Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Cânânım! bu ne haldı?

Cânânım! bu ne haldı?Her yanı ateş aldı;Seyir edince seni,Dilim tutuldu kaldı. Bilmiyorum bu neden?..Taş mı oldum acep ben?Benim mahmurluğuma,Canım, sebeboldun sen. Görünmezsen sen eğer,Mahmurluk böyle sürer;Sen […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın olmaz ölçüsü,

Aşkın olmaz ölçüsü,Ateşi, onun süsü…Dört nesneden yapılmışMuhabbetin örtüsü. Ağyar, boşuna arar,Bulamaz, eder inkâr;Güzel’in kapısınaMahabbettir anahtar. Görülmez onun izi,Seyretmelidir bizi;Açıp da seyredeninÖlüye döner benzi. Olur canlı cenaze,Teslim […]
Ağustos 22, 2019

Giremez beldemize,

Giremez beldemize,Canı vermezse bize;Görülmeyiz o göze,Zerrece olsa güman. Etmeli bizi kabul,Gönlünde açmalı gül;Etmek lâzım tenezzül,Etmeliyiz biz ihsan. Hâli olmalı tamam,Böylecedir bu nizam;Görülmeli bu âlem,Kalmamalı hiç noksan. […]
Ağustos 22, 2019

Bu dertlerden olma berî,

Bu dertlerden olma berî,İster isen bu Dilberi,Şeriattan durma geri,Olmak ister isen salim. Nefisle et mücadele,Kuvvetini geçir ele,Sen seyreyle güle güle,Olmak ister isen salim. Yakanı verme eline,Güvenme […]
Ağustos 22, 2019

Seyran etti seher vaktı,

Seyran etti seher vaktı,Gözlerini açtı, baktı;Zilifini sallayıncaBeni aşkına bıraktı. Aşkı beni etti mecnun,Canım ile oynar oyun;Görünüşü bin can değer,Feda olsun ona boyun. Bu can, ona oldu […]
Ağustos 22, 2019

Can aldı, verdi tekrar.

Can aldı, verdi tekrar.İhsan eyledi Gaffar;Neyleyim, hiç tutmuyorBenim hallerim karar. Bazı, bulurum kuvvet,Bazı, alırım himmet;Benden arzu doğarsa,Dilber ediyor hiddet. Bazısı der: Muhammed,Ondan görürler izzet;Bir noktaya cem’ […]
Ağustos 22, 2019

Ben seni sevince Yar!

Ben seni sevince Yar!Gönlüm tutmadı karar;Önünden gaibetse,Gözlerim seni arar. Dertlere düşer, bulur,Senin ile bir olur;Ararım, sen rahmeyle,Gönlüm, gözüm yorulur. Acı da et merhamet,Senden isteriz himmet,Mâşuk, âşıklarınaHiç […]
Ağustos 22, 2019

Çeşit çeşit açmış renk,

Çeşit çeşit açmış renk,Bu bir manevî çiçek…Bülbül güle âşıksa,Buna âşıktır Felek. Bu bir manevî güldür,Gönlüm! hayran ol, sen gör;Bu gül, hiç mahkûm olmazEmir almış, daim hür. […]
Ağustos 22, 2019

Âşık değil ise, dünyaperesttir,

Âşık değil ise, dünyaperesttir,Aman, gönül verme, yüzünü çevir.Sağırdır kulağı, sözünü duymaz,Açayım dersin de o söyler: kâfir! Onun gözlerini dünya bürümüş,İrşad etsem dersin, ona gelir düş…İki tarafına […]
Ağustos 22, 2019

Acep neler çekti ehli hidayet…

Acep neler çekti ehli hidayet…Kurulmuştur, döner bu hâl, bidayet.Dilberi görmeyip, isterler cennet,Gözlerini arzu, emel kaplamış. Bilen, tarif eder Hakkın yârını,Onlar huri için bekler yarını,Gözde dönderirler mahşer […]
Ağustos 22, 2019

Kimisinin her halini ah eder,

Kimisinin her halini ah eder,Kimisinin de riyayı essah (1) eder,Kimisini sıkıntıya düşürür,Kimseler etmez onu, Allah eder. Kimisinin gözlerini yaş eder,Kimisini her varlığa baş eder,Kimisinin yediğini eder […]
Ağustos 22, 2019

Kul, olmaz kabahatsiz…

Kul, olmaz kabahatsiz…Acep neyliyelim biz?..Nehirler kir götürür,Alır, temizler deniz. Denizin yeter gücü,Bulunmaz onun ucu;Onun büyüklüğüne,Yapılmamıştır ölçü. Dökülür binbir maden,Kendine benzer giden;Nice hayat beslenir,Ordan bulurlar beden. Beslenir […]
Ağustos 22, 2019

Zaman çabuk gelir, geçer,

Zaman çabuk gelir, geçer,Eken, ektiğini biçer;Bir mîzân-ı hakikat var,Kimse görmez, güzel ölçer. Ölçer, ölçer, kor meydana,Karışık bütün insana;Herkes ölçüsünü alır,Yürür, ulaşır Rahman’a. Görünmez bu gizli kitap,Durmadan […]
Ağustos 22, 2019

Birgün gelir, bir hâl olur,

Birgün gelir, bir hâl olur,Ölüm denen, eder zuhur;Sen Dost ile konuşmazsan,Ağzında dilin tutulur. Gözlerin göğe dikilir,Akıl bunu nasıl bilir?Hayrete düşer dostların,Birikir, yanına gelir. İçinden edersin feryat,Kimselerden […]
Ağustos 22, 2019

Kadifeden kesesi…

Kadifeden kesesi…Seyret: ölüm ertesi…Eğer sen âşık isen,Candan işidin (1) sesi. Âşık! bu sözü işit,Yansan, yetişir Mürşit;Bu dünya iki yüzlü,Terk et, hakikata git. Bu can sana emanet,Çok […]
Ağustos 22, 2019

Bu, bir bilinmedik ilim,

Bu, bir bilinmedik ilim,Durmadan söylüyor dilim;Kim ki canından geçerse,Ben bilirim, bildiririm. Yürür, ulaşır Tanrıya,Yüzünü döndürür aya,Bu müezzinin sesiniDuyan, görür doya doya. Kim bu sesi Haktan duyar,Muhammed […]
Ağustos 22, 2019

Eğer bir kahve olsa,

Eğer bir kahve olsa,Semadan iner İsâ;Rengini seyrederse,(Tûr)u terkeder Musa. Eğer olursa acı,İçenler, olur hacı;Ali bir yudum aldı,Yere attı kılıcı. Görülse eğer rengi,Terkederler çiçeği;Dünya olsa muharip,Hep unuturlar […]
Ağustos 22, 2019

İyi seyret aşk ehline,

İyi seyret aşk ehline,Hep dönmüşler bâtın güne;Ayla güneş secde ederÂşıklara döne döne. Âşıkı tesbih ederler,Edip yerine giderler;Âşıkları eder tavaf,Hakikatta olan erler. Duyun İbrahim Edhem’i:Dostundan aldı merhemi,Tacı, […]
Ağustos 22, 2019

Taklit olmasın halların, (1)

Taklit olmasın halların, (1)Önüne dökülür yarın;Bütün varlık burda kalır,Hakkın huzuruna varınğ. (2) Kirden, sen, yüzünü yıka,Temizlensin, görün Hakka;Kara yüzü kimse sevmez,Temizlen ki Cânân baka. Senden söyliyene […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümün gülleri, Cânân, solmadan,

Gönlümün gülleri, Cânân, solmadan,Yerlere dökülüp toprak olmadan,Geçen vahşi hayvanların bulmadan,Bu âlemden, sana, beni al Cânân. Çürüyüp de toprağa karışmadan,Onlar ile küsmüşken, barışmadan,Bu virane dünyaya çalışmadan,Bu âlemden, […]
Ağustos 22, 2019

Canım, gözünün alı

Canım, gözünün alıGösteriyor visali;Feryadım onun için:Benim kalbim yaralı. Seni gördükçe işler,Acıyı durmaz sever;Kirpiklerin ok oldu,Gelir, yaraya değer. Tatlı… değil eziyet;Sever, eylemez hiddet;O yarada gizlidir,Söylenen sekiz cennet. […]
Ağustos 22, 2019

Birçoğunun dilinden dersin kelâm,

Birçoğunun dilinden dersin kelâm,Birçoğuna, Cânân, verirsin ilham,Bildim, bütün kuvvet senindir Mevlâm,Ne sebepten ben bana ben! diyeyim… Tutuşturdun Fir’avn ile Musa’yı,Seni bildi, teslim ettin (asâ) yı,Çarmıhlardan sen […]
Ağustos 22, 2019

Bu hâl, bir (derya-yı vahdet),

Bu hâl, bir (derya-yı vahdet),Hiç dibi görünmez, âdet;Yüzmesini bilen girer,Orda biter her ibadet. Tekmil olur orda vâde,Tükenir bütün irade;Âdem derisinden olmuş,Namaz kılana seccade. Kılan, olur Hakka […]
Ağustos 22, 2019

Gafil olup gece gündüz yatarsın,

Gafil olup gece gündüz yatarsın,Benliğin var, ellere kaş çatarsın,Yoldan çıkıp karanlığa batarsın,Vâveylâ başına senin İsmail… Zannedersin, durdum ben o huzura,Bilmeyip saplandın zalim gurura,Ölmeden, derdine bulmadın çare,Vâveylâ […]
Ağustos 22, 2019

Hâlimden yoktur haberdar,

Hâlimden yoktur haberdar,Cana ateş düştü, yanar;Sevgilimi gaibettim,Gözlerim durmadan arar. Yüzünü görmeyi bekler,Feryad ediyor melekler…Derdimi anlatabilsem,Ateş alır hep yürekler. Dayan yüreciğim, dayanDayanamıyor her insan…(Emre) gaibetti seni,Her yanı […]
Ağustos 22, 2019

Kodu gitti her gelen,

Kodu gitti her gelen,Meyil eylemez bilen;Gönül! mundardır, vazgeç,Şah kapısı bul, dilen. Verir, başına kakmaz,Verdiklerine bakmaz;Eğer elinden tutsa,Sahibolur, bırakmaz. Muhtaç etmez kimseye,Ne zengine, ne beye;O hikmeti bilenler,Daima […]
Ağustos 22, 2019

Yine bugün bizim hava bulandı,

Yine bugün bizim hava bulandı,Bulutları her tarafı dolandı;Onun için benim gönlüm ferahtır:Benim emek çektiğim gül sulandı. Yaz gelince verir birçok domurcak,Sıtretmeğe (1) etrafında dört kapak;Dallarında dikeninden […]
Ağustos 22, 2019

Hakkın yoluna, gönül!

Hakkın yoluna, gönül!Yürü, eyle tenezzül;Sen Hakka yollanırkenSöğül, ellere döğül. Yürürsen korka korka,Gelinğ âlemi farka;İlmin ile yararsınİnce kılı sen kırka. Gece gündüz yararsın,Dönüp (hâl) i sorarsın;Söz getiren […]
Ağustos 22, 2019

Evvel ve Âhir değil mi?

Evvel ve Âhir değil mi?Görünen, (Zâhir) değil mi?İster ise bu topraktanDemeğe kaadir değil mi? İsterse kendi okutur,Hâli taştan eder zuhur;Kudretini anlamıyan,Bilmez, eder sokur sokur. Birikirler bir […]
Ağustos 22, 2019

Gördüm, Cemal olmuş yüzü Kahharın,

Gördüm, Cemal olmuş yüzü Kahharın,Açıldı çiçeği gelen baharın,Bülbülleri feryadeder seherin,Himmet etse, görünüyor, Cânânım. Açan güller elvan elvan boyanır,Gören bülbül acep nasıl dayanır…Sadasını duyan gafil uyanır.Himmet etse, […]
Ağustos 22, 2019

Kimi meyyaldir altuna,

Kimi meyyaldir altuna,Haşrolurlar daim ona;Bir hale meyyal değilim,Mevlâm! ben âşıkım sana. Gönül neden olmaz âşık?Mevlâm! seni gören, ayık;Put olur senden gayrisi,Sunam! sana tapmak lâyık. Sen var […]
Ağustos 22, 2019

İster ise harab eder cihanı,

İster ise harab eder cihanı,İster ise şen eder cümle canı,Bütün varlık kendisinin değil mi,İster ise, kullarına ihsanı. İster ise tufanına tutturur,Yunus gibi balığına yutturur,İster ise her […]
Ağustos 22, 2019

Gel gönül, gel, çalış, yürü menzile,

Gel gönül, gel, çalış, yürü menzile,Ömür tez geçer, sen eyle acele;Günbegün durmayıp geçiyor vakıt,Güvenilmez görünmiyen acele. Bu dünyayı bırakmazsan sen eğer.Kara deve gelir, kapıya çöker;Azraile can […]
Ağustos 22, 2019

Bu evde tükenmez iş,

Bu evde tükenmez iş,Karar böyle verilmiş;Kimse sabreyliyemez,Anca (1) dayanır derviş. Derviş eder tahammül, Hak vermiş ona gönül;Dikene nazar etseÇeşit çeşit açar gül. Ferahtandır gıdası,Dosttan gelir sevdasıHer […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyayı neden görüyorsun hoş?

Bu dünyayı neden görüyorsun hoş?Dört yanından arzudan tuzak kurmuş…Nefsim! sen elini sakın uzatma,İbret ile sen bak: kimi doyurmuş? Bu dünyaya gelen mutlaka göçer,Ecel şerbetini alır da […]
Ağustos 22, 2019

Bildirmiştir gelip geçen peygamber,

Bildirmiştir gelip geçen peygamber,Getirmişler Haktan nice haberler…Ağlıyanlar, olmuş bizle beraber…Herşey fâni, dünya yerinde durur. Nere gitti benim! diyen Süleyman?Bu dünyayı zaptederdi her zaman,Ona bütün kurt, kuş […]
Ağustos 22, 2019

Sen düşürdün dillere,

Sen düşürdün dillere,Bed gösterdin ellere;Kokun âşık eyledi,Hacet yoktur güllere. Bakarım yana yana,Senin için her yana;Her zerreden görününğ,Canım nasıl dayana… Demirden verdin yürek,Öyle göründün Felek!Bütün boyalar soldu,Bana […]
Ağustos 22, 2019

Arar, ederdim sitem,

Arar, ederdim sitem,Bir noktaya olmuş cem’:Aşktan yaralanana(Nazar) ın olur merhem. Biz arayı arayıKalbe yaptık yarayı;Geldi tamir eyledi Viran olmuş sarayı. Yaptı kendine mekân,Oturuyor her zaman;Ne uyur, […]
Ağustos 22, 2019

Hûn olduk göre göre,

Hûn olduk göre göre,Görerek döner küre;Dilberden ayrı mıdırHareket eden zerre? Cümlesi olmuş nokta,Ayırmak, olur hatâ;Her yan şavka belenir,Bilen kalbinde tuta. Görene olmuş ayna,Gören nasıl dayana…Her yanı […]