Bu aşka düşünce biz,

Hakka kim eder iman,
Hak giydirmiş bize gömlek gafletten,

Bu aşka düşünce biz,
Bu ârdan olduk temiz;
Aşk bizi oynatıyor,
Ne derseniz deyin siz…

Aşkı aldık Allahtan,
Biz kurtulduk günahtan;
Bu aşk bizi yıkadı,
Temizlendik siyahtan.

Nur gibi oldu gönül,
İçinde açıldı gül…
Hâlimiz daim böyle…
İster ta’n et, ister gül.

Âşıklık değil kolay…
Bize gıpta eder ay.
Dost aşkına döneriz, (1)
Bizi etseler alay.

Sizi görmek (2) el gibi,
Geçersiniz yel gibi…
Daim kanı akıyor,
Yüreğimin sel gibi.

Eğer akarsa yere,
Yer yanar birdenbire;
Bu yananın aşkını,
Hak, istiyene vere.

Bizler gibi olsunlar,
Yanıp seni bulsunlar;
Hazine gayet büyük,
Cevher olup dolsunlar.

Bizlerde hiç olmaz âr,
Bizi yakmıştır “dîdâr”;
Ateşte yanmak için,
(Emre) eder intizar.


(1) Dost aşkının etrafında pervane gibi döneriz.
(2) Görmek = görmeyiz. 2.1.1943