Buna her can dayanmaz,

Canım, bir kerre yaktın,
Gönlümü Yâr ağlattı,

Buna her can dayanmaz,
Yanmıyanlar uyanmaz;
Bu hâli seyredene,
Lâzım değildir namaz.

Yanan, bu sözü duyar,
Bize nasibetti Yâr;
Bu ateş hiç söner mi,
Her taraflar olsa kar.

Yanmıya olduk razı,
Yandık aldık murazı.
Âşık dinler bu sesi
Haktan gelen avazı.

Dünya çıktı gözümden,
Görülüyor sözümden,
Ben Dostu seyredince,
Ateş çıktı özümden.

(Emre), sen sözü bırak,
Bu haller sana ırak; (1)
Sen kendini terk eyle,
Yürüyüp Dosta varak. (2)


(1) Irak = uzak.
(2) Varak = varalım, gidelim. 4.6.1943