Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Muhabbet, iki baştan…

Muhabbet, iki baştan…Olmazsa, denir nâdân;Sevilenler, seveneMutlaka durur divan. Bakarlar birbirine,Sevda gelir görene;Âşıklar Mâşûk ile Günleri olur sene. Birbirinden doyamaz (1)Bakışı olur namaz;Hakikat (2) birleşenlerDeniz gibi, ayrılmaz. […]
Ağustos 22, 2019

Gönül düşerse hâke,

Gönül düşerse hâke,Biter, çıkar eflâke;Seyr eyle sen âşıkı,Yanar dert çeke çeke. Dünyada gülmemişler, Hep diri, ölmemişler;Bütün kendilerine,Aşk yakmış, gelmemişler. Hiç görmemişler zarar,Hasretleri olmuş kâr;Böylece göçenlerinBirer eserleri […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerimde uyku var,

Gözlerimde uyku var,Herbiri oldu kantar;Ben ayıkayım, derim,Yine, bu uyku tutar. Hiçbir hal elde değil,Mademki, (1) seni yok bil;Bize bildirmek için Birçok kâmil dökmüş dil. Birçoğu çekmiş […]
Ağustos 22, 2019

Yine doğdu âfitap,

Yine doğdu âfitap,Yüzünden gitti hicap;Dilberimin hayaliBende koymadı azap. Gönlüm gülmeyi diler,Durmaz görmeyi diler;Eğer hayali gelseGönlümde açar güller. Bir yandan verir domur,Açar, kalbimde durur;Hayali uzak olsaBütün açan […]
Ağustos 22, 2019

Birçokları pervane gibi döner,

Birçokları pervane gibi döner,Pervanenin hâlini bilmek hüner,Bu ömür kandili elbette söner,İmdat senden, mürüvvet senden Cânân. Bu hâl, nasıl olsa, gelir başına,Kavuşmak ister Cânân yoldaşına,Gafletle girdi kırkaltı […]
Ağustos 22, 2019

Ateş yandı, oldu kor,

Ateş yandı, oldu kor,Cezve ne güzel durur…Gizli yedi âyeti“Âdem”i gören okur. Yine düştüm bir hale,Bakayım dedim fala;Göründü su içinde Kaderim kara hâlâ. Böyle kurulmuş karar,Görünüyor çarnâçâr;Gönlüm […]
Ağustos 22, 2019

Yine kürsü kuruldu,

Yine kürsü kuruldu,Oturan Rahman oldu;Cana ateş düşünceArayıp Dostu buldu. Ediyor âşinalık,Kalkmıştır kalabalık;Ateş olan gönüldeGörülür mü karanlık… Her yana serildi gül,Feryad ediyor bülbül…Bakar da kabul etmez,Sen dirisin, […]
Ağustos 22, 2019

Cemalini açtı Yâr,

Cemalini açtı Yâr,Kendi Yârını arar;Nurdan tarak yaptırmış,Ziliflerini tarar. Sen uyan, gözlerim, bak,Tarayıp etmiş saçak,Her bir teli yazıyorOkuyana “enelhak!”. Tarayıp tel tel yapar,Âşıka yüzün açar;Eğer âşikâr etse […]
Ağustos 22, 2019

Bozulmuştur kararım,

Bozulmuştur kararım,Aşka düştüm, yanarım;Bana bitişik ikenTadı böyle, ararım. Tavaf ederim, O Hac… (1)Aynaya var ihtiyaç…Yine kararım kaçtı, (2)Yârım! zilifleri aç. Görün, bana zevk gelsin,Benden ayrı değilsin;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Çok çekmek lâzım yası,

Çok çekmek lâzım yası,Gitsin gönülden pası;Bu aşkın meydanındaKolay mı oynaması… Aşksız bu benlik ölmez,Diri iken bilinmez;Bu meydan ateş dolu,Kolayca at sürülmez. Ateşi doldurmuş Yâr,Acıyı kendi duyar;Binen […]
Ağustos 22, 2019

Bazı Rahîm, bazı Kahhar,

Bazı Rahîm, bazı Kahhar,Bazı Celâl, bazı Gaffar,Alan kendi, kendi pazar,Herşeyleri muhit o Yâr. Kendi dinler, kendi öter,Kendi yanar, kendi tüter,Büyük derya nasıl biter…Herşeyleri muhit o Yâr. […]
Ağustos 22, 2019

Yine döndüm hayrâna,

Yine döndüm hayrâna,Bakarım yana yana;Benden yüz çevirirsenGönlüm döner virana. Şen olurum, bakarsa,Kirpiğini çakarsa;Bu gönül zevka dalmazBaşka arzular varsa. Arzular çekiyor sed,Görmek olmuyor kısmet,Gayirye nazar etsem,Kendinden doğar […]
Ağustos 22, 2019

Bakın bizim düğüne,

Bakın bizim düğüne, Zıya veriyor güne;Mevlâm kuvvetler versinBu çiçeğin köküne. Çeşit çeşit göversin,Büyüyüp meyva versin;O, meyvanın lezzetiBirçok dimağa ersin. Yiyenler bulsun şifa,Hâlinden bulsun vefa;Çok zaman dalgalansınSadası […]
Ağustos 22, 2019

Yine beni yaktı Yâr,

Yine beni yaktı Yâr,Âşıka yanmak yarar,Salim olayım derim,Gelir, canımı sarar. Sıkmadan (1) almış lezzet,Söyletir, eder ibret,Ben yüzüne âşıkım,Yanmak, der, sana kısmet. Beni yakar da oynar,Yakıp bırakmıyor […]
Ağustos 22, 2019

Sizler açın meydanı,

Sizler açın meydanı,Seyreyleyin aslanı…Burada benlik durmazGörünce pehlivanı. Görür görmez o erir,Görmüşlere can verir;Benliği mahvedeneDilber, yüzü gösterir. “Güzel” görünse eğer,Şulesi cana değer;Canı verenler ileSever, beraber gezer. Herkesler […]
Ağustos 22, 2019

Bu lezzetten kim duyar,

Bu lezzetten kim duyar,İşte odur bahtiyar;Seni bilenler içinBir yerde kalmaz ağyar. Fani olur görünce,Bir olur gündüz, gece;Binbir sıfatlarını Verir yerli yerince. Ayrılır mı pîrinden,Hakikat Dilberinden…“Hâlik”ı ayrı […]
Ağustos 22, 2019

Bu mudur bana nasip…

Bu mudur bana nasip…Derdi gam eder takip;Şükürler olsun sanaBana eyledin nasip. Her daim beni arar,Kaçsam dahi kovalar;Aman, benden ayırma,Bilirim bana yarar. Kapıyı bunlar açar,Bunlardan varlık kaçar;Eğer […]
Ağustos 22, 2019

Saklandın nurdan tene,

Saklandın nurdan tene,Bize göründün gine;Nidelim, âşık oldukYüzünde olan bene. Eliyle düzmüş Nakkaş,Söylerse atarlar taş;Huriyle melek görseDurmaz ederler savaş. (Hârût), (Mârût) tur misal,Gördüler, tuttu celâl;Bu (Emre) yi […]
Ağustos 22, 2019

Edince âhuzârı,

Edince âhuzârı,Cânân eyledi Yârı;Tutulunca unuttu,Bilmez iki diyarı. Göremez ondan başkaHer vârı verdi Hakka;Her görükeni belerGözünden çıkan şevka. Aşk kendine oldu mal,Avara etmez (1) hayal;Kim gönüle düşerseDiriltir, […]
Ağustos 22, 2019

Acep ne derler bize?..

Acep ne derler bize?..Çok çok derler kepaze…Edep güneşi vurmaz,Bize dönmiyen yüze. Nefsine olur mağlup,Ona görünmez Mahbûb.Burda bizi ta’n edenHuzûrullahta mahcup. Yüzleri olur kara,Hacil görünür Yâr’a,Bir delil […]
Ağustos 22, 2019

Sükût et gayri yeter (1)

Sükût et gayri yeter (1)Aslında varsa öter;Sen seyreyle nebata,Kendi kökünde biter. Kolayca aşı tutmaz,Kök hâlini unutmaz;Zerrece aşkı olanGafil olup da yatmaz. Kim yanar, olur âgâh;Gözlerinden doğar […]
Ağustos 22, 2019

Cemâlin etse zuhur,

Cemâlin etse zuhur,Görenler cansız durur;Sana âşık olanlar,Sükût, dilsiz duruyor. Haber bilemez candan,Ayrılır bu cihandan;Ona belâlar yağar,Yağmur gibi her yandan. Dünyada bulmaz dışlık, (1)Dünya olur karanlık;Dünyada rahat […]
Ağustos 22, 2019

Mağrur olma, sen toprak olacaksın

Mağrur olma, sen toprak olacaksınSen geldiğin yerleri bulacaksın,Ebediyyen orada kalacaksın,“Küllü şey’in yerciu..” dedi Ahmet. Dört nesnenin birisi topraktır, bil,Birgün toprak olur sendeki bu dilBütün varlık Hakkındır, […]
Ağustos 22, 2019

İsmail! sen “hâl”e güven,

İsmail! sen “hâl”e güven,Rahmet eder seni döven;Lâyıksan sen bu hâllere,Bu yoldan çıkarır öven. Sen bu aşka ol giriftar,Düşenler görmemiş zarar;Sen hiç korkma günâhındanYan, affeyler seni Gaffar. […]
Ağustos 22, 2019

Âşık isen “dîdâr”a,

Âşık isen “dîdâr”a,Yan da gönülde ara;Astırdı, taç giydirdiYakınca o Mansura. Abdest aldırdı kandan,Mansur geçince candan;Mansur gibi olanlar,Haber bilmez cihandan. Aşk böylece bir illet,Âleme eder ibret;Bu aşka […]
Ağustos 22, 2019

Durmadan yanar içerim,

Durmadan yanar içerim,Siper olmadı derim…Hiç mi insafın kalmadı?Meded senden ey Dilberim! Ondan ben isterim meded,Sevdiğinden eder hiddet;Âşıklarına o Mâşûk,Böyle yapar imiş âdet. Onun için eder viran,Defineyi […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümün gülleri, Cânân! solmadan,

Gönlümün gülleri, Cânân! solmadan,Yerlere dökülüp toprak olmadan,Geçen vahşi hayvanların bulmadan,Bu âlemden sana beni al Cânân! Çürüyüp de toprağa karışmadan,Onlar ile küsmüşken barışmadan,Bu virane dünyaya çalışmadan,Bu âlemden […]
Ağustos 22, 2019

Âşık olunca Hakka,

Âşık olunca Hakka,Gelmek (âlemi fark)a (1)Bu bir aşk deryasıdır,Eksilir mi hiç dalga… Fakat bir kir götürmez,Kirli olan göz görmez;İçindeki gemidenBir yana nişan vermez. Hiç bırakmaz kenaraÇarpıp […]
Ağustos 22, 2019

Yaradan rahmetin çok bol,

Yaradan rahmetin çok bol,Taklitten tahkikadır yol;Senden başka kimseler yok,Yeter ki sen yan da yok ol. Yaradanın yardımı çok,Yeter ki sen yan da ol, yok;Aşk ateş, sen […]
Ağustos 22, 2019

Gaffarlığı suçlulara,

Gaffarlığı suçlulara,Güveniriz biz Cebbâr’a;Dertsizlere hekim gelmez,Yaralı olanı sara. Suçum var deyi (1) sen korkmaO yüzden gayriye bakmaBir âşık eteğini tut,Elin yansa da bırakma. Her suçtan bulursun […]
Ağustos 22, 2019

Dinle dertli sesini,

Dinle dertli sesini,Yanıkça nefesini;Yaradan! senden isterDertlerin çaresini. Çareyi senden arar,Bize çare senden var;Dertliler karar tutmazAhları leylü nehar. Durmaz, ederler feryad,Senden umarlar imdad,Suçumuzu affeyle,Aşkı ver, edek vuslat. […]
Ağustos 22, 2019

Gaflet neden gider hoşa?..

Gaflet neden gider hoşa?..Geçirenler gider boşa;Gözümü açsam da baksamBoşa geçen yaza, kışa. Gafil olan Dostu bilmez,Kendi kendisine gelmez;Gözlerim! dünyayı sevme,Hilebazdır, seni sevmez. (Kur’an) da demedi mi […]
Ağustos 22, 2019

Ateşini verdi Yâr,

Ateşini verdi Yâr,Kalmasın, yansın ağyar;Gönlüme sahib olsamİçten sadayı duyar. Ona edilmez siper,Söyler iken beraber;Mekânı kurmuş ikenKir görse tekrar gider. Gayet etmeli temiz,Kirlerden kalmasın iz;Bakın kir götürür […]
Ağustos 22, 2019

Ben bir havaya düşmüşüm,

Ben bir havaya düşmüşüm,Dostum ile görüşmüşüm,Daim görülür bu düşüm,Başka hayal neme gerek… Onun ile alış veriş,Onun ile geliş gidiş,Onun ile biter her iş,Başka visal neme gerek… […]
Ağustos 22, 2019

Gözünü aç, bak şuna,

Gözünü aç, bak şuna,Yanmak gider hoşuna,Ateşten külâh yapmış,Almış, giymiş başına. Onu o ateş yakmaz,Kül eyleyip bırakmaz;Dünyayı terk eylemiş,Yalvarıp eder niyaz. Dostu etmez mi kabul…Çünkü etmiş tenezzül;Böyle […]
Ağustos 22, 2019

Biz oynadık satıranç (1)

Biz oynadık satıranç (1)Sayısını bildik, kaç?Gönlüm bu yılanlardan, Aman, yutulmadan kaç. Onlar eder avara,Geç varırsın “diyar”a;Yüzler karası ileNasıl varılır Yâr’a… Aşk suyu ile yıka,Temiz ol, sana […]
Ağustos 22, 2019

Allah versin akıllar,

Allah versin akıllar,Uyuşmuşlar hep bunlar;Yılanlar arasından Yollarını ararlar. Hepisi olmuş gaip,Bütün düğüm olmuş ip;Kolay kolay çözülmez, Hak göndersin bir sahip. Birbiren dolaşmış,Çözeyim diyen şaşmış;O düğümden kurtulan,Dilber […]
Ağustos 22, 2019

Bulmak isterler visâl,

Bulmak isterler visâl,Neden ederler ihmal?..Yâr’ı tarif etmekteHer daim oldum dellâl. Canı vermezler baha,Müşteridirler Şah’a;Kabahat buluyorlar“Gelin!” diyen Allaha. O diyor; (gel bir karış!)(Ben içim, Âdemdir dış)Yanındadır, küs […]
Ağustos 22, 2019

Dosta döndü yönümüz,

Dosta döndü yönümüz,Kuruldu düğünümüz,Şükürler olsun Dosta,Böyledir her günümüz. Biz ederiz iftihar,Şükür, Dost bize bakar;Bu muhabbet ateşiGönül kirini yakar. Durmaz yakar her zaman,Kendine kurar mekân;Ateşten “kürsü” kurar,Lâyıktır, […]