Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Ah canımı aşk aldı,

Ah canımı aşk aldı,Aldı da zevke daldı;Bu can Dosta gidinceBu beden burda kaldı. Görünürsün insandan,Biz yol bulduk lisandan;Âşık seni görünceGeçmiştir adu sandan. (1) Kim görse candan geçer,Ecel suyunu içer;Âşık! sana lâyıktır,Sen ölüme kanat ger. (2) Ölüme gersen kanat,Tekmil olur her murat;Dost yüzünü gördiysenKes bu başı, yere at. Görenler geçti baştan,İlim […]
Ağustos 22, 2019

Bizim dertlere giren!

Bizim dertlere giren!Görür Hakkı can veren;Razı isen bu hâle,Bu oyunlardan öğren. Kim burda oynar oyun,Dediler: rengi soyun! (1)Kim bu aşka düşerseKurt ise olur koyun. Bizim burda kim oynar,İmdad eder ona Yâr;Eğer Hakka âşıksanRızasını al, yalvar. Biri çıktı oyuna,O da girdi koyuna.Kiri terketmek içinAteşe girip yuna. (2) Girenler olur temiz,Haydin, girek […]
Ağustos 22, 2019

O, her yandan seyreder,

O, her yandan seyreder,Nârayı kalbden eder;O nârayı duyanlar,Bu cihanı terkeder. Bu şerbetten içelim,Kendimizden geçelim;Buralar haram oldu,Dost iline göçelim, Bu cihanı nidelim,Koyup Dosta gidelim,Bu el gayet yüksektir,Acep tutar mı elim… Bugün bize Dost baktı,Gören bağrını yaktı;Dost yüzünü görenler,Canı elden bıraktı. Bu deriyi yüzelim,Ayağına bezelim; (1)Dost denizi açıldı,Biz Dost ile yüzelim. Canı […]
Ağustos 22, 2019

Ne güzel oynar Duran (1)

Ne güzel oynar Duran (1)Kurmuştur böyle kuran…Benim candan Sevgilim,Ciğerime ok vuran. Kanı bulaştı oka,O kan yerlere aka;Bize bir devir gele,Ateşten misler koka. Ateş, kokar dumandanBizi geçirir candan;Bu canı Dosta versek,Dost görünür insandan. Bütün böyle yanmışlar,Bu renge boyanmışlar;Bu dünyayı sevenler,Biz ölmeyiz, sanmışlar. Gelenler, geri döner,Âşıklar aşkı öğer;Yok ol da vârı öğren,Bu […]
Ağustos 22, 2019

Çoktur aşkın belâsı,

Çoktur aşkın belâsı,Âşık orda kalası…Mutlaka bu iş lâzım:Yansın benlik kalesi. Kimler bizden kızışa, (1)Onlar tutula kışa;Kim Hakka âşık ise,O bizlerle sarmaşa. Görmek istiyen Yârı,Terk etmeli diyarı…Hiç bizleri tutar mıMünkirin inkisarı… Âşıklar olur sarı,Ederler âhuzârı…Biz münkiri severiz,Onun yukadır bağrı. (2) O kendini aldatır,Dost! Ona âşkı tadır. (3)Cihana ateş veren,(Emre), seyret, burdadır. […]
Ağustos 22, 2019

Bu denizde olmaz kum,

Bu denizde olmaz kum,Âşık isen Hakkı um.Müşahade istersen,İçindedir, gözün yum. (1) Çalışıp eyle talep; Böyle ediyorlar hep.Görüp de hayran olanKullanamaz mürekkep. Gidenler böyle gitmiş,Bu ilim böyle bitmiş;Canı burda terkeyle,Kanunu böyle imiş. Canı burda bırakmış,Yanmış da Yâra bakmış.İsrafil “sûr” vuruncaBütün ölüler kalkmış. Dost el vurunca “sûr”a,Ölüler kalkıp dura;(Emre), sen âşık isen,Durmalısın […]
Ağustos 22, 2019

Geçek ağdan, karadan,

Geçek ağdan, karadan,Bize bakar Yaradan.Dost acısı gider mi…Ölmek gerek yaradan. Ateşe yansa cihan,Bizlere gelmez ziyan;Sen Hakkı sever isen,Gafil! gafletten uyan. Bir gün geçer bu devran,Muvakkattır bu zaman;Âşık dünyayı sevmez,Anadan doğma üryan. Üryan doğdun anadan,Böyle dedi Yaradan;Seyreyle sen, Dostu gör,Ne anladın rüyadan?.. Hakkın kelâmı doğar,Bütün gafleti boğar;Gözleri açıklarınKarşısında “didâr” var. Bilgi, […]
Ağustos 22, 2019

Niçin çalarız deblek:

Niçin çalarız deblek:Çalıp da zevki bilek..(1)Bizler zevka düşersekKabul olur her dilek. Yine deblek çalarız,Çalar, zevka dalarız;Her işi yapan: Cânân,Sanki bizler de varız… Aşkı olan ağlıyor,Yüreğini dağlıyor;Her daim ağlamaklaGönlü Hakka bağlıyor. Âşık, Hakla beraber,Yanana gelir haber;Bizlere ateş veren,Görünmedik bir Dilber. Âşık cihanı gezer,Gezme ile ne sezer?..Dost aklına düşünce(Emre), canından bezer. (1) […]
Ağustos 22, 2019

Kimse bilmez (hâl) nedir,

Kimse bilmez (hâl) nedir,Kuvvet ver, bana dedir; (1)Yenilmez bir zehirdir,Muhabbet ver de yedir. Âşıkı zevka daldır,Zevka dalmak visaldır (2)Cânân, kapına geldim,Elimden tut da kaldır. Sen bize dedin; beşer,Yanılır, mutlak düşer;Nazarımdan çıkmıştır, (3)Hep senden geliyor şer. Yanarız döne döne,Biz yanmışız çok sene;Sen yüzünü gösterdin,Cihana doldu fitne. Biz yandık, olduk kebap,Senden kalkınca […]
Ağustos 22, 2019

Nasibolmaz herkese,

Nasibolmaz herkese,Koşardım daim sese;Sen gönülden seyrettin,Sen bilirsin nerdeyse. Burda olur mu günah…Affeyledi Pâdişah.Ben neler söyleyeyim…Aşkı verirse Allah. Ben söylerim aşk ile,O Dost söylerse bile; (1)Âşık! bin canın varsa,Aşkın uğrunda öle. Çoğu gitti bu yoldan,Aşkın tadını tadan…Bizi davet ediyorCümlemizi Yaradan. Bizleri eyledi var,Aşk verdi, dedi: yalvar!Dosttan ışık gelinceDilleniyor bu duvar. (Emre) […]
Ağustos 22, 2019

Sen verdin bu illeti,

Sen verdin bu illeti,Biz edince minneti.Seni gören istemezVâdolunan cenneti. Gören cennetten geçer, (1)Yürek kanını içer,Dost yüzünü seyreden,Kendi vârını biçer. Görenler olur hayran,Soyunur, olur üryan;Ateşe düşen bilir,Aman (Emre), durma yan. Görenler, bilir neler…Tekrar görmeyi diler;Cânânım, senin için,Hep söylenen türküler. Allah dedi bizlere:Rahmet verdim sizlere…Ârifler kulak verir “Kur’an”daki sözlere. Kulak verin “Kur’an”a,Odur […]
Ağustos 22, 2019

Âşık oyuna kalkar,

Âşık oyuna kalkar,Oynar, ârını yakar,“Âşık olsam…” diyenler,Boynuna ipi takar. Âşıksan oyna, hadi…Hidayet etsin Hâdî,Aşka gönül verenler,Bütün vârını yedi. Yedi, varlık kalmadı,Başka varlık bulmadı;Seni bir gez görenin, (1)Gönlünden gitmez tadı. O tad girdi gönüle,Gönül boyandı güle; (2)Biz sana âşık olduk, Canım, esrarı söyle. Açılmıştır define,Kokusu çıktı yine;Âşık ona derler ki,Dostu bulup […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bize oldu imam,

Aşk bize oldu imam,Ben ondan ayrılamam;Ben aşka yalvarırım,Bu hâl eylesin devam. Aşka yanan olmaz ham,Yanınca, yandı hatamKim aşka kul olursa, O kula verir ilham. Sözümde yoktur hilâf,Yaktı beni, etti saf;Okumayı bilirsen,Yazar İncil’le Mushaf. Haktan söylenir bu lâf,Ruh Haktır, bedenin zarf;Bu ateşte yanıncaHakkı seyretti Âsaf. (1) Yananlar olur deniz…Dünya bizim neyimiz?..Dünyayı […]
Ağustos 22, 2019

Aşk geldi, bizi sardı,

Aşk geldi, bizi sardı,Benliklerden kurtardı,Bu gelen nurun seli,(Kaf)ın dağını yardı. Bu sele dayanmaz Kaf, Âşıklarda olmaz havf.Nasıl edip bilelim…Zor okunur bu Mushaf. Âşıklara okundu,Gönüle irfan kondu;Bunu kimseler bilmez,Bu, böyle bir oyundu. Dostun halleri acı,Görende olmaz sancı…Çoğu gelip geçiyor,Buraya gelen, yolcu… Çoğu gelip geçiyor,Sen anla da hayra yor;Emanetdurur bura, (1)Seyret: kimler […]
Ağustos 22, 2019

Aşk oldu benim yârım,

Aşk oldu benim yârım,Haram olsun diyarım…Ben bu aşka düşünceŞarktan garbı duyarım. Kalbim olalı tâhir,Bu bilgi oldu bahir;Bu aşk beni yakıncaDost oldu bana zâhir. Dosta ben ettim niyaz,Aşk geldi, ben deyim, yaz.Secde edenler etsin,Gözlerim oldu Hicaz. Dostu gördü gözlerim,Yine onu gözlerim;O Dost benden ayrılsa,Ben o Dostu özlerim. Kalbim doldu kan ile,Kimler […]
Ağustos 22, 2019

Dosttan aldık kuvveti,

Dosttan aldık kuvveti,Kabul ettik zilleti;Hiç sofular bilir mi,Bu ayrıca milleti… (1) Hiç dinde diyanette,Cehennemde, cennette,Görülmemiş bu irfan,Yetmiş iki millete. Yanalım bizler gayri…Bu candan olduk ayrı;Senin yüzünü gören,Anmaz şer ile hayrı. Bize okundu yazı,Gördük, aldık murazı,Senin yüzünü gören, Anmaz sünneti, farzı. İkisini eder terk,Çünkü onun gözü perk; (2)Aşk! biz seni buluruz,Bu […]
Ağustos 22, 2019

Aşk girer mi her cana,

Aşk girer mi her cana,Âşık gerek inana…Dostu seyreden âşık,Depik vurur cihana. (1) Aşk olmuştur müezzin,Âşıka verir izin;Gizli sırlar söyliyorDilinden bendenizin. Aşktır âşıka imam,Ağlarım, hiç göz yummam;Aşkı, ben size deyim:Kabul edilmeli gam. Sen ateşi et kabul,Burda yok ol, Hakkı bul;Eğer Dostu istersen,Yüzünü gör de yok ol. Yok olursun, görürsen…Tarifedem size ben:Dönüp […]
Ağustos 22, 2019

Gözyaşı düşse taşa,

Gözyaşı düşse taşa,Taş yanar baştanbaşa;Âşık gerek, görünce,Aklı sana dolaşa. Cânânım, bu hâl nedir?Yanana doğar (bedir);Senin gizli ilmini,Aşk ver, sen bana dedir. Âşık! sen ver kulağı,Bu söz eritir dağı;Nice âşıklar dolu,Görünmez gönül bağı. Birçok âşık dikili,Yanında gül ekili;Bu sözü diyen Dosttur,Tercüman, (Emre) dili. (Emre) dili tercüman,Yandım çıkıyor duman;Yananlar Dostu bulur,Gözünle gör […]
Ağustos 22, 2019

Memleketim Adana;

Memleketim Adana;Lâyıktır bu Sultana;Meyvaları doludur,Yeter iki cihana. Gayet bol sebze biter,Bütün cihana yeter;Gülleri gayet çoktur,Dalında bülbül öter. Her yanında bahçalar… (1)Bülbüller nağme çalar;Bülbülleri görenler,Seyreder, zevka dalar. Yolları gayet geniş,Fakirlere çoktur iş…Zamanları gelince,Çok olur geliş gidiş. Gayet çok biter koza, (2)Belenir nurdan toza;Hep köyleri garkolmuş,Erken öten horoza. Horozu öter erken,Bu beldedir […]
Ağustos 22, 2019

Dileğim olsun kabul:

Dileğim olsun kabul:Âşık, yan da Dostu bul;Hakkın âşıklarınaDoğruluk olmuştur yol. Dileğim olsun kabul:Mümin isen Hakkı bul;Mümine yol göstermiş,Oldun ise Hakka kul. Edersen Hakka kulluk,Gönlünü eder bolluk;Hakka doğru gidene,Muhammed verir yolluk. Eğer gitmezsen, yazık…Hakikati biz yazdık;O yola gider isen,Aşk sana olur azık. Biz bilmeyiz (Acem)i, (1)Gönülde ettik cemi; (2)Benim vücudum olmuşNuh […]
Ağustos 22, 2019

Gönül! seni medhedeyim,

Gönül! seni medhedeyim,Ben senden sana gideyim,Sırrını nasıl diyeyim…Âşık oldum gönül sana,Gönül, sana yana yana. Bütün varlıklar senindir,Görünüşü bedenindir,Senden sana gidenindir,Âşık oldum gönül sana,Gönül, sana yana yana. Ayı, günü dönderirsin,Burçlarına gönderirsin,Âşıkların önderisin,Âşık oldum gönül sana,Gönül, sana yana yana. Âşıka edersin himmet,Fakat çektirsin zahmet,Canım, sende yok merhamet,Yalvarırım gönül sana,Gönül, sana yana yana. […]
Ağustos 22, 2019

Yârı gelse göresim,

Yârı gelse göresim,Yok olur cümle resim, (1)Burda kalmaz hevesim, Ben bu aşka düşünce,Yâr ile bilişince. Kabul etmem nasihat,Düşünemem hiç sıhhat;Âleme oldum ibret,Ben bu aşka düşünce,Yâr ile bilişince. Beni eder Süleyman,İki âleme sultan,Benim olur her vatan,Ben bu aşka düşünce,Yâr ile bilişince. Ben tutarım Fir’avn’ıİslâh ederim onu;Yokluktur ilmin sonu…Ben bu aşka düşünce,Yâr […]
Ağustos 22, 2019

Deme vücudum yeni,

Deme vücudum yeni,Seyret diş bileyeni, (1)Sözlerime kulak ver:Terk et kibirle kini. (2) Anladıysan diyeni,Takip eyle sen dini;Sen bu aşka yoldaş ol,Öldür seni yiyeni. Terk et can ile teni,Gör gafleti giyeni;Hızır gelir, öğretir,Duy bu ilmi diyeni. Âşıklar bilir seni,Affeder yol keseni;Sen (Emre)yi kabul et,Giymiş gelmiş kefeni. 22.9.942 (1) Kafiye hususiyeti olan […]
Ağustos 22, 2019

Dost yüzüdür görüken,

Dost yüzüdür görüken,Kimse görmez kör iken…Bir acaip kanundur:Gülü besleyen: diken… Kül olurum görürken,Ayrılmam ben ölürken…Yine seni ararım,Sen gözümden görürken. Aşktan gelen şerbettenİçen geçer devletten;Hiç durmadan akıyorDudak denilen etten. Hak yapmış bu pınarı,Su gibi akar nârı;İçersek, yıkarız bizGönülde olan barı. (1) Muhammedden süzülmüş,Kâmillerde düzülmüş;(İsmail) ağlar iken,Bu sudan içmiş, gülmüş. 22.9.942 (1) […]
Ağustos 22, 2019

Hârut’la bile Mârut,

Hârut’la bile Mârut,Beraber indi yere, (1)Âdemi seyredinceŞaştılar birdenbire. Tâatları gidinceBaşladılar seyire.Dediler aşka düştük,Ne hacettir tedbire… Hârut sordu Mârut’a:İndiğimiz yer nere?..Dedi: Âdemi gördük,Nasiboldu bizlere. Dost yüzünü görünceAkıl kalmaz bir zerre.Dedi: aşka düşenler,Ateş içine gire, Aşkı bilmek istiyenKanını döke yere,Bunlar Hârutla Mârut,Her daim görür (Emre). Yana yana söylerim,Diliyenler hep göre:Görmek için yanmalı,(Emre) […]
Ağustos 22, 2019

Sensin Evvel, sensin Âhir,

Sensin Evvel, sensin Âhir,Yanana olursun Zâhir,Seni gören olur tâhir;Sen bizlere seni göster.Âşık olan seni ister. Sende huri, sende melek…Biz yanıp da seni görek;Sende kabul olur dilek,Sen bizlere seni göster.Âşık olan seni ister. Sensin her gözlerden bakan,Âşıkı cemale yakan,Bizi gurbete bırakan…Sen bizlere seni göster.Âşık olan seni ister. Her kulaktan sensin duyan,Âşıkı […]
Ağustos 22, 2019

Gönüllerden atsa şafak,

Gönüllerden atsa şafak,Âşıklara görünür Hak;Fakat gören olur toprak…Bu hâl tarif edilir mi?Hiç delilsiz gidilir mi? Gören, candan geçiyor vaz,Ağzından çıkmıyor avaz;Buna derler tamam niyaz…Bu hâl tarif edilir mi?Hiç delilsiz gidilir mi? Gören geçiyor canından,Görmez, geçsen de yanından,Enelhak kokar kanından.Bu hâl tarif edilir mi?Hiç delilsiz gidilir mi? Buna derler tamam irfan,Cesursan […]
Ağustos 22, 2019

Yanakları eder par par,

Yanakları eder par par,Nurları yüzlere çarpar,Görünse kıyamet kopar,Ben görünce oldum sarhoş,Senden gayri istekler boş. Eğer görünse cemali,Terkederler mülkü, malı;Hoş olur görenin hâli…Ben görünce oldum sarhoş,Senden gayri istekler boş. Gören seni sanır beşer,Sabredemez, aşka düşer,Ağlamaktan gözü şişer;Ben görünce oldum sarhoş,Senden gayri istekler boş. Ben görünce oldum sersem,Ölseniz de ben göstersem;Yok olurum […]
Ağustos 22, 2019

Uşak, terket arzuyu, (1)

Uşak, terket arzuyu, (1)Az ye, az iç, az uyu,Emanet (2) sarhoş olur,Kim içer üzüm suyu. O olur Hakka âsi,Kabul olmaz duası;Emanet bir hülyadırO sarhoşun rüyası. Kim üzüm suyu içer,O âlem çabuk geçer;Zâhir sarhoş olanlarNefse olamazlar er. Kim içer aşk bâdesi,Hâlikden gelir sesi;Bizi sarhoş eyliyenHafız Halil nefesi. İçenler ayılamaz,Her yerde yürür […]
Ağustos 22, 2019

Seyret sudan sarhoşa, (1)

Seyret sudan sarhoşa, (1)Yorulmuş koşa koşa;Hak için çalışanınEmeği gitmez boşa. Birgün ayıksa, anlar;Çün (2) onda da akıl var;Dileğim bu: tez olsun…Vakit geçer de duyar… Canım, sözlerime bak,Men’eyledi bize Hak;Ben Halil’den çok duydum,Bizlere, dedi: yasak! Bu söze oldum emin,İyilik etmez temin;Rakı renk alır, acır,Üzüm helâldir, yiyin. Rakı içsek verir gam,Muhammed dedi: […]
Ağustos 22, 2019

Kalktı pantolu düşük,

Kalktı pantolu düşük,Hem yüzleri bürüşük;Benliği terkedinceOlmuş Hakla görüşük. Aşk gidince oldum taş,Yanıyorum, aşk! ulaş,Bizlere hazır olmuş,Görünce zehirli aş. Gayet acı, yenilmez,Yiyen, kendini bilmez;Bu, bir ateşten gömlek,Yanmayınca giyilmez. Her gördüğün yanamaz,Bu söz gelir ona naz;Bu aşka yanmıyanın Sen adını yoğa yaz. Daim yanıyor mertler,Ateşten gelir bider (1)Cânân aşkı vermezse,Acep bu (Emre) […]
Ağustos 22, 2019

Yanar, kim âşık olur,

Yanar, kim âşık olur,Benliğinden kurtulur;Nefsini islâh eden,Cihana hâkim olur. Bu düzeni yan da kur,Fakat bir ehline sor;Sen ölmeğe vâd eyle,Vâdinin üstünde dur. (1) Dört kitap böyle diyor,Kimseleri görme hor,Burda kim neyi sevse,Canı ona gidiyor. Bunu bilmek gayet zor,Bilenler hep az yiyor,Nefsini tepeliyen,Bu sözleri duyuyor Hak görmiyen, uyuyor,Canı burda koyuyor,Alır, satar, […]
Ağustos 22, 2019

Gökten inen dört kitap,

Gökten inen dört kitap,Bırakmamış hiç hesap; (1)Görmeyince silinmez,Gözlerde olan hicap. Hep tarif eder “Bir”i,Sende olan cevheri…Âşık! Ölmek lâzımdır,Sen edersin tedbiri. Her bilen der: ölmeli,Sen dersin: olsam diri…Derler: nefse cihad et,Dersin: durayım geri. Derler: yok olmak lâzım,Dersin: yazsam eseri.Gördün mü Nesîmî’yi,Nasıl yüzdürdü deri… Sahih âşık olanlar, (2)Kurban etmişler seri.Bu sözler, ehli […]
Ağustos 22, 2019

Söylenir adı, sanı,

Söylenir adı, sanı,Âdemdedir nişânı;Âşıkların irfanıSenden gelir Allahım. Benim aklımı aldın,Ben yok oldum, sen kaldın,Benimle zevka daldın,Budur benim felâhım. Benden ayrı değildin,Sen benden seni bildin,Arzularımı sildin,Kesildi benim âhım. Aşkın gönlümden gitmez,Yakar beni, tüketmezAşkın başımdan bitmez,Onun için ferahım. Su eyleyip içseler,Yol eyleyip geçseler,Cercis gibi biçseler, (1)Sana doğrudur râhım. (2) Ben oldum sana […]
Ağustos 22, 2019

Hacet var mı huzûra…

Hacet var mı huzûra…Cennet istiyen dura…Farz ve sünnet yapamaz,Deme ehli kubûra. Âşıka sorma sünnet,Arzusu, değil cennet…Sofu! senin dediğin,Âşıklara olur sed. Âşık bilir mi farzı…Ölüye dönmüş tarzı;Sevdiğini görünceKalmamıştır bu arzu. Ölüye sorma namaz,O, bilip de kılamaz:Aşk hâlini bilenler,Hiç kimseyi kınamaz: Her daim Dosta bakar,Göremezse eder zâr:Dostun hâli acayip:Sevdiğini çok yakar. Dost, […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin inci, mercan…

Gözlerin inci, mercan…Görse dayanmaz bir can;Görüyorum ben her an;Beni candan eyledin,Gizli sırlar söyledin. Kaşların olmuş hilâl,Görenler eder visâl,Ben görünce oldum lâl;Beni candan eyledin,Gizli sırlar söyledin. Sözün bolat şekeri, (1)Duyan dönmez geri;Âşıkların Dilberi!Beni candan eyledin,Gizli sırlar söyledin. Gördüm, dişlerin inci,Candan eder her genci;Bu âlemde Birinci! (2)Beni candan eyledin,Gizli sırlar söyledin. Bâb-ı […]
Ağustos 22, 2019

Tâ ezelden söylenir, vardır misal:

Tâ ezelden söylenir, vardır misal:Yanmayınca kimseler etmez visal,Aşkın ile yanana olmaz zeval,Razıyım ben, sen pişirir, eyle büryan. Âşık yanar bu ateşe, olur nur;Kim ki düşer ateşine, o, yunur; (1)Âşıkların varlığından soyunur,Razıyım ben, soy beni eyle üryan. Seni gördüm can göziyle, inandım,Seyredince cemaline, ben yandım;Sen içirdin aşk şarabı, ben kandım,Lâzım değil […]
Ağustos 22, 2019

Açılsa gönül gülü,

Açılsa gönül gülü,Dolarsa kevser gölü,Kimler girip yıkansa,Dirilir, olsa ölü. Girer girmez dirilir,Derhal destur verilir,Bu yol biraz uzaktır,Yorulunca erilir. Yürümeli çabucak,Gönül olmalı alçak;Uyuyanlar göremez,Gaflet gözünü açak. (1) Bizi doyursa sohbet,İhya eder muhabbet;Bir gönülde sevişsek,Oradan kaçar gaflet. Gafletten uyanalım,Bir renge boyanalım; (2)Şimdi biraz zor gelir,Azım edip dayanalım. Burda lâzımdır sebat,Hep edenler aldı […]
Ağustos 22, 2019

Hep Haktandır fırıldak,

Hep Haktandır fırıldak,Gözünü aç, iyi bak;Döneni görmek içinArzu, emeli bırak. Bildirmiyor arzular,Aklın sana olur dar;Kendini bırakırsan,Sana büyük müjde var. Hak, ehline müjdeler,Gelir, kalbini deler,Bu dünyayı sevmeğeEder isen tövbeler Dünya girse gönüle,Bu sırrı nasıl bile…Güvenme sen ömüre, Benziyor esen yele. Ömür yel gibi eser,Bırakmaz senden eser;“Benim canım!” dediğinGider, seninle küser. Gider, […]