Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Aşk bize geldi yine,

Aşk bize geldi yine,Yönünü döndü yine;Cebrail “Burak” verdi;Âşık olanlar bine. Sen seni gör Burakta,Dost değildir ırakta;Dost bize bizden yakın,Seyret, nefsini yak da… Hak bu ata bindire,Kapısına […]
Ağustos 22, 2019

Ateşten gömlek giydik,

Ateşten gömlek giydik,Bu acıyı biz bildik;Biz bu aşka yanıncaYaradana can verdik… Öldürmeği dilerdin,Biz yanarken gülerdin,Bu nefsi katletmeğeHançerini bilerdin. Âşık oldun, dayandın,Biz yanarken sen yandın,Aşk ateşi gelince […]
Ağustos 22, 2019

Lâzım değildir melek,

Lâzım değildir melek,Senden etmek (1) biz dilek;Bu bizim yandığımız:Cânân! biz seni bilek. (2) Gidersek, geri gelmek, (3)Gelmek dahi dilemek; (4)Aradık, seni bulduk,Biz gayrileri bilmek. (5) Oyna, […]
Ağustos 22, 2019

Nolur, âşıklar nolur,

Nolur, âşıklar nolur,Yananlar Hakkı bulur.Hakkı bulan âşıkınBütün kanı su olur. Biz seni bulsak nolur…Seni gören kul olur,Nasıl tarif edelim,Gören yüzler yol olur. Bu dediklerim yeter,Yakarsın daha […]
Ağustos 22, 2019

Kim ki canı eridir. (1)

Kim ki canı eridir. (1)Dost ilinde diridir;Canından geçen âşık,Benliğinin eridir. Ayık olan seyreder;Acep gafil ne eder?..Rengimize uyanlarGönül şehrine gider. Sudan çuval dokuduk,İçine ateş koduk;Bu ne, diye […]
Ağustos 22, 2019

Gözüm yaşı olsun dere

Gözüm yaşı olsun dereAkıp denizlere ere. (1)Dost yüzü görmek istiyen,Bir bilene canı vere. Allah bize aşkı vere,Âşıklar hep aşkı dere (2)Sen bu yola canını ver,Gözlerin o […]
Ağustos 22, 2019

Yandık Dosta ne çare,

Yandık Dosta ne çare,Göyündük, olduk kara;Dostu seven yüreklerMutlak olur bin pâre. Böyle lâzım, ne çare…Azmeden Hakka vara…Yüzünü yere koyan,Hiç varmaz mı “didâr”a… Bu canım sana ere,Bütün […]
Ağustos 22, 2019

Seni görenler yanar,

Seni görenler yanar,Görenlerde olmaz âr;Yaradanın kanunu:Gülü yetiştirir hâr. (1) Aşkı olanlar yanar,Onu yakmaz başka nar.Cihanı sen terkeyle,O Dostun iline var. Yananlar, burda yanar,Kendini aşka banar;Senin yüzünü […]
Ağustos 22, 2019

Âşık olan gözün açar, (1)

Âşık olan gözün açar, (1)Yanar aşkta, olur naçar;Gözü açık olanlaraO Dost nurlarını saçar. Âşık isen ateşe var,Yanar isen, sen etme zâr;Kabul eyle sen bu sözü,Bu sözü […]
Ağustos 22, 2019

Söyledik Dost dilinden

Söyledik Dost dilindenBiz geldik hem ilinden; (1)Kulakları duyanlar,Geçer kibr ü kininden. Siper alır teninden, (2)Her daim saklı senden;Eğer duymak istersen,O Dost, söyledi benden. Uyan gafletten, uyan,Bizdeki […]
Ağustos 22, 2019

O Dost bize bizden yakın,

O Dost bize bizden yakın,Deyim sana, deme sakın; (1)O yüzü görmek istersen,İdam fermanını takın. Takınanlar seni görsün,Gören, yüzü yere sürsün.Bu ne acaip kanundur:Sen, ateşten görünürsün. Eğer […]
Ağustos 22, 2019

Ah Dilârâ, ah Dilârâ, (1)

Ah Dilârâ, ah Dilârâ, (1)Aramızda yoktur ara;Ben seni nasıl bulayım,Sana karşı yüzüm kara. Sana geldim ben Dilârâ,Görün, beni astır dâra,Hiç âşıklar âgâh değilBendeki bu âhüzâra. Gönlümdesin […]
Ağustos 22, 2019

Dilârâ gelmez bana, (1)

Dilârâ gelmez bana, (1)Gideyim Dosttan yana;Ayaklarda yol oldum,Dilârâm yetiş bana. Biz varalım Mansur’aDilârâ burda dura;Dilârâyı tutanlarGönlünde tuzak kura. Biz varalım Mansur’aBu varlık burda dura;Dilârâm Dosta gider,Ehline […]
Ağustos 22, 2019

Söyliyen ben değilem, (1)

Söyliyen ben değilem, (1)Ben de o Canı bilem; (2)O Dostu sevenlereBen secdeye eğilem, (3) Bizi söyletir neden?..Âlettir Dosta beden;Ben gölge gölgesiyim,Odur eyleyip eden. Benden söyliyen oldur, […]
Ağustos 22, 2019

(Emre)yi yaktı gözler,

(Emre)yi yaktı gözler,Onunçün onu gözlerO Dostu tarif eder(Emre)den gelen sözler Kabul ettik bu işi,Bizler gördük bu düşü;Bu düşü seyredenler,Bu âlemde az kişi. Bulduk Dostun işini,Bırakmayız peşini,Her […]
Ağustos 22, 2019

Aşıklara bu devlet…

Aşıklara bu devlet…Fakat münkire illet…Âşıklara getirdi, Sevdiğimiz Muhammed, Binasıdır İbrahim,Kimse bilmez onu, kim?..Kitab’ın yazmadığın (1)Vallah, size ben dedim. Hiçbir kitap yazamaz,Bu sırları bozamaz…Kim ki aşkı bilmedi,Boşuna […]
Ağustos 22, 2019

Göründü bize çiçek,

Göründü bize çiçek,Görenler olur gerçek…Eğer sen âşık isen, Dünyadan elini çek. Dinleyin İsmaili,Ne söyler size dili:Çiriş verdiği içinMethedecek Nail’i, (1) Nail verdi çirişi, Tevhittir onun işi;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar zevke dala,

Âşıklar zevke dala,Dalmıştan ibret ala…Haydin dosta gidelim,Bu varlık burda kala… Aşk bizi etti âciz,Sizleri ettik taciz;Dost aklıma gelinceYüreciğim eder cız. Yaktın beni yüzü ak,Bu cana ateş […]
Ağustos 22, 2019

Gönlüm geçmez Dilârâdan

Gönlüm geçmez DilârâdanAyrılmaz bu tadı tadan…Âşıka, Dost yüzü zahir,Kendi çıksa aradan Ah Dilârâm, ah Dilârâm,Yol ver de ben sana varam.Sensin dilimden söyliyen,Sana yakın benim aram. Dilârâsın, […]
Ağustos 22, 2019

Ateşini verdin bana,

Ateşini verdin bana,Getirdin beni imana;Sen de beni yok edinceSeni gördüm kana kana. Âşıklar bakmaz cihana,Niçin o renge boyana…Âşıklara gaflet haram,İmdat et, ondan uyana. Kimler ki dünyayı […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklarda vardır yara,

Âşıklarda vardır yara,Daim gösterirler Yâr’aSen de eğer âşık isenGir İbrahim gibi nâra. “Mûtû kable…” der Muhammed,O sözünde vardır hikmet;Mâdem Hakkı sen aradın,Lâyıkıyle eyle hizmet. Can Muhammed […]
Ağustos 22, 2019

Nefse kullanan silâh,

Nefse kullanan silâh,Mutlaka bulur felâh;Nefse cihad edeneYardım etmez mi İlâh?.. Vay, bizi dedikoduEdeni yolda kodu;Ah bu hâli sevenler,Bu yollardan el yudu. (1) Bunu söyledi Ahmed,Âşıka etti […]
Ağustos 22, 2019

Budur sözün evveli:

Budur sözün evveli:Yok olan olur velî…Nasıl tarif edelim,Dostun candır bedeli. Kim kayırır canını,Göremez Cânânını;Onun için içerimYüreğimin kanını. Yürek kanı dökeyim,Yeryüzüne ekeyim;Bütün derdi bana ver,Senin için çekeyim. […]
Ağustos 22, 2019

Dünya bizi aldattı,

Dünya bizi aldattı,Aldattı, yere attı;Sana âşık olanlarGamın tadını tattı. Kim tuttu bu nizamı,Mutlaka sever gamı.Dünyayı terk edeneHak gönderir ilhamı. Söyleme sen kimseye,Bilen, bilene diye;Bu sırları bilenlerAteşten […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bizi etti köçek,

Aşk bizi etti köçek,Aşk şarabı ver içek; (1)Biz elele tutup da“Vahdet ili”ne göçek. (2) Dost için ettik âhı,Bu aşk söyletir Şah’ıBurda oynamak içinBaşa giymiş külâhı. Külâh […]
Ağustos 22, 2019

Onsekiz milyon millet,

Onsekiz milyon millet,Olmuştur Cumhuriyet…Biz düşmandan korkmayız,Başta duruyor İsmet. Bizlere gelmez düşman,Gelirse olur pişman;Cayır cayır yakarız,Gözümüze doldu kan. Vermek (1) bir karış toprak,Kuvvet verdi bize Hak.Düşman! bize […]
Ağustos 22, 2019

Bu kafesi kıralım,

Bu kafesi kıralım,Yerden yere vuralım;O yüzü görmek içinBir huzura duralım. Dost kokusu kokuyor,Gözü açık bakıyor;Dosttan gelen kokularBizi nâra sokuyor. Âşık bu yola ere,Dostun yüzünü göre;Dost yüzünü […]
Ağustos 22, 2019

Bu cisimdurur kuyu (1)

Bu cisimdurur kuyu (1)Bellisizdurur huyu (1)Gözlerinden kan akıt,Âşık! kalbini sen yu. (2) Göz kaniyle yumalı, (3)Gönülden terket malı;Eğer candan geçmezsenHaktan umma visali. Bu varlıktan geçmeden,Nefsin boynun […]
Ağustos 22, 2019

Bu bendeki “adu san”, (1)

Bu bendeki “adu san”, (1)Bana ettirmez ihsan.O Dostun hikmetineYetmez bu bizdeki zan. Hakkın hikmeti, kuyu…İlimdir onun suyu…Bu akıla aldanma,O der, her daim: uyu! Bu cisimdurur kuyu…Akmalıdır […]
Ağustos 22, 2019

Âşık görür Sultanı,

Âşık görür Sultanı,Bırakırsa cihanı;Sultanı görmek içinTerketmeli bu canı Gören yüzler olur ak,Evvel, olmalı toprakSen Dosta gideceksenCanını burda bırak. Yok olup da görmeli,Görünce olunğ deli… (1)Azmeyle Dosta […]
Ağustos 22, 2019

Bizler bulduk “dîdâr”ı,

Bizler bulduk “dîdâr”ı,Seyreyledik o Yârı;Bu yollarda bitirdikBizdeki olan varı. (1) Benlik dağını aştık,Her yerini dolaştık;Biz bu candan geçinceNice perdeler açtık. Bizler öğrendik şikâr,Bu nefse olduk süvar;Varlığı […]
Ağustos 22, 2019

Hallaç indi dünyaya;

Hallaç indi dünyaya;Tokmağı vurdu yaya;Dağlar, taşlar dayanmazGökten inen bombaya. İşe başladı Hallaç,Müminlere dedi: kaç!Ateşten kurtulmaya, Âriflik, oldu ilâç. Pamuk gibi atıyor,Havalara satıyor;Dünyayı harab eden,Bir gönülde yatıyor. […]
Ağustos 22, 2019

Belli oldu Dilberim,

Belli oldu Dilberim,Bağdattaysa, giderim;O Dosta âşıklaraGizli sırları derim. Senin bir adın Gaffâr,Bu (Emre) de aşkın var;Sana kim âşık olsa,Sen dersin; “gece yalvar!” Senin bir adın Râzık,Kuluna […]
Ağustos 22, 2019

Bilenler uyanmışlar,

Bilenler uyanmışlar,Hasretine yanmışlar; (1)Derde razı olanlar,Rengine boyanmışlar. Yusuf çıktı kuyudan,O göz, bizi uyutan;Bir daha iflâh olmazAşk şerbetini yutan. Dost görünür aynadan,Gören, olur oynatan; (2)Bir daha ayrılamazHasret […]
Ağustos 22, 2019

Ah Halil’im, Halilim,

Ah Halil’im, Halilim,Acep seni gören kim?..Seni gören âşıkaAsla gerekmez ilim. Senden umarız kerem,Kerem et, seni görem;Eğer beni assalar,Her daim bunu derem. (1) Aklım ulaştı buna,Hem de […]
Ağustos 22, 2019

Hakka yakın ibadet:

Hakka yakın ibadet:Yapmalıyız riyâzat;Riyâzat eyliyeneHak eylemez mi himmet… Eğer istersek devlet,En büyüğüdür: zillet;Hakkın âşıklarınaSöylemiştir Muhammed. İbrahim, onu yaptı,Devleti ondan kaptı;Himmeti anlayıncaGönlündekine taptı. Aşkın yoluna giden,Aşk alır […]
Ağustos 22, 2019

Biz geldik bu dünyaya,

Biz geldik bu dünyaya,Baktık, geçtik aynaya;Aynayı deyiverem:Misali benzer aya. Âşık! Muhammede bak,Kuvvet verdi ona Hak,Parmağını tutuncaAyı etti iki şak. Ay oldu iki pâre,Ordan seyretti Yâr’a(Emre) nasıl […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümde yandı çıra,

Gönlümde yandı çıra,Ulaşalım bu sırra;Ben deblek çalıyorum,Sen bu meydanda sıçra. Aşk ile doldu meydan,Seyreylesin bu cihan;Dostun yüzünü görseSecde etmez mi insan?.. Eyliyen, olur Rahman,Zikreder daim lisan;Adını […]
Ağustos 22, 2019

Aşka düşenler pişti,

Aşka düşenler pişti,O dost ile bilişti…Dost için ağlamaktanÂşık! gözlerin şişti. Dostu görür gözlerin;O, kârıdır bizlerin;Bize Dostu gösterirSenin güzel izlerin. Neyleyim ben, neyleyim,Aşk sırrını söyleyim;Cânân aşkını verdi,Bu […]