Dağılmıştır şanımız,

İğfal eyliyenden aldın mı haber?
Teslim olunca biz Hakka,

Dağılmıştır şanımız,
Yanar perişanımız;
Dostun yanından geldi,
Bu bizim nişanımız.

Onu getiren, melek…
Böyle edildi dilek…
Dostun kalemi ile
Kayıt etmiştir felek.

Yaşasınlar ebedî,
Dilimizden Dost dedi;
Uyanlar âgâh oldu,
Uymıyanlar görmedi.

Kim bize uydu, duyar,
O, ebedî, olur yar;
Âşıkın nikâhını
Muhammed, Ali kıyar.

Böylecedir, evvelden…
Görür, canı terk eden;
(Emre) durmaz seyreder,
Bilmiyen, sanır beden. (1)


(1) Bu iki doğuş Bay Suphi Kükürt’ün nişan merasimi esnasında doğmuştur. 29.12.1947