Bu ne meydir Yârab! dolaşır gözden göze?

Gözlerimin yaşı, akar, göl olur,
Duyulur mu acep âhım?

Bu ne meydir Yârab! dolaşır gözden göze?
Gelir, sunar Sâkî, içeriz bizden bize;
Saçar neş’esini, güldürür yüzden yüze,
Öyle bir kadehtir, dolanır elden ele…

Gönüllerde yapmış, canlıdır meyhânesi,
İnci ile mercan damlası, bir tânesi;
Görünmez kâşâne, hiç olmaz vîrânesi;
Bu ne meydir Yârab! dolaşır gözden göze…

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Zapteden: Neş’e Kayalıyük
Tarih: ?