Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Ben neyleyim acep, gönül, seninle…

Ben neyleyim acep, gönül, seninle…Denizler dururken akarsın göle;Eğer damla, tevhid etse yaşıyor,İçinde hayatlar hep güle güle. Gönül! senin arzu ile emelin,Uyanmazsan bunlar senin ecelin;Bir taraftan Hakkı […]
Ağustos 22, 2019

Her yanı etmiş ihata,

Her yanı etmiş ihata,Görünmez, olursa hatâ:İblis’in sözüne uydu,Tardedildi Âdem Ata. Hamdülillâh, biz uymayız,Bu aşkı elden koymayız. Dostun sadasından başka,Âşıkız, kelâm duymayız. İşitiriz doya doya,Suç işlemek, geldi […]
Ağustos 22, 2019

Gül açmış oymak oymak,

Gül açmış oymak oymak,Olmaz bu hâle doymak…Mevlâ yüzünü açtı,Gözlerini aç da bak. Her yana vurdu aksi,Ordan geliyor sesi;Dört nesneden yapılmış,O bülbülün kafesi. İşitsen, gelir ceryan,Görürsen, olunğ […]
Ağustos 22, 2019

Deniz dibi tekneli,

Deniz dibi tekneli,Dibine gül ekmeli;Gülü koklamak için,Biraz zahmet çekmeli. Ekilir, olur fidan,Alır kokular Sultan;Eğer ölü koklasa,Bulur ölümsüz bir can. Seyreder: evvel, âhir,Bilinir bâtın, zâhir;Bu haller hep […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyanın derde karışık gamı,

Bu dünyanın derde karışık gamı,Mevlâdan getirmez oldu ilhamı;Ey Cânânım, bu ne haldir, bilinmez.Sen beni al, kabul eyle ricamı. Bu viran dünya da gamla yuğrulmuş,Dört tarafı dahi […]
Ağustos 22, 2019

Yakıyorsun sen her an,

Yakıyorsun sen her an,Külde olur mu duman…Kuyuda bırakmadı,Mısır’a giden kervan. Siper eyledi kuyu,Nafaka verdi suyu,Varıp sultan eyledi,Aldı, Yusuf’un huyu. Mekânı oldu sultan,Evvel vardığı: zindan;Gözlerine âşıktır,Sadasını duyan […]
Ağustos 22, 2019

Her işlere sensin muhtar,

Her işlere sensin muhtar,Biliriz ki sensin Gaffar;Bu benlikle neyliyelim…Sen affeyle, sensin Settar. Suç, yüzleri etti kara,İlân etti bu diyara;Eğer affın olmasaydı,Bizler kaçardık dağlara. Af ile dolu […]
Ağustos 22, 2019

Hidayet etse köre,

Hidayet etse köre,Yok olur göre göre;Dostu görmek istiyen,Canını bedel vere. Bırakmamalı evvel,Odur (görgü) ye bedel; (1)Her gözleri kapıyan,Akıldan doğan emel. Mâni olandır: hicap;Yetişilmiyen serap…O perdeler yanmadanGörünür […]
Ağustos 22, 2019

Senin için etmeden ah,

Senin için etmeden ah,Kimseler bulmadı felâh;Ey Cânânım, aşk derdine,Şifa bulmaz zâhir cerrah. O aşkın ilâcı, kandan…Sana âşık olan candan,Halil gibi yanmayınca,İmkân mıdır olmak handan… Yanmalıdır dura […]
Ağustos 22, 2019

Bin dokuzyüz otuz üç,

Bin dokuzyüz otuz üç,Okuyna, değil güç;Halil, dârülbakayaBu tarihte etti göç. (1) (1) Büyük Mutasavvıf Halil Develioğlu’nun mezar taşına yazılmak üzere doğmuştur. 29.1.950
Ağustos 22, 2019

Bu insan varlığı, yokluktan çıkar,

Bu insan varlığı, yokluktan çıkar,Bir zaman görünür, yokluğa akar;Elvan elvan açar, bir gün yok olur,İkrah edilecek olur da kokar. Eğer olmasaydı bu zalim gaflet,Herkesler görür de […]
Ağustos 22, 2019

Eğri olanlarda, derler, olmaz tok,

Eğri olanlarda, derler, olmaz tok,Doğru olanların aç kalanı yok;Her ağızdan denir bu darbımesel,Âyete benziyor, böyle kelâm çok. Eken ektiğini biçer, dediler,İyilik, kötülük geçer, dediler;Zengin ile fakir, […]
Ağustos 22, 2019

Gelip geçen hali unutmaz insan,

Gelip geçen hali unutmaz insan,Bir zaman toplanır, edilir harman;Bu ağızdan çıkan sadayı işit,Bazısı ihsandır, bazısı hicran. Yapılan haller de çıkmaz hatırdan,Bazıları olur dertlere derman;Gönül dedikleri ne […]
Ağustos 22, 2019

Aşktır bizim illetimiz,

Aşktır bizim illetimiz,Gönlümüzde cennetimiz;Dünya malına bedeldir,Görünüşte zilletimiz; Yokluktandır hazinemiz,Yok olunca bitiştik biz;İçme ile tükenir miBahri Muhit, Kara Deniz… Ecdadımızdandır miras,Bozuk değil, gayetle has;Altındandır bu gönlümüz, Parlak […]
Ağustos 22, 2019

Her tarafta sensin, görmüyor gözler,

Her tarafta sensin, görmüyor gözler,Yurdunu bilmiyen, semadan gözler;Çok dillerden bülbül olup ötersin,Cennetten koğduran, bu tatlı sözler. Bazısına dersin: cemalime bak!Bazısına dersin: günahtır, yasak!Bazısına İblis olur, görünün,Bazısına […]
Ağustos 22, 2019

Nene der ki: söylesen de ben yazsam… (1)

Nene der ki: söylesen de ben yazsam… (1)Ben neyleyim, yine geldi, bastı gam…İhtiyaç mı olur âşık olana…Vasıtaya lüzum yok, geldi ilham. Ayrı olanlara lâzım Cebrail…Vasıtaya lüzum […]
Ağustos 22, 2019

Dost bilinmez, bu zevka dalmayınca,

Dost bilinmez, bu zevka dalmayınca,Bir bilenden izini almayınca;Aynelyakîn o yüz seyredilir mi,Tefekkür deryasına dalmayınca… Bu yollarda dersin başı: tefekkür…Bu söz şeriatta oluyor küfür;Üç yerinden çözülmeden duyulmaz,Tâ […]
Ağustos 22, 2019

Her gördüğünden sen aldın mı ibret?

Her gördüğünden sen aldın mı ibret?Almazsan, olursun Dostuna hasret;Bak, bu hayâlâta sakın güvenme,Gördüklerin gibi olursun ceset. Gafil olanlara karışma sakın,Bilmiyen uzaktır, bilenler yakın;Herkeslerin bütün yapıp ettiği,Gayrinin […]
Ağustos 22, 2019

Kimi Dostu arar, kimisi Hicaz,

Kimi Dostu arar, kimisi Hicaz,Kimi fani olur, kimi bulamaz;Eğer varıp tarif edersek ona,Dinler de anlamaz, eder itiraz. Aslını göstersek, değil, der, vildan,Huri, gılman görse, o durur […]
Ağustos 22, 2019

(Emre)! bunlar gibi sen de sıbyandın,

(Emre)! bunlar gibi sen de sıbyandın,Bir anadan doğdun, hem de üryandın;Nice devir geçtin, geldin âleme,İkinci doğuşta tekrar uyandın. Sakın gafil olup bir daha dalma,Kervan gelir, geçer, […]
Ağustos 22, 2019

Hiç kimsenin uymaz içi dışına,

Hiç kimsenin uymaz içi dışına,Acep bilen var mı, gelir başına?Durmaz hesap eder her kul boşuna,Kendini yaratan Hâlik var iken… Bütün halimize kendisi muhtar,Kulaktan duyar da gözlerden […]
Ağustos 22, 2019

Görünürse kaşlarının arası,

Görünürse kaşlarının arası,İyi olur yüreğimin yarası;Her dillerden denir, kimse bilemez,Vuslat edenlere mahsus orası. Kendisinden geçer oraya varan,Görür görmez, olur Sultan Süleyman;O yaranın bulunmuyor cerrahı,Görünüşü, âşık olana […]
Ağustos 22, 2019

Bir taraftan yazar, bir yandan bozar,

Bir taraftan yazar, bir yandan bozar,Bu ne hikmet Yarab, okursan, kızar;Öyle bir yaradır, cerrahı yoktur,Şifa ister isen döner de azar. Ağrısı acısı, kendi dermanı,Devâ durur iken […]
Ağustos 22, 2019

Küre, nice hale olmuş hâmile,

Küre, nice hale olmuş hâmile,Zamanı gelmeden, gelir mi dile…Ananın karnında görünmez çocuk,Vakıtsız zuhura gelenler öle. Ana yürür iken gezer beraber,Zamanı gelince edemez siper;Kimi çirkin doğar, kimisi […]
Ağustos 22, 2019

Gördüğüm rüyayı yoran olur mu?

Gördüğüm rüyayı yoran olur mu?Geçirdiğim hali soran olur mu?Senin gibi Cânân imar etmiştir,Âşıkın yaptığı viran olur mu? Kulların yaptığı saray, yıkılır,Muvakkat zamanda eseri kalır,Toprak, verdiğini geriye […]
Ağustos 22, 2019

Kara gece kara kalmaz,

Kara gece kara kalmaz,Elbet birgün atar şafak;Bütün haller zeval bulur,Anlıyanlar, etmez merak; Her gecenin sonu: sabah;Bekliyene gösterir Hak;Büyük, küçük, birleştirir,Sükût duran kara toprak; Birgün gelir, hep […]
Ağustos 22, 2019

Dilber! sendeki kaşlar,

Dilber! sendeki kaşlar,Beni yakmıya başlar…Yolunda feda olmuş,Nice can ile başlar… Anlıyor, kurban olan,Hâline hayran olan,Varlığından vazgeçip,Soyunup üryan olan. Seninle oluyor bir,Kalmıyor başka tedbir;Âşıkların istiyor,Yüzünü aç da […]
Ağustos 22, 2019

Bize ibret bu dünyanın her hâli,

Bize ibret bu dünyanın her hâli,Biz gideriz, burda kalır hep malı,Beraberdir, uyanmazsak, vebâli,Âdetidir, kendisine bend eder. Teslim olma, kendisine çevirir,Bal gösterir, zehirlenmiş hap verir,Tatlı gibi görünüyor […]
Ağustos 22, 2019

Ey Yaradan! bu ne hikmet…

Ey Yaradan! bu ne hikmet…Bütün âlem eder hizmet;Birçokları eder isyan,Döner, senden ister himmet. Birçokları senden gafil,Fakat senden ayrı değil,Cirmi olsa bir karınca,Eğer olsa büyük bir fil. […]
Ağustos 22, 2019

Bir kimsenin hâli tutar mı karar…

Bir kimsenin hâli tutar mı karar…Durmadan devreder, aslını arar;Devir ileridir, dönemez tekrar,Daim ileridir, geriye dönmez. Günü, ayı, yılı durmaz, yaşarsın,Düşman kovar gibi daim kaçarsın,Hayat yollarını bilmez, […]
Ağustos 22, 2019

Sensin Havvâ, sensin Âdem.

Sensin Havvâ, sensin Âdem.Yaralara olan merhem,Sensin Arap, sensin Acem.Eğer seni unutursan. Bil, sensin (mührü Süleyman),Bütün dertleresin derman,Hareket eyliyene can,Eğer seni unutursan. Anla, sensin Nuh gemisi,Küreklerinin de […]
Ağustos 22, 2019

Hiçbir hâl, değil boşuna,

Hiçbir hâl, değil boşuna,Mevlânânın gider hoşuna;Kulları gibi değildir,Kakmaz kimsenin başına. Hazinesi doludur af,Oturmuş, kendisi sarraf,Bir taraftan azap verir,Bir taraftan tutar muâf. Söyler: sen yapma bir daha! […]
Ağustos 22, 2019

İstersen topraktan edenğ (1) tecelli,

İstersen topraktan edenğ (1) tecelli,Kime görünürsen, lâl olur dili,Sevdiğinin olunğ (2) ayağı, eli,Bütün kudret, kuvvet senin değil mi? Yakın olanları alırsın teslim,Atılan, aşkına, oluyor salim,İster isen […]
Ağustos 22, 2019

Nice devirler geçerek,

Nice devirler geçerek,Kâh konarak, kâh göçerek,Görünmez bir yere vardık,Akan sulardan içerek, Ne olduk… biz varır varmaz,Kapısını açtı Hicaz;O içeri girenler hep,Bakarak kılarlar namaz. Okuyorlar, sanki bülbül…Nefesleri […]
Ağustos 22, 2019

Can, bahası; değil ucuz…

Can, bahası; değil ucuz…Kolay anlaşılmaz rumuz…Her taraflar zindan olsa,Tenvir edildi yurdumuz. Seyret, güneş yere indi,Yıkıldı karanlık bendi;Konuştuğumuz: kuş dili…Millet, büyüğü öğrendi. Şükür, nasibetti Mevlâ,Orayı etti istilâ;İsteriz […]
Ağustos 22, 2019

Eğer dersen: Hakka kulum!

Eğer dersen: Hakka kulum!O seni eylemez mahrum;Kulağın açıldı ise;(Elhasedü minel mahrum.) Gönül! âşık isen Hakka,Gözlerini dik toprağa;Seni alıp götürecek,Bir zerre var ise seha. Sahî ol, olursun […]
Ağustos 22, 2019

Bir yere uğradı yolum,

Bir yere uğradı yolum,Ordan geçen, olur mazlum;Sonunu bulan, dirilir,Adım atan, olmaz mahrum. Yürüyen, dönmez geriye,Hamdülillâh! diye diye;Gidenler, yoklukla gider,Boynunu da eğe eğe. Eğer olursa bir varlık,Yol, […]
Ağustos 22, 2019

Hazinedir bu beden,

Hazinedir bu beden,Görür, canı terkeden;Her zerre yol gösterir,Bilir, o yola giden. Kalmadı senden başka,Yürür âşıklar Hakka;Kıyamet ona derler:Âlem ayağa kalka. Anlayış, ola tebdil,Öğrenile hep bu dil;Hareket […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyanın çarhı döner her zaman,

Bu dünyanın çarhı döner her zaman,Böyle gelir, geçer görünen devran;Yedi tane başlı ejderhadır bu…Gıdası: üstünde yaşıyan insan. Bütün görünüşü kendi doğurur,Çamuru kendinden; Huda yuğurur;Bir avuç toprağa […]