Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Bize ne eyledi Yâr…

Bize ne eyledi Yâr…Dost oldu, bütün ağyar;Dedesi tef çalarsa,Halil ne güzel oynar… Eğer aşk verse Mevlâ;Gelse, etse istîlâ,Unuturuz cenneti;Acep bu dünyâ nola… Bu gönül neler ister…Kalmasın […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerine (1) hayranım…

Gözlerine (1) hayranım…Ateş oldu her yanım.Yakıyor beni hasret,Yüzünü döndür canım! Göreyim doya doya,Yüzü benziyor aya;Cihan zulmette kalırSenden almazsa ziya. Her yer olur karanlık,Göremez gözü açık;Sana hasret […]
Ağustos 22, 2019

Bu dert ettirmez sükût,

Bu dert ettirmez sükût,Dahi (1) dinletmez öğüt,Rahat etmek istersenDilediğin ahdi güt. Bu dert bir bahri umman,Dalgalanır her zaman;Dalgalanan denizdenKurtulur bindebir can. Bindebirdir kurtulan,Kurtulan olur sultan;Hâli ateşe […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk yakıyor bizi,

Bu aşk yakıyor bizi, Çünkü gösterdi izi;Şükürler olsun Dosta,Verdi nasibimizi. Bilgisiz ettik hizmet,Aşk bize oldu kısmet;Doğru teslim olanaAllah etmez mi himmet… Bizi yakıyor yine, Bakmayız el […]
Ağustos 22, 2019

Hacıbaba taralelli (1)

Hacıbaba taralelli (1)Geveze, durmaz dili.Yüzünü gösterince,Ne yapsın oldu deli. Görününce o Gâib,Her kuvvetlere sahip…Deli oldu bağlayın,Ateşten olsun bu ip. Bağlayın, çözülmesin,Kendisini bilmesin;Bu bizim zevkimizeAnlamıyan gelmesin. Böyle […]
Ağustos 22, 2019

Kadifeden mendilim

Kadifeden mendilim Yine aşk oldu dilim;İçimdeki ateştenAcep âgâh olur kim? Biz bakarız denize,Dalgası çıkar yüze;Biz dalgayı görürkenDibi görünmez bize. Görünür dalga gibi,Dalgayı yapar dibi,Böylece gark olunmazBitirmeden […]
Ağustos 22, 2019

Benim sevdiğim Dilber,

Benim sevdiğim Dilber,Candan gönderdi haber;Yine gönül ferahtır,Şükür, oldu beraber. Candan duydum sesini,Seyrettim hevesini;Yine eliyle sunduBu aşkın badesini. Sundu, elinde durur,Kendisi içmiş, mahmur;Kirpikleri ok olmuş,Bakar, kalbime vurur. […]
Ağustos 22, 2019

Bir “hâl” eyledi zuhur,

Bir “hâl” eyledi zuhur,Ben çok dedim: geri dur!Nidem, zamanı geldi,Hüküm aldı, durmuyor. Çıktı (Ye?cüc) le (Me?cüc)Cihana oldu gülünç;Sakın yaka tutturma,Kurtarması gayet güç. Geziyor sokak sokak,Ona izin […]
Ağustos 22, 2019

Ben sevgilimin derdinden

Ben sevgilimin derdindenGeçtim iman ile dinden;Senden ayrılalı beriHiç haberim yoktur “ben” den. Seninle oldum beraber,Kimseden gözlemem haber;Gizlersem, müşrik olurum;Vururlar, söylersem eğer. Bu esrar bozulur nasıl?Çamura kesiyor […]
Ağustos 22, 2019

Dert ağlatır, aşk söyledir, (1)

Dert ağlatır, aşk söyledir, (1)Âşıkın hâli böyledirBir çoğunu iflâh etti, Geldi, bana oldu zehir. Ben sevdim diye ağılar (2)Bakar, yüreğimi dağlar;Benim dışım güler iseİçim de durmadan […]
Ağustos 22, 2019

Bakan gözün (1) ağına,

Bakan gözün (1) ağına,Tutulur tuzağına;Gel de beni sen al, dik,Dost! gönlünün bağına. Orada açılayım,Yerlere saçılayım;Sakın beni reddetme,Ben gönlünde kalayım. Orda tutayım mekân,Açılayım her zaman;Gözyaşı ile sula,Kök […]
Ağustos 22, 2019

Dert bize müjde verdi,

Dert bize müjde verdi,Şükür gönüle girdi;Rahat ile istedim,Benden yüzü çevirdi. Bir mihnete sataştı,Benlikler benden kaçtı,Gama razı oluncaŞükür yüzünü açtı. Biz bakarız gülerek,Bize bu haller gerek;Perdeyi kapatmasın,Biz […]
Ağustos 22, 2019

Kibrit Mahmud’a noldu? (1)

Kibrit Mahmud’a noldu? (1)Gönlü deryaya doldu,Yâr yüzünü göreninBenzi sarardı, soldu. Ah, sarar benzim sarar!..Bizlere bu hâl yarar;Onunçün dilim durmaz:O Dostun hasreti var. Çeker isem ben hasret,Böyle […]
Ağustos 22, 2019

Ben hayranım Dilbere,

Ben hayranım Dilbere,Seyredeyim bir kere,Canı teslim edeyimGözünü göre göre. Gözünü görsem eğer,Bakar, canımı çeker;Dostum ele (1) gül atar,Hep gelip bana değer. Atıyor sevdiğinden,Aslâ geçer mi benden…Razıyım […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk bizlerde durur,

Bu aşk bizlerde durur,Şavkı yüzlere vurur;Güneşten gelen ziya,Yâr yüzüne berk urur (1) Bizlere aksi çarpar,Her taraf eder par par;Aklın gücü yeter mi?Bu işleri aşk yapar. Bizler […]
Ağustos 22, 2019

Ah o sevginin tadı…

Ah o sevginin tadı…Bizde hayat komadı…Her varlık senin oldu,Nasıl etsem cihadı… Hep sen oldun, kıyamam,Başka sada duyamam;Daim seni görürüm,Çün haraboldu hamam. Daim sen oldun ayan,Nasıl görürüm […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerim baka, baka,

Gözlerim baka, baka,Yine ben düştüm zevkaMâşûk’a lâyık mıdırDaim âşıkı yaka?.. Biraz eylesen kerem… (1)Yaralara sür merhem;Hayaline çok baktım,Yanıma gel de görem (2). Hasret cana etti tak,Biraz […]
Ağustos 22, 2019

Kadehi doldur bakam,

Kadehi doldur bakam,Ver içeyim, gitsin gam…Dediğim, (aşk şarabı)… (1)Nasibeylesin Mevlâm. Kim içer bu şaraptan,(Sâkî) den alır ihsan;Ebedî (2) ayılamazBu şaraplardan tadan. İçen “Mahmûr” elinden,Vallahi geçer dinden;Siz […]
Ağustos 22, 2019

Dayanıyor yürekler…

Dayanıyor yürekler…Hizmet eder melekler;Yüzünü seyreyliyenSenin kapını bekler. Bekler de terkedemez,Bu kapıdan gidemez;Bu sırra âgâh olan,Ateşe atsan, demez. Edilmiştir emanet,Kim etmiştir tam niyet. (1)O ehline anlanır,Çok edilse […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk, bir (derya-yı vahdet)…

Bu aşk, bir (derya-yı vahdet)…Tutul, istemez ibadet;Eğer aşka tutulduysanAşkı bilmeğe ne hacet… Bu aşk, bir derya-yı umman,Dalgalanıyor her zaman;Teslim olmıyan giremez,Nice canlar etmiş kurban… Teslim ol […]
Ağustos 22, 2019

Hacıağa (1) dedi mesel, (2)

Hacıağa (1) dedi mesel, (2)Bu söz, cevherlere bedel; (3)Bu meseli iyi dinle,Mânâyı duy, kendine gel. Öğrenme (Fıkıh), (Ferâiz),Yüreğin etmesin hiç cız…Biz de vaktında öğrendik,Unutmak istiyoruz biz. […]
Ağustos 22, 2019

Atlastandır kesesi,

Atlastandır kesesi,Âşık duyar bu sesi;Âşıkların geliyor“Misk ili”nden nefesi. Bu, misk gülünden tüter,Ağacı orda biter;Yârime “söndür!” derim,O yakar daha beter. “Tekrar yanayım…” derim,Durmaz yanar içerim;Yârın hayali gelseHer […]
Ağustos 22, 2019

Seni yaratmış topak,

Seni yaratmış topak,Yüzlerin gayet berrak…“Hakikat meyvası” naHizmet ediyor yaprak. Gözün “Nûn vel-Kalemi”,Seyrediyor âlemi;Yüzlerinde sıtrolmuşHer ilimlerin cem’i. Burnuna vermiş koku,Koklayan bilmez uyku;O kokuyu alanaBir yandan gelmez korku. […]
Ağustos 22, 2019

Seni över cümle dil,

Seni över cümle dil,Görmek olur mu kabil?Hakkı görmek istersen,Yoluna git de sevil. Sevilir gitmek ileCanı terk etmek ileCanı kurban ettiysenBu bilgi, bitmek ile. Canı terk et […]
Ağustos 22, 2019

Gün gelir nice nice,

Gün gelir nice nice,Her gün yerine göçe…Hâlimiz Dost hâlidir,Bizlerden niye geçe… Her daim eder devam,Günbegün ediyor zam;Bu gelen Hak hâlineFeda olsun her âzam. Ölüp toprak olmadan,Gözlerine […]
Ağustos 22, 2019

Aşk düşürdü bir “hâl”e,

Aşk düşürdü bir “hâl”e,Yakıyor, durmaz hâlâ…Kim zülfüne dokunur,Ondan eksilmez belâ. Kim ki beraber gezer,Yanar, canından bezer;O Dilberin kanunu:Sevdiğini çok ezer. Aşk hâlini gösterem, (1)Gösterirken ben görem […]
Ağustos 22, 2019

Aşka düştük bir kere,

Aşka düştük bir kere,Rezillik (1) âlemlere…Evvelden razı olduk,Can verdik göre göre. Böyle olur tadımız,Bu imiş feryadımız;Bu yollarda yürüdü,Böylece ecdadımız. Âleme oldu meşhur,Görürüz ehli kubur…Hasan ile HüseyinGözler […]
Ağustos 22, 2019

Necmi’yi ettik sünnet,

Necmi’yi ettik sünnet,Yerine gelsin âdet;Evvelden bu yok idi,Emreyledi Muhammed. Biz getirdik yerine;Zarar gelmesin dine;Yâr aklıma gelince Aşka düşürdü yine. Dünyayı etti haram,Ben nasıl “Yâr”a varam…Her yanım […]
Ağustos 22, 2019

Yanıyorum ben nâgâh,

Yanıyorum ben nâgâh,Derdime yoktur âgâh…Bu alnımın yazısı,Nidem, yazılmış siyah… Okunuyor böylece;Yanarım gündüz gece;Söylerim, kimse bilmez,Anlanır kuş dilince Bu dili öğrenmeli,Öğrenen olur velî;Bu (Emre) belleyinceÇokları dedi: deli! […]
Ağustos 22, 2019

Haktan istense himmet,

Haktan istense himmet,Şükür, oluyor kısmet;Kendi kendine olmaz,Mutlaka lâzım hizmet. Yardım etmez mi Gaffâr…Çok, nice himmeti var;Günahları setreter,Çünkü biliriz: Settar. Eğer bilinse günah,Af için edilse âh,Suçumuzu bağışlar,Tövbe […]
Ağustos 22, 2019

Çağırırım Dilberi

Çağırırım DilberiBu gönülden içeri;Uzaktan seyir eder, Neyleyim gelmez beri. Seyreder yavaş yavaş,Yüreciği olmuş taş;Yüzüme güler ammaİçinden eder savaş. Merhametsizmiş meğer…Ben yanarım, oh çeker;Ben bu aşka yanarsam,Acım […]
Ağustos 22, 2019

Yanarım tekrar tekrar,

Yanarım tekrar tekrar,Yakar, eylemez zarar;Elbette birgün acır,Ateşimden onda var. Ateşler ayrı değil,Yanıyor, gayri değil;İbrahimin hâlidir,Mûsâ’nın kârı değil. Görmez derdi: “erinî!”,İşitti: “len terânî!”Şavka dayanamadı, Cânânım! gel, yak […]
Ağustos 22, 2019

Aşk gelir ise oynar,

Aşk gelir ise oynar,Oynar ise aşk tutar;Kimlere bu aşk gelse,Dilber alır, can satar. Şıkırdıyor bak parmak,Sesleri hep: “enelhak!”…San’at öğrenmek içinOlmak lâzımdır çırak. Ustaya hizmet lâzım,Sevilip, himmet […]
Ağustos 22, 2019

Kahveyi çeker değirmen,

Kahveyi çeker değirmen,Çarkı döner, sanki kirmen..Çokları tiryakidir ya,Tadını çıkarırım ben. Çekilirken güzel kokar,İçinde yarar madde var;Cezve ocakta kaynarkenKalmaz bende sabrü karar. Gam gelirse çok içilir,Tadını âşıklar […]
Ağustos 22, 2019

Kana susamış Dilber,

Kana susamış Dilber,Yemeye ister ciğer;Ordan gıda bulmazsaBırakır, küser gider. Uzaklaşır yanından,Gıda ister kanından;Âşık ona demeli,Yedirmeli canından. Seve seve vermeli,Ağzına yedirmeli;Bu hâle rıza lâzım,Eller demeli: deli! Varlık […]
Ağustos 22, 2019

İmdat et âşıklara,

İmdat et âşıklara,Âşıktırlar sen Yâr’a;Niçin bu sevdiğineYapmak istersin yara?.. Onlar dayanır nâçâr…Perdeni yara açar;Yaraya dayanmıyanKorkar, bizlerden kaçar. Seyreylese bizlere:Ayna olduk Dilbere;Bakan Mevlâ’yı görürO aynaya bir kere. […]
Ağustos 22, 2019

Bilir miyim yüzünü görmesini…

Bilir miyim yüzünü görmesini…Elim ile çekeyim sürmesini,Aklıma gelince ben Kerem oldum,Aşkım ile çözeyim düğmesini. Âşık olup göreyim yanağını,Doya doya seyretsem göz ağını…Aşkını ver, ceryanına tutulam,Seyredip de […]
Ağustos 22, 2019

Bakın benim feryadım…

Bakın benim feryadım…Her ağızlarda tadım…Aşk bir nâra attırır,Vahdet iline adım. Orda yedirir meyva,Orda yaptırır yuva…Ordaki aşk aslanı,Benlik olanı kova… O tutar, eder ıslâh,Çünkü bu hâle âgâh…Odur […]
Ağustos 22, 2019

Cerrahta olmaz insaf…

Cerrahta olmaz insaf…Yarmaz ise olmaz saf,Seyreyleyin altunuÇok yaktıkça olur saf. Erir de kalmaz leke,Süzüldükçe kir döke,Sarraflar altun içinNice emekler çeke… Ateşe konan pota,Bekler ki altın ata; […]