Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Gönül! arzûyu bırak,

Gönül! arzûyu bırak,Ne hâller ediyor, bak…Cilvesidir Mevlânın,Tebdîl-oluyor konak. Göçüyoruz durmadan,Karâr-eylemiş Rahman;Ne nasîbeylediyse,Sıkılmamalıdır can. Her hâlleri, gel, gör hoş,Dünyâ böyle kurulmuş;Takdîr ne ise, olur,Düzdür, değildir yokuş. Sen […]
Ağustos 22, 2019

Neler eyliyor felek…

Neler eyliyor felek…Her hâli ondan bilek (1);Canı ateşe atarYüzümüze gülerek. Gülerek çeker hançer,Vurur, ciğere geçer,Ne haldir, (2) sevdiğininAlır, kanını içer. Vuslat olur böylece,Sever, çıkarır hiçe;Hakka vuslat […]
Ağustos 22, 2019

Yine kalmadı karar,

Yine kalmadı karar,Ateşini bastı Yâr;İçince mahmur oldumGözlerim seni arar. Bağrıma bastın közü Sen söyleyince sözü;Dilberim! ne edeyimSeni görmiyen gözü… Senin saçının teliAteş ediyor eli, (1)Yakınca estiriyorBâdisabahtan […]
Ağustos 22, 2019

Emret, yüzülsün derim,

Emret, yüzülsün derim,Sana can terkederim;Her gözden sen bakarsın,Mânîdarsın, Dilberim. Senindir cümle vücut,Bildim ki sensin Mâbud,Sana âşık olanaLâzım mı Yarab, vücud? Bil, gönül seni ister,Yanan, ateşe keser; […]
Ağustos 22, 2019

Uyan gözüm attı şafak,

Uyan gözüm attı şafak,Nur elbise giydi toprak;“Kalûbelî”den, kör müsün,Dilber yüzünü açtı, bak. Körlük sana olmuş illet,Uyanıktan sen al ibret;Süsünü güneşten almış,Kendini eylemiş ziynet. Durmayıp meydanda döner,Göz […]
Ağustos 22, 2019

Gaflet seni niye basmış?

Gaflet seni niye basmış?Zakkum ağacına asmış?Bu aşk bahar eylemişken,Sen gönlünü eyledin kış. Gözüm, uyan, oldu bahar,Türlü türlü çiçek açar;Hak aşkını çağır, gelsin,O gelince gaflet kaçar. Gelsin, […]
Ağustos 22, 2019

Destur alınca bu dil,

Destur alınca bu dil,Durdurmak kabil değil,Kendini unut gayri,“Benim!” deme İsmail. Teslim et sahibine,Arzu, emel neyine?..Bütün her varlığınıSen terket istiyene. Hepisine et vedâ,Böyle emretti HudâCan bülbülünü uçur,Kafes […]
Ağustos 22, 2019

Haydi biz açalım bir fal,

Haydi biz açalım bir fal,Âşikâr olsun bize hâl;Eğer Mehdi gelir iseBu âlemde durmaz Deccal. Evvel gelir Dâbbetül’arz,İslâh eder, alır muraz;Bu esrardan anlıyanlar,Bu söze etmez itiraz. Dinliyen […]
Ağustos 22, 2019

“Şakkulkamer” dir kaşı,

“Şakkulkamer” dir kaşı,Güne benzer bakışı.Nazarı tayin eder Baharı, yazı, kışı. Emir verir her vâra,Şavkı iki diyara;Gönlüm, sen âşık isen,“Hâl”i âşıktan ara. Aşktır bu hale mihver,Aşka düşenler […]
Ağustos 22, 2019

Duyulur mu bu âhım,

Duyulur mu bu âhım,Yanıyoruz İlâhım!Yürek yaraya kesti,Gel, yetiş, sen cerrahım! Kabul olur mu dilek?Hançerini al, görek; (1)Eğer gelip yarmazsanHelâk oluyor yürek. Senden umarız imdat,Senden isteriz hayat.Eğer […]
Ağustos 22, 2019

Tutuyor taşı, dağı,

Tutuyor taşı, dağı,Dilberim dört bucağı;Ceryan gelse açılırHazinenin kapağı. Cihana atar kadem,Görenden kalkar sitem;Deva bundan istenirGönül derdine merhem. Sürülür gönüllere,Gül açılır her yere;Cananım, aç yüzünü,Seyredelim bir kere. […]
Ağustos 22, 2019

Zapteyledi meydanı,

Zapteyledi meydanı,Ceryan tuttu her yanı;Tutulan kurban ederMevlâm, verdiğin canı. Canı ortaya atar,Bir görüşüne satar;Bilen İsmail gibi Eli kınalar, yatar. Görenler, olur mazlum,Görmiyen olur mahrum;Neyleyim, ben göreliEli […]
Ağustos 22, 2019

Yol geçiyor oradan,

Yol geçiyor oradan,Ordan geçer her insan;Affedici Hudâdır,Fakat gafletten uyan. Uyan, tükensin gurur,“Tahkîk” eylesin zuhur;Bütün varlık, olur yok,Bu yol yerinde durur. Kurulmuştur ezelîTahkikten durur beli (1);O yoldan […]
Ağustos 22, 2019

Kara günler çabuk geçer,

Kara günler çabuk geçer,Herkes ecel suyu içer;Her hâl, sahibine ait,Herkes ektiğini biçer. Biz görüp olalım serin,Himmeti çoktur Dilberin;Dedikoduyu terkedipHak sözüne kulak verin; Dinliyenler olur diri,Girer gönülden […]
Ağustos 22, 2019

Çekmek lâzımdır zahmet,

Çekmek lâzımdır zahmet,Çekenedir merhamet;Her kudret kendisinin,O diler, verir rahmet. Hâkimdir o hâline,Lâyık ol visaline;O hâli görmek içinBütün varlık alına. Varayım, yalvarayım,Benden beni arayım;Ben bana güvenemem,Ben bir […]
Ağustos 22, 2019

Acı geçer her günü,

Acı geçer her günü,Sana dönemez yönü,Yarasaya karanlık,Bu devrin doğan günü. Buna misal yarasa.Gözü görmez gün görse;Kargaya zehir gelir,Birisi şeker verse. Şekeri yer papağan,O yer de olur […]
Ağustos 22, 2019

Ey gönül, eyleme keder,

Ey gönül, eyleme keder,Bu dünyaya gelen gider;Gafletten uyanmıyanlarBir gölgedir durmaz güder. Aldanırlar hayaline,Hep tutulmuşlar alına;Dünya bir ömür ağacıHer gelen konar dalına. Zamanı gelince uçar,Neyliyeyim, olduk nâçâr;Uçmak […]
Ağustos 22, 2019

Gönül! dünyadan boşan,

Gönül! dünyadan boşan,Seni eder perişan;Senin neyine gerek,Zâlim şöhret ile şan. Bulmak istersen Hakkı,Sana lâzımdır saygı;Bilgiyi güneşe at,Onunla bir ol, balkı. (1) Benzer isen güneşe, Meyil verme […]
Ağustos 22, 2019

Yine eyledik pervaz…

Yine eyledik pervaz…Sözü herkesler duymaz;Canından geçmiyenlerBu âleme varamaz. Geçenler orda uçar,Uçarak kanat açar;Davet eden Allahtan,Çokları geri kaçar. Dönerler renkten renge,Hiç bakmazlar feleğe;Bu âleme gelenler,Mutlak girer eleğe. […]
Ağustos 22, 2019

Bütün hâl bulur zavâl,

Bütün hâl bulur zavâl,Aslına eder visâl;Hakikati göz görmez,Mâni oluyor hayal; Hiç görünmez hakikat,Ordan alınır hayat;Görünüşün aslı yok;Bilenler vermez kıymat. Görünüş, bir gölgedir,Mâneviyyete esir;O halleri görenlerEyliyemez hiç […]
Ağustos 22, 2019

Âlemlere olduk ibret,

Âlemlere olduk ibret,Nidek, Dosttan geldi illet;Sırrımıza âgâh olmazYetmiş iki buçuk millet. Desek, sesimizi duymaz,Bizim rengimize uymaz;Âşıkları öldürselerZevkini elinden koymaz. Başka haller bulur zevâl,Bâkî kalır daim cemâl;İçten […]
Ağustos 22, 2019

Gözümden kan dökülse,

Gözümden kan dökülse,Beni tân eden gülse,Belim iki bükülse,Senden geçmem Cânânım. Gözümü kan bürüse,Kemiklerim çürüse,Kurtlar, kuşlar sürüse,Senden geçmem Cânânım. Kanlarım yere aksa,Ateşin beni yaksa,Bütün âlem bed baksaSenden […]
Ağustos 22, 2019

Aksın hakikat çeşmesi,

Aksın hakikat çeşmesi,Ferah etsin bizi sesi;Bu su âşıklara yarar,Anlamıyanların nesi… Mevcut bu suda bütün tad,İçen bulur ölmez hayat;Ezelden kurulmuş akar,Binde biri alır murad. Okunur gönül bağından,İçen […]
Ağustos 22, 2019

Uyma ettirir isyan,

Uyma ettirir isyan,Aldatır, olunğ (1) pişman;Yaban yerde arama,Sensin, sen, sana düşman. Azim eyle de öldür,Leşini yerlerde gör;Öldürmek istediğinSeni bırakmıyor hür, Ediyor müteessir,Kendi kendini esir;Ferah olmak istersen,Bul […]
Ağustos 22, 2019

Benzer bülbül diline,

Benzer bülbül diline,Koku verir gülüne;Melekler hizmet ederSaçının bir teline. Bazı görününğ (1) Leylâ,Bazı görününğ Mevlâ;Bazı hâke bürününğ (2), Bazı görününğ bâlâ. Bakar, görününğ bize,Bazı şen çıkanğ […]
Ağustos 22, 2019

Erir yürekte yağlar,

Erir yürekte yağlar,Yüreklerim kan ağlar;Âşıkın feryadınaAcır taşlarla dağlar. Evvelden budur âdet,Süregelmiş Muhammed;Bütün âlem ediyorÂşık için ibadet. Bizler övsek ne kadar,Güzelliği çok artar;Âşıkı gören gözler,Kendi nurunu atar. […]
Ağustos 22, 2019

Dilberim! bade doldur,

Dilberim! bade doldur,Diğerine sen el vur;Bu boynu bükük (Emre),Şah kapısında kuldur. Sen reddedersen eğer,Eli başını döğer;Gözünden gaib etti,Dostu görmeyi bekler. İnsaf eyle Yaradan!Yüreğine doldu kan;Durmayıp bağırdığı:İçindeki […]
Ağustos 22, 2019

Secde eder dört taraf,

Secde eder dört taraf,Durmaz döner kûhi kaf;Öyle bir altınsın senAnlamaz zâhir sarraf. Aklın yeter mi gücü?Haktır ancak görücü…Sana âşık olmuşlarHind ü Çin, hem de Gürcü. Âşık […]
Ağustos 22, 2019

Aşk geldi bize yine,

Aşk geldi bize yine,Benziyor “bâtın gün”e (1)Âşık olsa oynardıOrtada döne döne. Gözlerim doldu suya,Hak sözü duya duya;Âşık gerek dinliye,Bu kelâmlardan doya. Görenler olur diri,Senin gibi bir […]
Ağustos 22, 2019

Ağzına kilit vurdu,

Ağzına kilit vurdu,Yâr huzuruna durdu;Dilberimin bu aşkıYüreğimi kavurdu. Bilmiyorum, ne eder,Canımdan gıda ister;Dünya canım olursaVeririm alsa eğer. Kendisinin can ve ten,Orada yok oldum ben;Vârıma sahip kendi,Gölgesidir […]
Ağustos 22, 2019

Her ne kadar düşünsek,

Her ne kadar düşünsek,Olacak olsa gerek;Sabır tahsil eyleyipOlacak olsun, görek. (1) Olana etme merak,Can gözünü aç da bak;Eğer razı olursanGönlünü şen eder Hak. Dile gelse bu […]
Ağustos 22, 2019

Kim bu kapıyı arar,

Kim bu kapıyı arar,Ona çok yokluk yarar;“Hikmet nedir?” sorana,Candan ettirinğ (1) zarar. Hâl, böyle oluyor kâr;Zeliller eder ikrar;İrşad edeyim dersin,O seni eder inkâr. Hep böyledir evliya, […]
Ağustos 22, 2019

Her hâl zevale erer

Her hâl zevale ererYok olur birer birer;Gözlerini aç da bak,Gidenden var mı eser? Dost kalır daim bakaa (1)Bilen, canı bıraka;Bu devri görmek için,Gözler, içinden baka. Hak […]
Ağustos 22, 2019

Ah çekene ne yarar…

Ah çekene ne yarar…Gönlünü gamlar tutar;Eğer dert eksilirseDostu gam verir tekrar. Karar eylemiş Hudâ,Nasibeylemiş gıda;Seyreyle, gülmüş müdür, Hiç âşıklar burada… Olanlar Mevlâ ile,Geçmişler belâ ile;Yarayı sen […]
Ağustos 22, 2019

Yazmaz oldu kalemler…

Yazmaz oldu kalemler…Acep ne der âlemler?..Yine Dosta kavuştum,Ne derse desin eller. Âra biz vurduk tepik,Boyun eğri, değil dik;Dostu işaret eylerİki kaşla dört kirpik. İşaret eder kaşlar,Gören […]
Ağustos 22, 2019

Aç gözünü, bana bak,

Aç gözünü, bana bak, Bu hali vermiştir Hak…Âdettir, kaynar kazan,Neyleyim, tutmaz kapak. Ateşi var, kaynatır,Ârı gider, oynatır;Başa gelmiyen bilmez,Ruhsat vermiştir Kaadir. Çün ezelden görüşmüş,Hakikattir, değil düş;Onyedi […]
Ağustos 22, 2019

Kaynıyan tutmaz karar,

Kaynıyan tutmaz karar,İçte yanan ateş var;Dünya altüst olursaÂşık Mâşûku arar. Yansa, olmaz haberi,Yanmaktan kalmaz geri;Âşıka imdad eyleEy Hakikat Dilberi. Çünkü arzusu sensin,Yüreğinde dönensin;Lâyıktır, sen rahmeyle,Görün, seni […]
Ağustos 22, 2019

Çıktım erik dalına,

Çıktım erik dalına,Anda yedim üzümüAcep ben söyler isem,Anlarlar mı sözümü? Sen meydana çıkalıAyıramam gözümü;Senin baygın bakışınGöyündürdü özümü. Çok tılısım bağlamış,Çözenler hep ağlamış;İçini görsem dersin,Gözönüne çıkar dış. […]
Ağustos 22, 2019

Okunur senin adın,

Okunur senin adın,Söylense gelir tadın;Acep sana ne ettim,Yürekten yaraladın?.. Ben sana dedim: Kerîm!Acısını çekerim;Senin için kanımıYeryüzüne ekerim. Kandan yazılsın yazı,Sana ederim nazı;Tepelese ayaklarEdemem itirazı. Evvelden ettim […]