Böyle kurulmuş nizam…

Meydana çıktı Mahmur,
Kim ki bu dolaba düşer,

Böyle kurulmuş nizam…
Çalış da bulsun hitam;
Gönlünü iyi pişir,
Hazım edilmiyor ham.

Dünyadan elini çek,
Gel Mahmur! doldur içek; (1)
Haram oldu bu cihan,
Dostun iline göçek. (2)

Bekliyor bizi Deyyar,
Name göndermiş o Yâr:
Nameyi kim okursa
Doğar mı ondan inkâr…

Görenler eder ezber,
Gözden gönüle geçer;
Çeker durmadan hasret,
Yüzünü görse eğer.

Şükür, baktık yüzüne,
Hayran olduk gözüne;
(Emre), sen zevkine bak,
Başka renkten bize ne…


(1) İçek = içelim.
(2) Göçek = göçelim. 5.1.1946