Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Çayın etti sözünü,

Çayın etti sözünü,Göremedik yüzünü; (1)Biz bu aşka düşünceGördük Dostun yüzünü. Biz bildik (Şakkulkamer),Yardık, göründü Dilber;Odur (Hacerül’esved),Ordan bulundu cevher. Görenler oldu hacı,Odur Muhammet tacı;Âşık alır da sürerYarasına […]
Ağustos 22, 2019

Aşkını verince Hak,

Aşkını verince Hak,Gönülden attı şafak;Aşktan ziya gelinceDile geldi bu toprak. Bizi eyledi böyle,Dedi: Hikmeti söyle!Bütün her yeri tuttu,Her yan boyandı güle. Her taraflar boyandı,Aşka düşenler yandı,Senin […]
Ağustos 22, 2019

Ey yurt! (1) gelecek sene,

Ey yurt! (1) gelecek sene,Göçer geliriz yine;Hakka âşıklar ileOynarız döne döne. Gidiyoruz, elveda!Böyle buyurdu Hudâ.Nice âşık oynadıAllah için burada. Allah diyerek yandı,Hak aşkına boyandı;Gafletin uykusundanÂhı ile […]
Ağustos 22, 2019

Çok yapmalı riyazat,

Çok yapmalı riyazat,Hiç kalmasın haram et;Haram et biter ise,Yardım eder Muhammed. Sen et de benze nuraNurlar gelsin zuhura;Her yanın ziya olsun,Musa ol sen çık Tûr’a. Ağaçtan […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bizi etti köçek…

Aşk bizi etti köçek…Buradan nasıl göçek.Bu aşkın şerbetini Mâşûk elinden içek. (1) Dönelim koşa koşaDosta yetişen (kuş)aBu aşkın ateşleriHâşâ ki gitsin boşa… Şimdi durmadan yıkar,Gözümüzden su […]
Ağustos 22, 2019

Bahar gelir gül açar,

Bahar gelir gül açar,(Âdem)e koku saçar;Bal arısına bakın,Gül kokusundan kaçar. Gül nasiptir insana,Açılmış, bakar sana,Seyreyleyin bülbüle,Sararmış yana yana. Gül için eder feryat,Kavuşur, alır murat;Bu hikmeti bilenler,Günâhtan […]
Ağustos 22, 2019

Zehir ettin aşımı,

Zehir ettin aşımı,Ateş ettin başımı;Ben seni seveliden Tutamam gözyaşımı. Baktıkça durmaz akar,Durmayıp sana bakar;Damlası yere düşseİki cihanı yakar. Tutuşur Kayseri Rum,Bilirim senden mahrum;Bu, âşıka yakışmaz, (1)Bulunmalı […]
Ağustos 22, 2019

Kutbül’ârifin, (1)

Kutbül’ârifin, (1)Gavsülvâsılîn,Her dem hazırdırKalbüttâhirîn. (Kutb-u cihan)dır,Her dem Sultandır;Onda fâniyim,Canımda candır. Can Hâfız Halil,Âşıka delil,Her gözden bakar,Hiç ayrı değil. (1) Büyük Mutavassıf Hâfız Develi’nin büyültülen bir resminin […]
Ağustos 22, 2019

Bize aşk geldi yine,

Bize aşk geldi yine,Kesilsin bütün çene…Bu ateşe yanarız.Bizden bize; kime ne?.. Meğer ki onlar yana,Hâlimize inana;Yârim! senin bu aşkınRüsvay etti cihana; Hiç âşıklar bilmez âr;Hep ârını […]
Ağustos 22, 2019

Yarab! cemâlini kaldır,

Yarab! cemâlini kaldır,Ben gamdayım, zevka daldır;Zülfün boynuma takıldı,Bu aşkım sana visaldir. Boynum takıldı zilife,Onun için düştüm keyfe;Yüzünü gören âşıkın,Hiç aklı ermez esefe. Kime takılsa olur şen,Âşık […]
Ağustos 22, 2019

Birçokları dinler kıylükalimi,

Birçokları dinler kıylükalimi,Çünkü bilmez benim tatsız hâlimi;Sen bilirsin, Sübhânım, ahvalimi,Bu benlikle sana varır mıyım ben? Birçokları beni insan sanırlar,Bilmezler ki dağlar kadar günah var;Ey sadıklar! bu […]
Ağustos 22, 2019

(Emre) Senden günahına af umar

(Emre) Senden günahına af umarBen bilirim, mücrimlere affın var;Ben gibi topraktan olmaz bir zarar,Sen Rahmansın, sana sığınmış iken. Benim âhım eğer değerse taşa,Ben bilirim, o taşlar […]
Ağustos 22, 2019

Eğer olsaydı benlik,

Eğer olsaydı benlik,O, durduruyordu dik;Âşıkların yüreğiYedi yerinden delik. Varılmış şaka şaka (1),Oradan bakar Hakka;Daim o rica eder:Dostu ateş bıraka. (2) Yanmaktan alır lezzet,Âşıklara bu, âdet… (3)Daim […]
Ağustos 22, 2019

Kim bizim ile yanar,

Kim bizim ile yanar,Sözlerimizi anlar;Sözümüzü dinliyen,Tarif olanı arar. Arar, canında bulur,Onun ile dost olur;Dost ile bir olanıÂdettir, görürler hor. Görsünler, olmaz zarar,Nasıl edilir inkâr…Nasib olmuş âşıka…O […]
Ağustos 22, 2019

Gören, boyanır kana,

Gören, boyanır kana,Hiç gelmez adu sana (1)O yüzü gören âşık,Mümkün müdür usana… (2) Öğülen, gelmez ada,Âşık, bu tadı tada;Bu öğülen o Dilber,Her dem eder kumanda. Her […]
Ağustos 22, 2019

Aşkını ver Yaradan!

Aşkını ver Yaradan!Boyansın iki cihan;Senin aşkın gelince Biz çıkarız aradan. Sadece sen kalırsın,Bizi sana alırsın;Yine aşkını gönder,Varlığımızı kırsın. Şükür, senin aşkın var,Benlik denilen, yanar;Bende ömür gecesi,Aşkımdan […]
Ağustos 22, 2019

Unuttuk ayı günü,

Unuttuk ayı günü,Dilber dönünce yönü; (1)Gökte melek seyretsin,Bu bir âşık düğünü. Cebrail verdi müjde,Bizi getirdi vecde;Bu düğünü seyreder,Varlığa eden tövbe. Her varlık olur mâni,Bu söz anlanmaz: […]
Ağustos 22, 2019

Açılmış, güller gibi,

Açılmış, güller gibi,Öter, bülbüller gibi;Âşıklara kokuyorHer yer sünbüller gibi. Yâr! gözün mercan gibi,Hepisi bir can gibi…Kürsüsüne oturmuş,Sevdiğim, sultan gibi. Kokusu olur hasıl,Âşık olana vâsıl;Bu aşkın kokusunu,Kim […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünü döndür bana,

Yüzünü döndür bana,Biraz da bana oyna,Sen gül yüzlü Mahir’sin, (1)Göreyim kana kana. Sen aşka tutul, Mahir!Âşık ol evvel, âhir,Allah sana aşk versin,Her yanın olsun tahir. Her […]
Ağustos 22, 2019

Aşkını ver Allahım,

Aşkını ver Allahım, Tükensin benim âhım;Kaşlarının ortası,Dost! benim secdegâhım. Bana olmuştur mihrab,Çünkü açıldı nikap;Yüzünü seyredinceTükendi cümle hesap. Tarif olur bu kadar,Âşık aradığı Yar; (1)Kim bu aşka […]
Ağustos 22, 2019

Gittin sen, bizi yaktın,

Gittin sen, bizi yaktın,Cana ateş bıraktın;Seni görek (1) deyinceAteşten kanca taktın. Kanca taktın ciğere,Yananlar, seni göre; (2)Sadık âşık gerektir,Bu hale göğüs gere. Bizdedir senin aşkın,Âşık başından […]
Ağustos 22, 2019

İçimi kan eyledin,

İçimi kan eyledin,Yaktın, büryan eyledin;Bu aşkın vatanınaSen Süleyman eyledin. Kurt, kuş istiyor ferman,Benden alırlar derman;Bütün varlık yok olur,Ben diriyim her zaman. Beden beden gezerim,Her dillerden ben […]
Ağustos 22, 2019

Seyredince uyandım,

Seyredince uyandım,Sözlerine inandım;Sizler beni affedin,Dost hasretine yandım. Zordur hasret çekmesi,Komaz akılda hissi;Hasret için yanıyor,Onunçün durmaz sesi. Gönül ister kavuşa,Sevdası düşe başa;Eğer semada görseİster yanıp ulaşa. Hiç […]
Ağustos 22, 2019

Yanarım, etmem esef,

Yanarım, etmem esef,Gözlerim sanki necef…Benim ziyaretgâhım,Bilin ki (Eshabülkehf). Olalım dokuz kişi,Onların yoktur eşi;Sadık âşık olanın,Nümûne, gözü, kaşı. Biz edelim ziyaret,Dost etmiştir işaret;Onları tarif eder(Kur’an) da olan […]
Ağustos 22, 2019

Ah çekerim yine ben bugün nâçâr

Ah çekerim yine ben bugün nâçârSeni görsem bütün kanlarım kaçar;Dost elinden sarhoş olan âşıklar,Mahmur olur, nasıl gözünü açar… Dostu gören, her söze nasıl uyar…Uyur iken Dostun […]
Ağustos 22, 2019

Benim gözlerden gören,

Benim gözlerden gören,Benden bana gösteren;Canım içinde yaşarBu halleri öğrenen. Ben öğrendim zevk ile,Oldum görenle bile; (1)Tarifi mümkün değil…Gelse, söylerim, dile. Varlığı silkinmeli,Bu halleri bilmeli;Bu halleri bilene,Dilden […]
Ağustos 22, 2019

Bilmem bize ne oldu,

Bilmem bize ne oldu,Gönül cihana doldu;Canı gaip edenlerYerine cevher buldu. Bırakır, yine gider,Ne ederse o eder;Düştük gurbet eline,Yine çağırır Dilber. Ayrılmaz sevdiğinden;Bilir, ileri giden…(Emre)yi seyredinceAklı gaibettim […]
Ağustos 22, 2019

Yanmayınca erilmez,

Yanmayınca erilmez,Her gözlere görülmez…Bu, Süleyman yüzüğü…Gayrilere verilmez. Verilen, eyler hüküm,Ben ölünce görürüm;Aşkı olmıyan kişi,Bu ipi eyler düğüm. O düğülse, (1) çözülür,Çözeni âşık bilir;O görülmiyen iller,Ehli ile […]
Ağustos 22, 2019

Yeter, dünyadan ayrıl,

Yeter, dünyadan ayrıl,Sen yaşadın nice yıl;Hakikat mihrabındaBir rikâtsız namaz kıl. Orada olur kabul,Ayet okuyor bülbül;Bu öğülen, topraktır,Zor edilir tenezzül. Tenezzülden bulunur,Her taraflar olur nur;Gönül toprak olursaBu […]
Ağustos 22, 2019

Buna lâyıktır varlık…

Buna lâyıktır varlık…Yok ol da sonra ayık… (1)Eğer gönül yanmazsaHer yan olur karanlık. Yananlar, olur âşık,Yan, yolun olsun ışık;Bu yollar zor görünür,Her âşıklar alışık. Görünür âşıklara,Onlar […]
Ağustos 22, 2019

Duyar mıyım sesini,

Duyar mıyım sesini,Açarsa perdesini?..Nasib et koklıyayımAğzının nefesini. Koklayım doya doya,Gitsin aklımdan boya…O yüz açılır iseHaset geliyor aya. Güneş de eder haset,Acep olur mu kısmet?..O methettiğim yüzeBütün […]
Ağustos 22, 2019

Eğer kalksa perdeler,

Eğer kalksa perdeler,O bakış, canı deler;Kim bu hâle düşerse,Var olmayı tövbeler. Gönülden giderse put,Oraya gelir Mahmut;Ona âşık oluncaNiceler çaldı nâsût. (1) Yok olur, ona gider,Her vârını […]
Ağustos 22, 2019

Her yanı tuttu dizi (1)

Her yanı tuttu dizi (1) Meşgul eyledi bizi;Yaradana hamdolsun,Âşık eyledi sizi. Ederiz hakka hizmet,Hak size etmiş himmet;Sonra gelen âşıklarSizleri edecek medh. Budur size şefaat;Daim alırız murat;Dilde […]
Ağustos 22, 2019

İstilâ etti ceryan,

İstilâ etti ceryan,O yüz olunca ayan;O yüzü seyredince(Emre) olmuştur hayran Daim o yüzü özler,Seyreylemeyi gözler;Över o yüzü daim,(Emre) den çıkan sözler. Canı kurban etmiştir,Ruhu ona gitmiştir;O […]
Ağustos 22, 2019

Defteri, kalemi al,

Defteri, kalemi al,Yine söylesin hayâl…Gönül! varlığı bırak,Aslındır, yokluğa dal. Oradan çıkar cevher,Senin âşıkın ister;Nurdan dizilere (1) diz,Boynuna taksın Dilber. Sen süsle mercan ileHer yanını can ile;Oradan […]
Ağustos 22, 2019

Eğer ister isen haber,

Eğer ister isen haber,Olmak istersen beraber.Buna büyük sabır gerek, Bu yol, ateşten bir çember. Dayanıp, lâzımdır geçmek,Unutulmalıdır emek;Bu çenberden geçeceksenSen canından elini çek. Böyle emretmiştir Cânân,Bu […]
Ağustos 22, 2019

Yine bu kahve pişer,

Yine bu kahve pişer,İçeriz olsa mahşer;Gönül semaya çıksa,Dilber gönlüme düşer. Bu gönül âşık ona,Dolaşmıştır ruhuna;Ahdeyledi, çözülmez,Bu hayat varsa sona. Ordan alır nafaka,Yok oldu baka baka;Böylece haşrolmuştur,Söyliyen […]
Ağustos 22, 2019

Her diller seni över,

Her diller seni över,Öven senmişsin meğer…Yüzün âşikâr olsa,Âlem birbirin döğer. Acep neyler bu beşer…Hepisi yere düşer;Perdeyi kaldırırsan,Vakıtsız olur mahşer. Gözler göğe dikilir, (1)Âşıklar seni bilir…Senin adın […]
Ağustos 22, 2019

Bu sözü âşık duyar,

Bu sözü âşık duyar,Duyan olur bahtiyar;Lâyıklar, olur âgâh,Duyabilir mi ağyar… Mânası içten gelir,Bu aşka uyan bilir;Bu lezzeti alamazNefsine olan esir. Mertlere olur ihsan;Söylenen, (âb-ı hayvan)… (1)Gözünü […]