Bu canımı aşk alsa,

Noktasın, cihan mahkûm…
Âşıkları aşkın alsın,

Bu canımı aşk alsa,
Bu gönül zevka dalsa…
Başı arşa yetişir,
Bir âşık seni bulsa.

Seni bulan olur şen,
Görenler olur rûşen;
Hiç senden ayrılır mı,
Senin aşkına düşen…

Aşka düşen avlanır,
Ateşinde tavlanır;
Senin yüzünü gören,
Acep nasıl sağ kalır…

Ölür, olur ebedî,
Bilen, bu sırrı dedi;
Yüzünü seyredenler,
Yıllar geçti, yemedi.

Bilir bu aşktan içen,
Kendi canından geçen;
Tekrar dili döner mi?
Seni bilip de seçen…

Seni bilmek gayet zor,
Bileni görürler hor;
Seni görmek istiyen,
Ateş içinde durur.

Tarif ediyor (Emre),
Yüzünü göre göre;
Tarif eden diliyor,
Sizlere kısmet vere.


12.3.1943