Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Geldik oyun devresine,

Geldik oyun devresine,Kulak verdik Dost sesine;İki cihan düşman olsaHak âşıkının nesine?.. Onlar hiç edemez zarar,Bizde Allahın aşkı var;Âşıklara “aşk” tır “refref”,Hâil olur mu dört duvar… Yeter, […]
Ağustos 22, 2019

Hayran oldum kollarına,

Hayran oldum kollarına,Tepik vurmuştur ârına;Âşık olduğu Yâr için Hiç bakmıyor bu vârına. Yanınca, canından geçmiş,Bu dünyadan aşkı seçmiş;Sarhoş olmuş, ayılmıyor:Bâdeyi “Mahmur” dan içmiş. Yâr, daim duruyor […]
Ağustos 22, 2019

Ateş zıd olmuş suya,

Ateş zıd olmuş suya,Sahiptir ayrı huya;Birbirinin yüzüneBakmazlar doya doya. Biribirine düşman,Bakıp olurlar pişman;Bu âlem hep doludur,Ayrı ayrıdır insan. Karga ile bülbülü,Çalı ile bir gülü,Bir yere cem’ […]
Ağustos 22, 2019

“Şefîülmüznibîn” budur,

“Şefîülmüznibîn” budur,Baksa, bu aşk eder zuhur;Gönüle girmek isterse,Evvel, varır, bir ateş kor. Razı isen sen teslim ol,Eğer arı verse oğul,Koğana ateş verirler,O arıya söylerler: dol! Yakarlar […]
Ağustos 22, 2019

Her gözler eder seyran,

Her gözler eder seyran,Görenler durur divan;Seni gaflet bürümüş,Vakıt geçmeden uyan! Uyan da bırak seni,Dilber: “seyret, der, beni”;Kendi gizlenmek içinSiper eylemiş teni. Eğer görünse siper,Ordan görünür Dilber;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Yine gönül hallanır,

Yine gönül hallanır,Yâr elinde sallanır;Bu hâli bilmiyenlerBizlere muhallanır. (1) Vücuttan gitmeden pas,Hiç giydirilmez libas;Bu hâli seyredenler,Seyir eder, tutar yas. Kir giderse, parlar yüzLibas giyemez uyuz;Herkese giydirilmez, […]
Ağustos 22, 2019

Gam gider, hicran gelir,

Gam gider, hicran gelir,Vakıtsız, her ân gelir;Eğer yolunda ölsem,Tükenmedik can gelir. Misâli, bülbülde, bak,Konmuş, öter, gülde, bak;Gaafil göze görünmez,Yönünü dön, gül de bak. Cihanda yoktur misli,Âbıhayattır […]
Ağustos 22, 2019

Hadi bakalım Rahim! (1)

Hadi bakalım Rahim! (1)Sen de yan, ol İbrahim;Bu ateşe düşmedenNemrud’u öldürdü kim? Hicazı eyle bina,Gir de canı ver ona;O binaya kim girer,İlân olur cihana. Orda olunur […]
Ağustos 22, 2019

Göründü gözü karam,

Göründü gözü karam,Dünyayı etti haram;Yakam eline geçti,İstemem ki kurtaram. Gittikçe beni sarar,İçimden beni arar;Her tarafım bağlandı,Neyleyim, tutmam karar. Dilim geçti hükmüne,Yetiştirdi bugüne;Can, yürek ferah oldu,Dilim durmuyor […]
Ağustos 22, 2019

Lütfet sadıklarına,

Lütfet sadıklarına,Dahi âhüzarına;Dileriz senden, koyma,Bak, bugünü yarına. Aşk evinden söyledin,Bizleri mest eyledin;Ebedî ayılmayız,Aşktan hasta eyledin. Biz ayıkmayız hâlâ,Tenimiz burda kala;Perçemine tutuştuk,Bu başa oldu belâ. Perçemine tutuşanOluyar […]
Ağustos 22, 2019

Aşkını verdi Şâhım,

Aşkını verdi Şâhım,Kabul etti İlâhım;Firkat cana işledi, İçe geçti iştahım. İştah ile görüştüm,Görüştüm, derde düştümEğer Yâr ayrı olsa, Buna derler tam ölüm. Ötüyor “âhû kuşu”,İçten içe […]
Ağustos 22, 2019

Sen tutturdun afata,

Sen tutturdun afata,Hitam verdin hayata;Yüzünü seyir edenBilmem ki nasıl yata… Gözleri uyku tutmaz,Yaralanan unutmaz;Perçemine dolaşan,Bir gözler (1) uyku tutmaz. Bekler ki atsın şafak,Ateşe keser yatak; (2)Aklı: […]
Ağustos 22, 2019

Sizler bakın, içi dışına uymuş,

Sizler bakın, içi dışına uymuş,Bir söz için o bir (Kâmil) e uymuş;Elinde fermanı, âşıktır alan,Âşık olup libaslarını soymuş. Âr ile namusu eylemiş feda,Onun için nasibeylemiş Hudâ;Nasıl […]
Ağustos 22, 2019

Güvenme dünya sevene,

Güvenme dünya sevene, Kendi nefsini övene;“Hakikatte yok ol!” dersinDöner, övünür o yine. Doğru sözü etmez kabul,Duymağa etmez tenezzül;Alır da kokular dikenDeste deste versen de gül. Gülü […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkın hazinesi,

Bu aşkın hazinesi, Acep âşıkın nesi…Yedi yılda bir çıkarO definenin sesi. Gözler önünden gaip,Hâli onun acaip…Yabancı el sunarsaYakıp ederler kayıp. Olmak lâzımdır cesur,Eli sunmak gayet zor;Yeter […]
Ağustos 22, 2019

Bakışın yaraladı,

Bakışın yaraladı,Yüreğim kan ağladı;Beni yaralıyan Dost,Binbir söylenir adı. Cemali benzer kuşa,Aşkı kaynayıp taşa;Eğer yüzü görülseHiçbir şey gelmez hoşa. (1) Bugün eyledik vuslat,Ruhumuza geldi tad;Ceryanına tutulanDurmadan eder […]
Ağustos 22, 2019

Ateşine düştüm ben,

Ateşine düştüm ben,Küle kesti bu beden;Hakkın şehitlerine Lâzım değildir kefen. Görsem, dersin, bir kere,Bağlıyorlar zencire;Hâle razı olanaAllah sabırlar vere. Çekmek lâzım, ne çare…Böyle varılır (Yâr) a;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Âlemin Sultanısın,

Âlemin Sultanısın,Bilenin ayânısın;Biz bir soytarı olduk, Gören nasıl tanısın. Bu hâl olmuştur gömlek,Bize giydirdi felek;Evvel âhir, Hudâdanİsterdik böyle dilek. Şükürler, oldu kabul,Gönlümüzde açar gül;Makam burdan geçiyor,Gayet […]
Ağustos 22, 2019

Bize lâzımdır Hicaz,

Bize lâzımdır Hicaz,Orda kılalım namaz;Siz dinleyin bu sözü,Bu hâl her daim olmaz. Kulak ver, kendini at,Kabul olacak murad;Daim enginde (1) durur:Şimdi burda saltanat. Küçüldü, oldu nokta,Çünkü […]
Ağustos 22, 2019

Bozulmasın niyetin, (1)

Bozulmasın niyetin, (1)Kabul oldu himmetin;Arzu yerine gelir,Sabreylemek çok çetin: Verilmişdurur müddet,Bozulmasın bu âdet;Sen sabrında karar et,Fakat eyleme hiddet. Nasiptir İskenderun,Amma bir parça uzun;Sen gidersen, geliriz,Çalar, oynarız […]
Ağustos 22, 2019

Dinle, sen sesini kes,

Dinle, sen sesini kes,Bizlere geldi heves;Bu hevese düşünceBülbülle doldu kafes. Kafesten ötse bülbül,Neş’eleniyor her gül;Yârın güzel cemaliÂşıkları etti kül. Doğdu, etti tecelliParlaklığından belli;Leylâ yüzünden doğdu,Kays’ı eyledi […]
Ağustos 22, 2019

Yine geldi hayali,

Yine geldi hayali,Hak nurundan boyalı;Benim gözümden gitmezYâr’ın yüzünün alı. Yüreğime nakş olmuş,Resmi içine konmuş;Hak aynasına baktım,Yâr için rengim solmuş. Can da olsun armağan,Onu bekler her zaman;Aç […]
Ağustos 22, 2019

Yine çıkıyor zârım,

Yine çıkıyor zârım,Bütün sen oldun vârım;Bir dem sen ayrılırsan,Derde düşer, ararım. Ben ateşte dururum,Başıma taş vururum,Hasret hitam bulursa,Seni arar, bulurum. Benim gönlüm şen olur,Ebedî böyle durur;Bu […]
Ağustos 22, 2019

O top verilmiş âşıka,

O top verilmiş âşıka,O top götürüyor Hakka;O top yanar ateş gibi, Âşık olmıyanlar korka. Aşk olmıyan, (1) eder ikrah,Nurdur, görünüyor siyah;O topu aramak içinNice âşık gezdi […]
Ağustos 22, 2019

O top meydandadır, oynar,

O top meydandadır, oynar,Anca âşık olan arar;Nâehli eli vuramaz,Topunan (1) şehzade oynar. Babasından kalmış miras,Şehzadeler eder heves;O top küreye düşerse Dağdan, taştan çıkıyor ses. Top ile […]
Ağustos 22, 2019

Yâr yine doldurdu bâde,

Yâr yine doldurdu bâde,Nidem, eyledi iade;İçtim kararım kalmadı,Elimden gitti irade. Kadeh boyanmıştır kana,Verdi, içtim kana kana;İçenler iflâh olur mu…Vâdesi yeten dokana. (1) Aldım, elimde tutarım,Eğer emretse, […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk ediyor cebir,

Bu aşk ediyor cebir,Yandım, yüzünü çevir…Âşıkı öldürmeğeAllahtan almış emir. Elinde tutar ferman,Vurmak ister her zaman;Neylesin, vâdeylemiş,Gönül, olacak kurban. Vurmağa eder cebir,Yaradan! merhamet ver;Kuzuya kıyılır mı…Yüreği olmuş […]
Ağustos 22, 2019

Yârım getirdi uğur,

Yârım getirdi uğur,Yine aşk etti zuhur;Sıfatı uzak ise,Zatı canda duruyor. Bu makam hem yedi katGirenler eder berat;Hep mahlûkat sıfattır,Âşıkta duruyor zat. Varlık helâk olmalı, Sadece zat […]
Ağustos 22, 2019

Neyleyim Yâr fitne imiş,

Neyleyim Yâr fitne imiş,Kur’an dahi böyle demiş;O fitneyi görmek için Nice âşıklar can vermiş… Her göz bakamaz, kamaşır,Kim ki zülfüne dolaşır,Çok koşma ile varılmaz;Canını veren ulaşır. […]
Ağustos 22, 2019

Bizim kahve sürülse,

Bizim kahve sürülse,Sürüldüğü görülse,Ölsem de dirilirim,Sevdiğim Yâr’ım gülse. Ölsem, geri gelirim,Diriliğim bilirim;Sükût ederim derde,Ben anca (1) ona derim. Ondan şifa umarım,Hep odur benim vârım;Yanıyorum, gel, yetiş.Beni […]
Ağustos 22, 2019

Neyleyim, Dost aşkı var,

Neyleyim, Dost aşkı var,Canımı durmaz yakar;Verdi bir bade içtim,İkincisini sunar. Bakıyor dura dura,Kendi dönmüş mahmura;Âşıklara âdettir,O bâdeye el vura. Ateştendir o bâde,Ediliyor iade,Ölüme razı olan,İçmeğe eder […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar çekiyor âh,

Âşıklar çekiyor âh,Takdir eylemiş Allah;Perçemine dolaşan, Bulamıyor hiç felâh. Diyor ki: durma, dolan!Gülmez dolaşıp kalan;İki cihanı yakar,Eğer görülse o Can. O gönülden doğar gün,Görenler olur mahzun;İçeriden […]
Ağustos 22, 2019

Bu bir delice kardaş,

Bu bir delice kardaş,Bakıyor yavaş yavaş;Dost iline giderken,Deliler olur yoldaş. Hiç yürür mü akıllı…Beğenmez böyle hâli;Hep delillerin olurBu yollardan visali. Medet Yarabbi, ulaş!Ateşlere düştü baş;Seni gören […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşktan almış izin,

Bu aşktan almış izin,Sen gör de iyi sevin;Bu aşkta yok olanlarYanar, görünür miskin. Yürekten akıtır kan,Dosttan kim alır ferman;Kuzular gibi durur,Bazı da olur arslan. Hükmeder göğe, […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin gayet yorgun,

Gözlerin gayet yorgun,Noktayı gizliyen “Nûn”;Eğer âşikâr olsaHer gören olur mecnun. Fakat kalır mı kıymat…Gayet kıymetli âyât;Canından geçen okur,Görünse kopar afat. Görenler olur hayran,Âşıka lâzım derman;Her görenler […]
Ağustos 22, 2019

Bütün hâl bulur zevâl,

Bütün hâl bulur zevâl,Âkıl isen ibret al:Yaradandan gayrisi,Ârifler bilir, hayal… Ağyar geçer, Dost kalır,Bilenler ibret alır;Bu görünen gölgedeHükmünü süren: Nâsır. Hükmünde durur bura:İyi seyreyle Yâr’a:(Enelhakk) ı […]
Ağustos 22, 2019

Acep bu sesi kim duyar,

Acep bu sesi kim duyar,Yine beni söyletir Yâr…Korkarım beni bu hasretGezdirecek diyar diyar. Terk edecek bu mekânı,Dolandıracak cihanıGönlümü şen etmek içinSeyyah ettirecek canı. Gösterecek Şarka, Garba,Deryalara […]
Ağustos 22, 2019

Nasibeyledi Hudâ

Nasibeyledi HudâYine biz geldik “Yurd”a;Yârım doldurdu verdi,Mahmur olduk burada. Geçer mi bu mahmurluk…Ayıkmıya imkân yok;Kalbimi yaralıyor,Kirpikleri olmuş ok. Hiç geçmesin yarası,İstek değil çaresi;Ona gıda verilsinCiğerimin paresi. […]
Ağustos 22, 2019

Aşk deryasına düştüm ben,

Aşk deryasına düştüm ben,Nur oldu bu can ile ten;Dilerim iflâh olmasınAteşimize su serpen. Eli, ayağı kurusun,Hayatına verilsin son;Bizlere çirkin düşünen Kendinin başına olsun. Onlara olmasın nasipAşkı […]