Bizleri yetiştirdi,

Dost bana der; gel beri,
Aşktır Süleyman tahtı,

Bizleri yetiştirdi,
Kendine bitiştirdi;
Dost bize kılıç verdi,
Bu varlığı biçtirdi.

Âşık Hakkı anladı,
Geldi ağzının tadı;
Bu yolda âşık olan,
Birgün alır muradı.

Bugün düğün kuruldu,
Orda arslan vuruldu;
Bugün beni affedin,
Ses çekildi, yoruldu.

Gözleri beni yaktı,
Cana ateş bıraktı;
Kıvılcım geldi bize,
Baştan ayağa yaktı.

Yine bize aşk geldi,
Yüreğimizi deldi;
Benlikleri gidince
Âşıklar Dostu bildi

Yüreciğim göyündü, (1)
Çünkü Dost bize döndü;
Sefil (İsmail Emre)
Dostu gördü, öğündü.


(1) Yanmak, kavrulmak.