Derdime dayanmaz, çok yüce dağlar,

Senin yolunda gezeni,
Bu hasretin aşkı, dağladı beni,

Derdime dayanmaz, çok yüce dağlar,
Aşkına tutuldum, içim kan ağlar;
Kaşının, gözünün, muhabbet odu,
Gözlerimden girer, kalbimi dağlar

Binbir ocağından, dumanı tüter,
Başka derd istemem, bu bana yeter;
Yakıp kül ettiği, vîrân olmuştur,
Bütün gam kuşları, birikmiş, öter.

Birikse dünyanın, tabip, âlimi,
Getirseler birçok, kitaplar ilmi,
Sonra Metafizik, Tasavvuf sözü,
…………………………………………… (1)

Zapteden : Fuzûle Emre
Saat:12.30

(1) Bu doğuş yarım kalmıştır.


23.12.1953