Burda neylerdi Develi,

Yüzünü açtı Hudâ,
Bugün çözüldü bütün sed,

Burda neylerdi Develi,
Nice söz söylerdi dili…
Taşın, toprağın üstünde
Yetiştirdi nice velî.

Kurdu, nice, burda temel…
Birçoğu can verdi bedel…
Bu kayanın üzerinden,
Âşıklara ederdi el.

Çağırır, ederdi himmet,
Cümlesini etti: Hazret;
Emanettir bütün dünya,
Uyanıp alalım ibret.

Duruyor burda nazarı,
Unutmıyalım o Yâr’ı;
Kulağı açık olana
Tarif ederdi esrarı.

O öterdi bülbül gibi,
Odur bizlerin sahibi;
(Emre)! uyan, ondan başka
Hiçbir vârın yoktur dibi.


29.7.949