Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Meydana çıktı Mahmur,

Meydana çıktı Mahmur,Bâdesini doldurur;Karşıda sallanarak İçenler için durur. Ona denilir Saka,Yakıyor baka baka;İçip mahmur olanlarVuslat ediyor Hakka. Ehli içmeği diler,İçen ebedî güler;(Emre)! gözlerini aç,Seni gözlüyor Dilber. […]
Ağustos 22, 2019

Kuruldu erkânımız,

Kuruldu erkânımız,Birleşmiştir canımız,Ezelden bir gönüldeVerildi mekânımız. Sevgi ile kurulmuş,Gören onu, vurulmuş.Şu dünyadan geçinceO mekânda durulmuş. Bize gelir her gelen,Kapıyı bulup bilen;Gönül! sen tenezzül et,Şah kapısıdır, dilen. […]
Ağustos 22, 2019

Yârım içinden bakar,

Yârım içinden bakar,Bakışı canı yakar;Gönülde açan güller,Yine açıldı, kokar. Ben olayım bağıban,Çalışayım her zaman,Kokusunu alayım,Başka istemem ihsan. Bakıp edeyim seyir,Görün, içeyim zehir;Canıma geçse bile,Vallah aramam tedbir. […]
Ağustos 22, 2019

Ne eyledin sen bizi…

Ne eyledin sen bizi…Yüreğe verdin sızı;Yeryüzüne düşürdünDevran eden yıldızı. Cümlesi âşık arar,Biribirinden sorar;Gözlerimiz görünceMeydana çıktı esrar. Parlarlar mercan gibi,Hepisi bir can gibi;Âşıka görünürlerSoyunmuş üryan gibi. Nasıl […]
Ağustos 22, 2019

Yârın baygın gözleri,

Yârın baygın gözleri,Hayran etti bizleri;Bu, bir nokta; gark ettiNice çok denizleri. Her varlığı bürümüş,Görmiyen göz körümüş (1).Yârım! seni görmiyenDaim uyur, görür düş. Yüzünü aç Dilberim,Sana can […]
Ağustos 22, 2019

Yine bastı beni gam,

Yine bastı beni gam,Kaçarım, kurtulamam;Dost karşımda göründü,Gözümü ayıramam. Benim ile bakarsın,Bakıp beni yakarsın;Kirpiklerin ok olmuş,Ciğerime çakarsın. Cânânım! bu nasıl iş?Yüreğime soktun şiş;Senin güzel cemalin.Gözlerime bitişmiş. Ayrılmak […]
Ağustos 22, 2019

Ne eyledi bana Yâr…

Ne eyledi bana Yâr…Yakar, canıma kıyar;Âşıkının gözünüSever, al kana boyar, Sevdiğini çok ezer,Her daim zelil ister;Viran eder gönlünü,Sonra içinde gezer. Böyle yapar ezelîO “Hakikat Güzeli”;Yüreğinden hiç […]
Ağustos 22, 2019

Yaktı, gönlümde durdu,

Yaktı, gönlümde durdu,Nazarı beni vurdu;Gözüne vurulalıGaib eyledim yurdu. Nerdeyim, fark edemem,Ahraz (1) oldum, diyemem;Cennet yolu açılsaBırakıp da gidemem. Bakışı beni sardı,Bu zindandan kurtardı;Parmağını tutuncaGökteki ayı yardı. […]
Ağustos 22, 2019

Dosttan gelmiştir havadis,

Dosttan gelmiştir havadis,Güneşini tutuyor is;Birgün olur güneş yakar,Hiç güneş olur mu hapis? İhya eder bu cihanı,O diriltir cümle canı;Ondan istifade ederKim temizlerse vicdanı. Kimseye dokunmaz ziyan,Diri […]
Ağustos 22, 2019

Sabrın sonu selâmet…

Sabrın sonu selâmet…Kimseye etme hiddet;Herbirinde bir huy var,Böyle kurulmuş âdet. Böylece gelir geçer,Herkes hâlini över;Görürsen zindan olur,Bakma, rahatsan eğer (1) Sana ne hallarından (2) ? Gönlünü […]
Ağustos 22, 2019

Âh ile doldu âfâk,

Âh ile doldu âfâk,Uyan da gözlerim bak;Gafletle ölen gözeYılan doldurur toprak. Harab eder içini,Doldurur insi, cinni;Hakta yok olmaz isenToprak eyler o seni. Derde olsan giriftar,Dünyayı bilirsen […]
Ağustos 22, 2019

Ruhsat vermiş yılanlara,

Ruhsat vermiş yılanlara,Dizilmişler kara kara;Gönül gözleri açıklar,Bakar, hiç düşmezler dara. Yürürler yol ortasına,Onları çağırır Suna;Kim ki doğru yoldan gider,Cânân karşı çıkar ona. Mekânına eder davet,Götürür, çok […]
Ağustos 22, 2019

Meydana çıktı Kutup…

Meydana çıktı Kutup…Görün, ne kadar mahbub…O yüzü görmek içinOlmak lâzımdır mahcup. Bakmalı edep ile,Böylece geldi dile;Orda fani olmalı,O yüz görünmez ele (1) Yok olup da bakmalı,Bu […]
Ağustos 22, 2019

Yâr’ın nice huyu var…

Yâr’ın nice huyu var…Sevmeğe âşık arar.Ben nasıl yaklaşayım,Canımı alır oynar, Yakıyor, dayanılmaz,Yakar, çıkarır avaz;Kaşını mihrâb etmiş,Bakar, kılarım namaz. Bu oldu bana âdet,Ben ederim ibadet;Böylece kabul olduBendeki […]
Ağustos 22, 2019

Şükür, açıldı bu yol,

Şükür, açıldı bu yol,Gönül! Dosta âşık ol,Sen kendini gaip et,Seni arayanı bul; O seni senden arar,Seni bırak, ona var;Eğer âşık olduysan,Gözünden bakar Dildar. Her yanların olur […]
Ağustos 22, 2019

Baksam dedim, Cânâna,

Baksam dedim, Cânâna,Beni boyadı kana;Ben neylerse razıyım,İkrarı verdim ona. İsterim daim bakam,Canı ona bırakam;O ne ederse etsin,Hiç kalmadı alâkam. Dönemem, verdim ikrar,O canı elde tutar;Ateşe atar […]
Ağustos 22, 2019

Nazar etmiş yabancı,

Nazar etmiş yabancı,Bu hâl geliyor acı;Kirpiği yara yapmış,Sadık sürsün ilâcı. O bana olsun hekim,Şifa bulsun bu dilim;Âşıktan gayrisineBen hiç razı değilim. O tekrar yapar yara,Yarayı âşık […]
Ağustos 22, 2019

Perde tutuştu yine,

Perde tutuştu yine,Yanıyor döne döne;Nidelim bu cihana,Yandık, olduk nümune. Dilber meydanda gezer,Âşık gönlünü ezer;Vakıt geldi, yaklaştı,Âlem bizlere benzer. Böyle emreyledi Hak,Yakındır, attı şafak;Perdeyi kaldırıncaGörenler der; hüvelhak! […]
Ağustos 22, 2019

Hasret eyledin Dilber!

Hasret eyledin Dilber!Gözlerim görmek ister;Yüzündeki olan benÂleme olmuş mihver. Can orda dönmek ister,İşaret eyle, göster;Sükût eder bu cihan,Sen döndürmezsen eğer. Âmirdir sendeki ben,Âşıka Cânânsın sen;O bene […]
Ağustos 22, 2019

Yine Göründü Cânân,

Yine Göründü Cânân,Varlığı etti viran;Bütün emel kaçıyor,Meydana çıktı arslan. Onda bütün kuvvet var,Görenler geri kaçar;Aşkın kıvılcımından Oluyorlar tarümar. Meydana çıksa eğer,İzin verirse Dilber;Kendisinden gayrisi Arslana boyun […]
Ağustos 22, 2019

Görenler terkeder mi?

Görenler terkeder mi?Kapısından gider mi?Gözümü ayıramamSen yüzdürsen derimi. İkrar ettim evvelden,Can kuşu uçtu elden;“Hâl” i ilân edersinBana verdiğin dilden. İkrarım, “Kalûbelî”,Bildirsem, derler: deli;Geldin vasıta ettinSen Mevlâm, […]
Ağustos 22, 2019

Bilinmez esrarımız,

Bilinmez esrarımız,Sıtretmiştir Yârımız;Ezelden feda olmuşO Yâr için vârımız. Yüzüne baka bakaÂşık olduk biz Hakka;Hallerimiz devr oldu,Hiç kalmadı alâka. Bütün o Yâra geçtik,Nokta olduk, görüştük,Onun için mahmuruz;O […]
Ağustos 22, 2019

Hiç sana etmez güman

Hiç sana etmez gümanYok olunca bitti zan;Ezelden bitişiksin,Canıma, Hacı Osman. (1) Hakka durunca divan.Senin oldu cümle can;Dosta âşık oluncaDellendin, (2) aldın ferman. Öylece oldu helâl,Yeter, sen […]
Ağustos 22, 2019

Sen terk etmedin kini,

Sen terk etmedin kini,Takib etmedin dini,Bu hâl götürmez seni,Sen derviş olamazsın, Seni tutmuştur kibir,Yutmağa eyler cebir,Sana ne eylesin Pîr…Sen derviş olamazsın. Daima işin hila (1),Düşünüyorsun belâ,Sana […]
Ağustos 22, 2019

Sana lâzımdır ilim,

Sana lâzımdır ilim,Olmak istersen salim,Sen bir pîre ol teslim,Bulmak istersen felâh. Var, aşka ol giriftar,Gece, gündüz eyle zâr,Mâşûka, âşık arar,Bulmak istersen felâh. Sen razı ol bu […]
Ağustos 22, 2019

Havada uçan kuşlar,

Havada uçan kuşlar,Secde eyliyen başlar,Sesini işitirseFeryad etmeye başlar. Hep dururlar put gibi,Dizilmiş yakut gibi;O hale bürünenlerSaf olur Mâbud gibi. Her âşıklar bakarlarGüller gibi kokarlar;O saray zâhir […]
Ağustos 22, 2019

Bazı gelir gam sarar,

Bazı gelir gam sarar,Bazı gelir zevk arar;Herkese bir renk yarar,Kurulmuştur böylece. Bazı olur, bürünür,Bazı olur, görünür,Bazı olur sürünür,Kurulmuştur böylece. Bazı çıkar eflâke,Bazı da iner hâke,Bazı benzer […]
Ağustos 22, 2019

Görmeğe lâzım gayret,

Görmeğe lâzım gayret,Mânî oluyor hiddet;Onu görmek istiyenKazanmalı muhabbet; Âşıklar ordan yürür,Perdeyi açar görür;Hiçbir ayak gidemez,Bu muhabbet götürür. Muhabbet kavuşturur,Dil verir, konuşturur;Kime muhabbet gelseYâr yanına koşturur. O […]
Ağustos 22, 2019

Yollar bu taklitten geçer,

Yollar bu taklitten geçer,Tahkik badesinden içer,(Emre) içer, mahmur olur,Bakar, sevdiğini över. Gördü çünkü, unutamazÇiğnediğini yutamaz,İki kaşı mihrab olmuş,Bakar, daim kılar namaz. Kıla kıla eder urûç,Bilmiyenler etti, […]
Ağustos 22, 2019

Yine kemirdi kurtlar,

Yine kemirdi kurtlar,Canı içinden sıkar,Aşk derdine tutulan,Mâşuktan çare arar. Neylerse olur memnun,İster, oynatır oyun,Hâlinden belli olur:Âşıklar eğer boyun. Bak, secde ona derler,Her âşıklar ederler,Pîre boyun eğeneBir […]
Ağustos 22, 2019

O Dost bize görünmüş,

O Dost bize görünmüş,Hakikattır, değil düşYüzümüzü seyreden,Şüphe etmesin görmüş. Gören, bizden ayrılmaz,Bu zevkten geri kalmazBu hâller bizden bize,İnkâr edenler almaz. Şükür eyledik ikrar,Bu hâl âşıka yararBizi […]
Ağustos 22, 2019

Kalk bakalım Hacıâ (1)

Kalk bakalım Hacıâ (1)Gül ol da bit bu bağa;Seyredenler yayılmış,Düşmüşler taşa, dağa. Gezerler, ederler ah,Böyle emretmiş İlâh;Çoğu o Dilber içinDurmaz gezerler seyyah. Dolanırlar her zaman,Beğenmezler hiç […]
Ağustos 22, 2019

Hesab etmeyi bırak,

Hesab etmeyi bırak,Her hâle muhtardır Hak;Eğer gözün açıksaÇarkı döndürene bak. Aklını eyle teslim,Çarkından kurtulmuş kim?O çarka tutulalıFeryat ediyor dilim. Dilimi aldı teslim,Söyletir, olmam salim;Acep bu ateş […]
Ağustos 22, 2019

Sen muhitsin her yeri,

Sen muhitsin her yeri,Ey Hakikat Dilberi!Seni seyretmek için Feda etmeli seri. Canı kim eder feda,Sen ona Edenğ (1) edâ;Sana âşık olanlarRahat etmez dünyada. Kimine verinğ (2) […]
Ağustos 22, 2019

Şükür, olduk biz müstesna,

Şükür, olduk biz müstesna,Canı biz verince ona;Sadakat bize gelinceBizi kabul etti Suna. Her vaktımız oldu bir gün,Durmadan edelim düğün;Mağripten maşrıka kadar,Zaman geldi, bizi görsün. Yetmiş iki […]
Ağustos 22, 2019

Bakıp da beni güldürme,

Bakıp da beni güldürme,Dilberden gayriyi görme;Bu aşk defteri açıldı,Aman okuyalım, dürme. Yazılmıştır satır satır,Kalmamıştır hâlühâtır;Yürekleri taş olanlar,Yâr için yanığa acır. Hep onlar da eder imdat,İsterler ki […]
Ağustos 22, 2019

Uyan, gel gözlerim, uyan,

Uyan, gel gözlerim, uyan,Uyan ki Dost olsun ayan;Buralara hiç gelemez,Yürürken ayağı kayan. Atarsa, yanar ayağı,Âşıklar çıkar bu dağı;Nice gün feryad etse deBize kokar gülün yağı. Çünkü […]
Ağustos 22, 2019

Ben aklımı taktım ona,

Ben aklımı taktım ona,Bak o ne eyledi bana…Leylâdır deyi görünceNeyleyim döndüm Mecnuna. Ben baktım ki; zilfi (1) ipek,Görmeyi eyledim dilek;Benim perişan başımaYuvasını kurdu leylek. Çok zaman […]
Ağustos 22, 2019

Yârım! sevince seni,

Yârım! sevince seni,Mahzun eyledin beni;Hasretin sebep oldu,Arzuladım kefeni. Kesilmiyor ümidim,Yanmayınca görmedim;Kalbini mi kırdım ben?Senin methini dedim. Beni düşürdün dile,Kerbelâ gibi çöle;Aşk ile geçen günlerAcep geçer mi […]