geçirir […]
Ağustos 22, 2019

Çoktur aşkın belâsı,

Çoktur aşkın belâsı,Âşık orda kalası…Mutlaka bu iş lâzım:Yansın benlik kalesi. Kimler bizden kızışa, (1)Onlar tutula kışa;Kim Hakka âşık ise,O bizlerle sarmaşa. Görmek istiyen Yârı,Terk etmeli diyarı…Hiç […]
Ağustos 22, 2019

Bu denizde olmaz kum,

Bu denizde olmaz kum,Âşık isen Hakkı um.Müşahade istersen,İçindedir, gözün yum. (1) Çalışıp eyle talep; Böyle ediyorlar hep.Görüp de hayran olanKullanamaz mürekkep. Gidenler böyle gitmiş,Bu ilim böyle […]
Ağustos 22, 2019

Geçek ağdan, karadan,

Geçek ağdan, karadan,Bize bakar Yaradan.Dost acısı gider mi…Ölmek gerek yaradan. Ateşe yansa cihan,Bizlere gelmez ziyan;Sen Hakkı sever isen,Gafil! gafletten uyan. Bir gün geçer bu devran,Muvakkattır bu […]
Ağustos 22, 2019

Niçin çalarız deblek:

Niçin çalarız deblek:Çalıp da zevki bilek..(1)Bizler zevka düşersekKabul olur her dilek. Yine deblek çalarız,Çalar, zevka dalarız;Her işi yapan: Cânân,Sanki bizler de varız… Aşkı olan ağlıyor,Yüreğini dağlıyor;Her […]
Ağustos 22, 2019

Kimse bilmez (hâl) nedir,

Kimse bilmez (hâl) nedir,Kuvvet ver, bana dedir; (1)Yenilmez bir zehirdir,Muhabbet ver de yedir. Âşıkı zevka daldır,Zevka dalmak visaldır (2)Cânân, kapına geldim,Elimden tut da kaldır. Sen bize […]
Ağustos 22, 2019

Nasibolmaz herkese,

Nasibolmaz herkese,Koşardım daim sese;Sen gönülden seyrettin,Sen bilirsin nerdeyse. Burda olur mu günah…Affeyledi Pâdişah.Ben neler söyleyeyim…Aşkı verirse Allah. Ben söylerim aşk ile,O Dost söylerse bile; (1)Âşık! bin […]
Ağustos 22, 2019

Sen verdin bu illeti,

Sen verdin bu illeti,Biz edince minneti.Seni gören istemezVâdolunan cenneti. Gören cennetten geçer, (1)Yürek kanını içer,Dost yüzünü seyreden,Kendi vârını biçer. Görenler olur hayran,Soyunur, olur üryan;Ateşe düşen bilir,Aman […]
Ağustos 22, 2019

Âşık oyuna kalkar,

Âşık oyuna kalkar,Oynar, ârını yakar,“Âşık olsam…” diyenler,Boynuna ipi takar. Âşıksan oyna, hadi…Hidayet etsin Hâdî,Aşka gönül verenler,Bütün vârını yedi. Yedi, varlık kalmadı,Başka varlık bulmadı;Seni bir gez görenin, […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bize oldu imam,

Aşk bize oldu imam,Ben ondan ayrılamam;Ben aşka yalvarırım,Bu hâl eylesin devam. Aşka yanan olmaz ham,Yanınca, yandı hatamKim aşka kul olursa, O kula verir ilham. Sözümde yoktur […]
Ağustos 22, 2019

Aşk geldi, bizi sardı,

Aşk geldi, bizi sardı,Benliklerden kurtardı,Bu gelen nurun seli,(Kaf)ın dağını yardı. Bu sele dayanmaz Kaf, Âşıklarda olmaz havf.Nasıl edip bilelim…Zor okunur bu Mushaf. Âşıklara okundu,Gönüle irfan kondu;Bunu […]
Ağustos 22, 2019

Aşk oldu benim yârım,

Aşk oldu benim yârım,Haram olsun diyarım…Ben bu aşka düşünceŞarktan garbı duyarım. Kalbim olalı tâhir,Bu bilgi oldu bahir;Bu aşk beni yakıncaDost oldu bana zâhir. Dosta ben ettim […]
Ağustos 22, 2019

Dosttan aldık kuvveti,

Dosttan aldık kuvveti,Kabul ettik zilleti;Hiç sofular bilir mi,Bu ayrıca milleti… (1) Hiç dinde diyanette,Cehennemde, cennette,Görülmemiş bu irfan,Yetmiş iki millete. Yanalım bizler gayri…Bu candan olduk ayrı;Senin yüzünü […]
Ağustos 22, 2019

Aşk girer mi her cana,

Aşk girer mi her cana,Âşık gerek inana…Dostu seyreden âşık,Depik vurur cihana. (1) Aşk olmuştur müezzin,Âşıka verir izin;Gizli sırlar söyliyorDilinden bendenizin. Aşktır âşıka imam,Ağlarım, hiç göz yummam;Aşkı, […]
Ağustos 22, 2019

Gözyaşı düşse taşa,

Gözyaşı düşse taşa,Taş yanar baştanbaşa;Âşık gerek, görünce,Aklı sana dolaşa. Cânânım, bu hâl nedir?Yanana doğar (bedir);Senin gizli ilmini,Aşk ver, sen bana dedir. Âşık! sen ver kulağı,Bu söz […]
Ağustos 22, 2019

Memleketim Adana;

Memleketim Adana;Lâyıktır bu Sultana;Meyvaları doludur,Yeter iki cihana. Gayet bol sebze biter,Bütün cihana yeter;Gülleri gayet çoktur,Dalında bülbül öter. Her yanında bahçalar… (1)Bülbüller nağme çalar;Bülbülleri görenler,Seyreder, zevka dalar. […]
Ağustos 22, 2019

Dileğim olsun kabul:

Dileğim olsun kabul:Âşık, yan da Dostu bul;Hakkın âşıklarınaDoğruluk olmuştur yol. Dileğim olsun kabul:Mümin isen Hakkı bul;Mümine yol göstermiş,Oldun ise Hakka kul. Edersen Hakka kulluk,Gönlünü eder bolluk;Hakka […]
Ağustos 22, 2019

Gönül! seni medhedeyim,

Gönül! seni medhedeyim,Ben senden sana gideyim,Sırrını nasıl diyeyim…Âşık oldum gönül sana,Gönül, sana yana yana. Bütün varlıklar senindir,Görünüşü bedenindir,Senden sana gidenindir,Âşık oldum gönül sana,Gönül, sana yana yana. […]
Ağustos 22, 2019

Yârı gelse göresim,

Yârı gelse göresim,Yok olur cümle resim, (1)Burda kalmaz hevesim, Ben bu aşka düşünce,Yâr ile bilişince. Kabul etmem nasihat,Düşünemem hiç sıhhat;Âleme oldum ibret,Ben bu aşka düşünce,Yâr ile […]
Ağustos 22, 2019

Deme vücudum yeni,

Deme vücudum yeni,Seyret diş bileyeni, (1)Sözlerime kulak ver:Terk et kibirle kini. (2) Anladıysan diyeni,Takip eyle sen dini;Sen bu aşka yoldaş ol,Öldür seni yiyeni. Terk et can […]
Ağustos 22, 2019

Dost yüzüdür görüken,

Dost yüzüdür görüken,Kimse görmez kör iken…Bir acaip kanundur:Gülü besleyen: diken… Kül olurum görürken,Ayrılmam ben ölürken…Yine seni ararım,Sen gözümden görürken. Aşktan gelen şerbettenİçen geçer devletten;Hiç durmadan akıyorDudak […]
Ağustos 22, 2019

Hârut’la bile Mârut,

Hârut’la bile Mârut,Beraber indi yere, (1)Âdemi seyredinceŞaştılar birdenbire. Tâatları gidinceBaşladılar seyire.Dediler aşka düştük,Ne hacettir tedbire… Hârut sordu Mârut’a:İndiğimiz yer nere?..Dedi: Âdemi gördük,Nasiboldu bizlere. Dost yüzünü görünceAkıl […]
Ağustos 22, 2019

Sensin Evvel, sensin Âhir,

Sensin Evvel, sensin Âhir,Yanana olursun Zâhir,Seni gören olur tâhir;Sen bizlere seni göster.Âşık olan seni ister. Sende huri, sende melek…Biz yanıp da seni görek;Sende kabul olur dilek,Sen […]
Ağustos 22, 2019

Gönüllerden atsa şafak,

Gönüllerden atsa şafak,Âşıklara görünür Hak;Fakat gören olur toprak…Bu hâl tarif edilir mi?Hiç delilsiz gidilir mi? Gören, candan geçiyor vaz,Ağzından çıkmıyor avaz;Buna derler tamam niyaz…Bu hâl tarif […]
Ağustos 22, 2019

Yanakları eder par par,

Yanakları eder par par,Nurları yüzlere çarpar,Görünse kıyamet kopar,Ben görünce oldum sarhoş,Senden gayri istekler boş. Eğer görünse cemali,Terkederler mülkü, malı;Hoş olur görenin hâli…Ben görünce oldum sarhoş,Senden gayri […]
Ağustos 22, 2019

Uşak, terket arzuyu, (1)

Uşak, terket arzuyu, (1)Az ye, az iç, az uyu,Emanet (2) sarhoş olur,Kim içer üzüm suyu. O olur Hakka âsi,Kabul olmaz duası;Emanet bir hülyadırO sarhoşun rüyası. Kim […]
Ağustos 22, 2019

Seyret sudan sarhoşa, (1)

Seyret sudan sarhoşa, (1)Yorulmuş koşa koşa;Hak için çalışanınEmeği gitmez boşa. Birgün ayıksa, anlar;Çün (2) onda da akıl var;Dileğim bu: tez olsun…Vakit geçer de duyar… Canım, sözlerime […]
Ağustos 22, 2019

Kalktı pantolu düşük,

Kalktı pantolu düşük,Hem yüzleri bürüşük;Benliği terkedinceOlmuş Hakla görüşük. Aşk gidince oldum taş,Yanıyorum, aşk! ulaş,Bizlere hazır olmuş,Görünce zehirli aş. Gayet acı, yenilmez,Yiyen, kendini bilmez;Bu, bir ateşten gömlek,Yanmayınca […]
Ağustos 22, 2019

Yanar, kim âşık olur,

Yanar, kim âşık olur,Benliğinden kurtulur;Nefsini islâh eden,Cihana hâkim olur. Bu düzeni yan da kur,Fakat bir ehline sor;Sen ölmeğe vâd eyle,Vâdinin üstünde dur. (1) Dört kitap böyle […]
Ağustos 22, 2019

Gökten inen dört kitap,

Gökten inen dört kitap,Bırakmamış hiç hesap; (1)Görmeyince silinmez,Gözlerde olan hicap. Hep tarif eder “Bir”i,Sende olan cevheri…Âşık! Ölmek lâzımdır,Sen edersin tedbiri. Her bilen der: ölmeli,Sen dersin: olsam […]
Ağustos 22, 2019

Söylenir adı, sanı,

Söylenir adı, sanı,Âdemdedir nişânı;Âşıkların irfanıSenden gelir Allahım. Benim aklımı aldın,Ben yok oldum, sen kaldın,Benimle zevka daldın,Budur benim felâhım. Benden ayrı değildin,Sen benden seni bildin,Arzularımı sildin,Kesildi benim […]
Ağustos 22, 2019

Hacet var mı huzûra…

Hacet var mı huzûra…Cennet istiyen dura…Farz ve sünnet yapamaz,Deme ehli kubûra. Âşıka sorma sünnet,Arzusu, değil cennet…Sofu! senin dediğin,Âşıklara olur sed. Âşık bilir mi farzı…Ölüye dönmüş tarzı;Sevdiğini […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin inci, mercan…

Gözlerin inci, mercan…Görse dayanmaz bir can;Görüyorum ben her an;Beni candan eyledin,Gizli sırlar söyledin. Kaşların olmuş hilâl,Görenler eder visâl,Ben görünce oldum lâl;Beni candan eyledin,Gizli sırlar söyledin. Sözün […]
Ağustos 22, 2019

Tâ ezelden söylenir, vardır misal:

Tâ ezelden söylenir, vardır misal:Yanmayınca kimseler etmez visal,Aşkın ile yanana olmaz zeval,Razıyım ben, sen pişirir, eyle büryan. Âşık yanar bu ateşe, olur nur;Kim ki düşer ateşine, […]
Ağustos 22, 2019

Açılsa gönül gülü,

Açılsa gönül gülü,Dolarsa kevser gölü,Kimler girip yıkansa,Dirilir, olsa ölü. Girer girmez dirilir,Derhal destur verilir,Bu yol biraz uzaktır,Yorulunca erilir. Yürümeli çabucak,Gönül olmalı alçak;Uyuyanlar göremez,Gaflet gözünü açak. (1) […]
Ağustos 22, 2019

Hep Haktandır fırıldak,

Hep Haktandır fırıldak,Gözünü aç, iyi bak;Döneni görmek içinArzu, emeli bırak. Bildirmiyor arzular,Aklın sana olur dar;Kendini bırakırsan,Sana büyük müjde var. Hak, ehline müjdeler,Gelir, kalbini deler,Bu dünyayı sevmeğeEder […]