Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Arkada kalan hâl eskir,

Arkada kalan hâl eskir,Ölür, olur ölüye kir,Beşeriyyet civan iken,Yaşadıkça oluyor pir. Âşık ol, canı yenile,Giden haller gelmez ele;Aşk yolunda kim ölürseOnlar olur diri ile. Ölür, olur […]
Ağustos 22, 2019

Şimdi oldu orda imam,

Şimdi oldu orda imam,Uyanlardan ayrılamam;Bu imama kim uyarsa,Aşkına olmasın hitam. Kimseyi etmesin telef,Pişman olur, eder esef;O orada fani olsun,O, hazine dolu necef Ehli olan orda durur,Aşk […]
Ağustos 22, 2019

Ful ful olmuş, döner Yârın zilifi, (1)

Ful ful olmuş, döner Yârın zilifi, (1)Zikir eder daim Eshabı Kehfi,Seyrediyor inci ile sedefi,Âşık olup yüzüne bakmak gerek. Anber zilfi omuzuna döküle,Bir kerre bakarsa âşıklar geleÇokları […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerim rasgeldi sabah bir fula (1)

Gözlerim rasgeldi sabah bir fula (1)O fulün kokusu burnuma dola,Sen Cânânım, gizlendin “kâmil kul”aGönüle girenler ihya olmaz mı? Orda bulan, bulur yedi cenneti,Giren, kimselere etmez minneti,Evvel, […]
Ağustos 22, 2019

Bu yol sevdadan geçer,

Bu yol sevdadan geçer,Sevenler “lâ” dan geçer,Âşıkların yollarıDaim Mevlâ’dan geçer. Burada koyar canı,Arzu eden Cânânı;Âsümandan geçerken Yıldız olur seyranı. Onu görür her nücum,Ederler ona hücum;Geçen şamdan […]
Ağustos 22, 2019

Sana âşık olanların

Sana âşık olanlarınYüzüne gün doğar yarın;Bütün hüküm senin Cânân!Dara düşeni kurtarın. (1) Birçoğunu koyarsın aç,Muhanet kuluna (2) muhtaç;Her derdine (3) sabredeneElin ile verirsin taç. Dert verirsin […]
Ağustos 22, 2019

Ey Cânânım! senin derdin,

Ey Cânânım! senin derdin,Ne iman koydu, ne de dinSen bunları aldın iseYerine aşkını verdin. Âşıkların oldu âgâh,Her günlerim geçer siyah…Sen aşkını verdin, gittin,Acep kimler buldu felâh?.. […]
Ağustos 22, 2019

Senmişsin bütün fitne…

Senmişsin bütün fitne…Şer çıkarırsın yine;Senin yüzünü görenBakmaz imâna, dine. Gözündeki cazibeDönmüş irfan mektebe;Cazibene tutulan,Hayata eder tövbe. Hayatından el çeker,Ölürken seni över;Cihana ateş verenFitne senmişsin meğer. Ben […]
Ağustos 22, 2019

Nur olmuşsun meleğim,

Nur olmuşsun meleğim,Yüzünden doğar ilim…Geldi, beni aşk sardı,Şimdi bende değilim. Aldı, çıktı eflâkeBürününce ben hâke;Canda derman kalmadıHasreti çeke çeke. Tükenmiştir dermanım,Bana rahmeyle canım;Acısı sana değerBen yanarsam […]
Ağustos 22, 2019

Aşka düşünce Mahmud,

Aşka düşünce Mahmud,Kapıyı açtı Mâbûd;Ehli küfürler içinEliyle çizdi hudut. Uymayınca geçilmezKapıyı, uymaz (1) bilmez;Ahmed bâde doldurmuş,Yok olmadan içilmez. Kadehi nazarından,İçi de görünür kan;Uyup alıp içenlerOlur Sultan […]
Ağustos 22, 2019

Görüldü hazinesi,

Görüldü hazinesi, Mânen çıkıyor sesi;Bilmem, duyulan cevher,Âşık olanın nesi… Daim çıkar âşıktan,Kendisi olur duyan;Gözönünde geziyor,Yeter, gafletten uyan. Uyan da sen iyi bak,İrfaniyeti bırak;Güneş misal olmuştur,Doğunca eder […]
Ağustos 22, 2019

Cânân güle bürünmüş,

Cânân güle bürünmüş,Koku ile görünmüş;Bu bizim hâlimizi, Yok olmıyan, görür düş. Bizi bir adam sanar (1),Der ki: her tarafta var,Yere, göğe hükmeden,Gözlerimizden bakar. Görenler ateş alır,İşte […]
Ağustos 22, 2019

Bu bağda bit de yeşer,

Bu bağda bit de yeşer,Seni göremez beşer;Yıkanmadan görenler,Âleme çıkarır şer. Görünce yanlış tanır,Tarif eder, utanır;Eğer görmek istersenBenlik şişesini kır. Kır da çıksın meydana,Ehliysen lâzım sana;Şehzadenin başınaO […]
Ağustos 22, 2019

Kahveyi sen ocağa sür,

Kahveyi sen ocağa sür,Aşkın nefesiyle üfür;Gönlünden bir göz açılsın,Yüzümü seyreyle, sen gör. Yere, göğe dolan (1), görsenBu ateş yanar, üfürsen;Bu hazine senin olur,Canından bahayı versen. (2) […]
Ağustos 22, 2019

Kâh açarım güller gibi,

Kâh açarım güller gibi,Kâh tozarım küller gibi;Kâh yatarım yer yüzüneYeşil atlas tüller gibi. Kâh gökyüzüne çıkarım,Su olup geri akarım;Kâh görürüm yağmur olmuş,Kâh yerlere yağan karım. Kâh […]
Ağustos 22, 2019

Viraneye döndü gönlüm,

Viraneye döndü gönlüm,Aklımdan çıkmıyor ölüm;Derdime âgâh olmuyor,Ben yanarken eder hüküm. Kısmet olmuştur sefalet,Şükür, Cânân etmiş kısmet…Bilmiyene dünya gerek,Hakkın dostlarına, zillet. Evliya misal değil mi?Ziletten visal değil […]
Ağustos 22, 2019

Geçemedik bu gaflet dünyasından,

Geçemedik bu gaflet dünyasından,Kurtulmadık bu aklın hülyasından,Niceleri haşrolup da gidiyor,Bu iki mundarların sevdasından. İki âlem böyle gelip giderler,Tâ ezelden ekilmiştir bu bider, (1)Bunlar arasında kaybolmş cevher,İki […]
Ağustos 22, 2019

(Essahî habîbullah), (1)

(Essahî habîbullah), (1)Sahîyi sever Allah;Sen kendine gel sahi!“Elbahîl aduvvullah”. (2) Sahîler eder himmet,Böyle dedi Muhammet,Bizlere nasibolsunSehavet gibi devlet. Cânân sever sahîyi Halleridir çok iyi;Dost, sahîyi kucaklar,Her […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın gelir ise hoş olur başım

Aşkın gelir ise hoş olur başımBütün âlem benim hep can yoldaşım,Kimse ile yoktur benim savaşımAlemlerin rengi benim neyime… Aşkı görür isem gönlüm şen olurBilinmedik haller ediyor […]
Ağustos 22, 2019

Bir hâl eyledi zuhur,

Bir hâl eyledi zuhur,Dilber karşımda durur,Ağlarım, gözüm yaşıYedi derya doldurur. Der: (niçin ağlarsın az?)Ben yanarım, eder naz;(Gözünden çıkan yaşlarBir kaşığı doldurmaz…) Bu, bir aşkın belâsı…Beni gösterir […]
Ağustos 22, 2019

Benlik gider gam ile,

Benlik gider gam ile,Bu kadar gelir dile…Kim bu aşka düştüyse,Denen, onunla bile (1) Yokluktan olur vahdet,Fakat zordur bu zillet…Dostum! seni arıyorHep yetmiş iki millet. Seninle bir […]
Ağustos 22, 2019

Yine beni ah aldı,

Yine beni ah aldı,Bu gönül gama daldı,Yar aklıma düşünceGözüm yollarda kaldı. Bakar, yolunu bekler,Zây’olur mu (1) emekler…Benim bu feryadımaAcımaz mı melekler?.. Ağlar benimle bile (2).Onlar da […]
Ağustos 22, 2019

(Dost ili)nden geldim garip…

(Dost ili)nden geldim garip…Yaradanım! sen ol sahip;Bir (Kâmil) (1) zuhur eyleseBir çokları eder tâyîb. Ehli olan eder ikrar,Hazmetmiyen eder inkâr;Görmiyenlerin gözündeFekkedilmemiş mühür var. İnkâr eder onun […]
Ağustos 22, 2019

Hayran oynayışına…

Hayran oynayışına…Sevda gelmiş başına;Herkese nasip değil,Garkolmuş gözyaşına. Akıyor, olmuş mercan,Onu arar cümle can;Canıma ateş koyduKâkulleri perişan. Herkese nasip değil,Anlatmak değil kabil;Kim o yüzü görürseHalleri olur tebdil. […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümü verdim Yâr’a

Gönlümü verdim Yâr’aİçinde yaptı yara;Kul olayım ben ona,“Aşk” merhemini sara. Sar da olayım ferah,“Hâl” e olayım âgâh;Beni uzak etmesin,Kesilmesin benden ah. Ahı gönlümü dağlar,Gözlerim durmaz çağlar,Ben […]
Ağustos 22, 2019

Biz bazı çekeriz ah,

Biz bazı çekeriz ah,Bazı oluruz ferah…Bu, (âşıklar devri) dir,Başından geçen âgâh; Hiç, gönül, tutmaz karar,Bazı semaya çıkar;Her taraflar nur olsa,Bazı o nur da sıkar. Bazı oluruz […]
Ağustos 22, 2019

Siz acıyın kardaşlar,

Siz acıyın kardaşlar,Yâr, gönlümü ataşlar;Dışım serin duruyor,İçim yanmağa başlar. Ben sevince Dilberi,Ateş koydu içeri;Ben nasıl anlatayım,Yanarım çoktanberi. Anlatamam hâlimi,Yoldaş tutayım kimi?Anlatsam ateş alırBeden denilen gemi. Atar […]
Ağustos 22, 2019

Oynuyor iki deli,

Oynuyor iki deli,Birbirinde var beli;Kolları sallanırkenNağme veriyor eli. Aşka gark olmuş canı,Terk etmişler cihanı;Biri öyle deli kiElinde var fermanı. Eline almış, gider,Gayri ef’âli nider…Bir güle âşık […]
Ağustos 22, 2019

İyi bakın değirmene,

İyi bakın değirmene,Kahveyi çekiyor yine;Kahveyi çektikten sonraYapışalım aşk ipine. Dosta gidelim oradan,Bizi çıkarsın aradan;Bizde bu varlık var iken,Nasıl görünsün Yaradan?.. Göstermez, varlık perdesi…Candan duyulur mu sesi?Bütün […]
Ağustos 22, 2019

Yanarım hasretinden,

Yanarım hasretinden,Ateşe düştü beden;Ben aşk derdine düştüm,Derman isterler benden. Bana bu aşk ne eder?Durmaz eder derbeder;Gelip de yaka yakaCandan koymadı eser. Bir çare bulamadım,Viran oldu bünyadım;Ben […]
Ağustos 22, 2019

Bir gün açar karanfil,

Bir gün açar karanfil,Hâlini eder tebdil;Şark ile garba kadarİlân eder cümle dil. Bu karanfil hiç solmaz,Dökülüp toprak olmaz;Ona hizmet etmiyenKokusunu alamaz. Boşa eder ittiha (1),Ehline verir […]
Ağustos 22, 2019

Zulüm olmazsa görülmez adâlet,

Zulüm olmazsa görülmez adâlet,Hiç terbiyeye kalıyor mu hacet?..Küffarlara ne eyledi Muhammed?Böylece her şeyler Haktan denilir. Her şeyler yapılmış yerli yerince,Celâl inkâr edilir mi görünce?..Bilgileri sahibine verince,Böylece […]
Ağustos 22, 2019

Yarabbi, imdat senden,

Yarabbi, imdat senden,Dilenir murad senden;Aşk gelse kabul olur,Bütün her hacet senden. Bizlere ver terahhum,Ver, eyleme sen mahrum;Yalvarırız, kabul et,Boynum eğri dururum. Ben yalvarırım sana,Sen aşkını ver […]
Ağustos 22, 2019

Bu deryanın yoktur haddü pâ-yânı,

Bu deryanın yoktur haddü pâ-yânı,Gül bezenmiş, görünmüyor dört yanı,Görünürse âşık eder insanı;Görmek için canı vermesi gerek,Canı verip, onu görmesi gerek. Çok sayılsa, bitmez dalga adedi,Dalga sayan […]
Ağustos 22, 2019

Kahve koysalar fincana,

Kahve koysalar fincana,Burada verseler bana,Ölüleri canı için Ben içerim kana kana. İçer, gelirim iştaha,Dua eylerim Allaha.Ölmüşlerinin canına,İçer, okurum fâtiha. Bütün ruhlarına geçer,Kim ki bu kahveden içer;Sıra […]
Ağustos 22, 2019

Bu kuvvet geçe ele,

Bu kuvvet geçe ele,Sen verdin Cebrail’e;Nefse galip olmaya Yapayım mücadele. Benimle karşılaşa,Çarpışayım başbaşa,Kanını akıtayım,Bulansın dağa, taşa. Kendini bulamasın,Benimle kalamasın,Bu hakkın kılıcınıKimseden alamasın. Onu edeyim zebûn,Daima olsun […]
Ağustos 22, 2019

Ömür sayılı merdivan,

Ömür sayılı merdivan,İner, çıkar bütün cihan;Gaflet ile geçen düşer,Aman gözlerim sen uyan. Kimi çıkar, kimi iner,Doğruca geçmektir hüner;Gaflet ile yanan ışık,Sabahı bulmadan söner. Uyanık olanlar geçer,Hayat […]
Ağustos 22, 2019

Toprak altında tohum,

Toprak altında tohum,Çok kalsa, olmaz mahrum;Nice tohumlar düştü,Toprak oldum dururum. Çok sabır eden biter,Kendine sabır yeter;Yeter ki gül ol da bit,Her yandan bülbül öter. Düştüğün toprağa […]
Ağustos 22, 2019

Yine kan oldu dîde,

Yine kan oldu dîde,Yârını arar, nerde?..Arıyanlar buluyor,Böylece gide gide. Arıyan, olmaz mahrum,Daima der: bulurum;Lutfeyliyecek vakıt,Evvelâ eder zulüm. Hakkın emridir mekir,Bilenlere etmez kir;Dosta yapışanlaraYaklaşmaz Münkir, Nekir. Eğer […]