Döğerlerse sen kayırma,

Âşık isen Dosta var,
Aşka ettik müracaat,

Döğerlerse sen kayırma,
Suçumu yüzüme vurma,
Ben bu ölüme razıyım,
Sen beni senden ayırma.

Bu söylenen sözler, gerçek…
Sen varlıktan elini çek.
Cânân! Ver aşk kadehini,
Âşıkların ile içek (1)

Diyen sensin sözlerimden,
Gören sensin gözlerimden,
Benden ayrı olursan sen,
Ateş çıkar özlerimden.

Yaktın canı, teni; yeter…
Viran oldum, baykuş öter;
Sen beni kül eyledikçe
Ben yanarım daha beter.

Sen vurdun bana hançeri,
İşledi candan içeri;
Sen yüzlerini gösterdin,
Ben ölümden kaçmam geri.

Ben ölmeğe oldum razı,
Seyredeyim bazı bazı…
Kanunu iyi bilirim:
Yananlar alır murazı.

Öldüm kanlara karıştım,
Ben seller ile yarıştım;
Gizli denize varmağa
Yirmi üç sene çalıştım.

Hep âşıklara diyeyim,
O ateşe ben ineyim.
Hakkı seven aşıklara
Sevip de boyun eğeyim.

Biz bu aşktan olduk sarhoş,
Cihanı seyreyledik: boş…
Âşıklar menzile vardı,
(Emre), sen yatma, çabuk koş.


(1) İçek = içelim.