Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Taksimde böyle düşmüş,

Taksimde böyle düşmüş,(Emre) Dostla görüşmüş;Uykudan uyanıncaBöyle görüldü bu düş. Dersem kimse yoramaz,Bu illere varamaz;Bu bir aşk ilâcıdır,Her yaraya yaramaz. Gönül derdine konur,Eğer kalmazsa onur;Gönül şifa bulursaHer yanından doğar nur. Cihanı görür berrak,Bu işe kadirdir Hak;Bu bir irfan ağacı,İnsan varlığı yaprak. Aşktır orada meyva,Her kuş yapamaz yuva…Zümrüt anka kuşunuHerkes çıkamaz ava. […]
Ağustos 22, 2019

Burda biz gördük ikram,

Burda biz gördük ikram,Her vakıt olsun bayram;Ebedî yaşasınlar…Böyle istiyor ilham. Bunlar olsunlar ferah,Bu aşk eyledi nikâh;Bizden ne isterlerseKabul eylesin Allah. (Emre) sen Hakka yalvar,Şimdi sende çok aşk var;Bu hâl, bunlara lâyık,Ebedî yaşasınlar. 2.12.1944
Ağustos 22, 2019

(Emre) yi görme dışından,

(Emre) yi görme dışından,Dışı kuldur, içi Sultan…(Emre) bu hâli giyince,Mahkûm olur iki cihan… Zahirde bu (Emre) mazlum,Mazlumluktan geçer yolum;Ben bu hale sarılırsam,Daim secde eder kulum. Eğer kim eylerse secde,Ali ona verir müjde;Alinin sözünü duyan,Ateş olur, gelir vecde. Derhal ölür, sarar cezbe,Varlığına etse tövbe;Mevlâya âşık olmıyanHiç giremez bu mektebe. Ona açılmaz […]
Ağustos 22, 2019

Seni bilmez kendi canını bilen

Seni bilmez kendi canını bilenVücudunda gezen kanını bilen,Şeş cihet denilen yanını bilen;Sana âşık, unutur dünyasını. Sana hayran olan, âşıklarındır,Gece gündüz daim yanıklarındır,İsmail gibi kurbanlıklarındır;O unutur dünyanın hülyasını. Halil bildi, İsmail’den geçinceMusa bildi, Hızır suyu içince,Cercis bildi, inkâr eden biçince;Razı olur, kim sever Mevlâsını. Şimdi kıymaz biz gibi âşıklara,Eğer kıysa, gönülde […]
Ağustos 22, 2019

Gönül olmadan viran,

Gönül olmadan viran,Bu haller olmaz seyran;Gönül gözü görmezseNasıl olunur hayran… Fakat çok ister sabır,Sabırdan eder zuhur;Gönüller definesiSabır ile bulunur. Lâzımdır çok (kanaat),(Hırs) ı etmeli azad;Arkasından (kin)i de…(Gadap) denilen, afat… (1) Olmamalı hiç (gurur),Gururdan kurtulmak zor;O zalimden geri kaç,Seni yerlere vurur. Mutlaka bir (hâl) lâzım,Her daim ister (azim);(Teslimiyet) olmazsa(İlim) edilmez hazım. […]
Ağustos 22, 2019

Mâdem kızım, sen eyledin tenezzül,

Mâdem kızım, sen eyledin tenezzül,Allah seni sevindirsin, daim gül,Gönlün alçak, bahtın yüksek dilerim,Mânîdar dillerden her daim öğül. Allah sana daim versin bol rızık,Sen cömert ol, elin olsun çok açık;Sen ye, yedir, giyin, kuşan daima,Varlığına âlemler olsun âşık. Kabul olsun kızım senin muradın,Her dillerde daim anılsın adın;İçin, dışın nurlarla dolsun senin,Gücün […]
Ağustos 22, 2019

Meydana çıkalı Şah,

Meydana çıkalı Şah,Bizlere geldi iştah…Yüzünü elvan eden,Beyaz üstünde siyah… Hep yerine yapışmış,Gayet güzel yakışmış;Nurlara garkolmuşlar,Görün de içine düş. İçi vurmuş dışına,Bizi yakmaz boşuna;Bu haller İsâ gibiOtuz üçer yaşına. Bu hâle bürünmüş Yâr…Ara, her yerlerde var;Bu hâli bilmek için(Emre) sen durma yalvar. 14.12.1944
Ağustos 22, 2019

Ayrılmayız, assalar…

Ayrılmayız, assalar…Nidek (1), bizde aşkı var;Biz Dosta yanar ikenBize taş atar ağyar. Razıyız taşımıza…Gitmeli hoşumuza,Ezelden takdir olmuşBu dertli başımıza. Böyle gider ebedî…Bilenler böyle dedi;(Emre) çoktan razıdır,Çekmiyenler görmedi. (1) Nidek = ne edek? = ne edelim? = ne yapalım? 14.12.1944
Ağustos 22, 2019

Ayna süslenmiş siyah,

Ayna süslenmiş siyah,Bakan görüyor: AllahYüzü temiz olmıyan,Bakıp ediyor ikrah. Çalışıp edek (1) temiz,Görünüyor yüzümüz,Bu haller bizden bize,Ehlinedir sözümüz. Bu yüzü yıkar seller,İkrah ediyor eller;Edenler, kendisinden…Bilmez de bizden beller. (2) Şükür, ayineyiz biz, Yüzümüz, Haktan, temiz…Tâ ezelden yıkadıİlim denilen deniz. Hiç bir daha kir tutmaz,Seyreyleyen, unutmaz;Karga ağzına alsa,Şekeri, bilip yutmaz. Alıp […]
Ağustos 22, 2019

Görünüyor gönüller,

Görünüyor gönüller,Bilmiyen bize güler;Gördüğümüz denilseCihan öldürmek diler, Nasıl edeyim siper, (1)İçten geliyor haber…Acı, tatlı her varlıkGören ile beraber. Böylece muhittir Hak,Dahi yüksekle alçak; (2)Nizam budur, kıyılmaz:Her canla olduk ortak. Nizamı kuran Rahman,İğva eyliyen, şeytan…Hiç benden ayrılmıyor, Benimle durur her an. Kimisi bana deri…Onlar saklar cevheri;Takva yolu tutmıyan,Hiç giremez içeri. Ayrı […]
Ağustos 22, 2019

Âdemde olan damar,

Âdemde olan damar,Muhit durur sana Yâr! (1)Kim sana âşık olur,Seninle bile arar. Âdemde bulunan et,Bize gösterir ibret;Seni gözden saklıyan,Kendinden (2) doğan heybet. Âdemdeki olan saç,Kâbede edilen hac…Sana varmak istiyenAdem yüzüne muhtaç. Damarında gezen kan,Seni arıyor her an;Sana âşık olanlar,Âdemden alır ihsan. Âdemdeki olan diş,Birbirine bitişmiş:Cânân! seni arıyan,Âdem ile bilişmiş. Âdemde […]
Ağustos 22, 2019

Bu nasıl hâldir, Mevlâ…

Bu nasıl hâldir, Mevlâ…Geldi, etti istilâ;Bu ne tükenmez ateş,Durmaz yakıyor nâlâ. Çok zamandır duruyor;Orda yuva kuruyor;Ederim canda siper,Dışarıya vuruyor. Çalışırım, gizlenmez,Kimse hâlimi bilmez;Eğer elinden gelse,(Emre) kimseye demez. Kendini eder ilân,Çünkü gelmiştir zaman;Bu aşkın yollarına,(Emre), nice can kurban… 27.12.1944
Ağustos 22, 2019

Herşeyin azı tatlı,

Herşeyin azı tatlı,Az olanlar kıymatlı…Âşık gözünden çıkarHızır denen kır atlı. Fakat değil oyuncak.Bilmiyen der: enelhak!Âgâh olmak istersen,Söz sana düşman, bırak. Ateştendir bu ilim,Bildim, sofu değilim;Tesbihi, seccadeyiCamiye ettim teslim. Bıraktım, orda kalsın,Lâzım olanlar alsın.Geldin de beni sardın,Dilberim, sen ne halsın. Bilen, orda aramaz,Gönülde kılar namaz;Bu aşka tutulmıyan,Bu makama varamaz. Ehilsen aşka […]
Ağustos 22, 2019

Böylece olur ayan,

Böylece olur ayan,Âlem olursa düşman… (1)Düşman, “Dost”u gösterir,O hâl, eder imtihan. Onlar Hakkın perdesi…Oradan dinle sesi;Kılıcına sahip ol,Çürütme sen hevesi. Dayansan aşkın artar,Hak seni ordan tartar;Sen oraya kulak ver,Dayanırsan ibret var. Ordan gösterir “celal”,Burdan gösterir “cemâl”;Her kuvvetler senindir,İyi bak, etme ihmal. Ordan da bakar sana,Seyreder kana kana;Senin ferd gözlediğin (2)Muhit […]
Ağustos 22, 2019

Bilmem ki ne söyleyim…

Bilmem ki ne söyleyim…Yaktın, lâl oldu dilim…Her yanları dolanırBizden alınan filim. Seyire herkes koşar,Bu hâl, âleme aşar; (1)Sultanlığa lâyık ol,Mevlâm kılıncı kuşar; (2) Kuşar, (2) “yürü!” der, harbe,Fakat gel, gir mektebe;Kılıncı gören düşman,Varlığa eder tövbe. Kuşan da ol cihangir,Sen bir kere harbe gir;Kılınca sahip olan,Düşmana olmaz esir. Sen yürü göre […]
Ağustos 22, 2019

Al, kalemi geç karşıma,

Al, kalemi geç karşıma,Ne geldi deyim başıma…Allahım, sen ferahlık ver,Benim bu can yoldaşıma, Günlerim olmasın zehir,Dilerim olsun penzehir,Bu bir üç beş günde dahaBize ağız tadı getir. Ağız tadı olan yaşar,Bu dünyada herkes naçar…Haşir, neşir dedikleri:Herkesler aslına koşar. Bilir bu dünyayı fâni;Burda baki kalan hani?.Ferahlar gider aslına, (1)Bu sözü söylemiş Ganî. […]
Ağustos 22, 2019

Allah yağdırır rahmet,

Allah yağdırır rahmet,Her varlık ister himmet;İsteriz meyva alsın,Otlar da alır, âdet… İyi, kötü, etmez fark (1),Gayetle ganidir Hak;Gönlün eğer temizseRahmeti yağıyor, bak. Gayet ganidir Hudâ,Her vâra verir gıda;Niçin bir olmıyalım?..Hesap lâzım burada. (2) Bâğıban gelir, kazar,Varlığımızı bozar;Temiz eder bahçeyiZevkine gelmez zarar. Bize bunlar, bil, misal..Tikene (3) etmek (4) visal,İbret almak […]
Ağustos 22, 2019

Lâzımdır bir soytarı,

Lâzımdır bir soytarı,Kapıda koymuş ârı,Deblek ile gösterem,Ben ona o “dîdâr”ı. Fakat lâzım oynıyan,Gelen taşa dayanan;Kimler taşı severseBu haller ona âyan. Bu hâlden alır lezzet,Almıştan alır ibret;Taş atanlar eder miYanmışlara merhamet… Canım, bu aşka tutul,Aradıklarını bul.Sakın (hâl) e elvurma,Allah Hâlik, biziz kul. Bütün Hakkındır kuvvet,Böyle buyurdu Ahmet;Mümkün değil bozulmazHakkın yaptığı âdet. […]
Ağustos 22, 2019

Herkes bakıyor, utan!

Herkes bakıyor, utan!Böyle olur mu insan?..Biz bu aşkın yolunaEvvelden olduk kurban. Böyle söyler sözümüz,Şahit olmuş özümüz,Her varlık Sultanındır,Bildik, yoktur gözümüz. Bilerek ettik teslim,Bu hâle kaadirdir kim?Sözü söyliyen Haktır,Âlettir benim dilim. Daim gelir oradan,Sözü söyler Yaradan;Durmayıp bağırdığım,İçimdeki yaradan. Söyleyip ister şifa,Burdan istemez vefa;Derman umar derdinden,İster sürsün Mustafa. Benim gönlümde diri,Durmaz eder […]
Ağustos 22, 2019

Bu çiçekler yeryüzüne döşenmiş,

Bu çiçekler yeryüzüne döşenmiş,Rengi veren can içinden özenmiş,Kamer, Zühre, Merih ile beraber,Seyredince hep yer yüzüne inmiş. Kudret eli hizmet etmiş, dikilmiş,Gören görür, nice emek çekilmiş…Binbir çeşit renkleri var, görünür,Kıymetini koku alanlar bilmiş. Açılmışlar olmamışlar hiç mahrum,Kimi zalim, kimisi de çok mazlum;Hepisi de vuslat ister Âdem’e,Kokusuyla, görünce eder hücum. Halleriyle varır, […]
Ağustos 22, 2019

Ezelden bozulmaz erkânım benim,

Ezelden bozulmaz erkânım benim,Durmadan yanıyor o kânım benim;İnil inil inler virandır gönül,Ateşler içidir mekânım benim. Gönül viran olmuş, edilmez tamirDosttan başka kimseler değil kaadir;Dermanım kalmadı, çekemem kahirÖyle takdir etmiş hayranım benim. Gönül denilen, gam ile yuğrulmuş,Bütün âlem döğse hiç gelmez mi hoş…Gönül gam içinde Dostunu bulmuş,Gam ilinde oldu seyranım benim. […]
Ağustos 22, 2019

Ah bu zalim ejderha,

Ah bu zalim ejderha,Teslim olsa AllahaÖlmeğe vâdeyledi,Hayata ister baha. Yine yaşar burada,Durmadan eder edâ;Onu öldürmek için Canı eyledik feda. Biz oluruz muvaffak,Bize nusrat verdi Hak;Biz kılıncı alıncaO zalim durur alçak. Siper al, (1) gayet zalim,Değildir benim malım; (2)Birgün onu yiyecek,Bu benim fakir hâlim. Her şeye yeter gücü,Ölür, gelir görücü; (3)Toprağa […]
Ağustos 22, 2019

Bir kâmil (1) eder zuhur,

Bir kâmil (1) eder zuhur,Olur her yana meşhur;Ezelî bir âdettir,Birçokları görür hor. Bu, bir yerden gözaçar.Görenler eder ikrar;Bu hâli bilmiyenlerNeylesin eder inkâr. Ezelden budur âdet,Bilmiyenler görür bed;Ahmed inkâr edildiOkuyor iken âyet. Okundu, oldu Kur’an,Okunuyor her zaman;Dinledi Ebûcehil,Bildi, etmedi iman. Nefsi eyledi iğvâ,Dedi: bu sözdür hava… (2)Fedakârlık lâzımdır,Değil bu hâl bedâva. […]
Ağustos 22, 2019

Yine söyleyim türkü…

Yine söyleyim türkü…At bu “benlikten kürk”ü;Âşık attı, ulaştıBilgi denilen yükü. İşit, sen olma deli,Hakkı gör, bırak eli;İki cihanı yakarDost saçının bir teli. Korkar ondan cehennem,Cennet de kaçıyor hem…Nidem, (1) dilim dönmüyor,Lâl olurum der isem. Âşıka eder edâ,Şimdi, görsek, burada…O Yâr’ı görmek için Çoğu can etti feda. Aşka olmalı sahip,Sabretsek, olur […]
Ağustos 22, 2019

Öğelim biz kahveyi,

Öğelim biz kahveyi,Burda pişiyor iyiRengi siyahtır amma,Biz içeriz nur deyi. (1) Kahve Yemen’de biter,Dalında bülbül öter;Bu âşık Mustafa’ya (2)Beş fincan versen yeter. O bakmaz karasına,Yarar Dost yarasına; (3)İçtikten sonra düşerDerdinin çaresine. Öğdüm, âşıklar yazar,Onlarda Hak aşkı var.Onlar, MâşuklarınaHep ederler âhuzar. Çünki geldik Tarsus’aDirildik, olduk İsâ;Mevlâ aşkına düşenYanıyor nasıl susa… (4) […]
Ağustos 22, 2019

Yol geçiyor buradan,

Yol geçiyor buradan,Takdir etmiş yaradan…Senin yüzünü gören,Görmez aktan karadan. Ağlayıp seni bulam,İbret eyledin Mevlâm! (1)Aşka düşmek lâzımdır,Ferah etmiyor kelâm. İlim etmiyor ferah,Aşk etmeyince âgâh;Kuvvetli ikrar lâzım,Böyle bilinir Allah. Acı geçmeli cana,Görmeli yana yana;Teslim ol, vuslat eyle,Hiç güvenme irfana. Hâli böyle Dilber’in,Bu hâl gayetle derin:Dünyadan, tatlı candanOlmamalı haberin. Aşkın olmalı külü,Aklın […]
Ağustos 22, 2019

Bu kahve “âbı zülâl”,

Bu kahve “âbı zülâl”,Âşıka olsun helâl;Sen rengimize uydun,Şifalar olsun, gel, al… Aşka sarıldık yine,Geldik Kibrit evine; (1)Şükürler olsun Hakka,Açılmıştır define. Bize oldu âşikâr,Âşıklarına saçar;Bizde yanan ışıktanPervane niçin kaçar; Bizler olduk pervane,Yanarız döne döne;Bu ateş çabuk yanmaz,Üfürmeli çok sene. Sen üfür, ateş alır,Yanar, ebedî kalır;Ateşi çok tatlıdır,Yan da bedeni kavur. Canını […]
Ağustos 22, 2019

Ateşten tutmuş siper,

Ateşten tutmuş siper,Yanan alıyor haber,Kim yüzünü görürse,Ayrı değil, beraber. Biz geldik Adana’dan,Bizi davet etti can…Beş kerre söylediğim; (1)Olsun bir büyük fincan. Kahvesi çok bol olsun,Gören seni, kul olsun.Yaradan! âşıkınaGözyaşları yol olsun. Bu yol olmasın batak,Hiç gömülmesin ayak;Musa burdan yürürken“Asâ” olmuştu dayak. Bununla olur vuslat,Kabulolur her hacât;İsâ göğe uçarkenBu “hâl”, olmuştu […]
Ağustos 22, 2019

Yine cezve sürüldü,

Yine cezve sürüldü,Her taraftan görüldü.Taştan sabır gerektir,Nideyim ışık söndü. Gözlerin “Şakkulkamer”,İçten geliyor haber;Her vardan vazgeçilirO göz görülse eğer. Gör, seyret kana kanaFakat koyma meydana;Bilmiyene söylersenZararı olur sana. Bu söz, ehline yarar,Ehline söyle, yalvar;Âşıka gösterirkenAsla görmezsin zarar. Bu sözü sen tamam bil,Durmaz söylüyor bu dil;Kim sözünü dinlerse,Dinliyen ayrı değil. Duymak için […]
Ağustos 22, 2019

Maşallah sana Adnan (1)

Maşallah sana Adnan (1)Keyfli ol sen her zaman;Bu sana bakan amcanHer vakit sana hayran. Yüzlerin olsun güleçYol açıldı sana, geç;Cevher toprak içindeBeraber, ârif ol, seç. Kolayca olsun tahsil,Âlim ol, olma cahil;Bütün ilmi öğren,Hep gerisini yok bil. Çalışkan ol, sen sevil,Seni sevsin bütün el; (2)(Emre)! sana söylüyorİtaat eyle, bul dil. Tarsus: […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bir ateşmiş meğer…

Aşk bir ateşmiş meğer…Düşenler neler çeker…Mâşukun senin içinGözlerinden kan döker. Kim döker gözden kanı,Sana kavuşur canı;Senin ile bir olurGözlerinin hayranı. Budur vuslatta birlik,İşte ebedî dirlik,Bu kolay ele geçmez,Bitmelidir bu iplik. Budur tükenmez ömür,Canından geçen görür;Bu yol içten içedir,Teslimiyet götürür. Odur “Zümrüdüanka”Daim yoluna (1) bakaO bir cazip göz imiş,Tutulan varır Hakka. […]
Ağustos 22, 2019

Yine yapalım düğün,

Yine yapalım düğün,Âlemler bizi görsün…Aşkını ver AllahımYârım olmasın mahzun. Bu, her daim olsun şen,Yanar bu aşka düşen;İlelebet şen olurMevlâ ile görüşen. Yanar ise gam tutmaz,Ateşlerin gelir az;Can gözü ile gören,İlelebet unutmaz. Boyansa el rengine,Aşkta yıkanır yine;Dost’un boyası yeter,El boyası neyine… O eder ala bula, (1)Niçin biçimsiz ola?.. (2)Bizim rengimiz yeter,Başka […]
Ağustos 22, 2019

Bahseyledi Leylâdan,

Bahseyledi Leylâdan,İçimize doldu kan;Aşk şarabı ver, içem, (1)Ayılmayım Yaradan! Seni sevdim bayıldım,Sevilmedim, ayıldım;Ben büyük derya ikenDamla olup sayıldım. Mecnun Leylâyı seve, (2) Çöle götüre (3), deve;O Mecnun, Leylâ içinHasret olmuştu eve. Sürüldü diyar diyar,Gezerdi leylü nehar;Aşk giderse kış gelir,Sonra da olur bahar. Gönülde açar çiçek,Süzülür sanki ipek.O, kokar âşık için,Nâdan! […]
Ağustos 22, 2019

Hak esrarı kapalı,

Hak esrarı kapalı,Bu hâl, âşıklar malı…Bilmiyen, durmaz söyler,Bilen der mi bu hâli?.. Anlatır yavaş yavaş,Bu esrarı etmez fâş;Sözünen (1) hiç bilinmez,Olmalı aşka yoldaş. Yoldaş ol da sonra bil,Fakat lâzımdır delil;Her varlıklar mânidir,Bileceksen ol zelil. Evvelâ zillet lâzım,Yokluğa minnet lâzım;İlim ile bilinmezBu aşktan lezzet lâzım. Aman (Emre), söze bak,Hazmedemez her dimağ;Çalışıp […]
Ağustos 22, 2019

Durmaz yanarım nâçâr,

Durmaz yanarım nâçâr,Yanmazsam benden kaçarO gönülden gönüleMâşuk yolunu açar. Şükürler olsun Hakka,Yol açıldı Maşuk’a;O yoldan yürüyenlerDaim o “yüz”e baka. Böyle kurulmuş nizam,Okunur “ismi âzam”,Ben görüp okuyuncaDurmayıp yanar âzâm. Yakıl da kesil küle, (1)İster durmayıp öle; (2)Bu İsmail yanarkenSeyreder güle güle. Ben yanarım o bakar,Yansam eder iftihar;Bak (Emre) nin haline,Yanarken yine […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bize yazdırdı kitap,

Aşk bize yazdırdı kitap,Bizi dışına etti kap;Bu hale aldanmıyalım;Resmimizi ettirdi tab? Allahın için okuyan,Hâlimizi ettik ilân;Dilerim biz gibi olsun,Okunan sözleri tutan. Okurken etsinler dikkat,Hep tefsir olmuştur âyât;“Nefhatü min rûhî” demiş,Hep duyanlar bulsun hayat. Buradan söylemiş Mevlâm,Duyanı diriltir kelâm;Bu benim sözüm değildir,Hak sözüdür, alın ilham. Kimi duyar, olur sultan,Kimi duyar bulur […]
Ağustos 22, 2019

Cihana olacak ilân,

Cihana olacak ilân,Felâh bulur her okuyan;Âmâ olanlar göremez,Açık göze daim ayan. Açık gözler Hakka bakar,Ölü duysa derhal kalkar;Mevlâdan gelen bu sözler,Anlamıyanları sıkar; Aşka atar teslimiyet; (1)Hakka lâzım tamam niyet;Kim bu aşktan uzak olsaO gönül çeker eziyet. Mürebbisine bakar hor,O, kendi kalbini okur; (2)Aşkı sürekli olanlarO yollara canını kor. Onun herdem […]
Ağustos 22, 2019

Çiçek ekildi taze,

Çiçek ekildi taze,Kokusu geldi bize;Bu çiçeğin kokusuŞark ile garbı geze. Bütün her yana dolsun,Söylensin, şöhret bulsun,Sen çiçeğin kokusu!Dilber iline yolsun. Yeni açıldı çiçek,Parlıyor, sanki ipek…Yabancı sen el sunma,Yakıyor, elini çek! Bunda başka koku var,Kokar, her yanı tutar;Herkese olmaz nasip,Bunu Rahman kokular. (1) Kokular (1) bunu Rahman,Sahibi durur (2) Sultan;İçten içe […]
Ağustos 22, 2019

Seyreyleyin Dilbere,

Seyreyleyin Dilbere,Yüzü benzer kamere;Her yanı ateş alırO bakarsa bir kere. Nur boyanmış zilife, (1)Görenler düşer keyfeGörmiyenler ne eder:Boyanırlar esefe. Gören edemez sükût,Hiç dinliyemez öğüt;Niceler görmek içinBöyle çalıyor nâsût. (2) Çalar (3) göreyim deyi, (4)Canı vereyim deyi,Çoğu deri yüzdürdüOna sereyim deyi. Çokları oldu mecnun,Çokları oynar oyun; (5)O Dilberin öğüdü:Daim benlikten soyun! […]