Canım, bir kerre yaktın,

Canıma geldi Sultan,
Buna her can dayanmaz,

Canım, bir kerre yaktın,
Ateşlere bıraktın;
Bende varlık görürdüm,
Görünmez nâra yaktın.

Yaktın ettin perişan,
Âhım, cihanlara şan;
Sana hasret olunca
Yüreğime doldu kan.

Durmaz yanar yüreğim,
Budur benim dileğim…
İki cihana doldum,
Acep beni gördü kim?..

Kâmil olur görenler,
Canı Hakka verenler;
(Emre) sen de gördüysen,
Yüzünü toprağa ser.

Bak bu aşka, neyledi,
Acı tatlı söyledi;
Sözü söyliyen Haktır,
Bilmiyen, (Emre) dedi.


4.6.1943