Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Âşık eyledi Dilber,

Âşık eyledi Dilber,Her yanı etti siper; (1)Âşıkın aradığıKendisiyle beraber. Vazgeçmek lâzım dinden,Aramalı kendinden;Öyle edip bilmiyen,Vazgeçmeli bedenden. Eğer âşıksan Yâr’a,Sen sahip olma vâra; (2)Boşuna çekme zahmet,Kendi kendinde […]
Ağustos 22, 2019

Bizleri yakan Dilber!

Bizleri yakan Dilber!Bizi yaktığın yeter…Himmet eyle âşıka,Her yanından akar ter. Bu hâllerden doyulmaz, (1)Hiç âşıklar yorulmaz;Âşık, yorulmayıncaDilberim, seni bulmaz. İmdad eyle Dilberim,Benimle beraberim; (2)Beni benden yok […]
Ağustos 22, 2019

Aşka düşerse gönül

Aşka düşerse gönülHer yanlardan kokar gül;Bu aşka düşmek için Etmek lâzım tenezzül. Buna her güç yeter mi?Varmıyan gönül er mi?Gönül toprak olmazsaOrada gül biter mi? Aşk […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk yakmaya başlar,

Bu aşk yakmaya başlar,Gözümden akar yaşlar;Aşk halini bilmiyen,Aşka düşeni taşlar. Yol geçiyor buradan, Takdir etmiş Yaradan; Bu yolun yolcusunaAcep görünür mü can… (1) Nice can olmuş […]
Ağustos 22, 2019

İşte Emmi’nin kızı… (1)

İşte Emmi’nin kızı… (1)Hem de şen etti bizi…Allah gözüne koymuşSemadan hep yıldızı. Görenler olmuş âşık,Yüzünde nur bulaşık;Bilen, durmaz bakıyor,Bu her vakıt alışık. Sen Allahım bağışla,Bu hal […]
Ağustos 22, 2019

Sensin her yerde mevcud,

Sensin her yerde mevcud,Tarif edilen yakut…Nasıl tarif eyleyim,Ancak gösterir Mahmud. Bu hâl bizi sarmalı,Benlikten kurtarmalı;Bu halleri bileninAteşe döner hâlı. Daim yüreği yanar,Durmayıp kalbi çarpar…(Emre), her vârı […]
Ağustos 22, 2019

Yine beni aşk aldı,

Yine beni aşk aldı,Aldı da Zevka daldı;Yâr aklıma düşünceDilim tutuldu kaldı. Geldi, gönlümü sardı,Beni dardan kurtardı;Aşk bu kapıyı açtı,Gönül âleme vardı Neşe geldi gönüle,Yok oldu güle […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşktan aldı gıda,

Bu aşktan aldı gıda,Aşka can olsun feda;Daim Haktan diliyor;Yanan ersin murada. Aman gönlüm, durma yan,Yanana Mevlâm ayan;Aşkın atından inme,Bu ilde kalınğ (1) yayan. Aşka bin, Dosta […]
Ağustos 22, 2019

O ateşte yanmak hoştur,

O ateşte yanmak hoştur,Ondan gayri her hâl boştur;Âşıkın ondan dileği:Daim arkasına koştur. Onun hâline uyayım,Gaflet gömleğin soyayım;Kulağımdan mühürü aç,Gizli sözünü duyayım. Onun aşkına yanayım,Yanayım ben orda […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk bizi etti rezil,

Bu aşk bizi etti rezil,Bizi taşlar her yandan dil;Dilber! seni seyreylemek,Taşlanmadan olmaz kabil. O taşlar gelmeli hoşa, (1)Göğüs germek lâzım taşa;Dilberin gamını çekmek,Hâşâ lillâh, gitmez boşa. […]
Ağustos 22, 2019

Kim ki olmak ister “bakaa” (1)

Kim ki olmak ister “bakaa” (1)Daim, Dost yüzüne baka, (2)Ebediyyen o sağ kalır:Bağrını ateşe yaka. Ateşe ata (3) ârını, (4)Âr ile hem vakarını…Her yanını ateş alır,Ateşte […]
Ağustos 22, 2019

Kendi düzmüş düzeni,

Kendi düzmüş düzeni,Gönül gönül gezeni…Gönülden söylüyor Hak,Daim okur ezeni; (1) Kim o ezeni duyar,O, okuyana uyar;Ezen duyan âşıktaHakkın gizli aşkı var. Aşk olan (2) çıkar başa,Olmıyan […]
Ağustos 22, 2019

Her yanları kapladı,

Her yanları kapladı,Vicdana geldi tadı;Bu hikmeti görenler,Aşktan aldı muradı. Düştü aşk vâdisine,Kulak verdi sesine;Dünyayı ateş alsa,Âşıkların nesine… Yansa, görmeyi ister,Her daim seni över;Cemalin tükenir mi… (1)Âşıka […]
Ağustos 22, 2019

Biz bu aşka olduk gark,

Biz bu aşka olduk gark,Nefsi edince toprak…Dilber! seni göreliHiçbir şeyi etmek (1) fark. Karışmış senin ile,Söylenirsin her dile;Bu hâl güneşe benzer,Tutulur mu her ele? Tutan el, […]
Ağustos 22, 2019

Yaktı beni Mâşûkam,

Yaktı beni Mâşûkam,Yandı vücut, oldu gam;Ben Mâşûku görünceKül olmuştur her âzam. Külüm her yana uçar,Kanun böyledir, nâçâr…Düşenler ateş olur,Lâyık olmıyan kaçar. Âşık olan dayana,Külü alıp da […]
Ağustos 22, 2019

Teslim ol sen bir “Pîr”e,

Teslim ol sen bir “Pîr”e,Gözünü göre göreO yüzü görenlerinHep tüyleri ürpere. Bize o nazar ere, (1)Nazardan aşkı vere, (2)Hak aşkıyle yanayım,Yüreciğim! sen titre. Kim âşıktır o […]
Ağustos 22, 2019

Açılmış çeşit çeşit,

Açılmış çeşit çeşit,Görse, koparır hasit; (1)Allah için âşıka (2)Mânen yetişir Mürşit. Görünür ona ma’ni (3),Ateş olmuş her yanı;Her gözlere görünmez,“Sakla!” der, vermiş canı. Eğer olsa âşikâr,Dünya […]
Ağustos 22, 2019

Haktan ayrı mı insan…

Haktan ayrı mı insan…“Ben!” dese olur şeytan;Bu söz (Kur’an)dan gelirSâde demez bu lisan. Yokluk istiyor Rahman,Tasdik ediyor dehân; (1)Kulağını iyi ver,Kurtulur sözü duyan. Duy da benlikten […]
Ağustos 22, 2019

Dost! senden budur recam:

Dost! senden budur recam:Aşka olmasın hitam…Niçin yüzünü döndün?Sevdiğim midir hatam?.. Yoktur bu aşkın ucu,Ateş oldu dört burcu…Yananın af oluyor,Bütün ettiği suçu. Cânânım! beni et af,Ateş oldu […]
Ağustos 22, 2019

Şükürler olsun Hakka,

Şükürler olsun Hakka,Devlet verdi âşıka;Devleti bulan âşık,Canı verir mâşûk’a. Hakka bakar, dirilir, Devlet ona verilir;Bütün benlikler gider,Ona bu hâl bilinir. Tarifi değil mümkin,Mâşûka verir izin;Bu hâle […]
Ağustos 22, 2019

Vakıt gelse bu âlemden savuşsam,

Vakıt gelse bu âlemden savuşsam,Benim nazlı güzelime kavuşsam…Hasret odu ciğerimi yakıyor,Kanat bulsam Yâr’ın ardına koşsam… Geri dönse, ben ona varsam karşı, (1)Gözüme görünse göziyle kaşıBenim feryad […]
Ağustos 22, 2019

Varayım, yalvarayım,

Varayım, yalvarayım,Dost yanına varayım;Gönülde buldum seni,Ben içinde arayım. Seni buldum “gönül” de,O koku yoktur güldeBen sesine (1 ) âşıkım,Dinliyorum bülbülde; Seni över bülbüller,Sırrını diyor diller;Eğer sırrını […]
Ağustos 22, 2019

Ah bu aşkın elinden,

Ah bu aşkın elinden,Boğulmuş arz yelinden… (1)Benim Yârım görünür,Dilberimin ilinden. Gönül versem sarılır,Ateş olsam varılır;Bu hâle boyanıncaBakarsam arş yarılır. Beni görmez kimseler,Yanarlar hep, bilseler…Cihan hep âşık […]
Ağustos 22, 2019

Sabırdan geçiyor yol,

Sabırdan geçiyor yol,Sen sabreyle, sadık ol;Her söze kulak verme,Sen çalış yolunu bul. Dönmek lâzım ellerden (1),Devre (2) diyen dillerden;Dostum! seni buluruzSelîmce gönüllerden. Gönül, çok temiz gerek,Temiz […]
Ağustos 22, 2019

Göründü, olduk meftun, (1)

Göründü, olduk meftun, (1)Bu harp gayetle uzun;Âşıklar rahat olsun,Düşmanlar olsun yorgun. Sürmeli yedi sene,Seyredin döne döne;Harbin sonunu görenSeyreyleyip övüne. Cihana ateş yağar,Âşıklara gelir kar;Bu bir gizli […]
Ağustos 22, 2019

“Gönül” (1) gibi sekmeli,

“Gönül” (1) gibi sekmeli,İçine kan ekmeli;O “yüz” ü görmek içinSeherler beklemeli; Beklemeli kırk sahar,O, daim seni arar;O duyulmaz sevdayıDuyuyor uyanıklar. Her gece atsın şafak,O vakit görünür […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk Hakka tutturdu,

Bu aşk Hakka tutturdu,Her yanı unutturdu,Dost yüzüne bakıncaHançeri cana vurdu. Kanı içime akar,Aktığı yeri yakar;Aşk için âh edeyim,Âhıma âşık bakar. Âşıka derim âhım,Âşıktır benim şahım;Aşk ile […]
Ağustos 22, 2019

Gelen gider durmadan,

Gelen gider durmadan,Bu dert nedir, sormadan;Gözlerini açar mıDerdin tadını tadan. Hiç bu dertten geçilmez,Derdi tatmıyan bilmez;Dolu kadeh içmiyenKendi kendine gelmez. Her daim durur mahmur,Daim yanmıyana zor;Bu […]
Ağustos 22, 2019

O Dost her şeyden ârî,

O Dost her şeyden ârî,Kulağını aç bâri…Görenlere bulaşır,Bu dert gayetle sârî. Bulaşanlar kurtulmaz,Bu derde çare bulmaz;Canını ateşe at,Bu can yanmazsa olmaz. Yanmak hiç kolay değil,Çare budur, […]
Ağustos 22, 2019

Sen üryan ol, biz görek. (1)

Sen üryan ol, biz görek. (1)Âşıklara gösterek; (2)Bu çekilmez hasreteAllah, dayanmaz yürek. Görün, olalım uşak,Lâzım değil “enelhak”;Ben aşkına (3) düşeli,Yürek oldu iki şak. (4) Yüzünden kalkmış […]
Ağustos 22, 2019

Ben seni unutmadım,

Ben seni unutmadım,Başka varlık tutmadım;Gördüm şeker yer iken,Çiğneyip te yutmadım. Taddan yoktur haberim,Ateşe döndü derim;Ateşte yanıyorum,İmdat eyle Dilberim! Sendendir bütün imdat,Bu bende olan hayat;Sen bir nikap […]
Ağustos 22, 2019

Burdan Cânân söyledi,

Burdan Cânân söyledi,Gizli sırları dedi;Bakıp seni görmiyen,Acep geldi, neyledi?.. (1) Emeği oldu hebâ,Bu söz gelmez hesaba;Sana âşık olanlarTutulur mu dolaba? Arzularına kanmaz,Aşka düşmeden yanmaz;Yıllarca sana bakar,Seyretmekten […]
Ağustos 22, 2019

Toplandılar deliler,

Toplandılar deliler,Dostu görmeyi diler;O Dilberin bakışıYüreğimi dört diler. (1) Her daim bana bakar,Bakışı beni yakar;Ateş oldu her yanım,Kimseye etmem zarar. Yanarım, kimse görmez,Dilber beni göstermez;Bu tükenmez […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bize verdi destur,

Aşk bize verdi destur,Biz Dosta tuttuk huzur.Eğer âşık ah etseDirilir ehli kubur. Candan giderse kıymet, (1)Verilir ölmez hayat;İlmi bize öğretti,Biz yanınca Muhammet. Yandık, bulduk biz onu,Yanmaktır […]
Ağustos 22, 2019

Görünce kalmadı âr,

Görünce kalmadı âr,Görmezsek ederiz zâr;Eğer görmek istersenHer daim aşka yalvar. Hak iledir o bile, (1)Sözü söyletir dile;Sen tekrar tekrar yalvar,Bu aşk geçe gönüle. Aşka her taraf […]
Ağustos 22, 2019

Aşk içindir cümbüşler,

Aşk içindir cümbüşler,Gül de görünsün dişler.Aşka teslim olursakHak, bildiğini işler. Aşka uymaktır vuslat..Âşık olmaktır murat,Kim bu aşka uyarsa Suçundan eder berat. Seni affeder Gaffar,Âşık ol, aşka […]
Ağustos 22, 2019

Gel âşıka dokunma,

Gel âşıka dokunma,Onlar belenmiş gama;Benziyor, pervaneyiCelbeden yanmış muma. Cihanı nura beler;Körler karanlık derler;Bu devlete kavuşan,Zelil olan deliler. Âşıklar olur zelil,Taş atar bize her dil;Âşıka taş atanlarSonunda […]
Ağustos 22, 2019

“Ben!” diyenler çürüyor,

“Ben!” diyenler çürüyor,Gözü açık görüyor;Ârını terk edene,Hâlik devlet veriyor. Onda kalmıyor haset,Dahi (1) aklında illet;Akıl şifa bulunca,Güzel oluyor gayet. İşte, bu ölmez hayat.Zorca tadılır bu tad,Sen […]
Ağustos 22, 2019

Aşk gelmezse olur lâl,

Aşk gelmezse olur lâl,Gelirse eder visal..Öğülmek lâzımdır çay,Âşıklara çay helâl İçmekten kalmak (1) geri,Fazla olsun şekeri.Biz aşk ile içersekSeyrederiz Dilberi. Fakat lâzım semaver,Bu fakir çayı över;Bizde […]