Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Âşıklar duyar sözü,

Âşıklar duyar sözü,Yârı seyreder gözü;Seyrederek unuturGeceyi, hem gündüzü. Bakarak olur meftun,Can verir onun içün;Senin mahmur bakışınCanlarda oynar oyun. Gönüllerde bâğıbanSen alır, verirsin can;Canlardan güller ektin,Açmışlar elvan elvan. Bezedin reyhan ile,Ziynet ettin can ile;Durmayıp sularsın senGözden akan kan ile. Sula da hayat bulsun,Koku her yana dolsun;Bu (Emre) böyle ister:Hep canlar kurban […]
Ağustos 22, 2019

Sorsalar Yârımızı,

Sorsalar Yârımızı,Dahi (1) esrarımızı,Evvelâ etmek lâzım,Bizim ikrarımızı. Lâzım kuvvetli iman,Kalmamalı hiç güman;Süsler de gösteririz,Sultan denilen: insan. Kim sorarsa adınıİster ise tadını,Ateşlere yakarızSoranın bünyadını. Yıkar, ederiz viran,Vurur, doldururuz kan;Bu hâle dayanamazBenliği olan insan. Yol geçiyor buradan,Burdan olunur revan;(Emre) geçerken gördü,Neylesin oldu hayran. Daim yanında durur,Bakarak oldu mahmur;Her yüzüne baktıkçaYârı bâde doldurur. […]
Ağustos 22, 2019

Kadifeden kesesi,

Kadifeden kesesi, Gönülden gelir sesi;Bu öten bülbüllerin,Nurdan olmuş kafesi. Bakışlariyle öter,Gönlünde güller biter;Yakıyor, durmaz, hasret,Yüzünü göster, yeter. Kalbim yanarak bakar,Dumanı durmaz, kokar;Volkan oldu yüreğim,Çıksa, dünyâyı yakar. Böyle etti tecelli,Devâm-eder ezelî;Canı veren, görüyorSen gibi bir Güzeli. Hasret çekmesi acı,Yok bu aşkın ilâcı(Emre) kapında kuldur,Neyler taht-ile tâcı… Zapteden: Emine ve Fikri Emre, […]
Ağustos 22, 2019

Güvenilmez rengine,

Güvenilmez rengine,Ateşe tuttu gine;Neyleyim, kurtuluş yok,Yandım yirmi beş sene. Bürünmüş nurdan tüle,Bakıyor güle güle;Dayanırım çârnâçâr,Yüzünü açmaz ele. Kimse alamaz haber,Alsa yakar bu Dilber;(Emre) durmaz yanıyor,Ebedî yanmak ister. 22.3.1947
Ağustos 22, 2019

Kurban olmuş canımız,

Kurban olmuş canımız,Böyledir zamanımız;Kolay kolay bilinmezAşk ile irfanımız. Her bilgi olur siper,Görünmez olur Dilber;Her varlıktan geçmiyen,Dilberi görmek ister. Muhammed, olmuş misal,O isteyince visal,Yoldaş oldu Cebrail,Perde olmuştu hayal. Der: ben burda yanarım,Geçemem, çünkü vârım;Burdan öte gidersem,Müsâde etmez Yârım. Muhammed der: burda dur,Geriden sen tut huzur;Aşk yoldaş olmayıncaİleri varması zor. Aşk yoldaştır […]
Ağustos 22, 2019

Dizilmişler kara kara,

Dizilmişler kara kara,Bakalım bu yılanlara;Yarabbi, sen imdad eyle,Yudulmıyak (1) yalanlara. Yolumuzu et selâmet;Âşıklara eyle himmet;Daima senden isteriz,Yürür iken ver cesaret. Gözlerini açmış bakar,Dilleri çataldır, sokar;Sana teslim olmıyana,Dişleri kancadır, takar. Yürür iken öğret ilim,Geçelim, olalım salim;Yılanlara tutulmadan,Sana vuslat eylemiş kim? Bizlere azmin gerektir,Tutulmadan geçen nâdir…Bu yılanlar hep uyusun,Durma, cemalini çevir. Ateşi […]
Ağustos 22, 2019

Damlayık, (1) düştük denize,

Damlayık, (1) düştük denize,Gark olduk biz yüze yüze;Tekrar bizi taksim ettin,Seni seyreyliyen göze. Mekân oldu bize beden,Yüz üstüne eyledin ben;Yarab, seni seyreylesinBu âleme gelip giden. Kimler düşer hasretine,Sen gark eylenğ rahmetine;Kimisi sana âşıktır,Kimi huri, cennetine. Onların emeği hebâ…İster huri, hem de Tûbâ;Âşık daim hasret çeker,Ehli cennet çeker çaba. Bize lâzım […]
Ağustos 22, 2019

Geceyi, gündüzü böyle geçirdik,

Geceyi, gündüzü böyle geçirdik,Gamın şerbetini cana içirdik,Böylece de yönü Hakka çevirdik,Bu zindan âlemi burada kalsın. Dirilik olmuştur kârımız bizim,Tükenip de bitmez vârımız bizim.Kabul dahi etti Yârımız bizim,Bu zindan âlemi burada kalsın. Bu haller bahşoldu şükürler bize,Hâlimiz görünmez başka bir göze,Damlamız garkoldu, şükür, denize,Bu zindan âlemi burada kalsın. Verilmiştir bitmez hazine […]
Ağustos 22, 2019

Tutulur diyen dilimiz,

Tutulur diyen dilimiz,Yana dökülür elimiz;Görür görmez ikrah eder,Bütün bizim sevgilimiz. Yüzümüze bakar, kaçar,Karar edilmiştir nâçâr;Son yüzü görmek istiyen,Bir kerre kefeni açar. Görür görmez eder ikrah,Dil uciyle o eyler ah;Bu hikmeti böyle kurmuş,Hiç çare bulunmaz, Allah. Bu bülbül uçar kafesten, Mahrum oluruz nefesten;Vücud buz gibi oluncaEser kalmaz çıkan sesten. Bütün varlık, […]
Ağustos 22, 2019

Sen gafletten uyanmadın,

Sen gafletten uyanmadın,Çok uyudun, usanmadın;Yedi yıldır durmaz söyler,Sözlerine inanmadın. Hiç girmedi kulağına,Ateş düşmedi yağına;Bütün hâlin bir ip olmuşHep bağlanmış ayağına. Seni kalkmağa bırakmaz,Gözlerin o hale bakmaz;Bu hâl ile aşk ateşiGelip o bağları yakmaz. Hiç benliğin eksilmedi,Bağlanmış ip kesilmedi;Tuzak içinde duran kuşSeyran hâlini bilmedi. Kafesten kaçan kuşa sor,Sor da bilgi etsin […]
Ağustos 22, 2019

Tebelleş etti yılanı,

Tebelleş etti yılanı,Görenin kuruyor kanı;Kimisini ferah eder,Kiminin sıkılır canı. Bunlar Dost yolunu keser,Nasıl geçsin burdan beşer?..Varlık ile Dost alır mı?Yılan sebep, yokluk ister. Yılan, tahlil için süzer,Hakikat hâl, buna benzer;Geçmiyen şikâyet eder,Geçenler cânânı över. Bülbül olur, öter dili,Medheder geldiği eli;Yılana teslim edilmişDosta gidenin tahlili. Tahlile yılandır sebep,Değildir din, dört de […]
Ağustos 22, 2019

Bize vücud ne lâzım…

Bize vücud ne lâzım…Bu hâl olmalı hazım;Yüzünü göster Cânân!Seyir etmek namazım. Göreyim, olsun kabul,Sana varır bütün yol;Eğer meydan alırsaBozuluyor bu usul. Söyleriz, olur siper,Gören ile beraber;Her tarafı sed olur,Eğer verirsek haber. Can ateş alsa eğer,Meydana çıkar Dilber;Bak bu (Emre) her vakıtÂşikâr etmek ister. 17.4.1947
Ağustos 22, 2019

Yürü Dilber, yürü, yolundan şaşma,

Yürü Dilber, yürü, yolundan şaşma,Yollar diken olmuş gör de dolaşma,Dört yan karanlıktır, sakın karışma,Hâlik hoşlanmadan burdan geçilmez. Âşık yürür iken pâk olmayınca,Bütün arzu, emel hâk olmayınca,Gidenin yakası çâk olmayınca,Hâlik hoşlanmadan burdan geçilmez. Sakın malına, canına güvenme,Miras kalan imanına güvenme,Tarif olan erkânına güvenme,Hâlik hoşlanmadan burdan geçilmez. Sen sakın güvenme ilmim var […]
Ağustos 22, 2019

Kaldır bu yılanı, kaldır,

Kaldır bu yılanı, kaldır,Bu bir hiç çıkılmaz hâldir;Bunun aslı içimizde,Görünüşü bir hayaldir. Dalamadık biz bu hâle,Durmaz taparız hayale;Gelin, Dost iline gidek,Bütün hayal burda kala. Bizler seversek hayâli,Binbir çeşide boyalı…O Dostun yüzünden başka,Âşıklar gözlemez malı. Akıl bir perde tutunmuş,Her gördüğü geliyor hoş;Görmedin mi her göçeni,Sevdiğini burda koymuş. Beraber gitmiş belâsı,Haşrolanlar, olmuş […]
Ağustos 22, 2019

Yine şen ettik yurdu,

Yine şen ettik yurdu,Her gelen, böyle kurdu;Birçoğu devr eyledi,Daim kendisi durdu. Olursa benim ile,Beni getirir dile;Bu hâlin âşıkınaSöyle bülbülüm, söyle… Duyup dalsınlar zevka,Goncaya baka baka;Bülbül güle âşıksaBiz de âşıkız Hakka. Baka baka yanarız,Kokusuna kanarız;Bilenler bilir bizi,Biz o Yâr ile yârız. Daima ederiz hac,Sultanız, giyeriz tac;Bir olduk, CebraileHiç kalmadı ihtiyaç. Hep […]
Ağustos 22, 2019

Cânânım! yaktın bizi,

Cânânım! yaktın bizi,Öyle verdin feyizi;Âteşlere benziyorEvliyaların izi. “Kalûbelî” den yanar,Bütün gözlere parlar;Hangi kalbde yanmışsa,Neylesin, tutmaz karar. Reng alır çeşit çeşit,O izler bize mürşid;Müjde! devletli kulak,Söyleniyor sen işit. İyi dinle, bul felâh,Yeter artık, ol ferah:Dinleyip, duyup, diyen,Gayri değildir, Allah. Bu bir devletli hâldır,Tadı bilinmez baldır;Değildir secde günü,Yeter, başını kaldır. Karşında durur […]
Ağustos 22, 2019

“Kalûbelî” denberi,

“Kalûbelî” denberi,İkrar ettim Dilberi;Ehli görsün, anlasın,Hâlimdurur eseri. Bu hâl geldi başıma,Gördüm, gitti hoşuma;Çifte gösteren ayna,Gönül! bırak, taşıma. Kırılsın, etme sitem,Viran olsun cehennem;Biz Muhammed elinden,Meyhor olduk, aldık, dem. Meyhorluk durmaz sürer,Bize bakınca Dilber;Nidelim, ayılırız,Gayriyi sevsek eğer. Böylece ettik ikrar,Edemeyiz biz inkâr;Gözünden gaib etse,Bu (Emre) yanar, arar. 1.6.1947
Ağustos 22, 2019

Alan benim, satan benim,

Alan benim, satan benim,Tutan benim, atan benim,Her gönülde yatan benim,Bilenler bilir ki neyim… Âşıklardan çıkan âhım,Bu âlemde Beytullahım,Her yanlarda ben seyyahım,Bilenler bilir ki neyim… Her kulaktan duyan benim,Her gönüle uyan benim,Her gözlere ayan benim,Bilenler bilir ki neyim… Olurum “hâli istiğrak”,Kalmaz bende “âlemi fark”,Bazı da olurum toprak,Bilenler bilir ki neyim. Bu […]
Ağustos 22, 2019

Bu yılanlar tutmaz avsun,

Bu yılanlar tutmaz avsun,Çok faildir, değil yorgun;Sağı, solu görmez oldu,Yârı gördü, oldu vurgun. Daim gözüm bakar durur,Baka baka oldu mahmur;Kirpiklerini ok etti,Çeker, ciğerime vurur. Durmadan umarım imdat,Umarak ettirir feryad;Ben o Yâra tutulalıBu dünyadan almadım tad. Gam ile tükendi ömrüm,Elleri bağlı dururum;Gözlerimi ben açtıkçaDostun yüzünü görürüm. Bakışından tuzak kurmuş,Tutmak için hazır […]
Ağustos 22, 2019

İçinde kurt olmaz aşka düşenin,

İçinde kurt olmaz aşka düşenin,Yüzleri güler mi onda pişenin…Kalbi kara olur kuyu eşenin,Herkes ektiğini biçer dediler. Boz dumanlar çöksün senin yoluna,Ağrılar, sızılar girsin koluna,Münkirler sağına, Nekir soluna…Herkes ektiğini biçer dediler. Yüzüne gülenler, olsunlar düşmanSen ettiklerine olasın pişman,Nasihat eyledi, duymadın, Rahman.Herkes ektiğini biçer dediler. Kötü söz söyledin, dilin tutulsun,Devre (1) nazar […]
Ağustos 22, 2019

Kahveye çektik hasret,

Kahveye çektik hasret,Acep olur mu kısmet?..Her taraftan gözleriz, Acep kim eder himmet?.. Umarız biz Tanrıdan,Anca (1) o eder ihsan;Mevlânın verdiğiniVermez Sultan Süleyman. Verir, başa hiç kakmaz,Şükrederiz, verse az;Hırsı, tamahı olan,Bilmez, eder itiraz. Şükür, bitmez hazine,Şükretsek verir gine;(Emre) sen aç kaldın mı,Durdun kırksekiz sene?.. (1) Ancak. 13.7.1947
Ağustos 22, 2019

Her gelip geçenler hayal…

Her gelip geçenler hayal…Gözünü aç, eyle visal;Bütün arzun, Dostun yüzü,Herbiri bir renge meyyal. Bütün alem arzu tutumuş,Derler bana ondan konuş,Yârın sözlerinden başka,Neyleyim, hiç gelmiyor hoş. Başka hal olur cehennem,Görmezsem, oluyor sitem;Derdime vâkıf değildir,Seyir etse bütün âlem. Benim hallerim kapalı,Hârice çıkmıyor hâli;(Emre) âşikâr ederse,Unuturlar mülkü, malı. Onlar düşer can derdine,Hep yanarlar […]
Ağustos 22, 2019

Senin hallerinden almazlar ibret,

Senin hallerinden almazlar ibret,Bilerek düşmana ederler minnet,Bu ne gaflet Yârab, ederler ziynet…Gelip gidenleri yutan dünyasın! Hâlin ile bize dökersin dil sen,Yabancı değildir, o Azrail, sen;Gözünü açana dersin ki: bil, sen!Gelip gidenleri yutan dünyasın! Güvenilmez senin elvan rengine,Saltanatı süren sultan rengine,Tutulmuşuz senin şeytan rengine,Gelip gidenleri yutan dünyasın! Meyyal olanların yüzüne gülenğ […]
Ağustos 22, 2019

Deniz olsa mürekkep,

Deniz olsa mürekkep,Kâtip olsa âlem hep,Yazsalar şerh edilmez,Bu, ayrıca bir edep. Bütün akıl dayanır,Kolayca olmaz zâhir;Aczini kim bilirse,Mânen yetişir bir pîr. Mânen tutar elinden, Böylece gider giden;Kapıdan girer ikenGiydiriliyor kefen. Ölüp dirilmeyince,Bakıp görülmeyince,Çocuk yerde yürür mü,Destur verilmeyince?.. Her işi yapan Cânân,Beklemek lâzım zaman,(Emre), kuvvet Dosttandır,Sakın sen tutma güman. 20.7.1947
Ağustos 22, 2019

Bir günüm bir günü tutmaz neyleyim,

Bir günüm bir günü tutmaz neyleyim,Gözlerim Gördü, unutmaz neyleyim,Yâr! seni bulup da derdi söyleyim,Kurulmuştur kanun, devran böyledir. Nereden eyledim Yâr ile temas…Âgâh olamadı Hızır’la İlyas;Hakikatın aşkı ecdattan miras,Ateşlerden geçtim, seyran böyledir. Vakıt vakıt gelip beni yakıyor,Her zerrattan gelip gizli bakıyor,Bitmedik ateşini bırakıyor,Bu acı devranlar her an böyledir. Birçoğu görünce eyledi […]
Ağustos 22, 2019

Ayık, gel gönlüm, ayık!

Ayık, gel gönlüm, ayık!O Dost görmeli lâyık;Gelir Fir’avn gasbeder,Sağlam olursa kayık. Uyan gözlerim, uyan,Söyler sûrei İmrân,Eğer Şâhı bulursan,Durmak lâzımdır divan. Yolu tutmuştur şeytan.Teslim etmiştir. Rahman;Sen geçerken sakın dur,O uyanıktır her an. Düzmüştür eli ile,Öğmüştür dili ile,Durmadan tarif eder Hâlâ Cibrîli ile. Söyler Cebrail Emîn,O yola denilmiş din;Bu yoldan fakir gider,Yürüyemez […]
Ağustos 22, 2019

Kâh gökyüzüne çıkarım,

Kâh gökyüzüne çıkarım,Kâh yeryüzüne bakarım,Kâh olurum âbıhayat,Âşık gözünden akarım. Dökülürüm damla damla,Sarılırım bütün hâle;Beni seyreyliyen gözlerNazar etmez sağa sola. Gören, kendine gelemez,Daim ağlar hiç gülemez;Bu hâle âşık olanlar,Dünya âhiret dilemez. Nokta olur, Evvel, Âhir,Bütün haller olur zâhir;Bu, gizliice bir esrardır,Candan geçen olur mâhir. Duymadıklarına sebep:“Ehli hâl” lere söyler hep…(İsmail Emre) […]
Ağustos 22, 2019

Görmedin mi Azâzîli,

Görmedin mi Azâzîli,Durmadan azdırır eli;Kendisine ne iş açtı,Hakka isyan eden dili… Mâbûduna etti isyan,Lânet eder bütün insan;Eder, şerrine tutulur,Azap çeker, olur pişman. Cenneti etti velvele,Şerri değdi bütün ele;Kancasına tutulana,Seyir eder güle güle. Bazı da takıyor kanca,Şerrini sürer doyunca;Şimdi Hakka uzak oldu,Bir zaman olmuştu hoca. Güvenilmez bütün hâle,Gitmek lâzım doğru yola;Aklın […]
Ağustos 22, 2019

Tecelline hayranım!

Tecelline hayranım!Böyle geçer her ânım…Yarabbi, bu ne hâldir,Durmaz yakar Rahmanım. Ehlinedir bu ihsan,Seyredemez her insan;İbrahim olmayınca,Bu hâl olmaz gülistan. Görmeyince gelir zor,Ateş gibi duruyor;Bu hâlin lezzetini,İbrahim olmuştan sor. Durmadan eder devam,Oradan gelir ilham;Yanlış devire düştük,Lutfeyle kurtar, Mevlâm. Söylerik (1), olduk uzak,Yârab! yüzümüze bak;Bu (Emre) bağlanmıştır,Kanadını çöz, bırak. Bırak da etsin […]
Ağustos 22, 2019

Hakka doğru yolumuz,

Hakka doğru yolumuz,Can verdik, değil ucuz;Her hâli terk ederek,Yürüdük gece gündüz. Kabul eyledi Cânân,Yol açıktır her zaman;Kimisi eder inkâr,Kimisi eder iman. Evveldendir ikrarı,Kim severse o Yârı;Ona âşık olanlar,Bilmez namusu, ârı. Her vârını kor, geçer Giden âşıksa eğer;Kişi neye meyyalse,Lisanı onu över. Daim görür ihtiyaç,Bir yerde bitse ağaç;Meyvasından bilinir,Âşıklar bütün muhtaç. […]
Ağustos 22, 2019

Teslim olunca biz Hakka,

Teslim olunca biz Hakka,Yolumuz vardı tahkika;Bütün perdeler ref’oldu,Bağlanmayız hiçbir bağa. Gönlümüz Dost eli gezer,Bağlansak, O, gelir çözer;Mânâ yüzümüzü gören,Zaman gelir, bize benzer. Kurulmuştur evvelîden,Sürer Muhammed, Ali’den;Bizler bu dersi okudukHâfız Halil Develi’den. Diriltir, eder imtihan,Fakat, zor, dayanmaz bir can…Bazı bir adam görünür,Bazı da görünür Rahman. Böylece ederik (1) düğün,Bize âşık ay […]
Ağustos 22, 2019

Dağılmıştır şanımız,

Dağılmıştır şanımız,Yanar perişanımız;Dostun yanından geldi,Bu bizim nişanımız. Onu getiren, melek…Böyle edildi dilek…Dostun kalemi ileKayıt etmiştir felek. Yaşasınlar ebedî,Dilimizden Dost dedi;Uyanlar âgâh oldu,Uymıyanlar görmedi. Kim bize uydu, duyar,O, ebedî, olur yar;Âşıkın nikâhınıMuhammed, Ali kıyar. Böylecedir, evvelden…Görür, canı terk eden;(Emre) durmaz seyreder,Bilmiyen, sanır beden. (1) (1) Bu iki doğuş Bay Suphi Kükürt’ün […]
Ağustos 22, 2019

İğfal eyliyenden aldın mı haber?

İğfal eyliyenden aldın mı haber?Senin ile gezer daim beraber,Zehirli sözünü dinlenğ (1) muteber,Pençesine düşme, kurtulamazsın. Çok mahirdir, sığmaz ele, avuca,Gaflet okutmıya olmuştur hoca,Pençesinden kaçamaz gençle koca,Pençesine düşme, kurtulamazsın. Hükmündedir evvel ile hem âhir,Bazı zehir verir, bazı penzehir,Eli, ayağı yok, küte benzetir, (2)Pençesine düşme, kurtulamazsın. Zaloğlu olsan dahi gelir, yıkar,Geri döner, […]
Ağustos 22, 2019

Bozulmaz hiç bu usül:

Bozulmaz hiç bu usül:Uyan, gönül! teslim ol;Aşk âleminden geçer,Bütün, Dosta giden yol. Evvelâ gelir (edep),Arkadan yürür (mezhep);Âşık gözünden akarAşkı yazan mürekkep. (Hayâ) dandır defteri,O, yazar bu eseri;Kağıdı, o defterin: Aşka bürünmüş deri. Böyledir (İlmi Ledün),Âşıklar okur her gün;Muhammed okuyuncaHer günü oldu düğün. (Leylâ Kadir) gecesi (1)Görünce çıktı sesi;Bu, bir (Ümmülkitap) […]
Ağustos 22, 2019

Bu çeşmeden akar sular,

Bu çeşmeden akar sular,Testisi boş olan, dolar;Dostum, sen yüzünü kapa,Hep münkirler bakar, solar. Açsana âşıklarına,Onlar bakmazlar ârına;Durmadan (Emre) yanıyor,Hasret olunca Yârına. Feryadı göğe yayılır,Yüzünü görse ayılır;Cihanı âşık doldurmuş,Akılnan nasıl sayılır… Bir noktaya olmuşlar cem’,Bulmuşlar, etmezler sitem.Yarabbi, bu nasıl yara…Görünüşün, olur merhem. Hiç bilemez cerrah dahi…Ağrıları daim baki;Bakışı mahmur ediyor,(Emre) çıkar […]
Ağustos 22, 2019

Yarabbi, uyandır beni,

Yarabbi, uyandır beni,Görmüyor gelip giden;Hakkı bırakıp da sever,İçi kurt dolu bedeni. Bu dünyadan almaz ibret,Düşmanına eder minnet;Gözünü aç, iyice bak,Dost yüzüne olma hasret. Adım at sen (hâl) e doğru,Yürüme (celâl) e doğru;Her varlık akıp gidiyor,Durmadan (visal) e doğru. Her birisi bir hal ile,Birçokları (kemal) ile;İbret gözü açılmıyan,Yürüyorlar (deccal) ile. Herbiri […]
Ağustos 22, 2019

Ah ile doldu meydan…

Ah ile doldu meydan…Görenler, olur hayran…Zaman gelir, açılır,Bu gül, ekilmiş, fidan. Açılırsa rengârenk…Bâğıban olmuş, melek;Suyu semadan gelir,Hizmet eyliyen: felek. Gözlerden akar suyu,Böyledir gülün huyu;Bazı açık renk alır,Bazısı açar koyu. Rengini alır günden,Koku alır kökünden;O kokuyu alanlar,Geçer eski dininden. Değişir kıblesini,Dinler gülün sesini;(Emre) canı unuttuAçınca perdesini. 31.1.949
Ağustos 22, 2019

Bazı görünür necef,

Bazı görünür necef,Bazı görünür sedef;Âşıkların gözüneBunlar görünür çirkef. Kimler âşıktır Yâr’a,Yönü döner diyara;Altuna meyil verseOlular hep avara. Gözlerindedir (yakut),Yüreklerinde, yahut;Acep meyil vermiş miBizi çağıran Mahmut? Gözlememiştir ziynet,Haktan almıştır himmet;Bizleri ferah eden,Bir velî’ye muhabbet. Muhabbette devlet var,Gözümüz onu arar;Dünyaya meyyal olan,Görerek eder inkâr. Âşık ol, olmaz hata,Aşktır bizlere atâ;(Emre)! âşıkâr olduAşkın […]
Ağustos 22, 2019

Yeter Cânânım, yeter,

Yeter Cânânım, yeter,Kokun burnuma tüter…Sen gönlüme düşünce,Harabım: baykuş öter. Seni gelse göresim,Görünür binbir resim;Sana âşık gözlereBeni eyledin taksim. Yaklaşınca yanına,Karışıyorum sana;Sen beni üfeledin,Savurdun sen her yana. Nerden sevdim ben seni…Kül eyledin sen beni;Sen (Emre) yi öldürdün,Üryandır, ver kefeni. Giysin de olsun siper.Kimse almasın haber;Çünkü seninle oldu.Kül olunca, beraber. 1.2.1948