Bir cevherdir kabiliyyet,

Bazı görünüşler hayale erer,
Neyleyim acaba ben bu gönlümü…

Bir cevherdir kabiliyyet,
Her adama olmaz kısmet,
Onu uyandırmak için
Etmelidir bir çok hizmet.

Ardındadır nice ilim,
Tarif eyliyemez kelîm; (1)
Kabiliyyet olmayınca
Kimseler olamaz âlim.

Kabiliyyet varır âşka,
Onlarla varılır Hakka;
O (İl) e götürmek için,
Bir hâl ulaştırmaz, başka (2)

Onunla vardı Peygamber
(Âşk) ileri, odur Kanber;
Kimler niyet eyler ise,
Her ikisidir beraber.

Biri vezir, biri sultan;
Onlar ile varır her can;
Eğer onlar olmaz ise,
Hiç kabul eylemez Rahman.

Onlar götürür ileri,
Onlar gösterir Dilberi;
Onlarsız temiz olunmaz,
Onlar yıkar her kirleri.

Onlar ile açılır yol,
Tâ ezelden böyle usul;
(Emre)! rehbersiz gidilmez,
Gideceksen, onları bul.

Saat: 19.50


(1) Kelim = Kelimler.
(2) O diyara, (Kabiliyyet) ile (Aşk) tan başka hiç bir hâl insanı götürmez. 29.12.1950