Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

İşinden olmaz sual,

İşinden olmaz sual,Kendisi etmez ihmal;Anca âşık kavuşur,Herkes edemez visal. Yürekte olsa yara,Eğer göstersen Yâr’a;Razıysan deva iste,Seversen sürer kara. Âleme eder ilân,Canında komaz derman;Demirden yürek ister,Razı olmaz […]
Ağustos 22, 2019

Tâ ezelden inandım,

Tâ ezelden inandım,Yüzünü gördüm, yandım.Yaradan! çok zorumuş,Bu aşkı kolay sandım. Neler çeker tutulan,Yüreğine dolar kan;O Yâra yaklaşamaz.Bir âşıkta kalsa can. Bak, bu aşk neler yapar,Dağa, taşlara […]
Ağustos 22, 2019

Düştük aşk ummanına,

Düştük aşk ummanına,Yaklaşınca yanına,Âdet budur, kıyarlarFedainin canına, Âşıklar eder fedâ,(Güzel), edince edâ,Fedailik tadınıCanından geçen tada. Tadanlar, olur ibret,Sarhoş eder muhabbet;Hâl ile şehit demiş,Kurânında Muhammed. Varalım birer […]
Ağustos 22, 2019

Kurulmuştur minberim,

Kurulmuştur minberim,Çık da oku Dilberim.Cana ateş verdiysen,Seninle beraberim. Hâle biz olduk ortak,Can gözünü aç da bak,Yanmayınca minbere,Kimse basamaz ayak. Niyet eder nafile,Kurulmuş kanun böyle;Muhammed ah çekince(Git!) […]
Ağustos 22, 2019

Ne olduk Yaradan?..

Ne olduk Yaradan?..Bu hale olduk kurban;Kendini görmek içinAyna olmuştur insan. Bakan düşer iştaha,Mahsus olmuştur Şâha;Söylenen, iki cihanVerilse etmez bahâ. Âşık, elinde tutar,Mâşuka gelir, bakar,Ruhunda kirler olan,İkrah […]
Ağustos 22, 2019

Herkes bakıyor bana,

Herkes bakıyor bana,Âşıktırlar hep sana;Akıl yeter mi acep…Meğer bu varlık yana. O, karanlıktan kaçar,Perdesini aşk açar;Bir hâl zuhur etmeli,Arıyan, olur naçar. Karşısında hüzün tut,Bırak kendini unut;Seni […]
Ağustos 22, 2019

İnandım, yoktur güman,

İnandım, yoktur güman,Aşktan gelen söz Kur’an;Her kuvvet kendisinin,Okunmuyor her zaman. Ben oldum ona esir,Hâli edince tesir;Yanıyorum Cânânım,Güzel yüzünü çevir. İçelim âbı zülâl,Kalmasın bizde vebâl;O (şarâben tahûrâ)Âşıklarına […]
Ağustos 22, 2019

Yâr! yüzünün ceryanı,

Yâr! yüzünün ceryanı,Yine tuttu her yanı;Çokları feda ettiGülüşlerine canı. İpi taktı boynuna,Âşık olunca sana;Senin yolun nakşolmuşÂşıktan akan kana. Nice can olmuş feda,Sen takdir ettin Hudâ!Çokları şehid […]
Ağustos 22, 2019

Yine geldin, sardın Yâr!

Yine geldin, sardın Yâr!Gözlerim seni arar.Ceryana tutulalıHâlim hiç tutmaz karar. Durmadan yanmak ister,Cânân! dermanı göster;Ateşi söndüremezOlsa da “havz-ı Kevser”. Dumanı oldu direk,Yok olacak giderek;Devirden kurtulalıYaklaşmaz oldu […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkım ben özlerde,

Âşıkım ben özlerde,Gizliyim her sözlerde;Nice bin Leylâm vardır,Görünür her gözlerde. Dolanıyor O, her an,Mahkûm olmuş bütün can;Görüp Mecnun olanlar,Her daim eder seyran. Birçok renge bürünür,Âşıkına görünür;Eğer, […]
Ağustos 22, 2019

Yaradan! geldik sana,

Yaradan! geldik sana,Dizildik biz kapına;Senden destur olmazsaBir söz gelmez lisana. Dururuz sanki ölü,Uyutursun gönülü;Gözünden açan güller,Dillendirir bülbülü. Cânânım, eyle imdat,Yanar, ederiz feryat,Nice yıl geçmeyinceÂşıkın bulmaz fırsat. […]
Ağustos 22, 2019

Yüreciğim taş mısın,

Yüreciğim taş mısın,Taşlara sarmaş mısın?Niçin ateş almadın?İsyana yoldaş mısın? Niçin hüzün tutmadın,Kendini unutmadın?Bâdeyi Yâr uzattı,Uzanıp da yutmadın? Edemedin tenezzül,Seni tutmuştur nüzûl;Yâr yüzünü görmedinİster ağla, ister gül. […]
Ağustos 22, 2019

Ağla gözlerim, ağla,

Ağla gözlerim, ağla,Gönül bu zevka dala;Aşk için ağlıyanıKabul etmez mi Mevlâ… Bakmaz yüz karasına,Himmet etmez mi ona?..Hiç durmadan ağlıyor,Sonra acıyor Suna. Sen âşık olsan eğer,Seni kendine […]
Ağustos 22, 2019

Taklid oluyor evvelâ,

Taklid oluyor evvelâ,Oradan geçilir “hâl” e;Yüzkarası olmaz iseNasıl kabul etsin Mevlâ… Derdini bil, gelsin tabib,Mazlumlara olur sahip;Eğer varıp yıkanmazsan,Gönül sana olur ayıp. Yıka, temiz olsun vicdan,Gelip […]
Ağustos 22, 2019

Meftun etti tecelli,

Meftun etti tecelli,Hâlinde vardır beli; (1)Hakikatın güneşiDoğmuşturur evveli. Gıda verir cihana,Hep meftunuz biz ona;O güneş zıyasından Gıda gelir insana. Gönüller olur hayran,Tekrar bulur hayat, can;Bu zıyaya […]
Ağustos 22, 2019

Âşık şâhit hâlımıza

Âşık şâhit hâlımızaOkuyup da yaza yaza;Hamd ü senâ olsun, geçtik,Yolu, biz görmeden kazâ. Biz ulaştık yerimize,Bilmiyen, ters bakar bize;Tâ ezelden âşık olduk,Âşıkları yakan yüze. Varmak, sadıkların […]
Ağustos 22, 2019

Ey hakikat Dilberi!

Ey hakikat Dilberi!Yanıyoruz, gel beri;Biz sana tutulalıOlduk dünya mihveri. Gözlerimizde döner,Herkesler görmek ister;Arzuları terk edipBizi görmektir hüner. Değildir ilim ile,Söylerim dilim ile;Her yana hükmeyliyen,Bu anda bizim […]
Ağustos 22, 2019

Yârım çıkmış oyuna,

Yârım çıkmış oyuna,Güneş vurmuş boyuna;Bu ateş ortasına,Er gerektir soyuna. Geçmek lâzım canından,Geçemiyor her insan;Canda gözü olanaYaklaşır mı hiç Cânân… Böylece biter bu iş,Âşık, canı değişmiş;Kim ki […]
Ağustos 22, 2019

Uyan gözlerim, uyan,

Uyan gözlerim, uyan,Durmadan geçer kervan;Sağa, sola dikkat et,Çarpmasın vahşi hayvan. Ruhsat almıştır, çarpar,Kendine gıda yapar;Vardır çok çeşit rengi,Sürmeyi gözden kapar. Birçoğunu aldatmış,Sevmiş beraber yatmış,Aşk cevheri bitinceKendini […]
Ağustos 22, 2019

Her yanı aldı ceryan,

Her yanı aldı ceryan,Dayan yüreğim, dayan;Bazı gaib olursun,Bazı görününğ (1) insan. Bazı olursun deli,Bazı görününğ velî;Bizden tarif isterler,Nidelim, yoktur misli. Bu renge uymayınca,Bu sözden duymayınca,Ele geçmez […]
Ağustos 22, 2019

Kadifeden yeleğim…

Kadifeden yeleğim…Acep seni bilen kim?Sırrını anlayamaz,Birikse bütün âlim. Onlar edemez idrâk,Seninle dolu eflâk;Kim yönünü dönerse,Benliğinden olur pâk. Alır gözenden haber,Ona görünür Dilber;Hareket eden canlı,(Emre) ile berâber. […]
Ağustos 22, 2019

Ağlayınca güldü Hayrânım benim.

Ağlayınca güldü Hayrânım benim.Tâ ezelden fedadır canım benim;Neyleyim ki hiç bozulmaz bu ikrarBöyledir ezelden erkânım benim. Gülü görse öter bülbülüm benim,Şen olup gülse, açar gülüm benim,Sevgi […]
Ağustos 22, 2019

Gel, gönül, sen toprak ol,

Gel, gönül, sen toprak ol,Topraktandır bütün yol;Aslın gaib olduysa,Topraklara karış bul. Her vâr, topraktan çıkar,Yine toprağa akar ;Kimler, ne gaip etse,Döner, toprağa bakar. Nere gitti Peygamber?Toprak […]
Ağustos 22, 2019

Kim haber sorar bizden,

Kim haber sorar bizden,Bizim zevk ilimizden,Bakar da lâl oluruz,Söz gelmez dilimizden. Akıldan kalmaz eser,İlimiz böyle ister;Ayağını atamazEğer yanmazsa beşere. Olmalıdır ilâhî,Canı yakmalı âhı;Ateş ile yıkarlarTahta oturan […]
Ağustos 22, 2019

Tarife yetmez lisan,

Tarife yetmez lisan,Yok olmak lâzım bu can;Eğer varlık kalırsa,Nasıl bilinir Rahman?.. Bilgi, yapar karanlık,O yüz olmuşken açık;Bütün âlim toplansa,Anca seyreder âşık. Onun ağzı bulur tad,Onundur cümle […]
Ağustos 22, 2019

Yine çıktı satıraç (1),

Yine çıktı satıraç (1),İçinde yılanlar aç;Mutlaka gitmek için,Ey yolcu, gözünü aç. Hepisi yayılmışlar,Ondörde sayılmışlar;Yolcuyu yutmak içinUykudan ayılmışlar. Ordan gidilir Hakka,Gelme “âlemi fark” a;Azmeyle, Dosta yürü,Yüzüne baka […]
Ağustos 22, 2019

Sensin manevî Dilber,

Sensin manevî Dilber,Seni görmektir hüner;Senin nur olmuş siman,Gönül içinde döner. Eğer vermezsen izin,Seyretmek olmaz mümkin;Birçoğu şehid oldu,Tarif eyledi bu din. Sebeptir kara gözün,Nura boyanmış yüzün;Yeter, kaldır […]
Ağustos 22, 2019

Hale düşersem açar,

Hale düşersem açar,Düşenlere âşikâr;Sözünen (1) arıyandan,Bu hâl sahibi kaçar. Konuşan ne anladı?..Demekle olmaz, adı;Bu hâle düşmeyince Dimağa gelmez tadı. Almak lâzımdır lezzet,Uyan gözüm, sen seyr et;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkım, etmem ihmal,

Âşıkım, etmem ihmal,Bu hâl, bana oldu mal;Gözüme görününce,Yaktı, eyledi dellâl. Kokar o ilin gülü,Açılmış türlü türlü;Dibinde bekliyorlarÂşıklar sanki ölü. Yarab! bu nasıl çiçek…Cihana oldu örnek;Vakıtsız el […]
Ağustos 22, 2019

Adusandan (1) geçmek lâzım,

Adusandan (1) geçmek lâzım,Bu arzudan göçmek lâzım,O yüzü seyretmek içinEcel suyu içmek lâzım. Ölenler, olurlar diri,Seyrederler sen Dilberi;(Emre), ecel âleminden,İleri git, kalma geri. Aşık isen git […]
Ağustos 22, 2019

Bu nasıl himmettir Hudâm…

Bu nasıl himmettir Hudâm…Âşıklara verirsin gam,Sana doğru yürüyeniÖlmeden ettirinğ (1) idam. Ölüm onlara gelir hoş…Razı olan seni bulmuş,Sana âşık olanların Canı gam ile yuğrulmuş. Sever de […]
Ağustos 22, 2019

Beni mesteyledi âhû gözlerin,

Beni mesteyledi âhû gözlerin,Mahmur dahi etti şirin sözlerin;Durmadan yakarsın benim canımı,Eşler, dostlar nasıl olayım serin?.. Gönül sarayına ateş bıraktın,Baştanbaşa viran eyledin, yaktın,Gözlerinin sevda kancalarınıKalbimin dört taraflarına […]
Ağustos 22, 2019

Düşmek istersen “hâl” e,

Düşmek istersen “hâl” e,Taklid olur evvelâ;Bir devir geçer ikenGönül bu zevka dala. Geçer iken olur kış,Bu yol, böyle yapılmış;Bir devir güneş doğar,Görürsün ki kararmış; Bu devir […]
Ağustos 22, 2019

Akla gelirse vuslat,

Akla gelirse vuslat,Takib eder fücurât;Acep kabul olur mu?Yarabbi, nasıl murad?.. Nasıl geçsek yılanı?Onlar bırakmaz canı;Biz bunları geçersekSeyrederiz Cânânı. Âdem yutmaktır işi,Zor bırakır dervişi;Gören ağız sulanır,Nasıl caziptir […]
Ağustos 22, 2019

Nazar edince pîrler,

Nazar edince pîrler,Geçtik nice devirler…Bu hâle düşenlere,Âdettir, dinsiz derler. Böyle, ötedenberi,Yürürüz, kalmak(1) geri;Her dillerden taşlanmak,Ehlullahın eseri. Görülüyor böylece,Bilmiyenler der: nice?..Bu bir ümmülkitaptır,Hurûf yok, olmaz hece. Seyir […]
Ağustos 22, 2019

Böyle olur, Cânân, âşıkın hâli,

Böyle olur, Cânân, âşıkın hâli,Derdimi söylersem derler: sevdalı!..Ne kadar zorumuş Yârın visâli,Bu derde düşenin dostu olur mu? Derdimi anlatsam, bana gülerler.Kara topraklara sermek dilerler,Yüzüme bakıp da […]
Ağustos 22, 2019

Çözülse benlik bağlarım,

Çözülse benlik bağlarım,Kâh gülerim, kâh ağlarım;Bir dem gelir, çığır olur,“Bahri Muhît”e çağlarım. Bir dem gelir, çok gam sarar,Bir dem gelir, Dostu arar;Bir dem gelir, tevhîd eder,Bir […]
Ağustos 22, 2019

İnandım çıkan söze, (1)

İnandım çıkan söze, (1)Gizlendin sen her göze;Sallanan ziliflerinAteş bıraktı bize. Yakar, diyorsun sen: bak!Yanmak, âşıka mutlak;Mansur görüp bakınca,Yandı, dedi: enelhak! Candan geçti çokları,Kodu namusu, ârı;Sultan İbrahim […]
Ağustos 22, 2019

Yaktın gözü mahmurum,

Yaktın gözü mahmurum,Bakar, bakar dururum;Senin mahmur gözünden Daim çektiğim zorum. Uyan, olmayım mahrum,Bakışının kuluyum;Gel, yüzümü tepele,Vâdeyledim, yoluyum. Azmim, ötedenberi…Beklerim sen Dilberi;Sen mahrum eylemedinYirmidört peygamberi. Ben onlardan […]