Bu kadar olmuş kısmet,

Bazı taş olur, yatar,
Kimlere gülmüş dünya?..

Bu kadar olmuş kısmet,
Cânân edince himmet;
Kimisi ferah olur,
Kimisi eder hiddet.

Nideyim elde değil,
Söyliyen dilde değil;
Bütün haller bizdendir,
Dosttandır, elden değil.

Söylendi, etti emir,
Hâlime Odur kaadir;
Dili tutayım derim,
Dostum ediyor cebir.

Beni teslim alıyor,
Yakıp kendi kalıyor;
Fakir (İsmail Emre)
Böyle zevka dalıyor.


30.12.1945