Çok şükür ki bitti, acizler ilmi,

Açılmış bir gülsün, güzel domrcak!
Aklıma düşerse, eriyor yağlar,

Çok şükür ki bitti, acizler ilmi,
Geldi, teslîm aldı, (Yokluk), dilimi;
Ölü gelse, sorsa, ben de anlatsam,
Gözü ile, dünyâ, benim hâlimi.

Aklımı, fikrimi, o eyledi mat,
Târiflere sığmaz, böyle bir hayat;
Âşikâr edilse, bütün dünyâya,
Anlaşılmaz yerden, görünür afat.

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Zapteden: Neş’e Emre
Saat:?

Not: Bu doğuş yarım kalmıştır.


14.4.1956