Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Senin rahmetin çok boldur,

Senin rahmetin çok boldur,Âşıklar kapında kuldur;Gözyaşiyle boşalana,Dileriz, rahmeti doldur. Kapını bekliyoruz biz,Hepimiz dururuz âciz;Rahmetinden biraz versen,Yaradan, tükenmez deniz. Umarız biz senden, Rahman!Katra, bize verdiğin can;Bu katrayı sana alsan,Budur âşıkına ihsan. İstemek (1) dünyadan, zerre…İbret aldık göre göre;İstedik pişman olduk biz,Bu mâsivandan bir kerre. İsteyince olduk pişman,Kalbimize doldu hicran;Bu (Emre) nin […]
Ağustos 22, 2019

Hikmetinden olmaz sual,

Hikmetinden olmaz sual,O ister ise eyler lâl;Kendi her işlere hakim,Aşk verir, ettirir visal. Gelir de gizlenir dile,Benzetir öten bülbüle;İster ise gelir kendi,Bizi dinler güle güle. Hâl olur, âşıkı sarar,Hâkim olur, sual sorar;Bütün akıllar âcizdir,Veremiyen, eder inkâr. Ne söylersek, olmaz hitap,Sözlerimiz gelmez cevap;Defineyi bulmak için,Bu bilgiler ola harap. Ateş vermek lâzım […]
Ağustos 22, 2019

Kuldan ayrı değil Gaffar,

Kuldan ayrı değil Gaffar,Kendisine âşık arar;Muhammetten maya olan,Görür görmez eder ikrar. Görünüyor Havzı Kevser,Âşık girer birer birer;Girip çıkan hep lâl olur,Dili bülbül gibi öter. Mâlâyâni konuşamaz,Konuşsa da gayetle az;Her bir zerre kıble olur,Hareketsiz kılar namaz. Görür görmez sevgiliyi,Söylemeğe dönmez dili;İbrahim seyran edince,Kurban etti İsmaili. Sabrını çok etti Eyyup,Birçokları oldu meczup;Âşıkların […]
Ağustos 22, 2019

Benim her vârın âcizi.

Benim her vârın âcizi.Hem de kara iki yüzü;Dünya avara eyledi,Takibedemedim izi. Bu dünya etti avara,Göndermek istemez Yâr’a;Yönü güneşe dönmüşken,Aldatıp ediyor kara. Keser gidenin yolunu,Eğer sever isen onu;Ön tarafı bala benzer,Âh ile efgandır sonu. Her tarafı olmuş afat,Yemiye bekliyor fırsat;İki yokluk arasındaBir hayale benzer hayat. Evvelâ yüzüne güler,Gülerken Dilber’e benzer;Kendi haline […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar bilir Rahmanı,

Âşıklar bilir Rahmanı,Feda eyleyince canı;Bulup secde etmek için,Mihrab edinir (İnsan) ı. Bulmak lâzımdır (Kâmil) i,Unutmak lâzımdır eli;Ehlullaha taş atanın,Elbette lâl olur dili. Halimizi görse münkir,Bakar da şeytan hali der;Âmâ, yüzümüzü görmez,Gün gibi olmuşken zâhir. Bakar da sıkar canını,Kıble eder şeytanını;Kâfir bakar, kâfir görür,Mümin, görür imanını. Kalbimizde durur Gaffar,Ev edindi, orda […]
Ağustos 22, 2019

Bakışına hayranım,

Bakışına hayranım,Tahammül etmez canım;Kalmadı sabru karar,Tükenmiştir dermanım. Eyleyince tecelli,Söyleyince kuş dili,Aldı kurban eyledi,Bu âşık (İsmail)i. Eline yaktı kına,Kurban olmadan sana;Yüzünü seyreyledi,Çok şükür kana kana. Oldu (1), etmez itiraz,Gördü de aldı muraz; (2)(Emre) tavaf eyledi,Bildi, yüzündür Hicaz. (1) (Kurban oldu) yerinde kullanılmıştır.(2) Murat 10.5.949
Ağustos 22, 2019

Pişir, demesinler inat,

Pişir, demesinler inat,Sen inadı İblis’e sat;O inatlık eyleyinceMakamından edildi tard. Pişir, bu inadı bırak,İnat olanı sevmez Hak;İnat, kökten karanlıktır,Terk et, yüzün olsun berrak. Pişir de doldur fincanı,İçsin, sıkılmasın canı;Cezveyi sen ocağa sür,Nura belesin her yanı; Kahve bize (âbızülâl),Çabuk ol, eyleme ihmal;Sehavetin bahasını,Ver, (Emre) nin gönlünden al. 12.5.949
Ağustos 22, 2019

Yönü dönünce Yâr’a,

Yönü dönünce Yâr’a,Bakılmaz bu diyara;Göz göze karşı gelse,Yapar iy’olmaz yara. Başka türlü görülmez,Acı ile gülünmez;Yapılan bu yarayaBaşka merhem sürülmez. Sürülen ilâçtır: ah;Göz ile görmez Cerrah;Ona Mâşuk bakışı,Olursa olur ferah. Söylenilen o yâr’ı, Seyretmişler çokları;(Emre) göreyim diyeDurmadan eder zarı. 15.5.949
Ağustos 22, 2019

Aşk gelince kalmaz benim kararım,

Aşk gelince kalmaz benim kararım,Mecnun olur, ben Leylâ’mı ararım;Konu komşu acep taciz oldu mu?Neyleyim ki durmaz oluyor zârım. Eğer gelir ise Dost ilinden gam,Hükmüne geçiyor görünen âzâm;Deliye kâr etmez edilen öğüt,Hakim olmaz kanun, hemi de nizam. Her varlıktan gelip edince eda,Gören, canı ona etmez mi feda…Akıllılar teker teker fark eder,Mecnun […]
Ağustos 22, 2019

Bu görünen dünya benzer zindana.

Bu görünen dünya benzer zindana.Vefa eylemiş mi sevip durana?Gözlerini açan, ibretle bakar,Pençesini takmış nice bin cana. İmar edenğ (1) sonu döner örene,Hayıf olsun buna gönül verene…Her ne kadar benim! der isen eğer,Muhtaç olunğ (2) dokuz arşın kefene. Gönül! seni aldatmasın hayalât,Sakın eller gibi hiç verme kıymat;Arkasına koşma sakın serabın,Seni de […]
Ağustos 22, 2019

Kahveyi içmeğe ettik hevesi,

Kahveyi içmeğe ettik hevesi,Kaynarsa ne güzel çıkıyor sesi,Görünürse âşık eder herkesi,Kahvenin esrarı: Hacerül’esved. Ruha gıda verir, eğer içersek,Çarkını durdurur, görürse Felek;Niçin kabul olmaz böyle bir dilek…Kahfenin esrarı: Hacerül’esved. Kahvenin pîridir Baba Şâzilî,İçenler dirilir, olsa da ölü,Bülbül gibi öter, dirilir, dili,Kahvenin esrarı: Hacerül’esved. İçirsek, dirilir, biz bir mevtaya,Ehli küfür olsa, olur […]
Ağustos 22, 2019

Bir günüm bir günü tutmadı benim,

Bir günüm bir günü tutmadı benim,Bir ateşe kesti, görünmez, tenim;Hayat feda olsun sana ey Dilber!Boynuma takılsın benim kefenim. Bu canı ben sana kurban adadım,Hayatın yoluna atmadan adım;Al beni, kabul et, budur dileğim,Sen görün de gelsin ağzıma tadım. Bir varlık görünmez, seni göreli,Anlatmak isterim, herkes der: deli!Gönlümün hiç yoktur, yüzünden başka,Her […]
Ağustos 22, 2019

Akıllar bilemez bizi,

Akıllar bilemez bizi,Bizden davet eder sizi;O Dost ile konuşmağa,Öğrenmeli dilimizi. Biz kokarız her güllerden,Konuşuruz her dillerden;Yüzümüz seyran edilir,Arıyana her illerden. Bize bakar bütün zerre,Zevk ederler göre göre;Her tarafa muhit olduk,Aşka gönül vere vere. Biraz zordur bizi görmek,Görmeğe, çekmeli emek;Yüzümüze bakmak için,Gece gündüz döner felek. Seyir eder doya doya,Bakın yıldızlara, aya;Gözümüzü […]
Ağustos 22, 2019

Bu gül, herkeslere kokmaz, dediler,

Bu gül, herkeslere kokmaz, dediler,Deryaları ateş yakmaz, dediler;Her vâr, ezelîden süregelmiştir,Âşıklar gayriye bakmaz, dediler. Bu aşk, her varlığa hâkim, dediler,Giriftar olana: (bu kim!?) dediler;Bilgiçler toplanıp ettiler hayret,(Bu da böylece bir ilim…) dediler. Bu zevki bilmeyip (hayret!) dediler,Tarif eyliyene: (haset!) dediler;Akılları ermez, bilmeden, (hâl) eYönünü dönene: (gayret!) dediler. Balı doldursalar, alıp […]
Ağustos 22, 2019

Yarabbi bu ne esrar…

Bu gül, herkeslere kokmaz, dediler,Deryaları ateş yakmaz, dediler;Her vâr, ezelîden süregelmiştir,Âşıklar gayriye bakmaz, dediler. Bu aşk, her varlığa hâkim, dediler,Giriftar olana: (bu kim!?) dediler;Bilgiçler toplanıp ettiler hayret,(Bu da böylece bir ilim…) dediler. Bu zevki bilmeyip (hayret!) dediler,Tarif eyliyene: (haset!) dediler;Akılları ermez, bilmeden, (hâl) eYönünü dönene: (gayret!) dediler. Balı doldursalar, alıp […]
Ağustos 22, 2019

Bugün çözüldü bütün sed,

Bugün çözüldü bütün sed,Seyir etmek oldu kısmet;Bu geceki zevkimize,Bütün sema etti haset. Ay ile gün dolanıyor,Birbirine ulanıyor;Dilberim yüzünü açtı,Gören gözler sulanıyor. Ondan sönüyor cehennem,Yağar, dünyalar olur nem,Esrarı vardır, gizlenmiş:Dışı: varlık; içi: Âdem. Ey Cânânım! nedir bu hal?Herkes etmek ister visal;(Emre) yi ateş alacak,Sen yüzünden perdeyi al. Almazsan, durmaz eder ah,Kaldırırsan, […]
Ağustos 22, 2019

Burda neylerdi Develi,

Burda neylerdi Develi,Nice söz söylerdi dili…Taşın, toprağın üstündeYetiştirdi nice velî. Kurdu, nice, burda temel…Birçoğu can verdi bedel…Bu kayanın üzerinden,Âşıklara ederdi el. Çağırır, ederdi himmet,Cümlesini etti: Hazret;Emanettir bütün dünya,Uyanıp alalım ibret. Duruyor burda nazarı,Unutmıyalım o Yâr’ı;Kulağı açık olanaTarif ederdi esrarı. O öterdi bülbül gibi,Odur bizlerin sahibi;(Emre)! uyan, ondan başkaHiçbir vârın yoktur […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünü açtı Hudâ,

Yüzünü açtı Hudâ,Göründü, etti eda;Semâvâtı doldurur,Bizlerden çıkan sada. İşitir hep semâvât,Yazılır, olur ayât;Bu bizim ziyamızdan,Doğan güneş olur mat. Her varlık olur zindan,Karanlık olur her yan;Bizden çıkan emire,Mahkûm Sultan Süleyman. Onlar ölü, biz diri;Biziz dünya Dilberi;Bütün gelenler geçer,Bırakırlar eseri. Nakşolur kalbimize,Görünür açık göze;Gelenler yoğa gider,Sade uğrarlar bize. Kimi uğrar olur pâk,Kimisi […]
Ağustos 22, 2019

Benlikten perde tutunmuş,

Benlikten perde tutunmuş,Açıp bakan, olur sarhoş;Bütün cihan arar iken,Görüp âşık olan bulmuş. Kim oraya atmış kadem,Görünür Hazreti Âdem;Âşıkların yarasına,O cerrah sürüyor merhem. Görünüşü, olur şifa,Demiş Muhammed Mustafa;Onun yüzünden başkası,Âşıka ettirmez vefa. Odur âşıkın yoldaşı,Evliyâullahtır başı;Kime bir kıvılcım atsa,Dolaştırır dağı, taşı. Attı, bizi gezdiriyor,Bu esrarı sezdiriyor;(Emre) gayriyi severse,Sevdiğine ezdiriyor. 30.7.949
Ağustos 22, 2019

Bu ah, eyledi hazan,

Bu ah, eyledi hazan,Görüp olunca hayran;Dağlar, taşlar dayanmaz,Dayan yüreğim, dayan… Bütün varlıktan güler,Kendine almak diler;Ben yüzüne bakıncaBana dişini biler. Her yandan eder zuhur,Gelir karşımda durur;Bakışiyle yakıyor,Acep lûtfu bu mudur? Bu hâl erer mi sona?Durmaz yanarım ona…Ateşe at (Emre) yi,Feda olmuştur sana. 31.7.949
Ağustos 22, 2019

Neler eylemiş Mevlâ…

Neler eylemiş Mevlâ…Bürünmüş bütün (hâl) e;Nice devirler geçmiş,Nemrud yapmıştır kale. Burdan varmış Urfa’ya,Posteki saya saya;Ateşten tuzak kurmuş Halil gibi bir aya. Yapmıştır bir mancınık,Demiştir: üstüne çık!Atmış ateş içine,Hak demiş: yanmanğ (1), ayık! Durmadan devran döner,Kâh yanar, kâh da söner;İki yokluk içinden, Çıkıp uyanmak hüner. Biz kale içindeyiz,Bizleri çıkardı iz;Seyran edelim, […]
Ağustos 22, 2019

Dostu anlayınca dürdük defteri,

Dostu anlayınca dürdük defteri,Can gaibolunca gördük Dilberi;O Yunus Emre’nin olduk mezeri, (1)Meydana çıkardık gizli esrarı. Dirisi dururken ararlar mezer.Taş ile toprakta bu (hâl), ne gezer…Bu putu yapanlar, kan ile özer…Dirisi dururken ararlar mezer… Kesilmiş ağaçta olur mu yaprak?Taş ile toprakta olur mu dudak?Dirisinden çıkar daim (enelhak!),Dirisi dururken ararlar mezer. Ona […]
Ağustos 22, 2019

Bazısının gözü görür viranı,

Bazısının gözü görür viranı,Bazısının gözü huri, cinanı,Bazısını bu aşk yakar, kül eder,Gözünden ayırmaz daim Rahmanı. Kendisine takar çifte kanadı,Ebedî anılır söylenen adı;Gözünden, gönlünden hiç çıkarır mı,Elin almadığı bilinmez tadı?.. Alır alır içer Dosttan şarabı,İçince açılır Dost’un nikabı.(Şarâben tahûrâ) alıp içenler,Aklından çıkarır bütün serabı. O hale varanlar, neyler alkolü…Gözünde, gönlünde bu […]
Ağustos 22, 2019

Bir söz dedi Zıya Paşa,

Bir söz dedi Zıya Paşa,Söylediği değil boşa; (1)Eğer bir cingân getirsen,Davuliyle çıkar başa. Meşrebine döner sazı,Öğüt versen, eder nazı;Hakikatı anlatırsan,O çıkarır itirazı. Makamı düdükten arar,Hiç meşrebi tutmaz karar;Yetmişiki makam dersen, (2) Davul ile düdük sorar. Versen türlü türlü hüner,Anlamaz, hevesi söner;Öğretilse birçok makam,Tekrar meşrebine döner. Ona versen âbıhayat, Çünkü bilmez, […]
Ağustos 22, 2019

Bir hâl bulduk, isimsiz,

Bir hâl bulduk, isimsiz,Görünürüz resimsiz;Bu hal zuhur edince,Ne siz kaldı, ne de biz. Kimi bakar sesine,Yüzünün perdesine;Zâtı var iken görmez,Bakar makberesine. Tekmil olmuştur vâde,Kalmamış hiç irade;Hâli dünyayı sardı,Yine diyorlar: nerde? Yakınlaşmıştır zaman,Kendini etmiş ilân;Aranılan varlıktaHiç bulunmaz adu san. (1) Dünyaya ekmiş bider,Hiç durmadan devreder;O, her vârın sahibi,Bir anda gelir, gider. […]
Ağustos 22, 2019

Yüzlerin benzer aya,

Yüzlerin benzer aya,Görelim doya doya;Hasretin hûn eyledi,Günleri saya saya. Kalbimi tuttu sızı,Unuttum kışı, yazı;Bakışın mat eylediSemadaki yıldızı. Uyumaz, durmaz sayar,Hayattan bıkar, doyar;Kaşın ile kirpiğinBenim kalbimi oyar. Yarası durmaz işler Hep cerrahlar görmüşler;O nazarından oka,(Emre), göğüs germişler. Âşık olan, can koymuş,O yaralar gelir hoş;(Emre)! yaralanmağa,Ok atılır, durma, koş! 28.8.949
Ağustos 22, 2019

Sabahtan kalktım da eyledim nazar,

Sabahtan kalktım da eyledim nazar,Hazreti Yusuf’tan kurulmuş pazar,Karşıda Züleyha zülfünü tarar,Kendinden kendine görünmek için. Güneş kıvılcımı yapmıştır süsü,Nûru İlâhiden onun örtüsüBu canın bahası, onun görgüsü…Kendinden kendine görünmek için. Her tarafı sarmış onun boyası,Âşıklar seyreder onu doyası,Bu felekten geniş, eli ayası…Kendinden kendine görünmek için. Gözleri geniştir Arşı Âlâ’dan,Her vakıt seyreder o […]
Ağustos 22, 2019

Yine açıldı gülüm,

Yine açıldı gülüm,Sana yoktur hiç ölüm;Neş’esinden boşaldı,Seninle doldu gönlüm. Her yandan verir gonca,Âşık koklar doyunca; (1) Durmadan öğretiyor,Bülbüle olmuş hoca. Manevî döker lisan,Bülbülü dinler insan;O lisandan anlamak Lâzımdır, denir: (irfan). Gülden alıp da satar,Gülün dibinde yatar;İki cihan yıkılsa,O gül kokusu tutar. Lâzımdır zevka dalmak,O gülden koku almak;Yaradan! ne kadar zor,O […]
Ağustos 22, 2019

Birgün tükenecek ömür yumağı,

Birgün tükenecek ömür yumağı,Yere dökülecek gözünün ağı,Sen de bırakırsın bahçeyi, bağı,Gaflet uykusundan uyan, gözlerim. Gaib olacaktır dünyanın tadı,Burda koyacaksın malı, evlâdı,Gözünü açanın söylenir adı,Gaflet uykusundan uyan, gözlerim. İkrah edecektir dünya ahbabı,Gönül! bil de terket böyle hesabı,Aradığın Güzel, örter nikabı,Gaflet uykusundan uyan, gözlerim. Âyeti, hadisi burada öğren,Kendisinden geçer mânâyı gören,Böyle emreylemiş […]
Ağustos 22, 2019

Her gelen, devrini eyliyor ikmal,

Her gelen, devrini eyliyor ikmal,Gönül! gözünü aç, eyleme ihmal,Dünyayı sevenler oluyor hammalHer şeyler aslına gider dediler. Kulağı açığa söylüyor diller,Anlamıyan, sözü yabandan beller;Kanun budur: taşlar âşıkı eller,Her şeyler aslına gider dediler. Gözünü aç, hâli sen eyle tahlil,Mânâdan gayrisi, hiç senin değil;Dünyada görmiyen, ahrette alil…Her şeyler aslına gider dediler. Burda gözünü […]
Ağustos 22, 2019

Burda kaldı kirimiz,

Burda kaldı kirimiz,Yüzülünce derimiz;Sıhhat, hayat bahşettiSultanımız, Pîrimiz. Yıkadık dışımızı,Göz ile kaşımızı,Dost iline aşırdık,Yok ettik, başımızı. Bizimle Arşı Âlâ,Bizimle yerle bâlâ,İçimiz yıkanıncaVâkıf olduk bu hale. Ayrılmayız bir daha,Biz kavuştuk Allaha;(Cim) idik, (nokta) olduk,Yıldız olduk o mâha. Bu haller oldu kısmet,(Gümüş halka) çekti sed;Gözümüzün siyahı,Oldu Hacerül’esved. Hacılar etsin tavaf,Tahlil olduk, olduk saf;(Anka), […]
Ağustos 22, 2019

Ey Çiftehan! sana ettik elvedâ…

Ey Çiftehan! sana ettik elvedâ…Çok sıcak su vermiş, akıyor Hudâ;Her gelenler senden umarlar derman,Fani dünya gibi edersin eda. Gelir, kimi, göçer, kimisi konar,Bazı beşer beşer, bazı da onar;Yaradan dururken, senden isterler,Hudâ derman verir, suyundan sa Yeraltından suyun ılıcak kaynar,Taşın arasından akıyor pınar;Görünmez bir hikmet sıcak hallerin,Dört yanın karlıdır, nice buz […]
Ağustos 22, 2019

Hep kırıştı yüzlerinin derisi,

Hep kırıştı yüzlerinin derisi,Bütün böyle, ilerisi, berisi,Buna benzer her hayatın gerisi,Uyanıp da ibret almadın, gönül! Kökünden çürüdü ömür ağacı,Evveli tatlıdır, âhiri acı,Hiç biter mi dünyanın ihtiyacı…Uyanıp da ibret almadın, gönül! Senin nefsin kâh ağladı, kâh güldü,Sakalın ağardı, saçın döküldü,Haberin yok, bütün arzular öldü,Uyanıp da ibret almadın, gönül! Hâlâ dünya elvanına […]
Ağustos 22, 2019

Neyi sevsem, bakarım onu, ölü…

Neyi sevsem, bakarım onu, ölü…Her taraflar diridir, sonu ölü;Âdetidir, mekânı daim harap,Kendi diri, giydiği donu ölü. Senin için gezerler diyar diyar,Zannederler evini, o (Dört Duvar);Âşikârken senin yüzün her yerde,Her taraftan Mekke’ye gider, arar. Bir misal de minarede müezzin…Kulağını kapar da anlatır din…Eğer senin olmazsa inayetin,Söylediği sözüne olmaz emin. Durmadan der: […]
Ağustos 22, 2019

Biz yanınca oldu üryan,

Biz yanınca oldu üryan,Âşıklara eder ihsan;Lutfunu hiç esirgemez,Yeter ki edelim iman. Bakarak verir nafaka,Gıda verir baka baka;O nefesten dirilenler,Gelmez hiç âlemi farka. Olur onunla beraber,Hâli ile verir haber;O âleme gark olmıyan,Hiç bırakmaz burda eser. Görmiyenler sanki hayvan…Dirilir olana ayan; (1) (Emre), bu hasrete düştün,Sen sabreyle, hem de dayan. (1) Ayan […]
Ağustos 22, 2019

Bak neyliyor Yaradan,

Bak neyliyor Yaradan,Daim ediyor ihsan,Taşlara verir lisan…Neylerse güzel eyler. Hiç bozulmaz kararı,Canlandırır her vârı,Hoş gör, yoktur zararı…Neylerse güzel eyler. Eğer görür isek hoş,Bakışı eder sarhoş;Bir noktası değil boş…Neylerse güzel eyler. Duyana eyler hitap,Seyretsek, kalkar hicap,Hoş görsek, kalmaz azap…Neylerse güzel eyler. Hiç bozulmaz kanunu,Daim dinlersek onu;Nurdur önüyle sonu,Neylerse güzel eyler. Eğer […]
Ağustos 22, 2019

Haktır her halleri bilen,

Haktır her halleri bilen,Kâh ağlıyan, kâh da gülen;İbret olsun (ben!) diyeneBurda doğup tekrar ölen. Nerede Sultan Süleyman?Söyleniyor o her zaman;Nice saray imar etti,Eseri yok, oldu viran. Geldi geçti nice sultan,Teslim oldu nice bin can…İbret olsun görenlere:Yok oldular, kaldı Rahman. Bütün her hâl, olur tebdil,Binbir türlü medheder dil;Onlardan seyredip duyan,Şimdi bizden […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın gelirse senin,

Aşkın gelirse senin,Âşıkâre olur din;İman-ı kâmil budur:Görenler, olur emin. Din yolları dürülür,Benlik denenler, ölür;Bozulur bütün esrar,Yakın olur, görülür. Noktada olmaz uzak,Olmalıdır muhakkak;Bütün varlığı sarar,Göremiyenler ahmak. Bilmez, ararlar hicaz,Kılmak isterler namaz;Her varlığı unutupYetişen, alır muraz. Görür, âşık olan göz;Baksa yakar, sanki köz…Bu hal zuhur edince,Hicaz oldu gönlümüz. Her günahı eder af,Kim […]
Ağustos 22, 2019

Seni halkeyledi bir damla sudan,

Seni halkeyledi bir damla sudan,Ananın karnında sana verdi can,Zamanı gelince göründü cihan,Ettiğin devirden ibret al, gönül. Eğer verselerdi dünyadan haber,Aklına gelmezdi buradan eser,Uyanınca, canın bak neler ister…Ettiğin devirden ibret al, gönül. Kulağın açıldı, ezen okunur,Ömrünün yumağı kefen dokunur,Gözlerine Hallâk vermiş iken nur,Ettiğin devirden ibret al, gönül. Kelâmından Hallâk vermişken duygu,Gözünde, […]