Biz kimseye dutmak (1) kin;

Olsa cihana doktor,
Aşka düştüm nâçârım,

Biz kimseye dutmak (1) kin;
Aşk, sana vermez izin;
Eğer Dosta âşıksan,
Ateşten gömlek giyin.

Sana değenler yansın,
Hak rengine boyansın;
Ateş gömlek içinde,
Âşıklara ayansın.

Ateşten gömlek giyen,
Bu aşka boyun eğen,
Her yanı ateş olsun,
Dilberim! sana değen.

Bu hâldir sana siper,
Benim senle (2) beraber
Nokta kendi kendinden
Niçin beklesin haber…

Yok olmalıdır fakat,
Anılmamalı hayat;
“Yok ili” ne giderken,
Aşk ilinden gelir at.

Kim ki bu ata biner,
Aşk meydanında döner;
(Emre), kuru lâf deme,
Bu ata binmek hüner.


(1) Dutmak = tutmayız.
(2) Senle = seninle. 6.7.1944