Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Sevgili Hâfız Develi…

Sevgili Hâfız Develi…Zâhiren öldü öleli, Bâtınan bana geldi geleli,Kalmadı gönlümün aslâ emeli.Hiç cihana gelmedi böyle (veli)…İki cihan zâhir oldu ben (Halil)i seveli.
Ağustos 22, 2019

Gelin, yemek yiyelim

Gelin, yemek yiyelim Hamdülillâh diyelim;Ateşten gömleğim var, Hep beraber giyelim. Kolay kolay görülmez, Görmiyene verilmez;Bu hesaplar bitmezse Hak defteri dürülmez. Kim ki ister bu derdi, – […]
Ağustos 22, 2019

Âşık olan sever yolu,

Âşık olan sever yolu,Âşıkın olmadı solu. (1)O noktaya seyredelim,O yolda “Kâmil”ler dolu. Uykudan gözü açalım,Nazarı Dost’a saçalım;Dünya zindan oldu bize,“Vahdet ili” ne kaçalım. Gördünüz mü sizler […]
Ağustos 22, 2019

Âşık gözlerini yumar,

Âşık gözlerini yumar, Gördüğünden hikmet umar,Canı Hakka vermek için (Emre)yle oynayın kumar. Lâzım oldu bize çakmak,Âşıkı ateşe yakmak.Eğer âşık isen gönül,Lâzım bize Dosta bakmak. Ben bu […]
Ağustos 22, 2019

Dostum için oldum verem,

Dostum için oldum verem,Bilmem ki ağrıyor nerem…Gece gündüz âhettiğim:Cânânın yanına erem. (1) Gönlümdedir Zümrüt kuşu,Hak istemez aslâ düşü;Bu göz ile görülmüyor,Ne yapalım, Hakkın işi… Hepinize dedim […]
Ağustos 22, 2019

Ne ağlarsın ey naci! (1)

Ne ağlarsın ey naci! (1)Yürekte çoktur acı;“Aynel yakîn” bulanlar,Hergün oluyor hacı. Ben de dosta gideyim,Gamdan yemek yiyeyim,Dost ateş gömlek vermiş,Getir bana, giyeyim. Dosta gittim, ulaştım,Nice yollar […]
Ağustos 22, 2019

Âşık, gördü Âdem’i

Âşık, gördü Âdem’iZornan buldu bu demi;Âşıkları kaldırdıNuh’a verilen gemi. Bende buldum Âdem’i,Bildim, vücuttur gemi;Ben beni seyredinceTerketmedim bu demi. Tarif etti Muhammet…Doyurmaz bizi cennet;Hak yüzünü görenlerO eve […]
Ağustos 22, 2019

Biz Cânâna uyalım

Biz Cânâna uyalımGizli sırrı duyalım; (1)Cânân diriyi sevmez,Canı burda koyalım. Bu vücuda binelim,Balk (2) şehrine inelim;Ben o şehre varınca Arşa ulaşır elim. Yok olalım, varalım;Yaktın gözü […]
Ağustos 22, 2019

Deblek (1) olsa çalardık,

Deblek (1) olsa çalardık,Aşk zevkine dalardık; (2)Eğer biz âşık olsakCanı Dosta salardık. Kim oldu Hakka âşık,Canı kanla karışık…Kimsenin görmediği,Âşıklarla barışık. Eğer oldu isen sak, (3)Anla, bu […]
Ağustos 22, 2019

Hak düşürdü ateşe,

Hak düşürdü ateşe,Âşıklar sende pişe;Ateşi âşıka ver, İçi, dışı ilişe. (1) Aşık sana ulaşa,Aşkı olanlar taşa…Bu kazanda kaynıyan,Gün gelir, çıkar başa. Âşık olup dursalar, Aşk sırrını […]
Ağustos 22, 2019

Hak için çalarız def,

Hak için çalarız def,Âşıka Haktır hedef;Mutlak Hakkı bulursun,Âşık, sen etme esef. Âşık bu deme basa,Etmesin aslâ tasa…Sen bu ilmi bildinseFiske vurma bu tasa. Gülmek istersen, ağla,Ciğerlerini […]
Ağustos 22, 2019

Kim ki bilir Allahı

Kim ki bilir AllahıDerhal tükenir âhı;Aceba kimler bulurGönülde duran şahı. Ateş kondu vapura,Can gerek burda dura.O kuşu kim isterseGönlünde tuzak kura. Cennette durur eti,Gayet geniş hikmeti;Kim […]
Ağustos 22, 2019

Oynarız aşk gelince,

Oynarız aşk gelince,Bu hikmet gayet ince;Orada fani oldukDosta can verince. Girmek lâzım gönüle,Bekliyor güle güle.O yüzü görmek içinHer varını yok bile. Bu ateşte yanmalı,Görüp de inanmalı,Herkes […]
Ağustos 22, 2019

Gözüm duş oldu kaşa, (1)

Gözüm duş oldu kaşa, (1)Yaşa Cânânım, yaşa…Ben vârı terkedinceBeni çıkardı başa (2) Dost bana verdi izin,Gözüme sürdüm tozun;Canım, sen göreceksenSen de şehirde gezin. Lâzım değildir sırat,Vücudu […]
Ağustos 22, 2019

Dosttan içtik şerbeti,

Dosttan içtik şerbeti,Bizler nur ettik eti;Her taraf nur oluncaÖldürdük bizler “bet”i. (1) Aşk yakıyor neyleyim,Sırrı nasıl söyleyim…“Bu sırları duymağa (2)Canını unut…” deyim. Kaynatayım sen dön de,Yanıyor […]
Ağustos 22, 2019

Dost gözünün beyazı,

Dost gözünün beyazı,Bize eyledi nazı;“Enelhak” sırrı söylerYüzünde olan yazı. Âşık o hâle vara,Daim Hakka yalvara.Cihana ateş verdi,Canım, gözlerin kara. Budur vücut toprağı,Meftun etti yaprağı;Bizi mecnun eylediGüzel […]
Ağustos 22, 2019

Bugün ben kaynadım, taştım,

Bugün ben kaynadım, taştım,Dost yüzünü gördüm şaştım;Benliği terkeyleyinceDost dîdârına ulaştım. Benliği bıraktım, kaçtım,Yârın zülfüne dolaştım;Dosttan bugün bir ses geldi,Dinlemeğe kulak açtım. Âşık! Hakka verdin canı,Kalmadı canının […]
Ağustos 22, 2019

Geldik biz bu âleme,

Geldik biz bu âleme,Bu sır gelmez kaleme;Eğer sırrı bilirsenSen nâehline deme. Nâehli alır, satar,Cevheri yere atar;Kıymetini bilmez deAlır, toprağa katar. Söyleme, yanmayınca,Zehire banmayınca,Hiç fayda etmez ona,Söze […]
Ağustos 22, 2019

Uyan ey gözlerim, uyan,

Uyan ey gözlerim, uyan,Dosttan gelen gama dayan;Dost yüzünü görmek içinBizim rengimize boyan. Kalbini eylersen tâhirAçılır sana o bahîrO denizde yıkanırsanMalûm olur (evvel, âhir). Âşıka açılır yollar,Hak, […]
Ağustos 22, 2019

Âşıka fedadır canım,

Âşıka fedadır canım,İçireyim ona kanım;Hikmeti arzu edeneGelsin, açıktır dükkânım. Herkes arzusunu alsın,Canını ateşe salsın;Cânâna âşık olanlar,Benim dükkânımda kalsın. Seyredin, saklarım neler…Orada âşıklar meler;Münkire oklarım hazır,Onun ciğerini […]
Ağustos 22, 2019

Sen Hakkı bulmak istersen,

Sen Hakkı bulmak istersen,Hem âşık olmak istersen,Canı feda etmek gerek,Bu hak ile hak istersen (1) O, Mansur gibi asıla, Ayak altında basıla…Bu söz, âşık olanlara:Varıp “câmi” […]
Ağustos 22, 2019

Göstermez yüzüm karası…

Göstermez yüzüm karası…Yanmaktır onun çaresi…Beni candan yok eyledin,Sevdim seni can pâresi… Âşıkları tutar eli,Aşireti, hem de ili.Bu sırrı sen tam söyleme,Sonra derler sana deli. Çünkü bu […]
Ağustos 22, 2019

Ah edenler ulaşa.

Ah edenler ulaşa.Nazar ederler kaşa.Yerlere yüzler sürüpSonra çıkarlar başa. Âşık bilmeli ilim,Söylesin benim dilim.Yanmış olana kokarBu benim gizli gülüm. Gizlenirsin “zarif”e,Görünürsün ârife.Can göziyle göreneHacet var mı […]
Ağustos 22, 2019

Silinse cümle boya,

Silinse cümle boya, Seyredenğ (1) doya doya;Eğer Dostu gördiysenAklını ona daya Kim yüz verir akıla,O, boyunca takıla…Âlemden kurtulmağa (2):Dost yüzüne bakıla. Görünse Dostun yüzü,İşitilirse, sözü,Eğer candan […]
Ağustos 22, 2019

Yakar beni ateşler…

Yakar beni ateşler…Dosta doğru gidişler…Biz ne yapsak, neylesek,O, bildiğini işler. Yakıyor bizi Sultan, Yanan gözden akar kan;Ben o Dostu görünceKalmadı bende derman. Dostu seyretmiş insan,Görende kalmaz […]
Ağustos 22, 2019

Kulak verin bizlere:

Kulak verin bizlere:Dost gizlenmiş gözlere…Mesîh zorla ulaştıBizden çıkan sözlere. Aman Cânân, yoruldum,Cemaline vuruldum;Ben yüzünü görünce,Bulanıktım, duruldum. Nur saçtın her tarafa,Konuyor “kalbi sâf”a;Gözle görmek gerektir,Tarifi gelmez lâfa. […]
Ağustos 22, 2019

Seni nasıl medhetsem…

Seni nasıl medhetsem…Yanıp da sana gitsem…Seni candan seveneGizli sırları desem. Sende buldum esrarı;Gören terk eder vârı;Aklını gaibedenElbet bulur dîdârı. (1) Gördüm seni Sultanım,Cennet oldu zindanım;Seni bana […]
Ağustos 22, 2019

Aşka ettik müracaat,

Aşka ettik müracaat,Canım, yakmağa ne hacet…Ben sana âşık oluncaHer taraftan buldum necat. Görünce yaktın sen beni,Yanınca bildim ben seni…Beni senden dûr eyliyen (1)Bildim ki bu dünya, […]
Ağustos 22, 2019

Döğerlerse sen kayırma,

Döğerlerse sen kayırma,Suçumu yüzüme vurma,Ben bu ölüme razıyım,Sen beni senden ayırma. Bu söylenen sözler, gerçek…Sen varlıktan elini çek.Cânân! Ver aşk kadehini,Âşıkların ile içek (1) Diyen sensin […]
Ağustos 22, 2019

Âşık isen Dosta var,

Âşık isen Dosta var,Tûr’a döndü dört duvar;Gözünden akan yaşıOna ver sen, o sular, Gözlerinde var mı nem,Ondan kaçar cehennem.Cehennemin ateşi;Yabancıya olan zem. Cehennemdeki odun:Münkir! elinle kodun…Dosta […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bize oldu ilham,

Aşk bize oldu ilham,Onu bize verdi gam,Güzel ile doludurYeşil boyalı hamam. Hamam yeşil boyalı;Gördüm vârı soyalı…Kendimi gaibettim,(Ledün ilmi) duyalı. Sallanır Dostun eli,Hâlinde vardır beli… (1)Mâşukunu görünceÂşıklar […]
Ağustos 22, 2019

Beni kaplamıştır dert,

Beni kaplamıştır dert,Yaralarım gayet sert…Yolunda kurban oldum.Âleme oldum ibret. İbret oldum âleme,Hâlim gelmez kaleme.Bu yolda canı verdim,Ben yetiştim bu deme. Âşıklara bu şerbet…İçenler olur ibret…Arıyanlar bulamaz,Aşktan […]
Ağustos 22, 2019

Dedikodu dinleme,

Dedikodu dinleme,Aşk gelmeden inleme,Dost sesini duymadan, Kulaklarım, çınlama. Aşktır bizlere kale,Âşıklar orda kala.Haydi Dosta gidelim, Canımızı aşk ala. Ben gizli ilim dedim,Aşka olmuştum teslim;Benim hâlim gizlidir,Acep […]
Ağustos 22, 2019

Ben bu sırrı neyleyim…

Ben bu sırrı neyleyim…Âşıklara söyleyim. (1)Bize teslim olana O Dostu göstereyim. Ben kan olup akayım,Yerlere bırakayım;Cânân! yüzünü göster, Senden sana bakayım. Ben karşında durayım,Yanmak nasıl, sorayım;Her […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar olmaz âciz, (1)

Âşıklar olmaz âciz, (1)Aşktan olmazlar tâciz.Yüzünü seyredenin Yüreciği eder cız. Bu hal değildir ucuz,Yan ki görünsün o yüz;Eğer sen âşık isenOyna da canı ütüz. (2) Bu […]
Ağustos 22, 2019

Aşktır Süleyman tahtı,

Aşktır Süleyman tahtı,Süleyman ordan baktı;Süleymanı görenlerCanı orda bıraktı. Gördüm, canım yok oldu,“Gördüm” diyen çok oldu;Bu geçit gayet derin,Nice canlar boğuldu. Çoğu gördü, dellendi, (1) Her lisandan […]
Ağustos 22, 2019

Bizleri yetiştirdi,

Bizleri yetiştirdi, Kendine bitiştirdi;Dost bize kılıç verdi,Bu varlığı biçtirdi. Âşık Hakkı anladı,Geldi ağzının tadı;Bu yolda âşık olan,Birgün alır muradı. Bugün düğün kuruldu,Orda arslan vuruldu;Bugün beni affedin,Ses […]
Ağustos 22, 2019

Dost bana der; gel beri,

Dost bana der; gel beri,Sen çalış, kalma geri; (1)Âşık ona derler ki, Hiç kalmaya eseri. Korkma, olmaz zararı,Âşıklar bulur Yârı;Biz çok sözler söyledik,Biraz ibret al bari… […]
Ağustos 22, 2019

O Dostu kaplamış deri

O Dostu kaplamış deriBöyle yapmış gönül eri;O yola gitmek istiyen,Ölümden hiç durmaz geri. Bellisizdir onun izi, (1)Onun için yaktı bizi;Biz mekânsız arar ikenYerlerde çürüttük dizi. Görenler […]