Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Her biri bir renk ile,

Her biri bir renk ile,Olurlar bizim ile;Taşlara nazar etsekVallahi gelir dile. Söyler de olur mesut,Bu haller bizde mevcut;Bu hali tahrik eden,Bilmiyorum hangi put… Dört unsurdan yapılır,Müstahaktır tapılır;O put dilsiz olmalı,Dillenirse kapılır. Put dilsiz olur âdet,Olsa, olur ibadet;Durmayız methederiz,Bilenlere ne hacet… O öğülen bir çiçek…Hele açılsın görek… (1)Onun açılmasınaÇok çekeriz biz […]
Ağustos 22, 2019

Bakayım dedim fala,

Bakayım dedim fala,Yandık düştük bu hâle;Bilgiler senin olsun,Aşkın bizlerde kala. Şükür olsun aşkın var,Koymadı bizde karar;Dünya hâli gelirse,Zevk gider, bizi sıkar..(1) (1) Yarım kalmış bir doğuş.
Ağustos 22, 2019

Al eline kalemi,

Al eline kalemi,Yaz bakalım âlemi;Gökten melekler gelse,Bilmez benim hâlimi. Bu bir gizli define,Bize açıldı yine;Bizdeki aşk ateşiAcep nasıl söyüne. (1) Yanar Âdem’den beri,Gösteriyor cevheri;Yabancılar bakarsa,Yanar kalmaz eseri. Bu ilim, bizden bizeAslâ gelmiyor söze;“Mâni”de gizlenirken, (2)Yanınca çıktı yüze. Görünüyor, çok şükürSeni hiç göremez kör…Âşık sükût etmeli,Bu bir kanun: olmaz hür. (Emre) […]
Ağustos 22, 2019

Ben neyleyim, şaşırdım,

Ben neyleyim, şaşırdım, Aklımı hep kaçırdım;Âr ü namus gidinceDostu iline aşırdım. (1) Gitse kibirle riya,Gelir edeple hayâ;Edep olan gönüleDolar aşk ile derya. Böyle olur evliya,O ziya verir aya…Bütün ırmaklar aksaDerya mümkün mü doya… Aşksız bu işler olmaz,Aşksız olanlar durmaz;Dünyanın suyu aksa,Gine o deniz dolmaz. Kendisinden kendine,O derya dolmaz yine;Bütün sular […]
Ağustos 22, 2019

Geziyor diyar diyar,

Geziyor diyar diyar,Takdir etmiş ona Yâr…(Emre) bir hâle düşmüş,Bütün dertlerden duyar. (1) Gezip de merhem arar,Bulup yaraya sarar;Yaralı olan yürek,Sızılar, tutmaz karar. Kavuşmak, (2) olmaz kabil,Dosttan olmazsa fitil; (3)Zerre âşikâr etsem,Bana taş atıyor el. (4) (Yara) dan versek haber,Yanarsınız beraber.Bu aşka yanmayıncaKokudan gelmez eser. Sen (Emre), yan, koku al,Nene lâzımdır […]
Ağustos 22, 2019

Aşk ile çalsam, öter,

Aşk ile çalsam, öter,O zevk bizlere yeter;Zevkimiz derya oldu,Ne tükenir, ne biter. Böyle geçiyor her gün,Bugün yapalım düğünÂşıkların zevkiniGelip geçenler görsün. Nasibeyledi Allah,Çok zamanlar çektik ah,Gam geldi, hicran gitti,Şimdi eyledi ferah. Çok zaman çektik hicran,Kalbimizden aktı kan;Yaralar şifa buldu,Biz zevk edelim her an. Toprak olunca gönül,Yetişti, açıldı gül;Çeşit çeşit renginiGördü, […]
Ağustos 22, 2019

Biz Allaha olunca kul,

Biz Allaha olunca kul,Bizim ile olur meşgul.Elde ateş olmaz iseTemiz olmaz bizlere yol. Bu ateşten yanar diken,Serbest yürür burdan giden;Renklerden kurtarır bu aşk.Aşka kul ol, sonra güven. İnsan büyür düşe düşe,Yürüyüp Dosta, görüşe;Hak şeytana emreylemiş;Bu yollara tuzak döşe! Onun kârı (1) daim hile,Eğer yansa, kalmaz belâ;Âşık yolu ordan geçer,Dayananlar Dostu […]
Ağustos 22, 2019

Bazı bu hava bulanır,

Bazı bu hava bulanır,Bulut havada dolanır;Bu gizli esrarımızıEhli olanlar kullanır. Bu, bir sevdanın havası,Birçoğunu eder âsi;Temizleri kabul eder,Evliyaların Hudâsı. Ehli olsan verir devlet,Nâehline, gelir illetHeves edip gelmek ister,Senin için eder minnet. Herkes der ki; “hâlim doğru!”,İçten içe olur uğru; (1)Bu, bir sevda deryasıdır,Aşkın elindendir zoru. Anca (2) bunu aşk taşırır,Derhal, […]
Ağustos 22, 2019

Candan yuva yapayım,

Candan yuva yapayım,İçine nur çarpayım;Elbisemi giydirip,Gece gündüz tapayım. Yanına gül döşeyim,Kokusunda pişeyim;Eğer sadık olursaO gönüle düşeyim. Nurlar ile bezeyim,Hep beraber gezeyim.Kendisiyle kül olup,Gözyaşile özeyim. (1) Yapayım nurdan bina,Seveyim kana kana;Benden ayrılmaz ise Canı vereyim ona. Her daim beni görsün,Durmayıp safa sürsün;Nurdan gönül şehrineAlıp canı götürsün. Beni edeyim teslim,Böyle feda olur […]
Ağustos 22, 2019

Yârım! duruşun minber,

Yârım! duruşun minber, Ordan verirsin haber.Aşk olmasa ayrısın,Gelse, olun (1) beraber. Bazı doğurur isyan,Bazı doğurur pişman; (2)Mutlaka birlik olur,Tayin olunmaz zaman. Bazı doğar karanlık,Bazı doğar aydınlık;Ebedî aşk gelirseHer vakit olur ışık. Birgün bu güneş doğar,Fakat biraz vakit var…Âşık Yârdan ayrılsaMaşûka seni arar. Sadıksa, arar, bulur,Görür, gönlü şen olur,(Emre) sen vâdeyledin,İkrarında […]
Ağustos 22, 2019

Gülüm, Dilberim, Canım!

Gülüm, Dilberim, Canım!Tahtta duran Sultanım!Kurda, kuşa hükmedenBelkıs’la Süleymanım. Canım, meleğim, hurim!Aşk içinden zuhurum!Daim seni görürüm.Cennetimde Vildanım! Anberim, sünbül, gülüm!Orda öten bülbülüm!Ben senden ayrılamamAteşe düşse canım. Gönlüm içinde mâhım!Tahtımda duran Şahım!Canım feda İlâhım,Aşk derdine dermanım! Ağzımın tadı balım!Aşka düşüren “hâl”im!Her düştükçe visalim!Dertlerime dermanım! Benim dertli hemdemim!Deryamda yüzen gemim!Eş olmakta sitemim!Benim hâl […]
Ağustos 22, 2019

Yar iline ben yürürüm,

Yar iline ben yürürüm,Yâr’ı düşümde görürüm;Vâdeyledim tâ ezeldenSeyrederek ben ölürüm. Orada kurarım mekân,Beraberim ben her zaman;İki cihanı unuttum,Fedâdır o Dosta vârım; Ben bu canımı yakarım,Hiç ayrılmak olmaz imkân,Gözüm bir yan görmez oldu,Hilâl kaşına bakarım. Beni Yâr’ın aşkı çeker,Ağzım bilmez balla şeker;Ben gözümü ayıramam,Beni öldürseler eğer. Aklımı aldın, gezerim,Söyleyip seni överim;Ölsem […]
Ağustos 22, 2019

Aşktan bulmadım kurtuluş

Aşktan bulmadım kurtuluşOlduysam gökte uçan kuş,Ben Dilbere ne edersem,Neyleyim, hiç gelmiyor hoş. Yanarsam gelir hoşuna,Neyleyim, yandım boşuna;Tâ ezelden karar olmuş,Bu hâl, âşıkın başına, Kaçarım başıma düşer,İçi Hâlik, dışı beşer;(Emre) gözü ayıramazEğer olur ise mahşer. 5.5.1945
Ağustos 22, 2019

Tarif edilsin dünya…

Tarif edilsin dünya…Kim durmuş doya doya?..Haktan gayriyi sevme,Seven, burda can koya. Sen yaparsın, yıkılır,“Benim!” denğ (1) burda kalır;(Malım!) dediklerini,Diğer sahibi alır. (2) Anla, sen verme meyil,Hakkın, kimsenin değil…Sen bu aşka düşünceSeyir ettin İsmail. Bu haller nene gerek…Kim kalmış burda direk?..Dosta davet edildin,Canından elini çek. O yola tut yönünü,Duydun davet ününü:Çalış, […]
Ağustos 22, 2019

Sen bekleme irfaniyet,

Sen bekleme irfaniyet,Bu hallere etme niyet;Aşkın ateşine yapış,Elinden tutar Muhammet. Sakın bu bilgiye dalma,İblis gibi yolda kalma,İleride mercan vardır,Yürü, gök boncuğu alma. Çok olanlar bahâ etmez,Çok hesap eyleme bitmez,Aşkta fani olmıyanlarYol nihayetine gitmez. Âşık ol, bunları unut,Ateşlerde görünmez kurt;Kur’anı hiç görmedin mi?Misal olmadı mı Mahmud? Okumadı burda ilim,Her dem Hak […]
Ağustos 22, 2019

Akıllar yeter mi ona…

Akıllar yeter mi ona…İblis olan eli suna;Kimin bir parmağı değseBaşı ile eli yana. Âşık görür kana kana,Görsem diye yana yana;Seherlerde bekliyenlerRastgeliyor her dem ona. Bu dertlere aşktır galip,Başka türlü yoktur tabib;Yanıp da kül olmayıncaMeydana çıkar mı sahip… Kendisinden olsun imdat,Kabul eylenilsin murat;Hep ona âşık olanlarHiç düşünmüyorlar hayat. Yanıp da geçer […]
Ağustos 22, 2019

Yedir de sen eyle helâl,

Yedir de sen eyle helâl,Sende kalmasın hiç vebal;Seyrettin mi sen Halil’i,Ateşlerden buldu visal. Aşkın ilinden mezunsun,Yoldan geldin, çok yorgunsunSenden sana söyler (Emre),Hangi saneme meftunsun? Eğer yakın gelse Suna’m,Ben canımı ona sunam…Ben bu aşka düşelidenBilmem nasıl geçer eyyam. Ben ona dönünce yönü,Fark edemem ayı, günü;Âşıklara sal üstünde (1)Gamdan yaparlar düğünü. Âşık […]
Ağustos 22, 2019

Aşk duysa çeker azap,

Aşk duysa çeker azap,Onlara açılmaz nikap;Bu akılla uğraşandaMümkün değil bitmez hesap. (Emre), sen Hak aşkına düş,Üryan ol da durma, görüş;Bu “aşk” tandır müşahede,Kolayca yorulmaz bu düş. Lezzetini alır tadan,Takdir eyledi Yaradan;Aşkın esrarını var, sorSen Mecnun ile Leylâdan. Biraz da seyretti Ferhad,Yoruldu etmedi rahat,Şirin sesini duyuncaDağı deldi o yedi kat. Aşkın […]
Ağustos 22, 2019

Hiç bu deblek kırılır mı?

Hiç bu deblek kırılır mı?Ortasından yarılır mı?Yüzü nurlanmış DilberinYok olmadan varılır mı? Var olmadan yokluk gerekAşka sarıl, çekme emek;Yol bu yokluktan geçiyorBöyle takdir etmiş felek. Âşıklara varlık yasakSen bir kere yok ol da bak;Fakat bu yol gayet zordurTenezzül et, sen bas ayak. Böyle yürür Hakka gidenİlim bilmez, aşktan öğren;Eğer var […]
Ağustos 22, 2019

Bu bir sevda deryasıdır,

Bu bir sevda deryasıdır,Garkolmıyanlar âsidir;Bu deryaya sahip olan,Âşıkların Mevlâsıdır. Âşık bu deryada gezer,Her yanını eder güzer; (1)Varlıklara muhit olan,Şekli bir “âdem” e benzer. Her tarafta döner şekil,Fakat bu, her adam değil;Âgâh olmak ister isenSen kendini sehpâda bil. Vâr olma, edersin inkâr,El uzatma, seni yakar;Yok olanı kabul eder,Var olana eder zarar. […]
Ağustos 22, 2019

Bu, bir (esrâr-ı sâhir) dir,

Bu, bir (esrâr-ı sâhir) dir,Bunu bilenler tâhirdir;Vâr olanlardan gizlenir,Âşık gözüne zâhirdir. O, ehline eder medetRezil eder, eder ibret;Bazısına ikram ederSevdiğine eder hiddet. Bazısına eder ikram,Bazısına çok verir gam;O hâle âşık olanaİki cihan, olur haram. Bu (aşk ili) kolay olmaz,Candan geçmiyenler bulmaz;Geç (Emre) bu varlıklardan,Varlığından kalmaz eser. 14.5.1945
Ağustos 22, 2019

Al eline Mushafı,

Al eline Mushafı,Söyledim gelen lâfı,Dört kitap tarif ederO öğülen “insaf”ı. (1) Oku, sen eyle tefsir,Nefsini eyle esir;Dört kitaba uyanaBu sözler eder tesir. Mümin olanlar uyar,Bu zevkten lezzet duyar;Doğruluğa uyanaO Kahhar nasıl kıyar… Sen uy, ederler ikram,Gayri söz bize haram;Şeriata uyanlar,Hergün ederler bayram. Kim ki günahtan kaçar,Sübhan, yüzünü açar;Kapıdan gir, seyreyle,Seni […]
Ağustos 22, 2019

Hiç ağzından gitmez tad,

Hiç ağzından gitmez tad,Çün ordan alır murad;Sevgiden yaralandı,Durmadan eder feryad. Teslim etmez âşıka,Yeter ki olsun şaka;Emin olmak istersenSen teslim ol Mâşûk’a. Yeter ki eyle razı,Oradan al Murazı;Hurufsuz, vasıtasızSana okunur yazı. Yokluktan oku ilim,Fakat de: ben değilim!Zahir ilim okuyan,Riyadan olmaz sâlim. Bizlerden gitse riya,Görürüz doya doya,Riyayı terk edenlerHep oldular evliya. Aç […]
Ağustos 22, 2019

Deryaya at katranı,

Deryaya at katranı,Eri de sonra tanı;Sarayda kul olanlarİyi tanır Sultanı; Yetiş o saraya gir,Yüzü Sultana çevir;Sultan ile olanlarYanında olur vezir. Bir zaman eder hizmet,Ona eder muhabbet;(Emre) değildir diyen,Tarif etmiş Muhammed. 15.5.1945
Ağustos 22, 2019

Yarabbi, gel sen kurtar,

Yarabbi, gel sen kurtar,Çok, nice hikmetin var;Sana âşık olanlarAşk ile seni arar. Her sadıklar bulmuşlar,Bulup da sen olmuşlar;Görüp fani olanlarHer gönüle dolmuşlar. Sende fani, sadıklar,Âşık olup ayıklar; (1)Senden nasıl zevk alsınRenk ile bulanıklar. Yanıp da durulmalı,Sana dönmeli hâli;Aşk ile fani olanHiç anar mı visali… Gönülde otursa Yâr,Daima seni tutar “Nur […]
Ağustos 22, 2019

Yeter ki bir kerre dokan, (1)

Yeter ki bir kerre dokan, (1)Süngünü dürt ki çıksın kan…Elde, dilde sen kuvvet bulSeyreyle ki nasıl irfan… Gönlünde otursun Dilber,Her yan, verir sana haber;O Dilberi aşk ile sev,Kimseler olamaz siper. Her yanları eder ayan,Fakat sen kahrına dayan;Eğer o tahttan inmezsen,Her vakit olun (2) Süleyman. Hayvanat hükmüne (3) girer,Ayna olur sana […]
Ağustos 22, 2019

Yârım! yüzünün alı

Yârım! yüzünün alıBana verdi bu hâli;Hiç sesini keser miYâr elinden yaralı?.. Feryat eder durmadan,İçine doldurur kan;Hep âh ile gark olurBir puta olan hayran. Çün göründü gözüne,Beni aldı hüzüne;Benim mahzun durduğum:Meftun oldum özüne. Beni bilmez ağyarlar,Görür, beni kınarlar;Sular ile söyünmez,İçerimde ateş var. Beni yaktı semender, (1)Gönlüm içinde döner;Denize atsalar da Bu […]
Ağustos 22, 2019

Açtı bu aşkın gülü.

Açtı bu aşkın gülü.Renkleri türlü türlü;Kokusu davet ederGüle âşık bülbülü. O öter güle güle,İster yanına gele;Âşık ona demeli,“Mâşuk gönlü”nde öle. O ala kokusunu,Terk ede uykusunu;Seyreyleyin âşıkıBilmez can korkusunu. Canını eder fedaYârından bekler edâ;Böyle âşık muradınKabul etmez mi Hudâ?.. Acır da eder kabul,Etmek lâzım tenezzül;(Emre) ye acır, verir,Sevdiği bir deste gül. […]
Ağustos 22, 2019

Kâh güller gibi açarım,

Kâh güller gibi açarım,Kâh bu âlemden kaçarım;Hâlime âgâh bulmadım,Bir hale düştüm, naçarım. Durmaz, ben yanarım her an,Bulmadım kendime akran;Bilmem ki ne bitmez hayat…Bu ateşten umar ihsan. Öldürür, tekrar diriltir,Âlemlere etti esir;Canım bu aşka düşeliHiç elimden gelmez tedbir. Yandım, tedbir unutalı,Yâr elinden aşk yutalı…Aşka düşen durmaz yanar,Böyle olur aşkın hâli. Âşık […]
Ağustos 22, 2019

Kefen gönderdin bize,

Kefen gönderdin bize,Biz biçtik kendimize;Her yanımız sen oldun,Görünmezsin her göze. Görünürsün sen sana,“Ben!” diyemem ben bana,Yokluktan hükmedersinCânân! iki cihana. Bilirim, oldun kutup, Ben zarfım, sensin mektup…İblis sana şirk koştu,Sen onu ettin matrut. Giyersin hırka, palas,Sevmezsin kumaş, atlas;(Emre), bildin, anladın,Sen bedeni soyun, as. Görenlere ol üryan,Görenler olur sultan;Sen bu hale düşünceSenden […]
Ağustos 22, 2019

Can verdik biz Hakka,

Can verdik biz Hakka,Yüzüne baka baka;Döndük şimdi, biz geldikBurda “alemi fark” a, Gördük yerli yerince,Gündüzü bilmek (1) gece;Her âlemi dolandık,Aklı hiçe verince. Aşka olunca teslim,Kaynadı bitmez ilim;Her kuvvet Dosta geçti,Nurlar saçıyor dilim. Bilmiyenler sanır söz,Her vakıt oldu gündüz,Ateşlerde, durma yan,Seni görsün âşık göz. Görsünler kana kana,Hep karışsınlar sana,Durma bu duayı […]
Ağustos 22, 2019

Aç yüzünü Cânan! hayran olalım,

Aç yüzünü Cânan! hayran olalım,Aşkı uyandıran bir hal bulalım,Gönül mülkünde biz bile kalalım,Hakikat âlemin seyran ederken. Durmasın, yıkılsın akıl bünyadı,Aşk gelince, gelsin ağızlar tadıBu aşkın ceryanı eder feryadı,Hakikat âlemin seyran ederken. Aklı terkedelim, bu aşk söylesin,Dilerim Mevlâdan, aşkını versin,Her âh eylemede sırrını dersin,Hakikat âlemin seyran ederken. Bu dünyanın tadı durmaz […]
Ağustos 22, 2019

Bu deblek bir çocuk işi,

Bu deblek bir çocuk işi,Aşka getirir dervişi;Bu aşk meyvası çok serttir,Kesmez âlemlerin dişi. Candan geçmelidir meğer…Doğrusunu desek eğer,Bil ki kıymet bilmiyenlerHepisi birikir, döver. Bilmeyip yanında gezer,Gezen birbirine benzer;Hakka derviş olanlarınFırsat bulsa başın ezer. Böyledir ötedenberi,Tahammülden al haberi;Diyar diyar sürmedi miİnkâr eden, Peygamberi. O oldu bizlere ibret,Anlayınca etti hicret;Her hale razı […]
Ağustos 22, 2019

Yine bizlere aşkı doldurdun sen,

Yine bizlere aşkı doldurdun sen, Biz yanınca, kalbimizde durdun sen;Senin hâlin hep bizleri kapladı,Ne aceptir, bizleri görürler ten. Aşka düştük, geçeriz hâlden hâle,Şükürler olsun, bize mekândır bâlâ…Yâr’ın zilifleri cana dolaştı,(Emre), sevdaları başımda kala. Baltalı köyü: 27.5.1945
Ağustos 22, 2019

Söz dedi Yunus Emre,

Söz dedi Yunus Emre,Kulak verin o pîre;Aşk sarınca söyledi,Şaşırdı birdenbire. Âşıklara gusül, hac,Olmaz, dedi, ihtiyaç;Namaz âşık nesine…Onlar bu aşka muhtaç. Âşık bilir mi zekât…Mâşûka ola murad;Hep hicaptır âşıka,Onlarda olmaz hayat. Bu sözlerden ibret al,Hiç aldatmasın hayal;Bilgiyi terk edeneSoran olur mu sual?.. Derler: Münkir, Nekir var,Bizler etmeyiz inkâr;Sakın (Emre) canlanma,Senden sual […]
Ağustos 22, 2019

Biz çok öğrendik ilim,

Biz çok öğrendik ilim,Çokça söyledi dilim;Dost yüzünü görünceOna eyledik teslim. Şimdi zevka düştük biz,Lâl olmuştur dilimiz;İlim yolu tükendi,Gaiboldu bütün iz. Görür, oluruz hayran,Ayrılmayız her zaman;Kimler bize uyarsaEderiz ona ihsan. İhsan hazinesi var,Bize kim olursa yar;Dolu aşk şarabınıElimiz ona sunar. İçenler eder visal,Verirsek âbı zülâl;İçen, ölüm bilir mi…(Emre), eyleme ihmal. 29.5.1945
Ağustos 22, 2019

Yârım geldi, bakıyor,

Yârım geldi, bakıyor,İçten içe yakıyor;Mahmur bakışı ileÇok ateş bırakıyor. Can gerektir, dayansın,O der: bırak ki yansın…Baktı, sarhoş eyledi,Gözüm nasıl uyansın… İsterim, uyanamam,Hasrete dayanamam;Eğer gözüm görmezse,Neyleyim basıyor gam. Nasıl olayım ferah…Yanıyorum ben billâh…Kimse hâlimi bilmez,Dertlerime o âgâh. Yanar idik bir zaman,Gözden dökerdik al kan;Derdimize ağlardıYer ile gök, âsüman. Beraber dağlar, taşlarMelek […]
Ağustos 22, 2019

Âdem dili söyler kuş!

Âdem dili söyler kuş!Sana tuzak kurulmuş;Sözünü (1) anlıyanaSöylediğin gelir hoş. Şeker sözlü papağan,Güzel söyler her zaman;Her daim neşelenirKuşun sözünü duyan. O her zaman yer şeker,Seyrettiğini över;Şeker gibi sözleriDinlense cana değer. Neşelenirse öter,Bize sevdası yeter;Girdiği gönüllerdeTürlü türlü gül biter. Görenler neşelenir,Seyreden, olur esir;Âşık isen İsmailYönünü ona çevir. (1) Senin sözünü. 30.5.1945
Ağustos 22, 2019

Veren sarhoş, alan sarhoş,

Veren sarhoş, alan sarhoş,Bir noktada kalan sarhoş,Gönülde saklı dilberiSarhoş olup bulan sarhoş. Seyir edip gören sarhoş,Can ona veren sarhoş,Sarhoşluk meyhanesine Sarhoş olup giren sarhoş. Yâr elinden içen sarhoş,Kendisinden geçen sarhoş,Bu âlemi terk eyleyipMeyhaneye göçen sarhoş. Bir sakiden çeken sarhoş,Canı ona eken sarhoş,Seyir eden ayılmıyor,Gülü sarhoş, diken sarhoş. Güller gibi kokan […]