Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Taksimde böyle düşmüş,

Taksimde böyle düşmüş,(Emre) Dostla görüşmüş;Uykudan uyanıncaBöyle görüldü bu düş. Dersem kimse yoramaz,Bu illere varamaz;Bu bir aşk ilâcıdır,Her yaraya yaramaz. Gönül derdine konur,Eğer kalmazsa onur;Gönül şifa bulursaHer […]
Ağustos 22, 2019

Burda biz gördük ikram,

Burda biz gördük ikram,Her vakıt olsun bayram;Ebedî yaşasınlar…Böyle istiyor ilham. Bunlar olsunlar ferah,Bu aşk eyledi nikâh;Bizden ne isterlerseKabul eylesin Allah. (Emre) sen Hakka yalvar,Şimdi sende çok […]
Ağustos 22, 2019

(Emre) yi görme dışından,

(Emre) yi görme dışından,Dışı kuldur, içi Sultan…(Emre) bu hâli giyince,Mahkûm olur iki cihan… Zahirde bu (Emre) mazlum,Mazlumluktan geçer yolum;Ben bu hale sarılırsam,Daim secde eder kulum. Eğer […]
Ağustos 22, 2019

Seni bilmez kendi canını bilen

Seni bilmez kendi canını bilenVücudunda gezen kanını bilen,Şeş cihet denilen yanını bilen;Sana âşık, unutur dünyasını. Sana hayran olan, âşıklarındır,Gece gündüz daim yanıklarındır,İsmail gibi kurbanlıklarındır;O unutur dünyanın […]
Ağustos 22, 2019

Gönül olmadan viran,

Gönül olmadan viran,Bu haller olmaz seyran;Gönül gözü görmezseNasıl olunur hayran… Fakat çok ister sabır,Sabırdan eder zuhur;Gönüller definesiSabır ile bulunur. Lâzımdır çok (kanaat),(Hırs) ı etmeli azad;Arkasından (kin)i […]
Ağustos 22, 2019

Mâdem kızım, sen eyledin tenezzül,

Mâdem kızım, sen eyledin tenezzül,Allah seni sevindirsin, daim gül,Gönlün alçak, bahtın yüksek dilerim,Mânîdar dillerden her daim öğül. Allah sana daim versin bol rızık,Sen cömert ol, elin […]
Ağustos 22, 2019

Meydana çıkalı Şah,

Meydana çıkalı Şah,Bizlere geldi iştah…Yüzünü elvan eden,Beyaz üstünde siyah… Hep yerine yapışmış,Gayet güzel yakışmış;Nurlara garkolmuşlar,Görün de içine düş. İçi vurmuş dışına,Bizi yakmaz boşuna;Bu haller İsâ gibiOtuz […]
Ağustos 22, 2019

Ayrılmayız, assalar…

Ayrılmayız, assalar…Nidek (1), bizde aşkı var;Biz Dosta yanar ikenBize taş atar ağyar. Razıyız taşımıza…Gitmeli hoşumuza,Ezelden takdir olmuşBu dertli başımıza. Böyle gider ebedî…Bilenler böyle dedi;(Emre) çoktan razıdır,Çekmiyenler […]
Ağustos 22, 2019

Ayna süslenmiş siyah,

Ayna süslenmiş siyah,Bakan görüyor: AllahYüzü temiz olmıyan,Bakıp ediyor ikrah. Çalışıp edek (1) temiz,Görünüyor yüzümüz,Bu haller bizden bize,Ehlinedir sözümüz. Bu yüzü yıkar seller,İkrah ediyor eller;Edenler, kendisinden…Bilmez de […]
Ağustos 22, 2019

Görünüyor gönüller,

Görünüyor gönüller,Bilmiyen bize güler;Gördüğümüz denilseCihan öldürmek diler, Nasıl edeyim siper, (1)İçten geliyor haber…Acı, tatlı her varlıkGören ile beraber. Böylece muhittir Hak,Dahi yüksekle alçak; (2)Nizam budur, kıyılmaz:Her […]
Ağustos 22, 2019

Âdemde olan damar,

Âdemde olan damar,Muhit durur sana Yâr! (1)Kim sana âşık olur,Seninle bile arar. Âdemde bulunan et,Bize gösterir ibret;Seni gözden saklıyan,Kendinden (2) doğan heybet. Âdemdeki olan saç,Kâbede edilen […]
Ağustos 22, 2019

Bu nasıl hâldir, Mevlâ…

Bu nasıl hâldir, Mevlâ…Geldi, etti istilâ;Bu ne tükenmez ateş,Durmaz yakıyor nâlâ. Çok zamandır duruyor;Orda yuva kuruyor;Ederim canda siper,Dışarıya vuruyor. Çalışırım, gizlenmez,Kimse hâlimi bilmez;Eğer elinden gelse,(Emre) kimseye […]
Ağustos 22, 2019

Herşeyin azı tatlı,

Herşeyin azı tatlı,Az olanlar kıymatlı…Âşık gözünden çıkarHızır denen kır atlı. Fakat değil oyuncak.Bilmiyen der: enelhak!Âgâh olmak istersen,Söz sana düşman, bırak. Ateştendir bu ilim,Bildim, sofu değilim;Tesbihi, seccadeyiCamiye […]
Ağustos 22, 2019

Böylece olur ayan,

Böylece olur ayan,Âlem olursa düşman… (1)Düşman, “Dost”u gösterir,O hâl, eder imtihan. Onlar Hakkın perdesi…Oradan dinle sesi;Kılıcına sahip ol,Çürütme sen hevesi. Dayansan aşkın artar,Hak seni ordan tartar;Sen […]
Ağustos 22, 2019

Bilmem ki ne söyleyim…

Bilmem ki ne söyleyim…Yaktın, lâl oldu dilim…Her yanları dolanırBizden alınan filim. Seyire herkes koşar,Bu hâl, âleme aşar; (1)Sultanlığa lâyık ol,Mevlâm kılıncı kuşar; (2) Kuşar, (2) “yürü!” […]
Ağustos 22, 2019

Al, kalemi geç karşıma,

Al, kalemi geç karşıma,Ne geldi deyim başıma…Allahım, sen ferahlık ver,Benim bu can yoldaşıma, Günlerim olmasın zehir,Dilerim olsun penzehir,Bu bir üç beş günde dahaBize ağız tadı getir. […]
Ağustos 22, 2019

Allah yağdırır rahmet,

Allah yağdırır rahmet,Her varlık ister himmet;İsteriz meyva alsın,Otlar da alır, âdet… İyi, kötü, etmez fark (1),Gayetle ganidir Hak;Gönlün eğer temizseRahmeti yağıyor, bak. Gayet ganidir Hudâ,Her vâra […]
Ağustos 22, 2019

Lâzımdır bir soytarı,

Lâzımdır bir soytarı,Kapıda koymuş ârı,Deblek ile gösterem,Ben ona o “dîdâr”ı. Fakat lâzım oynıyan,Gelen taşa dayanan;Kimler taşı severseBu haller ona âyan. Bu hâlden alır lezzet,Almıştan alır ibret;Taş […]
Ağustos 22, 2019

Herkes bakıyor, utan!

Herkes bakıyor, utan!Böyle olur mu insan?..Biz bu aşkın yolunaEvvelden olduk kurban. Böyle söyler sözümüz,Şahit olmuş özümüz,Her varlık Sultanındır,Bildik, yoktur gözümüz. Bilerek ettik teslim,Bu hâle kaadirdir kim?Sözü […]
Ağustos 22, 2019

Bu çiçekler yeryüzüne döşenmiş,

Bu çiçekler yeryüzüne döşenmiş,Rengi veren can içinden özenmiş,Kamer, Zühre, Merih ile beraber,Seyredince hep yer yüzüne inmiş. Kudret eli hizmet etmiş, dikilmiş,Gören görür, nice emek çekilmiş…Binbir çeşit […]
Ağustos 22, 2019

Ezelden bozulmaz erkânım benim,

Ezelden bozulmaz erkânım benim,Durmadan yanıyor o kânım benim;İnil inil inler virandır gönül,Ateşler içidir mekânım benim. Gönül viran olmuş, edilmez tamirDosttan başka kimseler değil kaadir;Dermanım kalmadı, çekemem […]
Ağustos 22, 2019

Ah bu zalim ejderha,

Ah bu zalim ejderha,Teslim olsa AllahaÖlmeğe vâdeyledi,Hayata ister baha. Yine yaşar burada,Durmadan eder edâ;Onu öldürmek için Canı eyledik feda. Biz oluruz muvaffak,Bize nusrat verdi Hak;Biz kılıncı […]
Ağustos 22, 2019

Bir kâmil (1) eder zuhur,

Bir kâmil (1) eder zuhur,Olur her yana meşhur;Ezelî bir âdettir,Birçokları görür hor. Bu, bir yerden gözaçar.Görenler eder ikrar;Bu hâli bilmiyenlerNeylesin eder inkâr. Ezelden budur âdet,Bilmiyenler görür […]
Ağustos 22, 2019

Yine söyleyim türkü…

Yine söyleyim türkü…At bu “benlikten kürk”ü;Âşık attı, ulaştıBilgi denilen yükü. İşit, sen olma deli,Hakkı gör, bırak eli;İki cihanı yakarDost saçının bir teli. Korkar ondan cehennem,Cennet de […]
Ağustos 22, 2019

Öğelim biz kahveyi,

Öğelim biz kahveyi,Burda pişiyor iyiRengi siyahtır amma,Biz içeriz nur deyi. (1) Kahve Yemen’de biter,Dalında bülbül öter;Bu âşık Mustafa’ya (2)Beş fincan versen yeter. O bakmaz karasına,Yarar Dost […]
Ağustos 22, 2019

Yol geçiyor buradan,

Yol geçiyor buradan,Takdir etmiş yaradan…Senin yüzünü gören,Görmez aktan karadan. Ağlayıp seni bulam,İbret eyledin Mevlâm! (1)Aşka düşmek lâzımdır,Ferah etmiyor kelâm. İlim etmiyor ferah,Aşk etmeyince âgâh;Kuvvetli ikrar lâzım,Böyle […]
Ağustos 22, 2019

Bu kahve “âbı zülâl”,

Bu kahve “âbı zülâl”,Âşıka olsun helâl;Sen rengimize uydun,Şifalar olsun, gel, al… Aşka sarıldık yine,Geldik Kibrit evine; (1)Şükürler olsun Hakka,Açılmıştır define. Bize oldu âşikâr,Âşıklarına saçar;Bizde yanan ışıktanPervane […]
Ağustos 22, 2019

Ateşten tutmuş siper,

Ateşten tutmuş siper,Yanan alıyor haber,Kim yüzünü görürse,Ayrı değil, beraber. Biz geldik Adana’dan,Bizi davet etti can…Beş kerre söylediğim; (1)Olsun bir büyük fincan. Kahvesi çok bol olsun,Gören seni, […]
Ağustos 22, 2019

Yine cezve sürüldü,

Yine cezve sürüldü,Her taraftan görüldü.Taştan sabır gerektir,Nideyim ışık söndü. Gözlerin “Şakkulkamer”,İçten geliyor haber;Her vardan vazgeçilirO göz görülse eğer. Gör, seyret kana kanaFakat koyma meydana;Bilmiyene söylersenZararı olur […]
Ağustos 22, 2019

Maşallah sana Adnan (1)

Maşallah sana Adnan (1)Keyfli ol sen her zaman;Bu sana bakan amcanHer vakit sana hayran. Yüzlerin olsun güleçYol açıldı sana, geç;Cevher toprak içindeBeraber, ârif ol, seç. Kolayca […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bir ateşmiş meğer…

Aşk bir ateşmiş meğer…Düşenler neler çeker…Mâşukun senin içinGözlerinden kan döker. Kim döker gözden kanı,Sana kavuşur canı;Senin ile bir olurGözlerinin hayranı. Budur vuslatta birlik,İşte ebedî dirlik,Bu kolay […]
Ağustos 22, 2019

Yine yapalım düğün,

Yine yapalım düğün,Âlemler bizi görsün…Aşkını ver AllahımYârım olmasın mahzun. Bu, her daim olsun şen,Yanar bu aşka düşen;İlelebet şen olurMevlâ ile görüşen. Yanar ise gam tutmaz,Ateşlerin gelir […]
Ağustos 22, 2019

Bahseyledi Leylâdan,

Bahseyledi Leylâdan,İçimize doldu kan;Aşk şarabı ver, içem, (1)Ayılmayım Yaradan! Seni sevdim bayıldım,Sevilmedim, ayıldım;Ben büyük derya ikenDamla olup sayıldım. Mecnun Leylâyı seve, (2) Çöle götüre (3), deve;O […]
Ağustos 22, 2019

Hak esrarı kapalı,

Hak esrarı kapalı,Bu hâl, âşıklar malı…Bilmiyen, durmaz söyler,Bilen der mi bu hâli?.. Anlatır yavaş yavaş,Bu esrarı etmez fâş;Sözünen (1) hiç bilinmez,Olmalı aşka yoldaş. Yoldaş ol da […]
Ağustos 22, 2019

Durmaz yanarım nâçâr,

Durmaz yanarım nâçâr,Yanmazsam benden kaçarO gönülden gönüleMâşuk yolunu açar. Şükürler olsun Hakka,Yol açıldı Maşuk’a;O yoldan yürüyenlerDaim o “yüz”e baka. Böyle kurulmuş nizam,Okunur “ismi âzam”,Ben görüp okuyuncaDurmayıp […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bize yazdırdı kitap,

Aşk bize yazdırdı kitap,Bizi dışına etti kap;Bu hale aldanmıyalım;Resmimizi ettirdi tab? Allahın için okuyan,Hâlimizi ettik ilân;Dilerim biz gibi olsun,Okunan sözleri tutan. Okurken etsinler dikkat,Hep tefsir olmuştur […]
Ağustos 22, 2019

Cihana olacak ilân,

Cihana olacak ilân,Felâh bulur her okuyan;Âmâ olanlar göremez,Açık göze daim ayan. Açık gözler Hakka bakar,Ölü duysa derhal kalkar;Mevlâdan gelen bu sözler,Anlamıyanları sıkar; Aşka atar teslimiyet; (1)Hakka […]
Ağustos 22, 2019

Çiçek ekildi taze,

Çiçek ekildi taze,Kokusu geldi bize;Bu çiçeğin kokusuŞark ile garbı geze. Bütün her yana dolsun,Söylensin, şöhret bulsun,Sen çiçeğin kokusu!Dilber iline yolsun. Yeni açıldı çiçek,Parlıyor, sanki ipek…Yabancı sen […]
Ağustos 22, 2019

Seyreyleyin Dilbere,

Seyreyleyin Dilbere,Yüzü benzer kamere;Her yanı ateş alırO bakarsa bir kere. Nur boyanmış zilife, (1)Görenler düşer keyfeGörmiyenler ne eder:Boyanırlar esefe. Gören edemez sükût,Hiç dinliyemez öğüt;Niceler görmek içinBöyle […]