Devran geçer, ân olur,

Aşk bize oldu vatan,
Kimler bizi anlamaz,

Devran geçer, ân olur,
Âşıklar üryan olur;
Âşıkların ateşi,
Bu cihana şan olur.

Âşık bağrı kan olur,
Bu hale vatan olur;
Halde yarım kalanlar,
Kapılmaz şeytan olur.

Âleme değer şerri,
Hiç şerden kalmaz geri;
Doğru, her dem bâkîdir,
Harâba döner eğri.

Yıkılır, olur harap,
Âşıkta olmaz hesap;
Hakka âşık olana,
O Güzel, tutmaz nikap.

Nikabını kaldırır,
Hikmetine daldırır,
Sadık âşıklarına
Cemâlini buldurur.

Âşikârdır cemali,
Cihana doldu hâli;
Bu dünyayı sevenin,
Başına belâ, malı.

Malı elden bıraksa,
Canı ateşe yaksa,
(Emre), Dostu seyreder,
Dost gözü ile baksa.


19.3.1943