Bize vücud ne lâzım…

Yürü Dilber, yürü, yolundan şaşma,
Tebelleş etti yılanı,

Bize vücud ne lâzım…
Bu hâl olmalı hazım;
Yüzünü göster Cânân!
Seyir etmek namazım.

Göreyim, olsun kabul,
Sana varır bütün yol;
Eğer meydan alırsa
Bozuluyor bu usul.

Söyleriz, olur siper,
Gören ile beraber;
Her tarafı sed olur,
Eğer verirsek haber.

Can ateş alsa eğer,
Meydana çıkar Dilber;
Bak bu (Emre) her vakıt
Âşikâr etmek ister.


17.4.1947