Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Hazineyi kim bulur,

Hazineyi kim bulur,Aşk ordan eder zuhur;Gelir, gam basar ise,Aşk onu eder meşhur. Ciğer boyanır sele (1)Sen aşka bir düş hele…Aşk ateşi yakarsa,Derhal olur velvele. Seyreder gözü […]
Ağustos 22, 2019

Bülbüller güle âşık,

Bülbüller güle âşık,Hased etmiş şakayık.Gönül Hakka ulaştı,Zannederler burdayık. (1) Lâzım değildir reyhan,Biz aşktan aldık ihsan;Biz o yollarda olduk,İsmail gibi kurban. Kurban olan dirildi,Ölümsüz can verildi;Dediğim kuş […]
Ağustos 22, 2019

Hangi can değer sana,

Hangi can değer sana,O, senin gibi yana…Sana aferin (Emre)!Teslim oldun Sübhan’a. Öğrendiklerin: ilim;Söylüyor daim dilim;İlimden hâle geçtin,Sahibine et teslim. Mutlak gerek birine,Bilir, gider pîrine…Özü daim aşka […]
Ağustos 22, 2019

Ben âşıkım ezelden,

Ben âşıkım ezelden,Gönlüm geçmez güzelden;Aşka düşen kurtulsun,Başka ne gelir elden… Âşık gördü kaşını (1) ,Zülfünün dolaşını; (2)Çalışsa durduramazGözlerinin yaşını. Daim durmaz kan ağlar,Onunla bütün dağlar;Gözünden gaib […]
Ağustos 22, 2019

Bulduk Dostun izini,

Bulduk Dostun izini,Haktan aldık izini;Biz bir âyîne (1) olduk,Bakan görür yüzünü. Ters seyreder eğriler,Daim bize diş biler;Biz Hak için yanarkenBizi öldürmek diler. Münkirler biler dişi,Küfür onların […]
Ağustos 22, 2019

Tez geçer kara günler,

Tez geçer kara günler,Fakat bir karar (1) döner;Bizim bu halimizeTaşlar, topraklar güler, Yâr, kaşlar karasından,Seyreder arasından;Yine aşkı parladı,Yürekler yarasından. Yârım! kaşların kara,Vuslat edenler, vara; (2)Mutlak kanat […]
Ağustos 22, 2019

Tarifi mümkün müdür…

Tarifi mümkün müdür…Aşkını gönder, dedir; (1)Bütün âlimler gelse,İlmi edemez tefsir. Buna âşıklar kaadir,Onlarasın sen zâhir;Senin ilmin yazılır,Aşk yakıp etse tâhir. Aşktır yazıyı yazan, Okunur orda Sübhan;Bütün […]
Ağustos 22, 2019

İyi, kötü, neyimiz; (1)

İyi, kötü, neyimiz; (1)Haktan aşk isteriz biz;Dost aşkını verince,Gönlümüz oldu deniz. Gark olur bizde damla,Meğer bizde aşk kala, (2)Aşka düşen âşıklarKavuşmaz mı Visâla… (3) Aşk ile […]
Ağustos 22, 2019

Değildir aşkım mecâzî,

Değildir aşkım mecâzî,Gönülde buldum Hicaz’ı;Muhammed’le bile kıldım,Ben Beytullah’ta namazı. Benden bana ettim kabul,Benden banadurur (1) o yol;Dilimden söyleyen Haktır,İçim Mâbud, dışımdır kul. Benden bana oldum diri,Benlikten […]
Ağustos 22, 2019

Nideyim aşk olmazsa,

Nideyim aşk olmazsa,Gelip beni bulmazsaBenim dilim mi döner,Bu meydan aşk dolmazsa… Bütün aşkındır hüner,Sultanım! sen aşkı ver;Eğer aşkın gelirse,Gelir, meydanda döner. Gelse, nur olur meydan,Gelmezse olur […]
Ağustos 22, 2019

Nider (1) bakalım devran,

Nider (1) bakalım devran,Durmaz döner her zaman;Zamanın hiç aslı yok,Önüyle sonu bir an. Fakat durmaz dönüyor,Dönmekle öğünüyorSakın çarkına düşme,Düşenler söyünüyor. (2) Dönen, geldi yakına,Gözü açık, sakına,Gözünü […]
Ağustos 22, 2019

Açıldı bize mektep,

Açıldı bize mektep,Okuyoruz bizler hep…İlmimizi yazamaz,Deniz, olsa mürekkep… Aşksız olan gidemez,Davranmalı gayet tez;Aşkı olana söyler;Gayriye bu söz denmez. Denirse, olur vebâl,Söz ile olmaz visâl;Bütün âlimler gelse,İlmi […]
Ağustos 22, 2019

Kim Haktan aldı aşkı,

Kim Haktan aldı aşkı,Odur her daim bâki…Seni senden çıkarır, (1)Senden sanadır şavkı. Çıkar seni aradan,Sever seni Yaradan… (2)Senden sana bu, (Emre),İçinden (3) söyler Sübhan. Yok ol, […]
Ağustos 22, 2019

Canı edenler siper,

Canı edenler siper,Çalışır, Dost’a gider;“Dil” denilen Cebrâil,Bil, arkadaşlık eder. Fakat onun var yeri,İlerden (1) yok haberi;Cebrâil orda durur,(Aşk) götürür ileri. Gidemez, ordan korkar,Umduğu yere bakar;Eğer bir […]
Ağustos 22, 2019

Neler oluyor insan,

Neler oluyor insan,Sana edince îman…Senin âşıklarından,Eksik olur mu hicran… Daima hasret çeker,Seni görmeği ister;Dostum! sana âşıklık,Gayet zorumuş (1) meğer… Yanar sana ulaşan,Zilifine (2) dolaşanKim ki sana […]
Ağustos 22, 2019

Kimseye kalmaz dünya,

Kimseye kalmaz dünya,Gülemez doya doya;“İlmi Ledün” sözünü,Kulağı açık duya. Kulağı açık, duymuş,Çünkü o, aşka uymuş;İki yüzlü dünyadan (1)Aceba kimler doymuş… Kandırmış çoklarını…Verir mi haklarını…Yine Yârım, saçının, […]
Ağustos 22, 2019

Derdim beni söyledir, (1)

Derdim beni söyledir, (1)Âşık hâli böyledir…Senin âşıklarınaAşktan bir parmak yedir. Daim yedir bir parmak,Yanan olur müstahak;Senin için yananın, Gönlü olmuştur ocak. Daima yanar sana,Nur olur yana […]
Ağustos 22, 2019

Düştük Hakkın aşkına,

Düştük Hakkın aşkına,Söyleriz yana yana;Bu aşkın ateşindenÂşık niçin sakına… (1) Âşıklar canı atar,Orda Cânânı tutar;Hiç âşıklar yana mı…Nasibeylemiş Gaffar. Ederiz biz âhuzâr,Bu sözü ehli duyar (2)Ateşe […]
Ağustos 22, 2019

Ateşe düşünce biz,

Ateşe düşünce biz,Bize görünür o iz;O izi görmek için,Helâk oldu nice diz. Çok dizler oldu helâk, Kirlerinden oldu pâk…Bizde yanan ateşe,Dayanmaz oldu eflâk. İki cihan tutuştu,Ateşi […]
Ağustos 22, 2019

Yansan aşkın oduna,

Yansan aşkın oduna,Lâyık olunğ (1) bu dona;Bir gönülde gül olsan,Sana bülbüller kona. Bülbüle o müstahak,Seyret, âşıklara bak;Gir bu kazana, kayna,Seni bekler bu ocak. Gel, bu potada […]
Ağustos 22, 2019

Budur Hakkın meşrebi,

Budur Hakkın meşrebi,Okuruz bu mektebi;Yanarak tahsil ettik,Biz böylece edebi. Aşk, edepten doğuyor,Gayrisini koğuyor;Meşrebini değişen, (1)Benliğini boğuyor. Dinler Dostun sesini,Bulan Hak hevesini;Meşrebi pâk edeneAçar Dost, perdesini. O […]
Ağustos 22, 2019

Sen göründün yakından,

Sen göründün yakından,Âşık gözü şavkından;Seninle bile (1) olurYürekten kan akıtan. Seninle dolu yürek,Kabul olursa dilek;Kara gözlü Dilberim!Yüzünü aç da görek. (2) Şavkın vursun yüzlere,Merhamet et bizlere;Hâlimize […]
Ağustos 22, 2019

Kaşın kara, Sevgilim!

Kaşın kara, Sevgilim!Okurum ordan ilim;Senin gizli ilmini,Âşıka okur dilim. Seni söylerim, Dilber!Âşıklar daim dinler;Bu ateşi sen yaktın,Biz yanarız beraber. Yanar “Cercis” tenberi,Yüzdürmüştür çok deri…Biz yanınca işidek […]
Ağustos 22, 2019

Kahve Yemen’de biter.

Kahve Yemen’de biter.Âşıklar böyle öter..Dünyayı ehline ver,Bizlere aşkın yeter. Biz olalım aşk ile,Daim yanalım böyle…Aşk ile yaktın biziDüşürdün cümle dile. Ettin cihana ilân,Yürekten akıttın kan;Yüzü yerlere […]
Ağustos 22, 2019

Ateşe yandı yürek,

Ateşe yandı yürek,Yüzünü aç da görek;Yürekten çıkan dumanArşa oluyor direk. Duman Arş’ı kapladı,Anıldı Dostun adı;Yüzünü (1) seyredinceYanıyor can bünyadı. Candan eser kalmaz hiç,Âşık isen, candan geç;Her […]
Ağustos 22, 2019

Aşka düştüm nâçârım,

Aşka düştüm nâçârım,Âşıkım, yoktur ârım;Dilberim el ederse,Bu dünyadan kaçarım. Terk ederim bedeni,Eğer görürsem seni;Dilberim! bayram eyle,Gel, kurban eyle beni. Yoluna (1) kanı akıt,Beni yüzüne bakıt; (2)Âşıkım, […]
Ağustos 22, 2019

Biz kimseye dutmak (1) kin;

Biz kimseye dutmak (1) kin;Aşk, sana vermez izin;Eğer Dosta âşıksan,Ateşten gömlek giyin. Sana değenler yansın,Hak rengine boyansın;Ateş gömlek içinde,Âşıklara ayansın. Ateşten gömlek giyen,Bu aşka boyun eğen,Her […]
Ağustos 22, 2019

Olsa cihana doktor,

Olsa cihana doktor,Aşktan haberi yoktur;Âşikâr bilir seni,Bilirim diyen çoktur. Yok olmalı kendisi,Bu aşktan olur hissi; (1)Sen Dilberi göremez, Açılmazsa vâdisi. Geçmiyenler canından,Geçmez aşk meydanından;Âşıklar izin alırO […]
Ağustos 22, 2019

Can ile eder gazâ, (1)

Can ile eder gazâ, (1)Ateş oldu her âzâ…Dünyalar kâtip olsa,Meğer (2) derdini yaza. Bu hâl aşktandır ihsan,Nasibeyledi RahmanZaman gelip cihana,Hâlimiz ola ilân. İki cihan dolacak,Âşık olan […]
Ağustos 22, 2019

Dönmek lâzım her yana,

Dönmek lâzım her yana,Baka baka “İnsan”a;Bu aşk nasibolur mu,Şükür eyle, her cana… Ezelden böyle derdi, (1)Aşkını bize verdi;Bu aşk bize gelinceTatlı can Dosta erdi. O Dosttan […]
Ağustos 22, 2019

Aşk yine etti zuhur,

Aşk yine etti zuhur,Bizler tutunca huzur;Yine aşkım ne etti,Dinlesin ehli kubûr; Dinlesin, olsun dirî,Aşktan alsın bideri;Bizi ateş yakarsa,Yananın kalmaz kiri. Yine kalmadı karar,Gönüllerde aşkın var;Senin aşkına […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar bilir mi rahat…

Âşıklar bilir mi rahat…Canlarında olmaz kıymat;Senin canın sana lâzım.Vakıt geçmeden sen git, yat. Bize böyle olmuş karar,Bu hâl bize etmez zarar;Biz bir Hak derdine düştük,Ruhumuz o […]
Ağustos 22, 2019

Haktandır bütün imdat,

Haktandır bütün imdat,Aşktır bizlere murad;Kim bu aşka düşerseGelir hiç ölmez hayat. Kim “Hak!” der yana yana,O seyreder her yana;Hakkı seyreden âşık,Dolar iki cihana. Her vâr olur, […]
Ağustos 22, 2019

Yâr gözden uzaklaştı,

Yâr gözden uzaklaştı,Bu gönlüme yaklaştı;Yârımın ateşindenBütün varlıklar kaçtı. Bilmem bana ne oldu…Mekânıma aşk doldu;Bu aşk beni sarıncaBenzim sarardı, soldu. Suya kesti iliğim, (1)Derdimi söyler dilim;Ben bu […]
Ağustos 22, 2019

Cânânım sensin kıblem,

Cânânım sensin kıblem,Ben secdeye eğilem;Eğer seni görmezsemGönlüme dolar elem. Sensin bana secdegâh,Görün, kaşları siyah!Ben aşkına (1) düşeliYandım, olmadım iflâh. Yandım aşka düşeli,Seninle görüşeli;Candan yakamı tuttuSenin aşkının […]
Ağustos 22, 2019

Yine bu aşk bastırdı,

Yine bu aşk bastırdı,Nice kafalar kırdı…Bir (enelhak) uğrunaO Mansûr’u astırdı; Bu aşkı gören gördüAldı, Hakka götürdü;Doğruluk fetvasınaNesîmî’yi yüzdürdü. Gören, “göreyim” derdi,Hep görenler can verdi;Mâşûkası uğrundaFerhada dağ […]
Ağustos 22, 2019

Nefsi öldür, geçtiğin yol gayet dar,

Nefsi öldür, geçtiğin yol gayet dar,Her yanında yılan, çıyan, aslan var;Binde biri göremez onları hep,Pehlivan ol, onlardan seni kurtar. Bu yollarda pehlivanlık “yokluk”tur,Geçerken her daim sen uyanık […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bize oldu kısmet,

Aşk bize oldu kısmet,Ondan isteriz himmet;Bu hâl bizi sarıncaBize görünür Ahmed. İşte budur tam visal,Tükenir hep kıylükal;Biz bu hale düşünceHer taraf olur hayal. “Yâr” görünür içinden,Tadı […]
Ağustos 22, 2019

Ateştendir yeleğim,

Ateştendir yeleğim,Dost emretti, ben dedim;Eğer emretmez iseLâl olur benim dilim. Bütün diller olur lâl,Topraklara döner hâl;Her vârı (1) Hakka vermek…İşte bu tamam visal. Sende kuvvet kalmasın,Sahibi […]