Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Tutulma, yılan yutar,

Tutulma, yılan yutar,Onun kalbi gayet dar;Birimizi yutunca,Gerimizi hep arar. Gücümüz yetmez, âsi…Gayet zor kurtulması…Muhabbet âleminiNe tatlıdır bulması… Eğer bulsak bir kere…Tadı benzer şekere;Muhabbet âlemindeFâni olan göz […]
Ağustos 22, 2019

Sevgilin olsa Allah,

Sevgilin olsa Allah,Gece gündüz edenğ (1) ah;Bu hâli bilmiyenlerSenden ederler ikrah. Bildirdi feryadımız,Hazzeder bünyadımız;Böylece gelmiş, geçmişHep bütün ecdadımız. Âşık olunca ona,Hep boyanmışlar kana;Bir kere Allah! diyenHep […]
Ağustos 22, 2019

Yine olduk biz revan,

Yine olduk biz revan,Düşmeden gitmez insan;Hatâdan salim değil,Ayık durmalı her an. Ayık duranlar görmüş,O yola boyun vermiş;Gözünü aç, her yeriYılan, çıyan çevirmiş. Azimkâr olan ermiş,Yüzünü yere […]
Ağustos 22, 2019

Uyan, gözlerim uyan,

Uyan, gözlerim uyan,Seni yutmasın yılan;Yutulmaktan emin ol,Bekler Hazreti Rahman. Ulaş da sen, al ihsan,Fakat ayık da uslan;Gözlerini açarsan,Yüzüne bakar her an. Alır seni kucaklar,Cezbesi gelir, sarar,Cezbeden […]
Ağustos 22, 2019

Gönül olmuştur ferah;

Gönül olmuştur ferah;Çün içinden doğdu mah;Yârım! sana tutulan.Ebedî (1) olmaz iflâh. Manevî Leylâm! seni…Mecnun eyledin beni;Yolunda çürüteyimGezdirdiğim bedeni. Alsın Fuzûli ibret,Geldi de oldu kısmet;Bu derde tutulmamış,Bak […]
Ağustos 22, 2019

Gönül sen Hakka ol kul,

Gönül sen Hakka ol kul,Bu vahşilerden kurtul;Sadık âşık olmazsan,Bu vahşiler vermez yol. Senin yolunu keser,Hem zehirlemek ister;Yılanlardan kurtulan;Yüzbinde birdir beşer. Sen gafil olma, yutar,Hepsinde de kuvvet […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk terkedilir mi?

Bu aşk terkedilir mi?Bırakıp gidilir mi?Bizim esrarımızıYanmıyanlar bilir mi? Alanlar alır ihsan,Haydi gönlüm, al, uslan;Eğer Dilber ararsanÂyine olmuş insan. Gözlerini sil de bak,Sen “ben!” demeyi bırak;Aranılmaz […]
Ağustos 22, 2019

Kadifeden yeleğim,

Kadifeden yeleğim, Medheder seni dilim;Bu ateşe düşmeden Seni seyir eder kim? Görmeğe (1) ateşe düş,Yok ol da sonra görüş;Bu aşkta yanmayıncaKim Dost ile görüşmüş?.. Ne kadar […]
Ağustos 22, 2019

Hayran etti beni Yâr,

Hayran etti beni Yâr,Gözlerim onu arar;Ziya vermiş bir puta,Aksi yüzlere çarpar. Akıl edemez idrâk,Görenler olmaz helâk;Kim bakarsa dirilir,Bu âyîne olmuş pâk. Yıkanmış ateşlerde,Görse, yok olur dîde;Bakan […]
Ağustos 22, 2019

Yaradanım! taş mıyım?

Yaradanım! taş mıyım?Bu gama yoldaş mıyım?Ben neden yanmıyorum?Taş gibi bir baş mıyım? Aşkını ver bana Yâr!Bu gönlüm durmaz arar;Yüzünü döndüreli,Dertlerin yağmur yağar. Yârım başımda durur,Bu ateş […]
Ağustos 22, 2019

Dosttan gelince koku,

Dosttan gelince koku,Bizde kalmadı korku;Yürek yarası olanAcep bilir mi uyku… Uyunmaz bu yaradan,Uyanık durur her an;Bu yürek yarasınaÂşık olmuştur, Rahman. Kur’anda var misali,“Yara” dandır visali;Görüp de […]
Ağustos 22, 2019

Bizde nice haller var,

Bizde nice haller var,İki cihanı yakar;Ten gözüyle görülmez,Ancak aşk gözü bakar. Bu ten gözü dayanmaz,O, gafildir, uyanmaz;Bu noktayı görmeğeGöz kuvveti gelir az. Kendisine çeker sed,Çünkü bürümüş […]
Ağustos 22, 2019

Kimseyi etme tayip,

Kimseyi etme tayip,İsmin olmasın gaip;Bu cihanın içindeBir şeye olma sahip. Yoktur bir şeyin dibi,Onların var sahibi;Canın üstünde ikenOl kara toprak gibi. Kendini bir toprak bil,Bir varlık […]
Ağustos 22, 2019

Yaradan! eyle himmet,

Yaradan! eyle himmet,Ben seni edeyim medh;Seni çoğu görmeğeYanarak etti hizmet. Dert çekti acı acı,Yürüdü, buldu Haccı; (1)Âşık ettin Mansûr’u,Can verdi, giydi tacı. Gönlünden doğdurdun ay,Gönlümüzde durur […]
Ağustos 22, 2019

Yine kalktı hayranım,

Yine kalktı hayranım,Ateşe döndü canım;Hadi seni göreyim,Cennet olsun zindanım. Sallan, olayım ferah,Senin için ettim ah;Senin derdine düşen,Ateşten bulmaz felâh. Durmadan seni arar,Gönlünden dahi sorar;Eğer seni görmezseİki […]
Ağustos 22, 2019

Ateş tutar mı leke?

Ateş tutar mı leke?Meğer bu hal görüke…Âşık ona demeli,Birçok mihnetler çeke. Çekmelidir böyle hâl,Çekenlere olur mal;Bu hâle hayran olan,Çeker, eylemez ihmal. Bu sözleri konuşa,Dert çekmeye alışa;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Oynar, kurtulmak umar,

Oynar, kurtulmak umar,Sen gözünü aç, yutar;Dostun yoluna ütüz, (1)Budur hakikî kumar. Oyna, canını ütüz,Öylelikle görür göz;O gözü görür görmezGönüle basılır köz. Göz görse, renk dağılır,Sadece Cânân […]
Ağustos 22, 2019

Cemâli etse zuhur,

Cemâli etse zuhur,Gökte güneş tutulur;Geldi, hasreti sardı,Acep görünse, nolur? Görün, eyle terahhum,Biz olmıyalım mahrum;Halime bak da acı,Cemaline tutuldum. Eli, kolu bağlıyım,Yüreciği dağlıyım;Yarabbi bu ne haldir,Ben ne […]
Ağustos 22, 2019

Öğdüğümüz: gönül şehri;

Öğdüğümüz: gönül şehri;Girelim ordan içeri;Bu âlemi terk eyleyipSeyredelim biz Dilberi. Orda vardır bağ ve bostan,Daim bizi bekler sultan;Bizlere burası haram.Biz âşıkız, ora vatan. Öğdüğümüz, değil cennet,Bilenler, […]
Ağustos 22, 2019

Çok şükür, bayram bizimdir,

Çok şükür, bayram bizimdir,Dilber için gam bizimdir;Biz bu hale tutulalıHep gelen ilham bizimdir. Hacet yoktur Cebraile,Nazar eylemeyiz ele (1)Bu ceryana tutulalı,Hacet kalmadı bülbüle. Bu bahçe bizim, […]
Ağustos 22, 2019

Hiç kalmamış bunda da âr…

Hiç kalmamış bunda da âr…Gözü açık olan bakar;Girdiğimiz bu bahçedeBinbir türlü güller açar. Çok şükür, geldi gösteren,Gözlerini açsın gören;Kokulamak vaktı geldi,Girsin bahçeye gül deren. Kokusu var […]
Ağustos 22, 2019

Görmek olur mu kabil?

Görmek olur mu kabil?Seni över cümle dil;Dilber! senin yüzüneGüneş oluyor hail. Vurursa yapar leke,Görenler çok dert çeke;Tavafı gören eder,O, niçin arar Mekke?.. Yüzüne (1) bakar ise,Kendinde […]
Ağustos 22, 2019

Âşık olduk Dilbere,

Âşık olduk Dilbere,Düştük bitmez devire;Bize merhamet etsin,Bu can yokluğu ere. Yok olmaz (1) var olamaz,Yok olmıyan bulamaz;Dilber mihrabım oldu,Bakar, kılarım namaz. Oradadır kapısı,Dört nesneden yapısı;Ben görüp […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünü açtı civan,

Yüzünü açtı civan,Gösteriyor her zaman;Yolu tutmuş bırakmaz,Yedi başlı bir evran. Teslim edilmiş cinan,Bekçi edilmiş yılan;O kapıdan giremezNefse aldanmış insan. Dilber ediyor eli (1),Ordan etmiş tecelli;Aklına uyan […]
Ağustos 22, 2019

Acep ne eyleyim ben?..

Acep ne eyleyim ben?..Yok olur sana giden;Dilber! Hacerül’esved,Yüzlerine olmuş ben. Gören, diyor: gözle kaş;Odur Kâbedeki taş;Seyreylemek istiyen,Can ile eder savaş. Tepik vurursa canaSen çıkarsın meydana;Her varlıktan […]
Ağustos 22, 2019

Carhı döndüren Felek!

Carhı döndüren Felek!Görün, biz seni bilek…Biz çay için, edersek,Kabul olur mu dilek? Kabul olur, biraz zor…Nidelim, etti zuhur;Herhal (1) biraz geç olur,Biz içelim ihlamur. Biraz fazlaca […]
Ağustos 22, 2019

Bir hâl oldu birdenbire,

Bir hâl oldu birdenbire,Yüzlerim döşendi yere;Dosta açıldı yollarım,Yürüyorum göre göre. Mâlûm oldu bize hedef,Gel! derlerse, etmek esef; (1)Ayak altına döşendi,Hemi yâkut, hemi necef. Kucak açtı Dâvet […]
Ağustos 22, 2019

Nerde iz yapmışsa o Yâr,

Nerde iz yapmışsa o Yâr,Âşıklar oradan arar;Ehlini, aşka düşürür,O izlere yapan (1) nazar. (2) O nazar, değmiştir bize,Secde yaptırıyor ize;Ehli ile beraberdir,Fakat görünmez her göze. Gözü […]
Ağustos 22, 2019

Aşktan geldi bize renk,

Aşktan geldi bize renk,Çünkü bize o gerek;Biz bir ateşe düştük,Gönül! burdan eli çek. Burda bir varlık tutma,Gördüğünü unutma,Dost yüzünü görürkenÇiğnediğini yutma. Senden gitmesin lezzet,Hiç aldatmasın ziynet;Mâşûkayı […]
Ağustos 22, 2019

Açıl ey bâdisabah,

Açıl ey bâdisabah,Bizleri yakıyor ahYüzlerin görünmezseBizler olmayız iflâh. Lutf et de atsın şafak,Yanıyoruz, bize bak;Sen bu zulmet ipiniMerhamet eyle, bırak. Bu perde sendedir, aç,Biz tavaf edelim […]
Ağustos 22, 2019

Ar bilir mi deliler…

Ar bilir mi deliler…Durmaz gülmeyi diler;Herkes de deli olur,Bu hâli bilse eğer. Anca bildirir Mevlâ,Aldanmazsa hayale;Geldi kıvılcım, değdiDurmaz yakıyor hâlâ. Deliyim onun için,Neyleyim, etti mecnun;Bu hâle […]
Ağustos 22, 2019

Kimlere gülmüş dünya?..

Kimlere gülmüş dünya?..Kim gülmüş doya doya?..Her gelen, sevdiğiniGiderken burda koya. İbretle bak bir kere,Sen seyret göre göre;Kıyıp yemediğiniGiderken kim götüre?.. Birikir bütün vâris,Kartallar gibi haris;Bu dünyayı […]
Ağustos 22, 2019

Bu kadar olmuş kısmet,

Bu kadar olmuş kısmet,Cânân edince himmet;Kimisi ferah olur,Kimisi eder hiddet. Nideyim elde değil,Söyliyen dilde değil;Bütün haller bizdendir,Dosttandır, elden değil. Söylendi, etti emir,Hâlime Odur kaadir;Dili tutayım derim,Dostum […]
Ağustos 22, 2019

Bazı taş olur, yatar,

Bazı taş olur, yatar,Her yanları görür dar;Vardır çok çeşit rengi;Ünü cihanı tutar. Bazı olur bir zerre,Görünmez hiç bizlere;Bazı bizi şen eder,Güvenilmez Dilbere. Çok zaman verir merak,Bazı […]
Ağustos 22, 2019

Feda eyle sen canı,

Feda eyle sen canı,Mürekkep et sen kanı;Boynuna takmak için Kan ile yaz fermanı. Öylece olsun ilân,Okusun cümle cihan;O Dosta vuslat etsinO fermanı okuyan. Bu âleme olsun […]
Ağustos 22, 2019

Bir hâl övecek bu dil,

Bir hâl övecek bu dil,Eğer olursa kabil;Şükürler olsun Hakka,Hâli eyledik tebdil. “Cim” e çevrildi bu “hâ”, (1)Yaklaştık biz Allaha;Ele geçen cevhereKimse biçemez baha. “Cim”e hâkim bir […]
Ağustos 22, 2019

Ah bu zalim yılanlar,

Ah bu zalim yılanlar,Dünyamızı etti dar…Ey hidayet sahibi!Bunlardan bizi kurtar. Sen bize aşkı gönder,Dileniriz, bize ver,Biz sana dönemedik,Gözümüzü aç dönder. Hidayet eyle bize,Yalvarırız biz size:Hakikatın güneşiŞavk […]
Ağustos 22, 2019

Kim ki bu dolaba düşer,

Kim ki bu dolaba düşer,Gözü görmez, olsa mahşer,Sultanolur orda beşer,Bu kurduğun dolap nedir? O, hayata eder tövbe,Dahil de olur mektebe,Aklına gelir mi rütbe…Bu kurduğun dolap nedir? […]
Ağustos 22, 2019

Böyle kurulmuş nizam…

Böyle kurulmuş nizam…Çalış da bulsun hitam;Gönlünü iyi pişir,Hazım edilmiyor ham. Dünyadan elini çek,Gel Mahmur! doldur içek; (1)Haram oldu bu cihan,Dostun iline göçek. (2) Bekliyor bizi Deyyar,Name […]