Canıma geldi Sultan,

Yine çıktı bu köçek…
Canım, bir kerre yaktın,

Canıma geldi Sultan,
Odur bu aşkı tutan…
Ben bu aşka düşünce
Bu âlem, durur divan.

O ilden geldim garip,
Aşk oldu bana sahip;
Nefse boyun eğersem,
Saltanat bana ayıp.

Aşk oldu bana hayat,
Cana vermedim kıymat;
O, Yâr’a teslim oldum,
Benimdir her saltanat.

Sarayı ettim tamir,
Emrolundu bana : gir!
Dostta gaibolunca
Dünyaya oldum âmir.

Bu hâl, sizlere mahrem,
Bilmiyen, çekti elem;
Kulağınızı verin,
Bu hâli size direm. (1)

Siz anlayın bu hali,
Hem gözleyin visali;
Bir zaman edin sükût,
Duymayın kıylükali.

(Emre) nice inledi,
Bu sözleri dinledi;
Bu hâli bulmak için,
Nice zaman az yedi.


(1) Direm = derim, söylerim. 14.7.1943