Çok zâlimdir benim suçum,

Ayrı görünüyor, seyret, bir kafes,
Bu dünyâya gelen, gidecek birgün…

Çok zâlimdir benim suçum,
Fırsat bulsa, eder hücum;
Yakalarsa, yetmez gücüm,
İmdâdeyle Hazreti Aşk!

Eğer etmez isen imdat,
Tutar da ettirir feryat,
Bu ağzımda hiç kalmaz tad…
İmdâdeyle Hazreti Aşk!

Yüzbin türlü bilir hîle,
Hücûm eder güle güle,
Sırdır, tutulur mu elle…
İmdâdeyle Hazreti Aşk!

Gelir de yüzer derimi,
O parçalar ciğerimi,
Hiç bırakmaz eserimi,
İmdâdeyle Hazreti Aşk!

Zerre yoktur merhameti,
Gözündedir ibreti,
Gayetle sever zilleti,
İmdâdeyle Hazreti Aşk!

Tuttuğunu eder zayıf,
Rezîl eder, alır hayıf,
Hiç görünmez: cismi lâtif,
İmdâdeyle Hazreti Aşk!

Bulduğunu eder esîr,
Her âlemde müteessir,
Çok kalblere eder te’sir,
İmdâdeyle Hazreti Aşk!

Nefse uyanla beraber,
Alır onu, eder siper,
Cadıdır, görünür dilber,
İmdâdeyle Hazreti Aşk!

Arslan sensin, senden titrer,
Kaçar da inine girer,
Korkusuzdur, ateş ister,
İmdâdeyle Hazreti Aşk!

Bu (Emre) yalvarır Sana,
Onu al, götür Rahmâna,
Mâni’ olursun sen ona,
İmdâdeyle Hazreti Aşk!

Zapteden : Neş’e Emre
Saat:15.40


4.9.1953