Dayanılmaz bir ateştir, bu hasret…

Gülüşü zehirli, yalan dünyâsın!
Yine akşam oldu, bu güneş batar,

Dayanılmaz bir ateştir, bu hasret…
Geldi, oldu, garib başa, bak, kısmet;
Zâlim felek, bana verdi her derdi,
Akıl ermez esrârına; ne hayret…

Ân sürmeden, değişiyor tecellî;
Gam eline atmak mıdır emeli?
Tâ ezelden kabûl ettim, dönemem,
Ben ölmeden, seve seve, eceli.

Her taraftan, hücûm eder dertle gam,
Alışkındır, karşılıyor her âzâm;
Bütün âlem, devâ ister derdine,
…………………………………………….

Zapteden: Neş’e Emre
Saat:21.00

Not: Bu doğuş yarım kalmıştır.


20.3.1956