Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Her biri bir renk ile,

Her biri bir renk ile,Olurlar bizim ile;Taşlara nazar etsekVallahi gelir dile. Söyler de olur mesut,Bu haller bizde mevcut;Bu hali tahrik eden,Bilmiyorum hangi put… Dört unsurdan yapılır,Müstahaktır […]
Ağustos 22, 2019

Bakayım dedim fala,

Bakayım dedim fala,Yandık düştük bu hâle;Bilgiler senin olsun,Aşkın bizlerde kala. Şükür olsun aşkın var,Koymadı bizde karar;Dünya hâli gelirse,Zevk gider, bizi sıkar..(1) (1) Yarım kalmış bir doğuş.
Ağustos 22, 2019

Al eline kalemi,

Al eline kalemi,Yaz bakalım âlemi;Gökten melekler gelse,Bilmez benim hâlimi. Bu bir gizli define,Bize açıldı yine;Bizdeki aşk ateşiAcep nasıl söyüne. (1) Yanar Âdem’den beri,Gösteriyor cevheri;Yabancılar bakarsa,Yanar kalmaz […]
Ağustos 22, 2019

Ben neyleyim, şaşırdım,

Ben neyleyim, şaşırdım, Aklımı hep kaçırdım;Âr ü namus gidinceDostu iline aşırdım. (1) Gitse kibirle riya,Gelir edeple hayâ;Edep olan gönüleDolar aşk ile derya. Böyle olur evliya,O ziya […]
Ağustos 22, 2019

Geziyor diyar diyar,

Geziyor diyar diyar,Takdir etmiş ona Yâr…(Emre) bir hâle düşmüş,Bütün dertlerden duyar. (1) Gezip de merhem arar,Bulup yaraya sarar;Yaralı olan yürek,Sızılar, tutmaz karar. Kavuşmak, (2) olmaz kabil,Dosttan […]
Ağustos 22, 2019

Aşk ile çalsam, öter,

Aşk ile çalsam, öter,O zevk bizlere yeter;Zevkimiz derya oldu,Ne tükenir, ne biter. Böyle geçiyor her gün,Bugün yapalım düğünÂşıkların zevkiniGelip geçenler görsün. Nasibeyledi Allah,Çok zamanlar çektik ah,Gam […]
Ağustos 22, 2019

Biz Allaha olunca kul,

Biz Allaha olunca kul,Bizim ile olur meşgul.Elde ateş olmaz iseTemiz olmaz bizlere yol. Bu ateşten yanar diken,Serbest yürür burdan giden;Renklerden kurtarır bu aşk.Aşka kul ol, sonra […]
Ağustos 22, 2019

Bazı bu hava bulanır,

Bazı bu hava bulanır,Bulut havada dolanır;Bu gizli esrarımızıEhli olanlar kullanır. Bu, bir sevdanın havası,Birçoğunu eder âsi;Temizleri kabul eder,Evliyaların Hudâsı. Ehli olsan verir devlet,Nâehline, gelir illetHeves edip […]
Ağustos 22, 2019

Candan yuva yapayım,

Candan yuva yapayım,İçine nur çarpayım;Elbisemi giydirip,Gece gündüz tapayım. Yanına gül döşeyim,Kokusunda pişeyim;Eğer sadık olursaO gönüle düşeyim. Nurlar ile bezeyim,Hep beraber gezeyim.Kendisiyle kül olup,Gözyaşile özeyim. (1) Yapayım […]
Ağustos 22, 2019

Yârım! duruşun minber,

Yârım! duruşun minber, Ordan verirsin haber.Aşk olmasa ayrısın,Gelse, olun (1) beraber. Bazı doğurur isyan,Bazı doğurur pişman; (2)Mutlaka birlik olur,Tayin olunmaz zaman. Bazı doğar karanlık,Bazı doğar aydınlık;Ebedî […]
Ağustos 22, 2019

Gülüm, Dilberim, Canım!

Gülüm, Dilberim, Canım!Tahtta duran Sultanım!Kurda, kuşa hükmedenBelkıs’la Süleymanım. Canım, meleğim, hurim!Aşk içinden zuhurum!Daim seni görürüm.Cennetimde Vildanım! Anberim, sünbül, gülüm!Orda öten bülbülüm!Ben senden ayrılamamAteşe düşse canım. Gönlüm […]
Ağustos 22, 2019

Yar iline ben yürürüm,

Yar iline ben yürürüm,Yâr’ı düşümde görürüm;Vâdeyledim tâ ezeldenSeyrederek ben ölürüm. Orada kurarım mekân,Beraberim ben her zaman;İki cihanı unuttum,Fedâdır o Dosta vârım; Ben bu canımı yakarım,Hiç ayrılmak […]
Ağustos 22, 2019

Aşktan bulmadım kurtuluş

Aşktan bulmadım kurtuluşOlduysam gökte uçan kuş,Ben Dilbere ne edersem,Neyleyim, hiç gelmiyor hoş. Yanarsam gelir hoşuna,Neyleyim, yandım boşuna;Tâ ezelden karar olmuş,Bu hâl, âşıkın başına, Kaçarım başıma düşer,İçi […]
Ağustos 22, 2019

Tarif edilsin dünya…

Tarif edilsin dünya…Kim durmuş doya doya?..Haktan gayriyi sevme,Seven, burda can koya. Sen yaparsın, yıkılır,“Benim!” denğ (1) burda kalır;(Malım!) dediklerini,Diğer sahibi alır. (2) Anla, sen verme meyil,Hakkın, […]
Ağustos 22, 2019

Sen bekleme irfaniyet,

Sen bekleme irfaniyet,Bu hallere etme niyet;Aşkın ateşine yapış,Elinden tutar Muhammet. Sakın bu bilgiye dalma,İblis gibi yolda kalma,İleride mercan vardır,Yürü, gök boncuğu alma. Çok olanlar bahâ etmez,Çok […]
Ağustos 22, 2019

Akıllar yeter mi ona…

Akıllar yeter mi ona…İblis olan eli suna;Kimin bir parmağı değseBaşı ile eli yana. Âşık görür kana kana,Görsem diye yana yana;Seherlerde bekliyenlerRastgeliyor her dem ona. Bu dertlere […]
Ağustos 22, 2019

Yedir de sen eyle helâl,

Yedir de sen eyle helâl,Sende kalmasın hiç vebal;Seyrettin mi sen Halil’i,Ateşlerden buldu visal. Aşkın ilinden mezunsun,Yoldan geldin, çok yorgunsunSenden sana söyler (Emre),Hangi saneme meftunsun? Eğer yakın […]
Ağustos 22, 2019

Aşk duysa çeker azap,

Aşk duysa çeker azap,Onlara açılmaz nikap;Bu akılla uğraşandaMümkün değil bitmez hesap. (Emre), sen Hak aşkına düş,Üryan ol da durma, görüş;Bu “aşk” tandır müşahede,Kolayca yorulmaz bu düş. […]
Ağustos 22, 2019

Hiç bu deblek kırılır mı?

Hiç bu deblek kırılır mı?Ortasından yarılır mı?Yüzü nurlanmış DilberinYok olmadan varılır mı? Var olmadan yokluk gerekAşka sarıl, çekme emek;Yol bu yokluktan geçiyorBöyle takdir etmiş felek. Âşıklara […]
Ağustos 22, 2019

Bu bir sevda deryasıdır,

Bu bir sevda deryasıdır,Garkolmıyanlar âsidir;Bu deryaya sahip olan,Âşıkların Mevlâsıdır. Âşık bu deryada gezer,Her yanını eder güzer; (1)Varlıklara muhit olan,Şekli bir “âdem” e benzer. Her tarafta döner […]
Ağustos 22, 2019

Bu, bir (esrâr-ı sâhir) dir,

Bu, bir (esrâr-ı sâhir) dir,Bunu bilenler tâhirdir;Vâr olanlardan gizlenir,Âşık gözüne zâhirdir. O, ehline eder medetRezil eder, eder ibret;Bazısına ikram ederSevdiğine eder hiddet. Bazısına eder ikram,Bazısına çok […]
Ağustos 22, 2019

Al eline Mushafı,

Al eline Mushafı,Söyledim gelen lâfı,Dört kitap tarif ederO öğülen “insaf”ı. (1) Oku, sen eyle tefsir,Nefsini eyle esir;Dört kitaba uyanaBu sözler eder tesir. Mümin olanlar uyar,Bu zevkten […]
Ağustos 22, 2019

Hiç ağzından gitmez tad,

Hiç ağzından gitmez tad,Çün ordan alır murad;Sevgiden yaralandı,Durmadan eder feryad. Teslim etmez âşıka,Yeter ki olsun şaka;Emin olmak istersenSen teslim ol Mâşûk’a. Yeter ki eyle razı,Oradan al […]
Ağustos 22, 2019

Deryaya at katranı,

Deryaya at katranı,Eri de sonra tanı;Sarayda kul olanlarİyi tanır Sultanı; Yetiş o saraya gir,Yüzü Sultana çevir;Sultan ile olanlarYanında olur vezir. Bir zaman eder hizmet,Ona eder muhabbet;(Emre) […]
Ağustos 22, 2019

Yarabbi, gel sen kurtar,

Yarabbi, gel sen kurtar,Çok, nice hikmetin var;Sana âşık olanlarAşk ile seni arar. Her sadıklar bulmuşlar,Bulup da sen olmuşlar;Görüp fani olanlarHer gönüle dolmuşlar. Sende fani, sadıklar,Âşık olup […]
Ağustos 22, 2019

Yeter ki bir kerre dokan, (1)

Yeter ki bir kerre dokan, (1)Süngünü dürt ki çıksın kan…Elde, dilde sen kuvvet bulSeyreyle ki nasıl irfan… Gönlünde otursun Dilber,Her yan, verir sana haber;O Dilberi aşk […]
Ağustos 22, 2019

Yârım! yüzünün alı

Yârım! yüzünün alıBana verdi bu hâli;Hiç sesini keser miYâr elinden yaralı?.. Feryat eder durmadan,İçine doldurur kan;Hep âh ile gark olurBir puta olan hayran. Çün göründü gözüne,Beni […]
Ağustos 22, 2019

Açtı bu aşkın gülü.

Açtı bu aşkın gülü.Renkleri türlü türlü;Kokusu davet ederGüle âşık bülbülü. O öter güle güle,İster yanına gele;Âşık ona demeli,“Mâşuk gönlü”nde öle. O ala kokusunu,Terk ede uykusunu;Seyreyleyin âşıkıBilmez […]
Ağustos 22, 2019

Kâh güller gibi açarım,

Kâh güller gibi açarım,Kâh bu âlemden kaçarım;Hâlime âgâh bulmadım,Bir hale düştüm, naçarım. Durmaz, ben yanarım her an,Bulmadım kendime akran;Bilmem ki ne bitmez hayat…Bu ateşten umar ihsan. […]
Ağustos 22, 2019

Kefen gönderdin bize,

Kefen gönderdin bize,Biz biçtik kendimize;Her yanımız sen oldun,Görünmezsin her göze. Görünürsün sen sana,“Ben!” diyemem ben bana,Yokluktan hükmedersinCânân! iki cihana. Bilirim, oldun kutup, Ben zarfım, sensin mektup…İblis […]
Ağustos 22, 2019

Can verdik biz Hakka,

Can verdik biz Hakka,Yüzüne baka baka;Döndük şimdi, biz geldikBurda “alemi fark” a, Gördük yerli yerince,Gündüzü bilmek (1) gece;Her âlemi dolandık,Aklı hiçe verince. Aşka olunca teslim,Kaynadı bitmez […]
Ağustos 22, 2019

Aç yüzünü Cânan! hayran olalım,

Aç yüzünü Cânan! hayran olalım,Aşkı uyandıran bir hal bulalım,Gönül mülkünde biz bile kalalım,Hakikat âlemin seyran ederken. Durmasın, yıkılsın akıl bünyadı,Aşk gelince, gelsin ağızlar tadıBu aşkın ceryanı […]
Ağustos 22, 2019

Bu deblek bir çocuk işi,

Bu deblek bir çocuk işi,Aşka getirir dervişi;Bu aşk meyvası çok serttir,Kesmez âlemlerin dişi. Candan geçmelidir meğer…Doğrusunu desek eğer,Bil ki kıymet bilmiyenlerHepisi birikir, döver. Bilmeyip yanında gezer,Gezen […]
Ağustos 22, 2019

Yine bizlere aşkı doldurdun sen,

Yine bizlere aşkı doldurdun sen, Biz yanınca, kalbimizde durdun sen;Senin hâlin hep bizleri kapladı,Ne aceptir, bizleri görürler ten. Aşka düştük, geçeriz hâlden hâle,Şükürler olsun, bize mekândır […]
Ağustos 22, 2019

Söz dedi Yunus Emre,

Söz dedi Yunus Emre,Kulak verin o pîre;Aşk sarınca söyledi,Şaşırdı birdenbire. Âşıklara gusül, hac,Olmaz, dedi, ihtiyaç;Namaz âşık nesine…Onlar bu aşka muhtaç. Âşık bilir mi zekât…Mâşûka ola murad;Hep […]
Ağustos 22, 2019

Biz çok öğrendik ilim,

Biz çok öğrendik ilim,Çokça söyledi dilim;Dost yüzünü görünceOna eyledik teslim. Şimdi zevka düştük biz,Lâl olmuştur dilimiz;İlim yolu tükendi,Gaiboldu bütün iz. Görür, oluruz hayran,Ayrılmayız her zaman;Kimler bize […]
Ağustos 22, 2019

Yârım geldi, bakıyor,

Yârım geldi, bakıyor,İçten içe yakıyor;Mahmur bakışı ileÇok ateş bırakıyor. Can gerektir, dayansın,O der: bırak ki yansın…Baktı, sarhoş eyledi,Gözüm nasıl uyansın… İsterim, uyanamam,Hasrete dayanamam;Eğer gözüm görmezse,Neyleyim basıyor […]
Ağustos 22, 2019

Âdem dili söyler kuş!

Âdem dili söyler kuş!Sana tuzak kurulmuş;Sözünü (1) anlıyanaSöylediğin gelir hoş. Şeker sözlü papağan,Güzel söyler her zaman;Her daim neşelenirKuşun sözünü duyan. O her zaman yer şeker,Seyrettiğini över;Şeker […]
Ağustos 22, 2019

Veren sarhoş, alan sarhoş,

Veren sarhoş, alan sarhoş,Bir noktada kalan sarhoş,Gönülde saklı dilberiSarhoş olup bulan sarhoş. Seyir edip gören sarhoş,Can ona veren sarhoş,Sarhoşluk meyhanesine Sarhoş olup giren sarhoş. Yâr elinden […]