Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Âşık gözü görecek,

Âşık gözü görecek,Görene hâl verecek;Cânânım, bu hasretinAcep nice sürecek?.. Tükenmez sabır ister,Yandık, yüzünü göster;Görünmezsen bu feryad,Ne tükenir, ne biter. İşitir taşlar, dağlar,Duyan beraber ağlar;Âşıkın ciğerindenVerdiğin kanlar […]
Ağustos 22, 2019

Ah gözleri mahmurum!

Ah gözleri mahmurum!Bana eyleme zulüm;Bu hikmet kapısındaYirmi yıldır dururum. Bakmaktan doyamadım,Burda yok oldu adım;Kapıdan içeriyeBir adım atamadım. Ne ettin gözü elâ?..Yanar dururum hâlâ;Senden lutuf beklerkenBakışın oldu […]
Ağustos 22, 2019

Cânânım! eyle himmet,

Cânânım! eyle himmet,Görün, doğsun Muhammed;Onunla birleşeyim,Ben seni edeyim medh. Can onunla karışık,Onunçün her yan ışık;Sofu gözü göremez,Âşık olan alışık. Ezelden sana yanık,Her derdine dayanık;Gözlerinden çıkan nurSofulara […]
Ağustos 22, 2019

Bir derin hâle düştü can

Bir derin hâle düştü canTarif etmek olmaz imkân;Bu bir tükenmez devlettir,Zuhur etmiyor her zaman. Bütün âlemi doldurur,Eğer bu hal etse zuhur;Gamdan eylerse tecelliNur iki âleme vurur. […]
Ağustos 22, 2019

Taklid olmazsa eğer,

Taklid olmazsa eğer,Tahkika nasıl geçer…Eğer vicdan uyansaYürür, tahkika göçer. Gönülden kalkar güman,Bu tecrübe ile zan;İki cihana dolarEğer yıkansa vicdan. Yıkanmalı kan ileSöylenen lisan ile;O hale meyyal […]
Ağustos 22, 2019

Nene lâzımdır hesap…

Nene lâzımdır hesap…Dinle, denilsin hitap:Kendikendine olur,Sen sabreyle, intihap. (1) Ezelîden kurulmuş,Sabredene gelir hoş;Bilen, ibretle bakar:Hak vardır, gerisi boş. Düzelir gide gide,Yeter ki görsün dîde; (2)Sahibini görürüz:Durmaz […]
Ağustos 22, 2019

Nefsim bana oldu düşman,

Nefsim bana oldu düşman,Gafil tutuyor her zaman;Gönül senden umar ihsan,Lutfeyle açılsın yolum. Çeriler yolumu keser,Gönlüm ordan geçmek ister,Merhamet et yolu göster,Lutfeyle açılsın yolum. Her yandan atarlar […]
Ağustos 22, 2019

Kimine edersin her hali ihsan,

Kimine edersin her hali ihsan,Kimine edersin herkesi düşman,Kimini dünyada sultan edersinKimini canlı olduğuna pişman. Kimine verirsin mutî evlâtlar,Kiminin dünyasını edersin dar,Kimisini senden ikrah ettirinğ (1)Kimine aşk […]
Ağustos 22, 2019

Zaman gelir, bir gönülde gezersin,

Zaman gelir, bir gönülde gezersin,Zaman gelir, her şeylere benzersin,Zaman gelir, bu dünyayı ezersin.Kudret, kuvvet senin, biz ne edelim… Zaman gelir zerreyi edenğ (1) ihya.Aşkını (2) alıp […]
Ağustos 22, 2019

Maymuncuksun, her dileği uyarsın,

Maymuncuksun, her dileği uyarsın,Karanlıkta karıncadan duyarsın,Her fiilin sahibisin o Yârsın,Hüküm senin, devran senin, gün senin. Ehline görününğ (1), çıkanğ (2) meydana,Katil olur, girersin sen zindana,Sen nafaka […]
Ağustos 22, 2019

Kâh bu gönül zindan olur,

Kâh bu gönül zindan olur,Hayatına pişman olur,Bazı çıkar gök yüzüne,Seyir eder, handan olur. Yıldızlar ile yarışır,Aya, güneşe karışır,Lânet ettiği şeytana,Lutfunu eyler barışır. Hiçbir vakit tutmaz karar,Sıkıntıya […]
Ağustos 22, 2019

Allah açmış burda dükkân

Allah açmış burda dükkânCan alır, can satar her an;Hakikat müşterisineNice canlar olur kurban. Can alır gider müşteri,Gidenin kalmaz eseri,Ayaklar altına konur,Hiç canı kalmıyan deri. Hepisi misaldir […]
Ağustos 22, 2019

“Hâl” olur mu boşuna…

“Hâl” olur mu boşuna…İbretle bakın şuna…Hâl, kimine acıdır,Bazı gider hoşuna. Gerek, kuvvetli sabır,Duyacaksan sâkin dur,Sükût edip durandanZaman gelir doğar nur. “Sabır”, ilim başıdır,Dervişlerin âşıdır,Mîrâca gidenlerinSadıkça yoldaşıdır. […]
Ağustos 22, 2019

“Tevhid” sin, görününğ esmâ,

“Tevhid” sin, görününğ esmâ,Güneşe misaldir sîmâ,Sana âşık bütün sema,Eğer seni bırakırsan. Âşıktır ayla yıldızlar,Bütün yürek sana sızlar,Böyle olur her cansızlar,Eğer seni bırakırsan. Senin için ibadetler,Sanadır bütün […]
Ağustos 22, 2019

Hoşlanmak lâzım Mâbûd,

Hoşlanmak lâzım Mâbûd,Hâl bulmak lâzım, vücud;Sen gönül! bileceksenSen “ben!” demeyi unut. Bildirmiyor sen ve ben,Gaib etmiş bu beden;O ilden haber vermezKendisini terk eden. Gidenler geri dönmez,Gelenin […]
Ağustos 22, 2019

Gören, geçer canından,

Gören, geçer canından,Dininden imanından,Benim yüreğim yarık,Görünmez, dört yanından. Bulunmaz elde (1) deva,Sen Yârım, getir sıva.Yüreğimin ilâcıAğzından çıkan hava. Karşıma otur, söyle,Yarama derman gele;Dermanı Mevlâm vermişAğzında dönen […]
Ağustos 22, 2019

Nerden çıktı bu sandık…

Nerden çıktı bu sandık…Tamirinden usandık;Bu hanımın elindenYandık Allahım yandık. Tamiri hiç tükenmez,Ederik (1) biz, hiç bitmez:Gönül! bunlardan kurtul,Yokluk âleminde gez. Yarabbi, bu kadını…Nerden andık adını…Biz yüzüne […]
Ağustos 22, 2019

İçtik Dost cemalinden,

İçtik Dost cemalinden,Neşe aldık halinden;Dosttan bir bâde içen,Hep vazgeçer malından. Kendini verir yoğa,Bakmaz bahçeye bağa;Bir daha gönül vermezDünya denen alçağa. Bu hâl gelir mi dileVücudu yoktur, […]
Ağustos 22, 2019

Yine açıldı bu iplik,

Yine açıldı bu iplik,Sıtır eyledi (1) dört kirpik;Bu âlemi anlıyamaz“İlmi ledün”, Metafizik. Kapısıdır “ilmi ledün”,Bizler okuyoruz hergün;Okuduk, ehline verdik,Üryan ol, bizlere görün! Gözümüzden gitsin hicap,Gönülden doğsun […]
Ağustos 22, 2019

Meydana çıksa Dilber,

Meydana çıksa Dilber,Bize gözükse eğer…Ona âşık incinse,İki cihan titirer. Onlar görülür zelil,Sükût eder, dökmez dil;Onları seyretmiyen,Bakarlar ya, hep alil. Onları seyreder kim,Görenler, olur âlim;Görünüşte fakirdir, Manevî […]
Ağustos 22, 2019

Bu hâl gelirse bize,

Bu hâl gelirse bize,Gark oluruz denize,Şavkı istilâ eder,Bakarız cümle yüze. Vurur bütün yüzlere,Bütün gözler hep göre;Kurtlar, kuşlar seyrederMedh edilen Dilbere. Görenler olur hayran,Olur Sultan Süleyman,Herkesler dayanamaz,Dayanıyor […]
Ağustos 22, 2019

Edilmiş öyle karar,

Edilmiş öyle karar,Bilen, edemez inkâr;Dilim kelâm söylerkenGözlerim seni arar. Yanıyor bulamazsa,Seninle olamazsa,Her yanım ateş olur,Yar ile kalamazsa. Yaradanım! bu ne hâl…Yar için oldum dellâl;Sabır, karar kalmadıGörün, […]
Ağustos 22, 2019

Sızlıyor yaralarım,

Sızlıyor yaralarım,Cerrahıma varayım;Gözyaşımdan derman ver,Şifa olsun, sarayım. Sana geldim cerrahım!Sar da kesilsin âhım;Benim şifam sendedir,Aman, bahtı siyahım. Sar da kesilsin zorum,Beni eyleme mahrum;Her daim reddedersin,Ben azmimde […]
Ağustos 22, 2019

Vardır mühürlü kulak,

Vardır mühürlü kulak,Mühürünü basmış Hak;Gönül! neden gam dutanğ (1)?Mühürünü çöz de bak. Böyle edilmiş karar,Bilenler, etmez inkâr;Her kulak açılırsa,Ehline olur zarar. Öyle, (2) kapanmış yürek;İbretle bakıp […]
Ağustos 22, 2019

Depreşti dertlerimiz,

Depreşti dertlerimiz,Acep ne edelim biz…Evvel bir katre idi,Büyüdü, oldu deniz. Hiç gelmezdi hatıra,Deniz oldu bir katra;Gönül! gaib ettiysen,Gözlerini aç, ara. Sen ararsan bulursun,Bulup kendi olursun;“Refref” e […]
Ağustos 22, 2019

Ne oldu bize yine…

Ne oldu bize yine…Büründük bir kefene;Âşık ona denmeli,Bir kıble bulup döne. Orda ede salâvat,Kabul edile hâcât;Nûru ilâhî orda;Evvel görülür afat. İçinden çıkar Rahman,Beraber olur o can;Gel, […]
Ağustos 22, 2019

Tanrının gitse hoşuna,

Tanrının gitse hoşuna,O hâl gider mi boşuna…Denilen gönül şehrineAnca âşıkı taşına. Orada mekânı kura,Canı teslim ede Yâr’a,O ele gitmek istiyen,Nider, zindan ola bura. Burdan eyliye elvedâ,Kollarını […]
Ağustos 22, 2019

Dilber seni görmek ister,

Dilber seni görmek ister,Kaçsan, Dilber sana küser;Bu muammayı bildiysen,Aç da sen meydana göster. Sen niye çınlattın tası?Verilmez onun bahası;Vakıtsız dâvet edilse,Her gelenler olur âsi. Çağırmalı yavaş […]
Ağustos 22, 2019

Asıl sana toprakdurur,

Asıl sana toprakdurur,Bekle, bir gün eder zuhur;Sen her varlıktan geçersenYüzüne Dost nuru vurur. Bu Kâbeyi yapan Celil,Anla, senden ayrı değil;Anlamıyan tavaf eder,Dört duvarı yapmış Halil. Anlar […]
Ağustos 22, 2019

Aklında kalmasın gurur,

Aklında kalmasın gurur,Şifa bulsun, Dosta götür;Gönül aynası pâk olsun,Sen kabul eyliyeni gör. İçine (1) düşsün o Hallâk,Kendisinden kendine bak;Od, yel, su sehmini alsın,Sade kalsın kara toprak. […]
Ağustos 22, 2019

Dostun derdi gelse eğer,

Dostun derdi gelse eğer,Gönül bilmez, derman ister;Bulamaz da kalır naçar,Mutlak ecel suyu içer. Uzanır elin yanına,Hasret ederler canına;Kudret eliyle buz konurDamarda gezen kanına. Gelip çeneni çatarlar,Üstüne […]
Ağustos 22, 2019

Dilimiz âyet-i Kur’an,

Dilimiz âyet-i Kur’an,Daim söyler burdan Rahman;İlham gelir, zuhur eder, Dinliyenler alır ihsan. “Arş-ı Rahman” bedenimizGörür hizmet edenimiz,Kavuşur da vasıl olurCanını terk edenimiz. Perde tutunduk biz, siyah,Çoğu […]
Ağustos 22, 2019

Birgün olur, beniz solar,

Birgün olur, beniz solar,Toprağa dökülür, ular; (1)“Benim!” dediğin vücudaİkrah ettiğin kurt dolar. Gözünü aç, bu hâl çetin,Kokularla dolar etin;Geldiği ellere giderSeni söyleten kuvvetin. Göğden olur birçok […]
Ağustos 22, 2019

Hiç bilinmez düzenimiz,

Hiç bilinmez düzenimiz,Gönül gönül gezenimiz;Okunur, kimseler duymazHak dilinden ezenimiz. (1) Kimi yürür içten içe.Kendini çıkarır hiçe;Her vaktını gündüz eder,Güneş batmaz, kalmaz gece. Gözlerinden atar şafak,Her yanlardan […]
Ağustos 22, 2019

Dostu saklar vücudumuz,

Dostu saklar vücudumuz,Hâl ehlidir mevcudumuz;Eğer aşka boyanırsakNeşe verir Mâbûdumuz. Yüzünün devri alından,Neş’esinin o halinden;İki cihan sermest olmuşDurmaz gezer hayalinden. Firdevs’teki “âbı Kevser”,Durmayıp akmayı ister;Yanağının devr etmesiBize […]
Ağustos 22, 2019

Bizim derdimizden haber veren yok

Bizim derdimizden haber veren yokGelip mâlâyânî konuşanlar çok;Hep bu sözler canımıza batıyor,Ucu zehirlenmiş keskince bir ok. Vücudu yoktur ya canımı deler,Eğer kurtulursam ederim tövbeler;Bir zerre aşk […]
Ağustos 22, 2019

Yârım! ne ettin bizi…

Yârım! ne ettin bizi…Kül eyledin benizi;Yüreğimde duruyorKirpiklerinin izi. Yıllar geçse de solmaz,Tufan olsa düz olmaz;Yüzünün görünüşüKolay kolay bulunmaz. Arar âşıkta gözler,Zor bulunur o izler;Eğer kıyamet kopsa […]
Ağustos 22, 2019

Yoktur sana adusan (1)

Yoktur sana adusan (1)Tarif eder mi lisan…Bulup yok olmayıncaNeyleyim gitmez güman. Çok demişler sana ad,Çok duyan etmiş feryat;Bilerek geri kaçmışİblis eylemiş inat. Mânî olmuştur varlık,Varlık, olmuş […]
Ağustos 22, 2019

Dünyaya olduk esir,

Dünyaya olduk esir,Hâl etti müteessir;Bu kadar söz söyledik,Acep eyler mi tesir? Aşk eyledi nasihat,Geldi, okudu âyât;Kulağımız duymazsaDimağımız almaz tad. Gönül verdik biz ona,Düştük hayat yoluna;Cana hayifler […]