Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Senin rahmetin çok boldur,

Senin rahmetin çok boldur,Âşıklar kapında kuldur;Gözyaşiyle boşalana,Dileriz, rahmeti doldur. Kapını bekliyoruz biz,Hepimiz dururuz âciz;Rahmetinden biraz versen,Yaradan, tükenmez deniz. Umarız biz senden, Rahman!Katra, bize verdiğin can;Bu katrayı […]
Ağustos 22, 2019

Hikmetinden olmaz sual,

Hikmetinden olmaz sual,O ister ise eyler lâl;Kendi her işlere hakim,Aşk verir, ettirir visal. Gelir de gizlenir dile,Benzetir öten bülbüle;İster ise gelir kendi,Bizi dinler güle güle. Hâl […]
Ağustos 22, 2019

Kuldan ayrı değil Gaffar,

Kuldan ayrı değil Gaffar,Kendisine âşık arar;Muhammetten maya olan,Görür görmez eder ikrar. Görünüyor Havzı Kevser,Âşık girer birer birer;Girip çıkan hep lâl olur,Dili bülbül gibi öter. Mâlâyâni konuşamaz,Konuşsa […]
Ağustos 22, 2019

Benim her vârın âcizi.

Benim her vârın âcizi.Hem de kara iki yüzü;Dünya avara eyledi,Takibedemedim izi. Bu dünya etti avara,Göndermek istemez Yâr’a;Yönü güneşe dönmüşken,Aldatıp ediyor kara. Keser gidenin yolunu,Eğer sever isen […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar bilir Rahmanı,

Âşıklar bilir Rahmanı,Feda eyleyince canı;Bulup secde etmek için,Mihrab edinir (İnsan) ı. Bulmak lâzımdır (Kâmil) i,Unutmak lâzımdır eli;Ehlullaha taş atanın,Elbette lâl olur dili. Halimizi görse münkir,Bakar da […]
Ağustos 22, 2019

Bakışına hayranım,

Bakışına hayranım,Tahammül etmez canım;Kalmadı sabru karar,Tükenmiştir dermanım. Eyleyince tecelli,Söyleyince kuş dili,Aldı kurban eyledi,Bu âşık (İsmail)i. Eline yaktı kına,Kurban olmadan sana;Yüzünü seyreyledi,Çok şükür kana kana. Oldu (1), […]
Ağustos 22, 2019

Pişir, demesinler inat,

Pişir, demesinler inat,Sen inadı İblis’e sat;O inatlık eyleyinceMakamından edildi tard. Pişir, bu inadı bırak,İnat olanı sevmez Hak;İnat, kökten karanlıktır,Terk et, yüzün olsun berrak. Pişir de doldur […]
Ağustos 22, 2019

Yönü dönünce Yâr’a,

Yönü dönünce Yâr’a,Bakılmaz bu diyara;Göz göze karşı gelse,Yapar iy’olmaz yara. Başka türlü görülmez,Acı ile gülünmez;Yapılan bu yarayaBaşka merhem sürülmez. Sürülen ilâçtır: ah;Göz ile görmez Cerrah;Ona Mâşuk […]
Ağustos 22, 2019

Aşk gelince kalmaz benim kararım,

Aşk gelince kalmaz benim kararım,Mecnun olur, ben Leylâ’mı ararım;Konu komşu acep taciz oldu mu?Neyleyim ki durmaz oluyor zârım. Eğer gelir ise Dost ilinden gam,Hükmüne geçiyor görünen […]
Ağustos 22, 2019

Bu görünen dünya benzer zindana.

Bu görünen dünya benzer zindana.Vefa eylemiş mi sevip durana?Gözlerini açan, ibretle bakar,Pençesini takmış nice bin cana. İmar edenğ (1) sonu döner örene,Hayıf olsun buna gönül verene…Her […]
Ağustos 22, 2019

Kahveyi içmeğe ettik hevesi,

Kahveyi içmeğe ettik hevesi,Kaynarsa ne güzel çıkıyor sesi,Görünürse âşık eder herkesi,Kahvenin esrarı: Hacerül’esved. Ruha gıda verir, eğer içersek,Çarkını durdurur, görürse Felek;Niçin kabul olmaz böyle bir dilek…Kahfenin […]
Ağustos 22, 2019

Bir günüm bir günü tutmadı benim,

Bir günüm bir günü tutmadı benim,Bir ateşe kesti, görünmez, tenim;Hayat feda olsun sana ey Dilber!Boynuma takılsın benim kefenim. Bu canı ben sana kurban adadım,Hayatın yoluna atmadan […]
Ağustos 22, 2019

Akıllar bilemez bizi,

Akıllar bilemez bizi,Bizden davet eder sizi;O Dost ile konuşmağa,Öğrenmeli dilimizi. Biz kokarız her güllerden,Konuşuruz her dillerden;Yüzümüz seyran edilir,Arıyana her illerden. Bize bakar bütün zerre,Zevk ederler göre […]
Ağustos 22, 2019

Bu gül, herkeslere kokmaz, dediler,

Bu gül, herkeslere kokmaz, dediler,Deryaları ateş yakmaz, dediler;Her vâr, ezelîden süregelmiştir,Âşıklar gayriye bakmaz, dediler. Bu aşk, her varlığa hâkim, dediler,Giriftar olana: (bu kim!?) dediler;Bilgiçler toplanıp ettiler […]
Ağustos 22, 2019

Yarabbi bu ne esrar…

Bu gül, herkeslere kokmaz, dediler,Deryaları ateş yakmaz, dediler;Her vâr, ezelîden süregelmiştir,Âşıklar gayriye bakmaz, dediler. Bu aşk, her varlığa hâkim, dediler,Giriftar olana: (bu kim!?) dediler;Bilgiçler toplanıp ettiler […]
Ağustos 22, 2019

Bugün çözüldü bütün sed,

Bugün çözüldü bütün sed,Seyir etmek oldu kısmet;Bu geceki zevkimize,Bütün sema etti haset. Ay ile gün dolanıyor,Birbirine ulanıyor;Dilberim yüzünü açtı,Gören gözler sulanıyor. Ondan sönüyor cehennem,Yağar, dünyalar olur […]
Ağustos 22, 2019

Burda neylerdi Develi,

Burda neylerdi Develi,Nice söz söylerdi dili…Taşın, toprağın üstündeYetiştirdi nice velî. Kurdu, nice, burda temel…Birçoğu can verdi bedel…Bu kayanın üzerinden,Âşıklara ederdi el. Çağırır, ederdi himmet,Cümlesini etti: Hazret;Emanettir […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünü açtı Hudâ,

Yüzünü açtı Hudâ,Göründü, etti eda;Semâvâtı doldurur,Bizlerden çıkan sada. İşitir hep semâvât,Yazılır, olur ayât;Bu bizim ziyamızdan,Doğan güneş olur mat. Her varlık olur zindan,Karanlık olur her yan;Bizden çıkan […]
Ağustos 22, 2019

Benlikten perde tutunmuş,

Benlikten perde tutunmuş,Açıp bakan, olur sarhoş;Bütün cihan arar iken,Görüp âşık olan bulmuş. Kim oraya atmış kadem,Görünür Hazreti Âdem;Âşıkların yarasına,O cerrah sürüyor merhem. Görünüşü, olur şifa,Demiş Muhammed […]
Ağustos 22, 2019

Bu ah, eyledi hazan,

Bu ah, eyledi hazan,Görüp olunca hayran;Dağlar, taşlar dayanmaz,Dayan yüreğim, dayan… Bütün varlıktan güler,Kendine almak diler;Ben yüzüne bakıncaBana dişini biler. Her yandan eder zuhur,Gelir karşımda durur;Bakışiyle yakıyor,Acep […]
Ağustos 22, 2019

Neler eylemiş Mevlâ…

Neler eylemiş Mevlâ…Bürünmüş bütün (hâl) e;Nice devirler geçmiş,Nemrud yapmıştır kale. Burdan varmış Urfa’ya,Posteki saya saya;Ateşten tuzak kurmuş Halil gibi bir aya. Yapmıştır bir mancınık,Demiştir: üstüne çık!Atmış […]
Ağustos 22, 2019

Dostu anlayınca dürdük defteri,

Dostu anlayınca dürdük defteri,Can gaibolunca gördük Dilberi;O Yunus Emre’nin olduk mezeri, (1)Meydana çıkardık gizli esrarı. Dirisi dururken ararlar mezer.Taş ile toprakta bu (hâl), ne gezer…Bu putu […]
Ağustos 22, 2019

Bazısının gözü görür viranı,

Bazısının gözü görür viranı,Bazısının gözü huri, cinanı,Bazısını bu aşk yakar, kül eder,Gözünden ayırmaz daim Rahmanı. Kendisine takar çifte kanadı,Ebedî anılır söylenen adı;Gözünden, gönlünden hiç çıkarır mı,Elin […]
Ağustos 22, 2019

Bir söz dedi Zıya Paşa,

Bir söz dedi Zıya Paşa,Söylediği değil boşa; (1)Eğer bir cingân getirsen,Davuliyle çıkar başa. Meşrebine döner sazı,Öğüt versen, eder nazı;Hakikatı anlatırsan,O çıkarır itirazı. Makamı düdükten arar,Hiç meşrebi […]
Ağustos 22, 2019

Bir hâl bulduk, isimsiz,

Bir hâl bulduk, isimsiz,Görünürüz resimsiz;Bu hal zuhur edince,Ne siz kaldı, ne de biz. Kimi bakar sesine,Yüzünün perdesine;Zâtı var iken görmez,Bakar makberesine. Tekmil olmuştur vâde,Kalmamış hiç irade;Hâli […]
Ağustos 22, 2019

Yüzlerin benzer aya,

Yüzlerin benzer aya,Görelim doya doya;Hasretin hûn eyledi,Günleri saya saya. Kalbimi tuttu sızı,Unuttum kışı, yazı;Bakışın mat eylediSemadaki yıldızı. Uyumaz, durmaz sayar,Hayattan bıkar, doyar;Kaşın ile kirpiğinBenim kalbimi oyar. […]
Ağustos 22, 2019

Sabahtan kalktım da eyledim nazar,

Sabahtan kalktım da eyledim nazar,Hazreti Yusuf’tan kurulmuş pazar,Karşıda Züleyha zülfünü tarar,Kendinden kendine görünmek için. Güneş kıvılcımı yapmıştır süsü,Nûru İlâhiden onun örtüsüBu canın bahası, onun görgüsü…Kendinden kendine […]
Ağustos 22, 2019

Yine açıldı gülüm,

Yine açıldı gülüm,Sana yoktur hiç ölüm;Neş’esinden boşaldı,Seninle doldu gönlüm. Her yandan verir gonca,Âşık koklar doyunca; (1) Durmadan öğretiyor,Bülbüle olmuş hoca. Manevî döker lisan,Bülbülü dinler insan;O lisandan […]
Ağustos 22, 2019

Birgün tükenecek ömür yumağı,

Birgün tükenecek ömür yumağı,Yere dökülecek gözünün ağı,Sen de bırakırsın bahçeyi, bağı,Gaflet uykusundan uyan, gözlerim. Gaib olacaktır dünyanın tadı,Burda koyacaksın malı, evlâdı,Gözünü açanın söylenir adı,Gaflet uykusundan uyan, […]
Ağustos 22, 2019

Her gelen, devrini eyliyor ikmal,

Her gelen, devrini eyliyor ikmal,Gönül! gözünü aç, eyleme ihmal,Dünyayı sevenler oluyor hammalHer şeyler aslına gider dediler. Kulağı açığa söylüyor diller,Anlamıyan, sözü yabandan beller;Kanun budur: taşlar âşıkı […]
Ağustos 22, 2019

Burda kaldı kirimiz,

Burda kaldı kirimiz,Yüzülünce derimiz;Sıhhat, hayat bahşettiSultanımız, Pîrimiz. Yıkadık dışımızı,Göz ile kaşımızı,Dost iline aşırdık,Yok ettik, başımızı. Bizimle Arşı Âlâ,Bizimle yerle bâlâ,İçimiz yıkanıncaVâkıf olduk bu hale. Ayrılmayız bir […]
Ağustos 22, 2019

Ey Çiftehan! sana ettik elvedâ…

Ey Çiftehan! sana ettik elvedâ…Çok sıcak su vermiş, akıyor Hudâ;Her gelenler senden umarlar derman,Fani dünya gibi edersin eda. Gelir, kimi, göçer, kimisi konar,Bazı beşer beşer, bazı […]
Ağustos 22, 2019

Hep kırıştı yüzlerinin derisi,

Hep kırıştı yüzlerinin derisi,Bütün böyle, ilerisi, berisi,Buna benzer her hayatın gerisi,Uyanıp da ibret almadın, gönül! Kökünden çürüdü ömür ağacı,Evveli tatlıdır, âhiri acı,Hiç biter mi dünyanın ihtiyacı…Uyanıp […]
Ağustos 22, 2019

Neyi sevsem, bakarım onu, ölü…

Neyi sevsem, bakarım onu, ölü…Her taraflar diridir, sonu ölü;Âdetidir, mekânı daim harap,Kendi diri, giydiği donu ölü. Senin için gezerler diyar diyar,Zannederler evini, o (Dört Duvar);Âşikârken senin […]
Ağustos 22, 2019

Biz yanınca oldu üryan,

Biz yanınca oldu üryan,Âşıklara eder ihsan;Lutfunu hiç esirgemez,Yeter ki edelim iman. Bakarak verir nafaka,Gıda verir baka baka;O nefesten dirilenler,Gelmez hiç âlemi farka. Olur onunla beraber,Hâli ile […]
Ağustos 22, 2019

Bak neyliyor Yaradan,

Bak neyliyor Yaradan,Daim ediyor ihsan,Taşlara verir lisan…Neylerse güzel eyler. Hiç bozulmaz kararı,Canlandırır her vârı,Hoş gör, yoktur zararı…Neylerse güzel eyler. Eğer görür isek hoş,Bakışı eder sarhoş;Bir noktası […]
Ağustos 22, 2019

Haktır her halleri bilen,

Haktır her halleri bilen,Kâh ağlıyan, kâh da gülen;İbret olsun (ben!) diyeneBurda doğup tekrar ölen. Nerede Sultan Süleyman?Söyleniyor o her zaman;Nice saray imar etti,Eseri yok, oldu viran. […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın gelirse senin,

Aşkın gelirse senin,Âşıkâre olur din;İman-ı kâmil budur:Görenler, olur emin. Din yolları dürülür,Benlik denenler, ölür;Bozulur bütün esrar,Yakın olur, görülür. Noktada olmaz uzak,Olmalıdır muhakkak;Bütün varlığı sarar,Göremiyenler ahmak. Bilmez, […]
Ağustos 22, 2019

Seni halkeyledi bir damla sudan,

Seni halkeyledi bir damla sudan,Ananın karnında sana verdi can,Zamanı gelince göründü cihan,Ettiğin devirden ibret al, gönül. Eğer verselerdi dünyadan haber,Aklına gelmezdi buradan eser,Uyanınca, canın bak neler […]