Deniz olsa mürekkep,

Bir günüm bir günü tutmaz neyleyim,
Senin hallerinden almazlar ibret,

Deniz olsa mürekkep,
Kâtip olsa âlem hep,
Yazsalar şerh edilmez,
Bu, ayrıca bir edep.

Bütün akıl dayanır,
Kolayca olmaz zâhir;
Aczini kim bilirse,
Mânen yetişir bir pîr.

Mânen tutar elinden,
Böylece gider giden;
Kapıdan girer iken
Giydiriliyor kefen.

Ölüp dirilmeyince,
Bakıp görülmeyince,
Çocuk yerde yürür mü,
Destur verilmeyince?..

Her işi yapan Cânân,
Beklemek lâzım zaman,
(Emre), kuvvet Dosttandır,
Sakın sen tutma güman.


20.7.1947