Bu denizde olmaz kum,

Geçek ağdan, karadan,
Çoktur aşkın belâsı,

Bu denizde olmaz kum,
Âşık isen Hakkı um.
Müşahade istersen,
İçindedir, gözün yum. (1)

Çalışıp eyle talep;
Böyle ediyorlar hep.
Görüp de hayran olan
Kullanamaz mürekkep.

Gidenler böyle gitmiş,
Bu ilim böyle bitmiş;
Canı burda terkeyle,
Kanunu böyle imiş.

Canı burda bırakmış,
Yanmış da Yâra bakmış.
İsrafil “sûr” vurunca
Bütün ölüler kalkmış.

Dost el vurunca “sûr”a,
Ölüler kalkıp dura;
(Emre), sen âşık isen,
Durmalısın huzura.


(1) Gözünü yum.