Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Yanarım gündüz, gece

Yanarım gündüz, geceBilmem ki bu hal nice…Her yanım ateş olurYar aklıma düşünce. Bilmem bana ne olur…Her yanım sıhhat bulur;Kim bu aşka düşerse,Benlikle gider onur. Yokluk olunca […]
Ağustos 22, 2019

Neler verdin Eyyub’a…

Neler verdin Eyyub’a…Sabır olmuştu baba; (1)Kurtlara yenenlerinEmeği olmaz heba. O kurtlar cana geçer,Yerken kanını içer;Kim ki kurda yenirseÂşık olmaz mı hacer… (2) Fakat edilir iğva,Tutulan eder […]
Ağustos 22, 2019

Çok zahmet çekmiştir Lût,

Çok zahmet çekmiştir Lût,Sözü kulağında tut;Onun bedduasınıKabul eyledi Mâbud. Mûsâ çekmiştir neler…Uyarlardı, bilseler…Peygambere uyanıO Dilber gayet sever. Muhammed etti ikmâl,Bu hallerden ibret al;(Emre) bu kadar bilir:Girdiğin […]
Ağustos 22, 2019

Bir cigara ver bana,

Bir cigara ver bana,O, benim gibi yana… (1)Ağzımdan çıkan duman,Şarkı, garbı dolana. (2) Dolansın etsin aşıBüyüyüp tutsun arşı…Âşık gönlü, Balk (3) şehri…Gül satar orda çarşı. O […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar medhetsek, az…

Ne kadar medhetsek, az…Hakikat hiç pas tutmaz;Bu “gönül ağacı”ndaHer kuş yuva yapamaz. Birçoğu konar, kaçar,Ayağı yanar naçar;Yapar bindebirisi…Seyredin, çok hikmet var. (Sabır) gerek evvelâ,Yardım eylesin Mevlâ…Sabırı […]
Ağustos 22, 2019

Bu âlemde neler var…

Bu âlemde neler var…Gelip kurmuşlar pazar;Her biri bir renk ileAlıp geri satarlar. Alıp ediyorlar kâr,Ortada yok hiç zarar;Bu pazarın içindeHerkes rengini arar. Ediyorlar pazarlık,Herkes görmez: karanlık…Alıp […]
Ağustos 22, 2019

Hazan oldun sen, sallan,

Hazan oldun sen, sallan,Fakat aşk ile hallan; (1)Bu aşk Haktan lütuftur,Gelse, yerine kullan. İlim sahibi bilir,Aşk, bilenlere gelir;Her arzuyu terk eyle,Yüzünü Dosta çevir, Ziyası yüze vursun,Parlaklıkları […]
Ağustos 22, 2019

Neler gösterdi devran…

Neler gösterdi devran…Durmaz döner her zaman…Can ciğer feda olsun,Bir kerre oldum hayran. Neyleyim, elde değil,Ayrılmak olmaz kabil;Varıp haber getirir,Biz yanınca, Cebrail. Daim dinler Mîkâil,Koku alır İsrâfil;Hiç […]
Ağustos 22, 2019

Seni kaplamış küre, (1)

Seni kaplamış küre, (1)Her gözler nasıl göre…Her gözden bakan sensin,Yok olmalı bir kere. Girmek lâzım havuza,Havuz görünür kaza;Beden girmez, ruh girer,Bu sözü yokluk yaza. Havuz görülür […]
Ağustos 22, 2019

Hakkın nice hikmeti var…

Hakkın nice hikmeti var…Verdiğinden gelmez zarar;Bir yandan kırar kemiği,Bir yanından varır sarar. Akıl yeter mi lutfuna…Teslim olmak lâzım ona;Her türlü devleti verir,Acı, tatlı, âşıkına. Sırrına yetmez […]
Ağustos 22, 2019

Garibim Dost ilinden,

Garibim Dost ilinden,Mahrumum kuş dilinden;Hidayeti olmazsaNe gelir kul elinden. Kuvvet verirse eğer,Ceryanı gelir, değer;Bu devir uzak olsa,Bir taş imişim meğer. Hidayet eyle taşa,Varıp sana ulaşa;Yalvarırım Dost! […]
Ağustos 22, 2019

Merhamet et ihvana,

Merhamet et ihvana,Yalvarıyorlar sana;Bilirim red eylemez,Kim ki gelir Sultana. Onlarda çoktur ihsan,Ediyorlar her zaman;Sen bizi reddeyleme,Medet Cânânım, aman… Üryan geldik kapına,Bizler âşıkız sana;Üryan ol da sen […]
Ağustos 22, 2019

Nasıl bulayım felâh…

Nasıl bulayım felâh…Düzen, döndüren, Allah…Ayıkıp anlıyanlarDurmadan ediyor âh. Bu düştü sehmimize, (1)Dost lutf eyledi bize;(Emre) bir katra ikenAşk, döndürdü denize. (1) Sehim = hisse. 17.6.1945
Ağustos 22, 2019

Çokları eder inkâr,

Çokları eder inkâr,Bizde Dostun aşkı var;Bu benim yanık âhımAşkın ehline yarar. Alır da olur ferah,Çünkü sevgisi essah; (1)Derdimi kimse bilmez,Her hâlime o âgâh. Ben kan ağlarsam […]
Ağustos 22, 2019

Efgan ettirdin Mevlâm!

Efgan ettirdin Mevlâm!Gözünden verdin ilham;Ateşlere düşürdün,Niçin acıman (1) Leylâm?.. Ciğerimi çürüttün,Hasretine yok mu son?Beni eyledin Mecnun,Baktın, gözleri yorgun! Candan bakıyor mahmur,Canım orda yanıyor;Kaşın ile kirpiğinKalbime basıyor […]
Ağustos 22, 2019

Gönül! bu hâli bırak,

Gönül! bu hâli bırak,Sana düşmandır nifak;Kur’anda demedi miAhmede uyana, Hak?.. Bir hâl öğretti Ahmed,Dinle, eyle merhamet;Kendine yaklaştıran,Birbirine muhabbet. “Hâl”, muhabbetten doğar,At nifakı, sende var;Atarsan bir aşk […]
Ağustos 22, 2019

Tatlı canını bırak!

Tatlı canını bırak!Âşıkına söyler Hak;Bu tadı nasıl duysun,Dostum, bozulmuş dimağ?.. Hiçbir lezzetten duymaz,Benliği elden koymaz;Ben neyleyim o, (Emre),Dışı özüne uymaz. Duyulan mürşit sözü Âyîne olur gözü;Bütün […]
Ağustos 22, 2019

Duymak lâzım hitaptan,

Duymak lâzım hitaptan,Kurtulmalı hicaptan;Allah bir söz söylediBir delice araptan. Duyup da terk etmeli,O, Haktır, deme deli;Bütün evliyaullah Birbirinde eli. Hep olurlar haberdar,Onlar elele tutar;Durmaz öğüt verirler,Fakat […]
Ağustos 22, 2019

Yine yakar Allahım,

Yine yakar Allahım,Onun içindir âhım;Ben yanarım, gam tutmam,Yok olursam ferahım. Ezelden verdim ikrar,Yanar dururum nâçar;Azrail pençe atsaGözlerim onu arar. Çıksa can, onu bulur,Ölürsem de gelmez zor;Benim […]
Ağustos 22, 2019

Bizdeki bu “hâli beşer”,

Bizdeki bu “hâli beşer”,Emel kuyusuna düşer;Gönül döşer yer yüzüne,Bazı, eflâklere göçer. Bazı bu cihana sultan,Bazı ayakları yayan;Bazı bir dilenci olur,Bazı durmaz eder ihsan. Ne kadar söylesek, […]
Ağustos 22, 2019

Görünüşün düş müdür?

Görünüşün düş müdür?Âşıka gülüş müdür?Dışardan kan ağlarsın,Gönülden cünbüş müdür? Anlat, olayım ferah,Lutf et saçları siyah!Gönüller yarasınaSensin manevî cerrah. Ölürler sen olmasan,Bakıp çare bulmasan;Her yandaki dertlilerSenden alırlar […]
Ağustos 22, 2019

Saçların oldu nikap,

Saçların oldu nikap,Kaldır, görünsün mihrap;Ehline âşikârdır,Oradan alır hitap. Daim tesbihi sensin,Gören, hem görünensin,Âşıkının gözündeDevran edip dönensin. Açar manevî güller,Secde eder bülbüller;Gam çeken Yakup görse,Dostum, yüzünü, güler. […]
Ağustos 22, 2019

Dilberim, sen ne yaptın?

Dilberim, sen ne yaptın?Baktın, gönlümü kaptın;Bülbülüm, sen şahinsin,Avladın, beni çarptın. Ben takıldım pençene,Eridim döne döne;Yetmez mi sıktıkların,Kanım akıyor yine. Rahm eyle, bana acı,Affeyle ben muhtacı;Eğer ben […]
Ağustos 22, 2019

Kahve Yemen’de yetişir,

Kahve Yemen’de yetişir,Biribirine bitişir;Kökü toprakta, tükenmez,Allah ateş versin, pişir. Torbasında bereket var,Tükenmez, durmadan artar;Suçum var diye korkma hiç,Sen dile, affeder Gaffar. Suçunu bil, Hakka yalvar,Suçlu olana […]
Ağustos 22, 2019

Bana ne eyledi Yâr…

Bana ne eyledi Yâr…Derde etti giriftar,Kalbime kanca taktı,Gözlerim onu arar. Yolum geçer oradan,Takdir etti Yaradan…İki cihan görünmez,Gözümü boyadı kan. Herkesin bir derdi var,Durmaz, çare ararlar;Gönlüme ateş […]
Ağustos 22, 2019

Dilârâ benim arzum,

Dilârâ benim arzum,Görünmez, yanmazsa mum..Bu aşka tutulanı,Sahibi etmez mahrum. İbrahim Hakkı Erzurum, (1)Yanmış, olmamış mahrum…Ben bir ateşe düştüm,Allah, yanar dururum. Sözleri Hakka lâyık,Anlaşılıyor, açık;Bütün âlim toplansa,Onlar […]
Ağustos 22, 2019

Bu kahve ne güzel pişer,

Bu kahve ne güzel pişer,O da içer beşer beşer;Bu kahveden kim içerse,Ayılır, toprağa düşer. Hakka teslim eder canı,Toprakta bulunur Cânânı;Toprağa minnet edeninHer yana varıyor şanı. Her […]
Ağustos 22, 2019

Muhammettir canlar canı,

Muhammettir canlar canı,Diriltti cümle cihanı;Bizlerden doğdu ihtiyaç,Himmet et, geldi zamanı. Yanıyoruz, uyan artık,Hasret oldu bütün âşık;Durmayız seni bekleriz,Âşıkların gönlü açık. Seni beklemektir niyet,İstiyoruz senden himmet;Gel de […]
Ağustos 22, 2019

Sen bizi ettin ihyâ,

Sen bizi ettin ihyâ,Mümine verdin hayâ,Parmağı vurdun aya,Gel yetiş yâ Muhammed! İki cihan güneşi,Hakikatın dervişi,Yoktur sen nurun eşi,Gel yetiş yâ Muhammed! Şefkat et ki uyana,Hak emrini […]
Ağustos 22, 2019

Bir şişe, iki kaşık,

Bir şişe, iki kaşık,Vuralım, etsin şık şık…Deblekle şişe sesi,Birbirine karışık… Bazı düşeriz gama,Ondan sonra ilhama,Bin yıl tarif etseler,Bu hâl ermez hitama. Boyundur sanki selvi,Senden kovarsan devi;Sultana […]
Ağustos 22, 2019

Oynarken boyun büker,

Oynarken boyun büker,Eğer görse ah çeker;İki cihan tutuşurDilber görünse eğer. Derhal kopar velvele,Böylece gelir dile;Gören teslim ediyorCanını azraile. Yol buluyor oradan,Kucaklıyor Yaradan;Kim ki yüzünü gördüDerhal çıkar […]
Ağustos 22, 2019

Gelsin bâdeden içen,

Gelsin bâdeden içen,Bu meyhaneye göçen;Kabrim yol üstü olsunSeyretsin gelen, geçen. Kimseler âgâh değil,Anlatmak olmaz kabil,Ateşe düştü, yanarYanınızda İsmail. Yanıyor için içinPerilerle bile (1) cin;Benim bu ateşimiKimseler […]
Ağustos 22, 2019

Aşkı kime yar eder,

Aşkı kime yar eder, Hiç tükenmez vâr eder;Yüzünü gören âşık,O, terki diyar eder. Bütün gönüller gezer,Kendisi olur Dilber;Her yana iz bırakırHak yuvasına göçer. Durmadan eder hicret,Ehline […]
Ağustos 22, 2019

Biz düştük Dost derdine,

Biz düştük Dost derdine,Davet edildik yine;Dost akıla girinceAşka tutulduk yine. Kaçayım, derim, sarar,Her kuvvet kendinde var;Yüzünü görem, derim,Ateşten nikap tutar. Ateş tutulmuş siper,O, yandığımı ister;Cânânım! gel, […]
Ağustos 22, 2019

Aşk ilinden ceryansın,

Aşk ilinden ceryansın,Tut da bedenim yansın;Her göz göremez seni,Sen yanana ayansın. Sana âşık her insan,Sana bulunmaz lisan;İbrahimle yananaNasib ettin gülüstan. Bu yol oradan vara,Gidenler düşmez dara;Sabıra […]
Ağustos 22, 2019

Benden bana durmaz seyran ederim

Benden bana durmaz seyran ederimBeni seyredeni hayran ederim;Dostun hayranını kurban ederimYokluktan tecelli eyledi bu hâl. Bu hâle düşenler kendine gelmez,Dünya, âhiretin hâlini bilmez,Bu âlemden giden hiç […]
Ağustos 22, 2019

Ölüm, ölüm denen, yoklukmuş meğer,

Ölüm, ölüm denen, yoklukmuş meğer,Secde eden başlar, yokluğa değer,Bütün varlık ordan gelirmiş meğer,Her vârın anası yokluk değil mi?.. İbret ile bakın bütün âleme,Bu yokluktan gayri başka […]
Ağustos 22, 2019

Ben dört unsurdan bir saray kurarım

Ben dört unsurdan bir saray kurarımGelsin de otursun benim DildarımBütün âlemlere hükmünü sürsün,Fermanım elimde, ona sunarım. Hüküm sürmekte o olsun vekilim,Beni sevdi, ondan ayrı değilim;Ben bülbülüm, […]
Ağustos 22, 2019

Edecektim seni medh,

Edecektim seni medh,Bu kadar oldu kısmet…Kahve geldi içelim,İçtikten sonra seyret. Eğer medhetsem, soğur,Geldi, meydanda durur;Yüzüne seyredersemHançeri cana vurur. Susar âşık kanına,Zalim, kıyar canına;İyi bak, ateş olmuş,Yaklaşılmaz […]