Çok sızlıyor yârelerim,

Yine aşıyoruz, nice yokuşu,
Yakayı alamaz, aşka tutulan,

Çok sızlıyor yârelerim,
Durmaz dilim, durmaz dilim.
Hiçbir cerrah çâre bulmaz
Neyleyim yetişmez elim.

Böyle imiş mukadderat…
Hiç başımdan gitmez afat,
İçerden durmaz acıyor, (1)
Her dâim ettirir feryat.

Çâre olmaz, etsem duâ,
Acımaz yer ile semâ;
Günah kanım sel olmuştur,
Göremeyen olmuş âmâ

Bu hâl böylece verilmiş,
Gelmiş, gönlüme derilmiş;
Kirpiklerin durmaz batar,
Yüreğime, sanki bir şiş.

Görmek için gönlüm, uyan!
Dost esrârı olsun ayân;
Sabret (Emre)! ebedîdir,
Hiç tükenmez, durma,dayan,

Zapteden: Selim Akgül ve Neş’e Emre
Saat:4.50


(1) İçinden merhamet ediyor

Not: Bu doğuş, otomobilde, Misis yolunda doğmuştur. 22.8.1953