Bu dert beni uyutmaz,

Biz unuttuk cihanı,
Aşk bize oldu vatan,

Bu dert beni uyutmaz,
Gözlerim uyku tutmaz;
Dostum! seni görenler,
Ölür iken unutmaz.

Seni gören unutmaz,
Ayrıca bir yol tutmaz;
Görürken şeker yese,
Tadını bilip yutmaz.

Başka bir yüze bakmaz,
Her yere akıl takmaz,
Görürse yere düşer,
Ayılıp tekrar kalkmaz.

Yaktın sen beni Cânân!
Yandım, hallerim yaman…
Yanarım senin için,
İyi bil, tutma güman.

Sözümde yoktur hilâf,
Yanıyorum, et insaf;
Ârifsen iyi oku,
Karşında durur Mushaf.

(Emre), durmaz okuyor,
Can gözleri bakıyor,
Gözünden kanlı yaşlar,
Senin için akıyor.


27.4.1943