Dayanıyor yürekler…

Bu aşk, bir (derya-yı vahdet)…
Kadehi doldur bakam,

Dayanıyor yürekler…
Hizmet eder melekler;
Yüzünü seyreyliyen
Senin kapını bekler.

Bekler de terkedemez,
Bu kapıdan gidemez;
Bu sırra âgâh olan,
Ateşe atsan, demez.

Edilmiştir emanet,
Kim etmiştir tam niyet. (1)
O ehline anlanır,
Çok edilse eziyet. (2)

Ehline eder taksim,
Bu, aşktan çıkan ilim;
Kuran’da okunuyor,
Söyliyen ben değilim.

Yetim olanın hakkı,
Teslim edilir tahtı;
(Emre) sana âşıktır,
Şakı bülbülüm, şakı.


(1) Kim tam niyetle bu yola girmişse, bu sır ona emanet edilir.
(2) Allah tarafından ona eziyet edilse bile, bu eziyet, mahzâ rahmettir. 31.1.1945