Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Bir kahve olsa eğer,

Bir kahve olsa eğer,Bir yudumu can değer;Şekeri az olursa,Damlası mercan değer. Öğmüş Seyyid Seyfullah,Ruhsat verince Allah;Kahve kaynamasınaHased etmiyor mu mâh? Seyreder bütün nücum,Görse ederler hücum;(Emre) hayat […]
Ağustos 22, 2019

Cânânım edince himmet,

Cânânım edince himmet,Tecelli eyledi (vahdet);Her taraf bir nokta oldu,Gözüme görünmez kesret. Aceba ne oldu bize.Bakmaz olduk başka yüze;Bütün damlalar biriktiHakikat olan denize. Kim ki içerse bir […]
Ağustos 22, 2019

Defterini aldı, yürüdü Nine (1),

Defterini aldı, yürüdü Nine (1),Fakat bu aşk beni bürüdü gine.Bakın, bu (Emre) bir hale tutulmuş,Defter yazmak, bozmak onun nesine… Aşka düşen insan canı unutur,Çırpınırken, ona denilir […]
Ağustos 22, 2019

Gayrı sevsem, sen gözümden kaçarsın,

Gayrı sevsem, sen gözümden kaçarsın,Unutursam, türlü nimet saçarsın;Her varlığı bırakırsam Cânânım,Yetmiş iki bin hicabı açarsın. Yüzünü gösterip edersin meftun,Yönümü döndürsem, oynarsın oyun;Beni meftun eylemiştir bakışın.Benim canım […]
Ağustos 22, 2019

Kimsenin kimseden yoktur haberi,

Kimsenin kimseden yoktur haberi,Görmeden, bilmeden sever Dilberi;İkrah eder, Hakkı eğer göstersen:Hicabı kendinden; seyreder kiri. Saklanmıştır, kendi umulmaz yere,Onun ile dolu ay, güneş, küre;Muhammed emridir, Kur’anda gizli,Canından […]
Ağustos 22, 2019

Kimler mahsul almış bider ekmeden?

Kimler mahsul almış bider ekmeden?Devlete erilmez emek çekmeden,Secde rahman olmaz dizler çökmeden (1),Emeksiz kazancın kıymeti olmaz. Daim cevlân eder semada melek,Her kullara nasibolur mu görmek?Görmek için […]
Ağustos 22, 2019

Acaip hale düştük biz,

Acaip hale düştük biz,Hallerimiz oldu deniz…Kim ki uykuya dalarsa,Birikir, ederiz vaftiz. Uyanmazsa giyer külâh,Gözüne görünmez İlâh;Uyku kalmazsa gönülde, Arzu gider, olur ferah. Olur temizlenmiş insan,Vücudunda azalır […]
Ağustos 22, 2019

Bu evin bitmez işi,

Bu evin bitmez işi,Çalışsa da çok kişi;Dünyâları arasan,Bulunmaz bunun eşi. Bakılırsa bu eve,Benzer zehirli deve;Biz idâre eyledikMecazla öve öve. Sönmez ateşe benzer,Hiç ölmez başa benzer;Her ne […]
Ağustos 22, 2019

Güvenme dünyanın dönen haline,

Güvenme dünyanın dönen haline,Gelen bilmez, konar ateş dalına;Bilmiyerek giyer gaflet gömleği,Parmağını banar zehir balına. Kendini ağılar yiyince tadı,Yavaş yavaş başlar ölüm feryadı;Konacağı yeri görmez gözleri,Yarayı alınca […]
Ağustos 22, 2019

Hayat bilinmedik köprü,

Hayat bilinmedik köprü,Geçiriyor nice körü…Gafil olma, gözünü aç,Seni çağırana yürü. İki yandan eder davet,Biri halim, biri hiddet;Biri celâle götürür,Doğru yoldur teslimiyyet. Geçirir Haktan tarafa,Birçoğunu (Kûh-i Kaf) […]
Ağustos 22, 2019

Sana tutulan, Allah!

Sana tutulan, Allah!Gece gündüz eder ah;Yönü sana dönenin Gönlü olur seyrangâh. Orda edersin cevlân,O gönül sana mekân;Senden gayriyi görmez, Dilber! sana tutulan. Yanar Dost! diye diye,Daim […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünü açtın Afat!

Yüzünü açtın Afat!Görenler buldu necat;Zülfünü seyredende Kalmaz sabırla takat. İdrak edemez fikir,Olmuş iken sen (zâhir);Sen güneşte bulunmaz,Bu âlemde olan kir. Gören, kendi kendinden…Sen, değilsin hiç beden;Seni […]
Ağustos 22, 2019

Gel gönül, gel, âşık ol,

Gel gönül, gel, âşık ol,İki âlemlere dol.Her taraf nokta oldu,Bir noktada olmaz yol. Orada yol bulmuş kim?Halledemez hiç ilim;Bize yolsuz diyorlar,(Tevhid), olur mu taksim? Böylece vardık […]
Ağustos 22, 2019

Yar aklıma düşse ciğerim yanar,

Yar aklıma düşse ciğerim yanar,İçimi bilmiyen, çok serin sanar,Gözlerimin yaşı oldu bir pınar,Cânânım, ben seni seyran edeli,Hakikat yüzünü seyran edeli. Gözlerim yüzünün aşkını okur,Bütün sinirlerim bir […]
Ağustos 22, 2019

Yazar iken Fürkan’ı,

Yazar iken Fürkan’ı,Hurufat eder canı;Akılnan okumanın Hiç olur mu imkânı… Harf edersin âlemi,Gözdür onun kalemi;Fürkan’ı yazmak içinSeversin bir Âdem’i. Onun kâğıdı: vicdan,Okuyup yazan : Sultan;Sıra sıra […]
Ağustos 22, 2019

Çiçeklerin açar hep türlü türlü,

Çiçeklerin açar hep türlü türlü,Onlara şah ettin, Cânânım, gülü;Sallansa dalında domurcakları,Sen âşık eylersin öten bülbülü. Zaman gelir, açar hep domurcağı,Kokusuna beler bahçeyi, bağı;Aşk göziyle görüp seyran […]
Ağustos 22, 2019

İster isen sen dilimi tutarsın,

İster isen sen dilimi tutarsın,İster isen bu gönlümde yatarsın,İster isen tevhidine gark edenğ, (1)İster isen hasretine atarsın. Sorar isen kimse veremez cevap,Dedikleri sözleri olmaz hitap;Çıkar isen […]
Ağustos 22, 2019

Bazısını bir dilsiz balık gibi,

Bazısını bir dilsiz balık gibi,Bazısını varlıklı, Hâlik gibi;Bazısının işini dolaştırınğ,Zekâsını, fikrini alık gibi. Bazısına hiç tükenmez mal verinğ (1),Bazısına hırs verinğ, vebal verinğ;Bazısına haset verinğ inledinğ […]
Ağustos 22, 2019

Odur her hale muhtar,

Odur her hale muhtar,Hem Gaffar, hem de Settar;Her kulunun gönlüne Günde bin kerre bakar. Sakın ayrılma ondan,Her halin olur zindan;Eğer teslim olursan,Girer de eder handan. Yaklaş, […]
Ağustos 22, 2019

Kulak dikildi sese,

Kulak dikildi sese,Gözlerim onu görse,Yârım gönlüme gelse,Karar kalmaz Allahım. Yüreğime kan damlar,İhata eder gamlar,Bozulur her nizamlar,Karar kalmaz Allahım. Her yanlara nur saçar,Bütün gamlarım kaçar,Lisanım durmaz naçar,Karar […]
Ağustos 22, 2019

Aklıma gelse Cânân,

Aklıma gelse Cânân,Gözümden çıkar cihan;Gönlüme ateş düştü,Ateş aldı âsüman. Gözlerim dıştan arar,Âhım her yanı sarar;Benim bu feryadımdan Yok mudur hiç haberdar? Bütün eflâki tuttu,Yaktı, çiğnedi, yuttu;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Bizi eyledin neler…

Bizi eyledin neler…Teslim olmaktır hüner…Âşıkların âhına,Ay, güneş yere iner. Kalmaz onlarda zıya,Olurlar sanki kaya;Bakıp Âdem yüzüne,Görürler doya doya. Şaşarlar Hârut gibi,Beraber Mârut gibi;Kaşı altında gözü,Görünür yakut […]
Ağustos 22, 2019

Binbir türlü bu âlem,

Binbir türlü bu âlem,Bir araya olmuş cem;Esrarını yazamaz,Her ağaç olsa kalem. Bu göz ile bakılmaz,İçinden hiç çıkılmaz;Yarab! meydana çıksan,Birinden eser kalmaz. Yüzün görünür anca (1),Seyredilir doyunca;O […]
Ağustos 22, 2019

Âşık! bu havada dolan,

Âşık! bu havada dolan,Kurtulur bu hâli bulan;Kendisini gaibederBizden dışarıda kalan. Dönmek lâzım havamızda,Pişmek lâzım tavamızda;Zümrüdüanka ötüyor,Daim bizim yuvamızda. Cennet olmuştur gönlümüz,İhya olur seyreden göz;Varır da beraber […]
Ağustos 22, 2019

Aşka yanan bilir bizi,

Aşka yanan bilir bizi,Takip etmeli o izi;Gözü bizden almıyanlar,Seyredemez rengimizi. Boyamızı Cânân boyar,Yüzümüzden görünür Yâr;Göz ile görmek istiyen,Deli gibi deri sayar. Lâzım gönlümüze girmek,Çekmelidir birçok emek;Bizim […]
Ağustos 22, 2019

Dilberim! neyledin bize…

Dilberim! neyledin bize…Taksim eyledin her göze;Âşık olmıyan uyamaz,Âdet budur, rengimize. Rengimizde yoktur boya,Tarif edek: benzer aya; (1)Yok olursa seyir eder,Vicdanında, doya doya. Mekân eyledik vicdanı,Ateşe atınca […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümüzde yanarsa mum,

Gönlümüzde yanarsa mum,Görünür, eylemez mahrum;Bir adı Gaffar değil mi?Yeter ki o desin: kulum. Hikmeti var, binbir türlü,O istere eder ölü;Bülbül gibi âşık olsak,Her yandan açılır gülü. […]
Ağustos 22, 2019

Eğer edersen himmet,

Eğer edersen himmet,Gelir, söyler Muhammet;Aşkın gaibeyledi,Gitti dünya, âhiret. Her taraf oldu kıble,Hem de boyandı güle;Sen istilâ eyledin,Hacet yoktur Cibril’e. Secde nerede kaldı…Damla deryaya daldı;Söylenen şeş ciheti,Görünen […]
Ağustos 22, 2019

İkrar edeli Dilberi,

İkrar edeli Dilberi,Şüphemiz yok, oldur diri;Bu can imiş göstermiyen,Tarif edilen cevheri. Muhit imiş O her yana,Âşıklara olmuş ayna;Kim bir kerre seyir eder,Canı terk ediyor ona. Muhit […]
Ağustos 22, 2019

Dilberim oldu ayan,

Dilberim oldu ayan,Acep över mi lisan…Bakışı ateş gibi,Dayan yüreğim, dayan. Belânın sonunda bal…Tarif edilmez bu hâl…Meydanda sen gezerken,Siper ediyor hayal. Bozulsa, olunğ (1) ayan,Çok tarif eder […]
Ağustos 22, 2019

Ah bu horozun elinden… (1)

Ah bu horozun elinden… (1)Seherde öten dilinden.Bülbüllerin hep çektiği,Açılan gülün elinden. Ötmek için gül ararlar,Görenlerde kalmaz karar;Bülbülden başka kuş görse,Dikenine bakar, kaçar. Gözüne görünse eğer,Bakışına perde […]
Ağustos 22, 2019

Nidelim biz bu horuza…

Nidelim biz bu horuza…Kesip beleyelim tuza;Cânâna vasıl edelim,Başına gelmeden kaza. Seyreylesin o hâl nice…Gözünü açsın görünce;Güneş uykusunu alsın,Gönlünde kalmasın gece. Dirilsin, olmasın gafil,Su içsin, olmuştur sebil;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Yaradanım! koyma emel,

Yaradanım! koyma emel,Aşkına olmuşuz bedel;Senden başka sahip yoktur,Bağlanmıştır kol ile el. Hiç çözer mi senden başka…Biz bekleriz baka baka;Sen gel öldür nefsimizi,Yakamızı o bıraka. Desteleyip etmiş […]
Ağustos 22, 2019

Gözünü açar bilenler,

Gözünü açar bilenler,Dirilir, burda ölenler;Gönlümüz cennet olmuştur,Seyran eder her gelenler. Hep bilinir esrarımız, Kabul de eder Yârımız;Suçlarımızı bağışlar,Orda bizim Gaffarımız. Görünür bizlere (cemal),Biz görür, ederiz visal;Hayran […]
Ağustos 22, 2019

Benim derdim bana yeter,

Benim derdim bana yeter,Söyler isem olur beter;Aşk gönlümü viran etti,Her yanında baykuş öter. Görünmüyor, oldu viran,Dört taraftan akıyor kan;Kanlar ile yıkanıncaMekânını kurdu Rahman. Hiç kimseye etmez […]
Ağustos 22, 2019

Ne olduk biz Yaradan…

Ne olduk biz Yaradan…Kavuştuk, aldık ihsan;Kimi bizi kul bilir,Âşıklar bilir: Rahman. Ayna olduk görene,Benzedik zâhir güne;Binbir sıfatlarımız,Yanıyor döne döne. Yakıp ediyor üryan,Ateşle doldu meydan;İçimizi seyreder,Kim eder […]
Ağustos 22, 2019

Yâr elinden içtim, bugün mahmurum,

Yâr elinden içtim, bugün mahmurum,Yine verdi, içiyorum, Mahmur’um:Anlaşılmaz âleme düştüm bugün,Onun için ben lâl gibi dururum. Bu gönül virana döndü bu gece,Seyredip hayrana döndü bu gece;Vuslat-ı […]
Ağustos 22, 2019

Bahri Muhitten geniş deryayı buldum bugün,

Bahri Muhitten geniş deryayı buldum bugün,Daima diri olan Leylâ’yı buldum bugün;Halil İbrahim gibi kırınca hep putları,Enkaz olunca ağaç, Mevlâyı buldum bugün. Mecnun gibi sahrayı ben gezerken […]
Ağustos 22, 2019

Fani dünya seni aldatsa eğer

Fani dünya seni aldatsa eğerKara deve gelir, yoluna çöker;Sen canını Haktan fazla seversen,Yüreği acımaz, canını çeker. Sevdiğin takılmış her tarafına,Çeşit çeşit renkler yapmış canına;Doğrusunu dese gözleri […]